Stasys Pundzevičius

PUNDZEVIČIUS STASYS [1893 08 21 / (pagal naująjį kalendorių 09 02) Laibiškyje (Kupiškio r.) – 1980 10 20 Great Neck (Niujorko valstija, JAV), palaidotas Pinelawne Šv. Karolio kapinėse (Niujorko valstija)], Nepriklausomos Lietuvos karininkas, divizijos generolas, Petro Pundzevičiaus brolis.

1913 m. baigė Panevėžio realinę gimnaziją, nuo 1914 m. studijavo Kijevo komercijos institute. 1916 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę ir pasiųstas į Orenburgo karo mokyklą. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. 1922 m. Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1925 m. – Prahos karo akademiją. Nuo 1929 m. generalinio štabo pulkininkas, 1938 m. suteiktas divizijos generolo laipsnis. Lietuvos kariuomenėje užėmė aukštas pareigas: nuo 1934 m. – II pėstininkų divizijos vadas ir Kauno įgulos viršininkas, nuo 1935 m. – I pėstininkų divizijos vadas ir Panevėžio įgulos viršininkas (tuo metu įkurta karinė įgula Kupiškyje), nuo 1939 m. – kariuomenės štabo viršininkas, daug kartų laikinai ėjo kariuomenės vado pareigas. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas V laipsnio Vyčio Kryžiumi, kitais ordinais. 1941 m. Birželio sukilimo Kaune vienas iš organizatorių, 1941–1944 m. mokytojavo Kaune. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus, apsistojo Vokietijoje, 1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Great Neck (Niujorko valstija), dirbo sodininku.

Generolo Stasio ir rašytojo Petro Pundzevičių gimtosios sodybos vieta (Laibiškio vs., Skapiškio sen.), kurioje gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų liekanos, 1993 01 11 įtraukta į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 4777, statusas – registrinis, reikšmingumo lygmuo – vietinis.

1995 07 15 Laibiškyje, prie Pundzevičių sodyboje augančio didžiulio ąžuolo, kuriam apie 400 metų, pritvirtinta memorialinė lenta (aut. Leonas Perekšlis ir Jonas Šmigelskas) su įrašu: „Petro Pundzevičiaus (1880–1955) žymaus lietuvių kultūros veikėjo ir Stasio Pundzevičiaus (1893–1980) Lietuvos kariuomenės divizijos generolo šviesiam atminimui. 1995 m.“

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Generolo Stasio ir rašytojo Petro Pundzevičių gimtosios sodybos vieta [interaktyvus]. Vilnius, 1993 [žiūrėta 2022 05 04]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Kazlaitė, Stasė. Po didžiuoju ąžuolu: [Laibiškio vienkiemyje atidengta brolių kariškio, generolo Stasio ir pulkininko, rašytojo Petro Pundzevičių atminimui skirta lenta] // Kupiškėnų mintys. 1995, liep. 22, p. 7.