Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė

JACEVIČIŪTĖ-JĖČIŪTĖ BRONISLAVA [1919 02 01 Šaltenių kaime, netoli Subačiaus (Kupiškio r.) – 2013 07 03 Vilniuje, palaidota Vilniaus Rokantiškių kapinėse], dailininkė, tapytoja, Kupiškio krašto Garbės pilietė (2008).

1919–1934 m. gyveno Kupiškio krašte, vėlesniais metais dažnai čia lankydavosi, vasarodavo Mazgeliškiuose, dėjo nemažai pastangų, kad būtų išsaugota jos gimtoji sodyba.

1924 m. su šeima persikėlė į Mazgeliškius, visai netoli Puožo – tėvas Juozas Jėčius iš grafienės de Šuazel Guffie nusipirko Mazgeliškių palivarką. Bronislava 1926–1929 m. mokėsi Juodpėnų pradžios mokykloje, 1930–1934 m. – Kupiškio progimnazijoje, 1934–1938 m. – Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Nuo 1938 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, 1943 m. baigė Vilniaus universitetą. B. Jacevičiūtė-Jėčiūtė dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje, 1948 m. Vilniaus dailės institute (VDI) baigė figūrinės tapybos specialybę ir dėstė VDI. 1957–1966 m. užsiėmė kūrybine veikla. 1966–1975 m. – VDI Dailės pedagogikos katedros vyr. dėstytoja. Parodose dalyvavo nuo 1950 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1951 m. Surengė 4 personalines parodas. Ji buvo tikras gamtos vaikas, į aplinką žvelgė žavėdamasi ja. Šaknimis buvo tvirtai įaugusi į Aukštaitijos žemę, todėl jos kūryboje daug kupiškėniškų motyvų. Dailininkė didžiąją dalį savo kūrybinio palikimo padovanojo Kupiškio etnografijos muziejui – iš viso 250 saugojimo vienetų: 95 paveikslus, 87 eskizus, 18 nuotraukų, 50 knygų. Kupiškio viešosios bibliotekos Subačiaus miesto padalinyje nuo 2005 m. saugoma 557 egzemplioriai B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės asmeninės bibliotekos knygų.

Dailininkės Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės tėviškės namas (Mazgeliškių k., Šimonių sen.) 1992 04 06 įtrauktas į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 254, statusas – registrinis, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

2022 09 02 prie dailininkės tėviškės namo atidengta memorialinė lenta (aut. Audrius Laucius) su užrašu „Šiame name 1924–2010 m. gyveno dailininkė Kupiškio krašto garbės pilietė BRONISLAVA JACEVIČIŪTĖ-JĖČIŪTĖ“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Dailininkės Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės tėviškės namas [interaktyvus]. Vilnius, 1992 [žiūrėta 2022 04 10]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.