Pranas Mažylis

MAŽYLIS PRANAS [1885 01 24 Šileikiškyje (Kupiškio r.) – 1966 02 28 Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse], gydytojas, akušeris-ginekologas, profesorius, akademikas.

Vaikystę praleido Kupiškio krašte (1885–1996 m.).

1896–1904 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, 1914 m. baigė Krokuvos universitetą, iki 1918 m. dirbo Krokuvos ligoninėje. Grįžęs į Lietuvą dirbo Panevėžio apskrities ligoninės vedėju, 1920–1940 m. Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninės direktorius. 1922 m. Kaune įkūrė akušerių mokyklą, Lietuvos universitete (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas) – Akušerijos ir ginekologijos katedrą ir 1922–1941 m., 1944–1966 m. jai vadovavo. Profesorius (1930), Lietuvos mokslų akademijos akademikas (1946). Nuo 1936 m. turėjo savo privačią kliniką. Paskelbė per 100 mokslo darbų patologinės akušerijos ir ginekologijos klausimais. Vokiečių okupacijos metais gelbėjo žydus, po mirties (1993) apdovanotas „Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.

1990 m. Kupiškio Kraštiečių mikrorajono Žemiečių gatvė pavadinta Prano Mažylio gatve (Kupiškio rajono valdybos 1990 07 13 potvarkis Nr. 96p „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo“).

2000 07 14 prie Tatkonių kaimo kapinių atidengtas paminklinis akmuo (aut. Ramūnas Vizbaras), skirtas iš šių apylinkių kilusių trijų akademikų – Juozo Matulio, Prano Mažylio ir Antano Purėno – atminimui. Prie lauko akmens pritvirtinta metalinė plokštė su mokslininkų grafiniais atvaizdais ir užrašu: „KUPIŠKIO KRAŠTO ŠVIESUOLIAMS ATMINTI: JUOZAS MATULIS 1899.III.19 – 1993.VI.25 (Akademikas, chemikas MA prezidentas) PRANAS MAŽYLIS 1885.I.24 – 1966.II.28 (Akademikas, gydytojas akušeris-ginekologas) ANTANAS PURĖNAS 1881.II.16 – 1962.XI.5 (Akademikas, chemikas organikas) 2000 m.“

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2000 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimų kitimą.
  3. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  4. Pervardintos gatvės: [Kupiškio savivaldybės valdyba, tenkindama gyventojų pageidavimus, Kupiškio miesto Žemiečių gyvenamųjų namų kvartalo Žemiečių gatvę pervardino akademiko Prano Mažylio gatve] // Kupiškėnų mintys. 1990, rugpj. 2, p. 2.
  5. Aleknienė, Banguolė. Tatkonyse įamžinti trijų akademikų vardai: [atidengtas paminklinis akmuo Juozui Matuliui, Pranui Mažyliui ir Antanui Purėnui; aut. Ramūnas Vizbaras] // Kupiškėnų mintys. 2000, liep. 18, p. 1–2.
  6. Urbonienė Eugenija. Iškalti akademikų vardai: [Tatkonių kaime atidengtas paminklinis akmuo čia gimusiems ir augusiems mokslininkams akademikams: chemikams Juozui Matuliui ir Antanui Purėnui, gydytojui Pranui Mažyliui] // Panevėžio rytas. 2000, liep. 18, p. 10.