Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai


Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (KVB) kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie Kupiškį ir kupiškėnus. Projekto „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė, interaktyviame žemėlapyje pateikiama iš įvairių šaltinių (KVB Kraštotyros ir edukacijos skyriaus dokumentų fondo ir kraštotyros kartotekos, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės https://www.kupiskis.lt/ ir Vidaus administravimo skyriaus archyvo, valstybės įmonės „Registrų centras“, Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registro ir kt.) surinkta ir susisteminta informacija apie žymių kupiškėnų atminimo įamžinimo vietas ir objektus Kupiškio rajone.

Supažindinama su Kupiškio krašte įamžintais žmonėmis, apie kuriuos pateikiami šie duomenys:

  • trumpa asmens biograma (pavardė, vardas, gimimo ir mirties data bei vieta, palaidojimo vieta, profesija, išsilavinimas, svarbiausi darbai, nuopelnai);
  • atminties įamžinimo ženklai ir objektai (chronologine tvarka) – memorialinės lentos, paminklai, gimtosios sodybos, muziejai, žymių asmenų vardais pavadintos įvairios institucijos, gatvės, aikštės, konkursai, festivaliai, premijos ir kt.;
  • šaltinių ir literatūros apie įamžinimą sąrašas;
  • ikonografija (asmenų ir atminties įamžinimo objektų nuotraukos).

Įamžintų asmenų atrankos kriterijai:

  • Interaktyviame žemėlapyje pateikiama informacija apie penkiasdešimt vieno kupiškėno atminimo įamžinimą. Tai asmenys, kurie Kupiškio krašte yra gimę arba ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvenę, dirbę. Jau suregistruoti 98 atminties ženklai, interaktyviame žemėlapyje yra 110 žymų.
  • Čia nerasite informacijos apie asmenis, kurie negyveno ar kitaip nėra susiję su Kupiškiu, nors jų atminimas mūsų krašte įamžintas (Salomėją Nėrį, Maironį, Steponą Darių ir Stasį Girėną, Žemaitę, Mečislovą Reinį, Lietuvos didžiuosius kunigaikščius Vytautą ir Gediminą).
  • Taip pat neįtrauktos biogramos asmenų, kurių pavardės įamžintos grupinėse atminimo lentose ir paminkluose. Išimtis daroma tik tais atvejais, kai memorialinėje lentoje ar kitame objekte įamžinamas kelių vienos šeimos asmenų atminimas (Babickų, Glemžų, Kėdainių, Pundzevičių) arba tas objektas skirtas labai žymių žmonių atminimui (pavyzdžiui paminklinis akmuo trims akademikams Tatkonyse).

Paieška. Ją galima atlikti keliais būdais:

  1. Nuspaudus pasirinktos asmenybės nuotrauką, atsiverčia puslapis, kuriame pamatysite žemėlapį su tam žmogui skirtais atminties ženklais. Žemiau rasite išsamesnę informaciją apie tą asmenį ir jam skirtus atminties ženklus, nuotraukas (norint pamatyti didesnį vaizdą, reikia paspausti ant nuotraukos).
  2. Pradiniame puslapyje esančiame interaktyviame žemėlapyje nuspaudę pasirinktą žymą, pateksite į konkrečiam žmogui skirtą puslapį ir ten rasite su jo atminimo įamžinimu susijusią informaciją.
  3. Po antrašte „Asmenybės“ esančiame paieškos langelyje įrašę Jus dominančio kupiškėno pavardę ir vardą, sužinosite ar yra apie jį pateikta informacija žemėlapyje „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“.

Asmenybės