Jonas Laužikas

LAUŽIKAS JONAS [1903 09 23 Dūbliškiuose (Kupiškio r.) – 1980 12 10 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse], pedagogas, defektologijos pradininkas, profesorius, knygų pedagogikos ir ugdymo klausimais autorius.

1903–1921 m. gyveno Kupiškio krašte.

1912–1915 m. pradžios mokyklą lankė Palėvenėje. 1917–1919 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje, po to dvejus metus mokytojavo. 1921–1924 m. mokėsi Panevėžio ir Ukmergės gimnazijose. 1924–1930 m. mokytojavo Pasvalio ir Pilviškių (Marijampolės aps.) vidurinėse mokyklose, nuo 1924 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (pagrindinė studijų šaka – pedagogika). 1930–1931 m. ir 1938–1939 m. psichologiją ir gydomąją pedagogiką studijavo Ciuricho (Šveicarija), Vienos (Austrija), Hamburgo (Vokietija) universitetuose, apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Mokinių valios ugdymo bruožai“. 1931–1938 m. paties įkurtos pirmosios Lietuvoje Kauno pagalbinės pradžios mokyklos vedėjas, 1940–1959 m. Vilniaus pedagoginio instituto direktorius, docentas, Pedagogikos katedros vedėjas. Lietuvą okupavus vokiečiams buvo areštuotas, vėliau paleistas ir paliktas policijos priežiūroje. Atleistas iš instituto dirbo Vilniaus krašto ūkio inspekcijoje techniniu sekretoriumi, kurį laiką slapstėsi. Nuo 1959 m. dirbo Mokyklų mokslinio tyrimo institute. Domėjosi lietuvių tautosaka, „Tautos žodžio“ redakcijai buvo pateikęs apie 300 dainų, 200 pasakų, patarlių ir kt. Svarbiausi publikuoti darbai: „Mokinių savivaldybė“ (1929), „Darbo psichologija ir etika“ (1931), „Paskatinimai ir bausmės“ (1958), „Mokinių valios ugdymo bruožai“ (1965), „Mokinių pažinimas ir mokymo diferencijavimas“ (1974), „Mokymo proceso tobulinimo pagrindai“ (1981), „Mokymo tobulinimas pradinėse klasėse“ (1982), „Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai“ (su bendraautoriais, 1983).

1997 10 24 defektologijos pradininko, profesoriaus Jono Laužiko sodybos namas (Dūbliškių k., Noriūnų sen.) įtrauktas į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas 22850, statusas – valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

1988 09 30, minint profesoriaus 85-ąsias gimimo metines, prie gimtosios sodybos namo Dūbliškių kaime atidengta metalinė memorialinė lenta, kurioje buvo užrašas: „Šioje sodyboje 1903 m. gimė profesorius, pedagogikos mokslų daktaras JONAS LAUŽIKAS“. Po kurio laiko lenta paslaptingai dingo. 1998 m. atidengta nauja atminimo lenta (aut. Jonas Šmigelskas) su užrašu: „Šioje sodyboje gimė įžymus pedagogas, defektologijos pradininkas, profesorius Jonas Laužikas (1903.09.23–1980.12.10)“.

2000 12 14 Rudilių pagrindinei mokyklai suteiktas Jono Laužiko vardas (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2000 12 14 sprendimas Nr. 85 „Dėl vardo suteikimo“). 2016 09 01 mokykla reorganizuota į Rudilių Jono Laužiko universalų daugiafunkcį centrą (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 04 28 sprendimas Nr. TS-141 „Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Pedagogo, defektologijos pradininko, profesoriaus Jono Laužiko sodybos namas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2022 05 04]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  3. Staškūnienė, Zita. Jie – vedliai į šviesos pasaulį // [minint profesoriaus Jono Laužiko 85-metį, jo tėviškės sodyboje (Dūbliškių k.) atidengta paminklinė lenta] // Komunizmo keliu. 1988, spal. 7, p. 3–4.
  4. Vaičeliūnienė, Eleonora. Atminimo lentose – portretų bareljefai: [tautodailininkas Jonas Šmigelskas baigia kurti memorialines lentas trims žymiems kupiškėnams: operos dainininkei Vincei Jonuškaitei, profesoriui Jonui Laužikui ir režisieriui Povilui Zulonui // Kupiškėnų mintys. 1998, kovo 3, p. 1.
  5. Urbonienė, Eugenija. Mokyklai suteiktas profesoriaus vardas: [Kupiškio rajono tarybos sprendimu Rudilių mokyklai suteiktas tėviškėno defektologijos pradininko, profesoriaus Jono Laužiko vardas ir ji vadinama Rudilių Jono Laužiko pagrindine mokykla] // Panevėžio rytas. 2000, gruod. 19, p. 9.
  6. Urbonas, Rimantas. Tėviškėno vardu: [Rudilių pagrindinei mokyklai suteiktas profesoriaus Jono Laužiko vardas] // Valstiečių laikraštis. 2000, gruod. 23, p. 3.