Ignas Šlapelis

ŠLAPELIS IGNAS [1881 01 31 / (pagal naująjį kalendorių 02 12) Bugailiškiuose (Kupiškio r.) – 1955 06 03 Čikagoje (JAV), palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse], dailininkas, tapytojas, pedagogas, dailėtyrininkas.

1881–1892 m. gyveno Kupiškio krašte.

Baigė Šimonių pradinę mokyklą, 1892–1899 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, nuo 1899 m. – Kauno kunigų seminarijoje, kurios nebaigęs išvyko į užsienį. 1904–1909 m. Krokuvos, Paryžiaus, Florencijos, Romos meno akademijose bei universitetuose studijavo dailę ir meno istoriją. 1910 m. grįžo į Lietuvą, bet buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Nuo 1921 m. gyveno Kaune, 1921–1922 m. mokytojavo „Saulės“ mokytojų seminarijoje, 1922–1924 m. buvo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio galerijos direktorius. 1922–1944 m. Kauno meno mokykloje dėstė kultūros ir meno istoriją, filosofiją, 1929–1940 m. – šios mokyklos direktorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. iki mirties gyveno Čikagoje (JAV). I. Šlapelis – žymiausias tarpukario Lietuvos dailėtyrininkas, meno istorikas. Parašė ir išleido knygas: „Meno istorijos metmenys“ (1930, 1992), „Rymo katalikų bažnyčios meno istorija“ (1935), „Apie Lietuvos meną“ (1935), „Juozas Pautienius“ (1955), sudarė albumą „Kazio Šimonio kūryba“ (1938). Sukūrė virš 200 tapybos paveikslų, daugiausia peizažų.

2007 10 19, Bugailiškių kaime (Šimonių sen.), buvusios Šlapelių sodybos vietoje, Lietuvos dailės istorikų draugijos iniciatyva atidengtas paminklinis akmuo (aut. Vytautas Jasinskas) su užrašu: „Dailininko, pedagogo, dailės istoriko Igno Šlapelio 1881–1955 gimtinė“.

2011 09 15 gatvė Bugailiškių kaime (Šimonių sen.) pavadinta Igno Šlapelio vardu (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 09 15 sprendimas Nr. TS-214 „Dėl gatvių pavadinimų“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Urbonienė, Eugenija. Akmuo su tėviškėno vardu: [Bugailiškių kaime atidengtas paminklinis akmuo dailininkui, pedagogui Ignui Šlapeliui] // Kupiškio žinios. 2007, spal. 23, p. 1,