Antanas Merkys

MERKYS ANTANAS [1887 01 20 / (pagal naująjį kalendorių 02 01) Bajoruose (Kupiškio r.) – 1955 03 05 Melenkuose (Vladimiro sritis, Rusija); kapas neišliko, Kauno Petrašiūnų kapinėse pastatytas kenotafas], teisininkas, politikas, visuomenės veikėjas.

1909 m. eksternu baigė gimnaziją Rygoje, studijavo teisę Dorpato (Tartu) ir Kijevo universitetuose. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Lietuvos Respublikos III Ministrų kabinete (1919) Krašto apsaugos ministerijos valdytojas, IV Ministrų kabinete – Krašto apsaugos ministras, 1926–1927 m. XIV Ministrų kabinete – Krašto apsaugos ministras. 1927–1932 m. – Klaipėdos krašto gubernatorius, 1933–1939 m. – Kauno miesto burmistras, 1939 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotinis Vilniaus kraštui. 1939 11 21–1940 06 17 XXI Ministrų kabineto ministras pirmininkas, 1940 m. birželio 15–17 d. ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, bet po mėnesio suimtas. 1941–1954 m. kalintas Butyrkų, Vladimiro ir kituose kalėjimuose. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus V laipsnio ordinu, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II (1928) ir I (1938) laipsnių ordinais, Belgijos Leopoldo II laipsnio (1935), Italijos Karūnos III laipsnio (1935), Latvijos Trijų žvaigždžių I laipsnio (1938) ordinais.

Ministro pirmininko Antano Merkio sodybos vieta (Bajorų k., Skapiškio sen.) 1995 04 03 įrašyta į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 21539, statusas – valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

1991 m. Skapiškio miestelio Kosmonautų gatvė pavadinta Antano Merkio gatve (Kupiškio rajono valdybos 1991 05 31 potvarkis Nr. 83v „Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo“).

1991 06 02 Antano Merkio sodybos vietoje (Bajorų k., Skapiškio sen.) atidengtas stogastulpis (aut. Henrikas Orakauskas ir Leonas Perekšlis). Užrašas: „Čia buvusioje sodyboje 1887 02 01 (pagal senąjį kalendorių sausio 20 d.) gimė Lietuvos Respublikos valstybės ir visuomenės veikėjas ANTANAS MERKYS“. Stogastulpį sudaro medžio masyvo stulpas su priekyje išdrožtu rūpintojėliu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Teisininko, ministro pirmininko Antano Merkio sodybos vieta [interaktyvus]. Vilnius, 1995 [žiūrėta 2022 05 04]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 04 29 įsakymas Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ [interaktyvus]. Vilnius, 2005 [žiūrėta 2022 04 05]. Prieiga per internetą: .
  3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  4. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2000 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimų kitimą.
  5. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  6. Urbonienė, Eugenija. Sugrįžęs ąžuolo rūpintojėliu: [apie kupiškėno valstybės veikėjo Antano Merkio atminimo įamžinimą gimtajame Bajorų kaime] // Kupiškėnų mintys. 1991, birž. 8, p. 2–3.
  7. Kudirkienė, Gailutė. Valstybės vairą laikiusį kupiškėną primena ir indiški karoliai: [apie paskutinio tarpukario ministro pirmininko Antano Merkio gimtinę Bajorų kaime bei jo atminimo įamžinimą] // Panevėžio kraštas. 2018, lapkr. 6, p. 3, 5.