Laurynas Gucevičius

GUCEVIČIUS LAURYNAS [1753 08 05 Migonyse (Kupiškio r.) – 1798 12 10 Vilniuje, spėjama, kad palaidotas kapinėse prie Šv. Stepono bažnyčios Vilniuje], architektas, profesorius, žymiausias brandžiojo klasicizmo kūrėjas, padėjęs pagrindus profesionaliai Lietuvos architektūros mokyklai.

Kupiškio krašte gyveno 1753–1767 m.

Tėvai: Simonas Masiulis-Gucevičius ir Kotryna Žekonytė. Dėl patėvio pavardės dar buvo vadintas Stuoka (viena iš versijų). 1763–1765 m. mokėsi Kupiškio parapinėje, 1765–1767 m. Palėvenės dominikonų, 1767–1772 m. Panevėžio pijorų mokyklose. 1773–1775 m. studijavo Vilniaus universitete matematiką ir architektūrą, 1776–1777 m. – Romoje. 1778–1780 m. su vyskupu Ignotu Jokūbu Masalskiu keliavo po Vakarų Europą, klausė paskaitų Karališkojoje dailės akademijoje Paryžiuje, mokėsi iš garsiausių to meto prancūzų architektų. Grįžęs į Vilnių, dirbo savo globėjo vyskupo I. J. Masalskio dvaro architektu. Nuo 1793 m. Vilniaus universiteto civilinės architektūros profesorius. Brandžiausias L. Gucevičiaus projektas – Vilniaus katedros rekonstrukcija. Sudarė Vilniaus naujosios dalies topografinį planą, suprojektavo Vilniaus rotušę (1799), Tiškevičių rūmus Vilniuje (1790), Verkių dvaro sodybos Vilniuje kai kuriuos pastatus (1781), išplėtė vyskupų rūmų parką ir pakeitė kai kuriuos rūmų interjerus, vyskupo reikmėms pertvarkė buvusios Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijos pastatus (dabar – Universiteto g. 6) ir kt. Manoma, kad pagal jo projektus rekonstruota Raudonės pilis, bajorų Karpių rūmai Vilniuje, Trakų gatvėje. Taip pat jam priskiriama nemažai kitų brandžiojo ir vėlyvojo klasicizmo bažnyčių ir dvaro rūmų pastatų (Antazavėje, Čiobiškyje, Rokiškyje ir kitur).

1993 07 01 architekto Lauryno Gucevičiaus gimtinės vieta Migonių kaime (Šimonių sen.) įtraukta į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 16526, statusas – registrinis, reikšmingumo lygmuo – nacionalinis.

1978 m., minint architekto 225-ąsias gimimo metines, jo gimtinės vietoje (Migonių k., Šimonių sen.) pastatytas granito plokščių paminklas su Lauryno Stuokos-Gucevičiaus reljefiniu portretu (aut. skulptorius Petras Aleksandravičius ir architektas Vytautas Gabriūnas). Paminklo įrašas: „ČIA, MIGONIŲ KAIME, 1753 METAIS GIMĖ ĮŽYMUS LIETUVIŲ ARCHITEKTAS LAURYNAS STUOKA GUCEVIČIUS“.

Lauryno Gucevičiaus skulptūra, sukurta 1983 m. (skulptorius Vaclovas Krutinis). Nuo 1985 m. paminklas stovėjo Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje. 1994 07 16 jis perkeltas prie Kupiškio viešosios bibliotekos (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė 3a). Pradėjus aikštės rekonstrukciją perkeltas prie Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (Vytauto g. 21). 2017 11 17, minint gimnazijos 100-metį, vyko paminklo atidengimas.

