Antanas Purėnas

PURĖNAS ANTANAS [1881 02 16 / (pagal naująjį kalendorių 02 28) Tatkonyse (Kupiškio r.) – 1962 11 05 Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse], chemikas, profesorius, akademikas, visuomenės ir politikos veikėjas, vienas iš Aukštųjų kursų Kaune, vėliau tapusių Lietuvos universitetu, organizatorių.

1881–1896 m. gyveno Kupiškio krašte.

1892 m. baigė Šimonių pradžios mokyklą ir norėdamas užsidirbti tolesniems mokslams, mokė gimtojo kaimo vaikus. 1896–1902 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1902–1910 m. studijavo chemiją Dorpato (Tartu) ir Sant Peterburgo universitetuose. 1910–1918 m. – Sant Peterburgo komercinės mokyklos mokytojas. Aktyviai dalyvavo įvairių lietuvių organizacijų veikloje, 1915–1916 m. lietuvių bendrojo lavinimo kursų, vėliau – lietuvių gimnazijos vedėjas. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1920–1921 m. Rokiškio valstybinės gimnazijos direktorius. 1920 m. VII (Utenos) rinkimų apygardoje kaip Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas išrinktas į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, buvo Švietimo komisijos vicepirmininkas. Akademinėje srityje A. Purėno nuopelnai tikrai dideli. 1921–1922 m. jis dėstė organinę chemiją Aukštuosiuose kursuose, 1922–1950 m. – Lietuvos universitete (nuo 1930 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitetas). Įkūrė Organinės chemijos laboratoriją, buvo vienas iš Matematikos-gamtos fakulteto organizatorių, profesorius (1922), 1922–1951 m. Organinės chemijos katedros vedėjas, 1933–1940 m. VDU prorektorius, 1940–1941 m. ir 1944–1947 m. rektorius. 1951–1962 m. dėstė Kauno politechnikos institute, Organinės chemijos ir technologijos katedros vedėjas. Kūrė lietuviškąją organinės chemijos terminiją, daugelio mokslo populiarinimo straipsnių autorius. Buvo puikus savo srities žinovas ir geras pedagogas, studentų mylimas dėstytojas. Per Antrąjį pasaulinį karą rūpinosi lietuvių mokslininkų tremtinių grįžimu į Lietuvą, buvo NKVD sekamas. 2008 m. išleista Romualdo Baltrušio monografija „Profesorius Antanas Purėnas“.

1990 m. Kupiškio Kraštiečių mikrorajono gatvė (buvusi Statybininkų) pavadinta Antano Purėno gatve (Kupiškio rajono valdybos 1990 07 13 potvarkis Nr. 96p „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo“).

2000 07 14 prie Tatkonių kaimo (Skapiškio sen.) kapinių atidengtas paminklinis akmuo (aut. Ramūnas Vizbaras), skirtas iš šių apylinkių kilusių trijų akademikų – Juozo Matulio, Prano Mažylio ir Antano Purėno – atminimui. Prie lauko akmens pritvirtinta metalinė plokštė su mokslininkų grafiniais atvaizdais ir užrašu: „KUPIŠKIO KRAŠTO ŠVIESUOLIAMS ATMINTI: JUOZAS MATULIS 1899.III.19 – 1993.VI.25 (Akademikas, chemikas MA prezidentas) PRANAS MAŽYLIS 1885.I.24 – 1966.II.28 (Akademikas, gydytojas akušeris-ginekologas) ANTANAS PURĖNAS 1881.II.16 – 1962.XI.5 (Akademikas, chemikas organikas) 2000 m.“

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2000 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimų kitimą.
  3. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  4. Pervardintos gatvės: [Kupiškio savivaldybės valdyba, tenkindama gyventojų pageidavimus, Kupiškio miesto Žemiečių gyvenamųjų namų kvartalo Statybininkų gatvę pervardino akademiko Antano Purėno gatve] // Kupiškėnų mintys. 1990, rugpj. 2, p. 2.
  5. Aleknienė, Banguolė. Tatkonyse įamžinti trijų akademikų vardai: [atidengtas paminklinis akmuo Juozui Matuliui, Pranui Mažyliui ir Antanui Purėnui; aut. Ramūnas Vizbaras] // Kupiškėnų mintys. 2000, liep. 18, p. 1–2.
  6. Urbonienė Eugenija. Iškalti akademikų vardai: [Tatkonių kaime atidengtas paminklinis akmuo čia gimusiems ir augusiems mokslininkams akademikams: chemikams Juozui Matuliui ir Antanui Purėnui, gydytojui Pranui Mažyliui] // Panevėžio rytas. 2000, liep. 18, p. 10.