Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė

GLEMŽAITĖ-DULAITIENĖ ELVYRA [1893 09 19 Kupiškyje – 1958 07 05 Kaune, palaidota Kupiškio miesto senosiose civilinėse kapinėse], pedagogė, kraštotyrininkė.

1893–1911 m., 1919–1921 m. gyveno Kupiškyje.

1911 m. baigė dviklasę Kupiškio mokyklą ir išvyko į Peterburgą. Mokėsi Šv. Kotrynos gimnazijoje, lankė pedagoginius kursus ir įgijo pradžios mokytojos cenzą, 1915–1919 m. mokytojavo Rusijoje. Grįžusi į Lietuvą, dirbo įvairiose mokyklose (Bukonių, Kupiškio, Klaipėdos ir kt.), dėstė Kauno vakariniuose kursuose suaugusiems. Kartu su seserimis Mikalina ir Stefanija rinko Kupiškio apylinkių etnografinę medžiagą. 1948 m. pasirodė Mikalinos ir Elvyros darbas „Kupiškio apylinkės kaimiečių rūbai vilkėti XIX a. antroje pusėje“. Elvyra sirgo džiova, todėl jos darbą tęsė seserys, kurios padėjo paruošti knygą „Kupiškėnų senovė“, pasirodžiusią po jos mirties 1958 m. Daug kraštotyrinės ir etnografinės medžiagos perdavė Kupiškio ir kitiems muziejams. Apie savo kraštotyrinę veiklą E. Glemžaitė-Dulaitienė yra sakiusi: „Visa tai rašau, kad paliktų mano vaikams, jaunajai kartai, kad ji žinotų, kaip gyventa tame Tėvynės kampelyje, kuriame aš gimiau, augau ir gyvenau.“

Glemžų namas (Maironio g. 12, Kupiškis) 1997 10 24 įtrauktas į kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 16790, statusas – valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

1988 11 19 prie Glemžų namų (Maironio g. 12, Kupiškis) atidengta memorialinė lenta (aut. Leonas Perekšlis). Medinėje lentoje įrašas: „Šiame name gyveno kultūros ir švietimo veikėjos: Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė 1893–1958, Stefanija Glemžaitė 1885–1974, Mikalina Glemžaitė 1891–1985“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Glemžų šeimos namas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2022 05 03]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Staškūnienė, Zita. Šventė, kuri nesibaigia: [prie Glemžų namo atidengta paminklinė lenta; autorius L. Perekšlis] // Komunizmo keliu. 1988, lapkr. 24, p. 3.