1989 05 23 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kupiškio iniciatyvinės grupės narių, kitų kupiškėnų iniciatyva Kupiškio miesto Tarybų aikštė pavadinta Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikšte (Kupiškio rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 05 23 sprendimas Nr. 74 „Dėl Kupiškio miesto kai kurių gatvių ir aikštės pavadinimų grąžinimo bei pakeitimo“). Nuo 1997 09 01 Kupiškio I vidurinei mokyklai suteiktas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardas ir vadinama ji Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vidurine mokykla (Kupiškio rajono tarybos 1997 08 28 sprendimas Nr. 75 „Dėl vardo suteikimo Kupiškio 1-ajai vidurinei mokyklai“). Nuo 2000 09 01 – tai Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija (Kupiškio rajono tarybos 2000 06 08 sprendimas Nr. 73 „Dėl pritarimo gimnazijos statuso suteikimui“).

2003 07 04, minint L. Gucevičiaus 250-ąsias gimimo metines, Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje atidengta memorialinė lenta (aut. Henrikas Orakauskas). Užrašas: „1753 m. rugpjūčio 5 d. šioje bažnyčioje krikštytas Laurynas Gucevičius“.

2011 09 15 Migonių kaimo (Šimonių sen.) gatvei suteiktas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus pavadinimas (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 09 15 sprendimas Nr. TS-214 „Dėl gatvių pavadinimų“).

Pastaba: Architekto pavardė beveik visuose atminties ženkluose, gimnazijos pavadinime dar rašoma: Laurynas Stuoka-Gucevičius. Todėl ir šiame tekste pavardė rašoma dvejopai.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

 1. Architekto Lauryno Gucevičiaus gimtinės vieta [interaktyvus]. Vilnius, 1993 [žiūrėta 2022 05 04]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
 2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
 3. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2000 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimų kitimą.
 4. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
 5. Urbonienė, Eugenija. Atminimu gimtinėn grįši: [Kupiškyje minint Lauryno Gucevičiaus gimimo 235-ąsias ir mirties 190-ąsias metines, prisiminti ir architekto paminklo gimtajame Migonių kaime pastatymo iniciatoriai] // Komunizmo keliu. 1989, saus. 19, p. 3.
 6. Urbonienė, Eugenija. Atminties vakaras po senais Migonių medžiais: [Lauryno Gucevičiaus 240-osios gimimo metinės paminėtos prie architekto paminklo jo gimtajame kaime] // Kupiškėnų mintys. 1993, rugpj. 14, p. 2.
 7. Urbonienė, Eugenija. Parinkta tinkamesnė vieta paminklui: [Vaclovo Krutinio sukurtas Lauryno Gucevičiaus biustas iš muziejaus kiemo bus perkeltas į miesto centrą] // Panevėžio rytas. 1994, geg. 21, p. 2.
 8. Urbonienė, Eugenija. Lietūs išjudino granitines paminklo plokštes: [architekto L. Gucevičiaus paminklo Migonyse remontui Kupiškio rajono valdyba skyrė 3068 litų] // Panevėžio rytas. 1997, geg. 30, p. 2, 3.
 9. VI rajono tarybos posėdyje Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardas suteiktas Kupiškio 1-ajai vidurinei mokyklai // Kupiškėnų mintys. 1997, rugs. 3, p. 1.
 10. Gimnazija: [Kupiškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti gimnazijos statuso suteikimui L. Stuokos-Gucevičiaus vidurinei mokyklai ir nuo 2020 09 01 ją vadinti Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija] // Panevėžio rytas. 2000, birž. 16, p. 10.
 11. Urbonas, Rimantas. Iš praeities – stiprybės, ateičiai – pertvarką: [Lauryno Gucevičiaus 250-osioms gimimo metinėms skirtoje programoje numatytas ir paminklinės lentos atidengimas Palėvenės bažnyčioje, kur būsimasis architektas 1753 m. rugpjūčio 5 d. buvo pakrikštytas] // Kupiškio žinios. 2003, geg. 17, p. 1, 2.
 12. Aleknienė, Banguolė. Į mus žvelgia architekto Lauryno Gucevičiaus akys: [minint L. Gucevičiaus 250-ąsias gimimo metines, Palėvenėje atidengta atminimo lenta] // Kupiškėnų mintys. 2003, liep. 10, p. 4.