Petras Babickas

BABICKAS PETRAS [1903 04 29 / (pagal naująjį kalendorių 05 12) Laukminiškiuose (Kupiškio r.) – 1991 08 27 Dugue de Caxias (Brazilija); perlaidotas Rio de Žaneire; 2006 06 09 palaikai parvežti ir palaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse], rašytojas, žurnalistas, fotografas, pirmasis Lietuvos radijo diktorius.

1903–1914 m. ir 1918–1919 m. gyveno Laukminiškiuose, Kupiškyje.

Mokėsi Virbališkių pradžios mokykloje, 1914–1918 m. – Šv. Kotrynos gimnazijoje Petrograde, 1918–1919 m. – Kupiškio progimnazijoje, 1919–1923 m. – Kauno „Saulės“ ir Panevėžio valstybinėje gimnazijose. 1923–1930 m. studijavo literatūrą Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. P. Babickas dirbo įvairiose srityse ir buvo pirmasis. Vienas iš Lietuvos radijo kūrėjų: 1926–1931 m. dirbo Kauno radiofone, pirmasis jo diktorius, 1928–1929 m. – direktorius. 1932 m. Kaune surengė pirmąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą, kartu su kitais įkūrė Lietuvos fotomėgėjų sąjungą. 1937 m. savo fotografijas eksponavo Pasaulinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje ir pelnė aukso medalį. Sukūrė pirmuosius mokomuosius dokumentinius filmus. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į Braziliją. 1950–1965 m. Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje sekretorius, Kultūros skyriaus vedėjas, spaudos atašė. Parašė ir išleido 20 įvairaus pobūdžio knygų: poezijos rinkinių, publicistikos ir kelionių apybraižų, romanų, knygų vaikams. 1995 m. P. Babicko archyvas iš Brazilijos pargabentas į Lietuvą ir saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

1990–1991 m. atstatyta aktorės Unės Babickaitės ir publicisto Petro Babicko gimtoji sodyba (Laukiminiškių k., Kupiškio sen.) 2009 11 18 įtraukta į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 16599, statusas – registrinis, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

1993 05 15 prie jos atidengtos memorialinės lentos (aut. Leonas Perekšlis), skirtos Petro Babicko ir jo sesers aktorės, režisierės Unės Babickaitės atminimui. Ant vienos jų užrašas: „Šioje sodyboje 1903 m. gimė Lietuvos radijo darbuotojas, poetas, rašytojas PETRAS BABICKAS. Mirė 1991 m. Rio de Žaneire“.

2002 12 24 Babickų sodyboje įkurtas Laukminiškių kaimo muziejus (Kupiškio etnografijos muziejaus padalinys), kuriame įrengta P. Babicko ir jo sesers U. Babickaitės gyvenimui bei kūrybai skirta ekspozicija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Aktorės Unės Babickaitės ir publicisto Petro Babicko gimtoji sodyba [interaktyvus]. Vilnius, 2009 [žiūrėta 2022 05 04]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Petrą Babicką prisimenant // Kupiškėnų mintys. 1993, geg. 15, p. 1.
  3. Urbonienė, Eugenija. Sugrįžimas į sodais pražilusį kaimą: [Laukminiškiuose, prie Babickų sodybos, gegužės 15 d. atidengtos dvi atminimo lentos: rašytojui, Lietuvos radijo darbuotojui Petrui Babickui ir jo seseriai aktorei Unei Babickaitei-Graičiūnienei] // Kupiškėnų mintys. 1993, geg. 22, p. 1–2.
  4. Bujanauskienė, Irena. Kuo įdomus trečiasis muziejaus filialas: [apie Petro ir Unės Babickų tėvų sodybą Laukminiškiuose, kurioje įsikūręs muziejus] // Kupiškio žinios. 2008, bal. 24, p. 5.