Zita Lukošiūtė-Staškūnienė

LUKOŠIŪTĖ-STAŠKŪNIENĖ ZITA [1951 09 05 Stičkalnyje (Kupiškio r.) – 1992 01 16 Vilniuje, palaidota Kupiškio miesto senosiose civilinėse kapinėse], poetė, žurnalistė, pedagogė.

1951–1969 m., 1977–1992 m. gyveno Kupiškio krašte.

Mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1975 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, mokytojavo Molėtų rajone. 1977 m. sugrįžo į tėviškę, dirbo Kupiškio centrinėje bibliotekoje, nuo 1984 m. – rajono laikraščio „Komunizmo keliu“ (nuo 1989 m. – „Kupiškėnų mintys“) redakcijoje. Nuo 1969 m. kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. 1983 m. buvo parengusi eilėraščių knygelę „Širdies žodynas“, kuri liko neišleista. Upytėje (Panevėžio r.) organizuojamo Aukštaitijos poezijos konkurso „Lino žiedas“ laureatė (1982). Keletą dainų pagal poetės žodžius yra parašęs kompozitorius Algimantas Kriuka. 1996 m., minint Zitos Lukošiūtės 45-ąsias gimimo metines, jos bičiulių Vilijos Morkūnaitės ir Linos Matiukaitės iniciatyva išleista eilėraščių knyga „Autoportretas su vėjo pamušalu“. Knygos sudarytoja panevėžietė poetė Elena Mezginaitė. Eilėraščių rinkinyje vyrauja mažo miestelio peizažas, skausmingas gyvenimo prasmės ieškojimas, netikėtos mirties nuojauta.

1994–2006 m. organizuoti penki Zitos Lukošiūtės atminimui skirti Panevėžio apskrities jaunųjų literatų konkursai, kurių sumanytoja režisierė Vilija Morkūnaitė. Nugalėtojams buvo teikiama vardinė Zitos Lukošiūtės premija, kurios steigėja laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redakcija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Įsteigtas Zitos Lukošiūtės prizas: [Kupiškio kultūros namai rengia šventę „Poezijos ruduo – 94“, skirtą poetės Zitos Lukošiūtės atminimui] // Kupiškėnų mintys. 1994, rugs. 24, p. 1.
  2. Dotaitė, Virginija. Jeigu tebesam kelyje: [jaunųjų rajono literatų konkursas Zitos Lukošiūtės prizui laimėti, 1994 10 15] // Kupiškėnų mintys. 1994, spal. 22, p. 3.
  3. Stulgienė, Nijolė. Rašyti mokame, o skaityti?: [poetės Zitos Lukošiūtės atminimui skirtas konkursas, 1997 11 13] // Kupiškėnų mintys. 1997, lapkr. 19, p. 1–2.
  4. Nedveckaitė, Jūratė. Išryškėjo trys lyderiai: [poetės Zitos Lukošiūtės atminimui skirtame poezijos konkurse geriausiai įvertinta Rasos Tauginaitės (Šiauliai), Agniaus Jankevičiaus (Skapiškis) ir Jolantos Pažūsytės (Kupiškis) kūryba] // Kupiškėnų mintys. 1997, lapkr. 19, p. 2.
  5. Vyks jaunųjų poetų konkursas: [Zitos Lukošiūtės premijai laimėti] // Panevėžio rytas. 2000, vas. 9, p. 7.
  6. Vaičeliūnienė, Eleonora. Iš tylos valandų: [Panevėžio apskrities jaunieji poetai – Zitos Lukošiūtės premijos konkurso nugalėtojai] // Kupiškėnų mintys. 2000, vas. 26, p. 1, 5.
  7. Mezginaitė, Elena. Jaunimas eilėraščiais piešia autoportretus: [trečią kartą Kupiškis surengė jaunųjų poetų konkursą Zitos Lukošiūtės vardo premijai laimėti] // Panevėžio rytas. 2000, kovo 6, p. 7.
  8. Morkūnaitė, Vilija. Aukštaitijos gimnazistų poezijos šventė: [poetei Zitai Lukošiūtei atminti, 2001 11 23] // Kupiškėnų mintys. 2001, lapkr., 22, p. 1.
  9. Žiūkaitė, Jurgita. Jaunos kūrybos akimirkos po raudonu šermukšniu: [apie spalio 27 d. vykusią Panevėžio apskrities jaunųjų kūrėjų šventę „Po raudonu šermukšnio medžiu“, skirtą poetės Zitos Lukošiūtės 55-osioms gimimo metinėms] // Kupiškėnų mintys. 2006, spal. 28, p. 1, 7.