Bronius Kėdainis

KĖDAINIS BRONIUS [1919 11 10 Karaliūniškyje (Kupiškio r.) – 1998 11 28 Šepetoje (Kupiškio r.), palaidotas Kupiškio miesto senosiose civilinėse kapinėse], kalvis, tautodailininkas.

Visą gyvenimą praleido Kupiškio krašte – gyveno Karaliūniškyje, Šepetoje.

1926 m. baigė Migonių pradžios mokyklą. Nuo 1949 m. dirbo Šepetos durpių įmonėje kalviu. Buvo labai nagingas, daug skaitė, lavinosi savarankiškai. Šepetoje pasistatė namus, kur gyveno su žmona Onute. Kalė saulutes, kryžius ir kitus dirbinius, daug dirbo kartu su broliu skulptoriumi Juozu Kėdainiu. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vartai – tai Broniaus kūrinys. 1965 m. dalyvavo Pabaltijo respublikų taikomosios dailės parodoje Maskvoje (Rusija), po to keliolika metų darbų nerodė. Nuo 1981 m. vėl dalyvavo liaudies meno parodose. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1985 m. Nemažai B. Kėdainio darbų saugoma Kupiškio etnografijos muziejuje. 2009 m. išleista knyga „Kūrybinė brolystė. Iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo“ (sudarytoja Lina Matiukaitė).

2005 12 08 prie Kėdainių sodybos Karaliūniškyje (Šimonių sen.) atidengta memorialinė lenta (aut. Ramūnas Vizbaras), kurioje užrašas: „Šioje sodyboje gimė skulptorius profesorius Juozas Kėdainis (1915–1998), kalvis tautodailininkas Bronius Kėdainis (1919–1998), tekstilininkė tautodailininkė Bronė Kėdainytė 1922“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Matulytė, Gaila. Kūriniais sugrįžo į gimtinę: [skulptoriaus Juozo Kėdainio 90-mečiui skirtų renginių programoje – atminimo lentos, kurioje įrašyti brolių Juozo ir Broniaus bei jų sesers Bronės vardai, atidengimas Kėdainių gimtojoje sodyboje] // Kupiškėnų mintys. 2005, gruod. 10, p. 1, 7.
  2. Urbonienė, Eugenija. Jautrių žodžių vainikas profesoriui: [minint skulptoriaus Juozo Kėdainio 90-ąsias gimimo metines, Kėdainių gimtojoje sodyboje, Karaliūniškio kaime, atidengta atminimo lenta, kurioje įrašyti ir profesoriaus brolio, tautodailininko kalvio Broniaus Kėdainio bei sesers tautodailininkės, audėjos Bronės Kėdainytės vardai] // Kupiškio žinios. 2005, gruod. 14, p. 2.