Naudotos fotografijos:

Fotografijos Romos Bugailiškienės, Audronės Bukienės, Irenos Gasparonienės, Vidmanto Jankausko, Aušros Jonušytės, Jolantos Knizikevičienės, Mildos Levickienės, Ritos Liogienės, Evelinos Lučinskienės, Lidijos Mačiulienės, Linos Matiukaitės, Egidijos Namiejūnienės, Jolitos Pipynienės, Vandos Ribokaitės, taip pat iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos rinkinių ir Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registro https://kvr.kpd.lt/#/ .