Domas Vaitkūnas

VAITKŪNAS DOMAS [1893 09 04 / (pagal naująjį kalendorių 09 16) Račiupėnuose (Kupiškio r.) – 1988 06 24 Kaune, palaidotas Karmėlavos (Kauno r.) kapinėse], visuomenės veikėjas, ilgametis Kupiškio valsčiaus viršaitis.

1893–1909 m., 1920–1948 m. gyveno ir dirbo Kupiškyje.

1909 m. baigė Kupiškio liaudies mokyklą. Nuo 1915 m. gyveno ir dirbo Petrograde (Rusija), dalyvavo lietuvių socialdemokratų organizacijų veikloje. Grįžęs į Lietuvą, 1920 01 19 išrinktas Kupiškio valsčiaus viršaičio padėjėju, o 1920 11 11 – viršaičiu ir dirbo iki 1934 m. Jam vadovaujant sutvarkyti valsčiaus keliai, išplėstas švietimo įstaigų tinklas, išgrįsta miesto turgaus aikštė ir kai kurios gatvės, jos apsodintos medžiais, įrengtas apšvietimas, gyventojų saugumui užtikrinti organizuota „nakties sargyba“. 1924 m. įsteigtas Smulkaus kredito bankas, 1925 m. įkurta ir įranga aprūpinta savanorių gaisrininkų draugija. D. Vaikūnas aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų veikloje: prisidėjo steigiant Kupiškio žemės ūkio draugiją, 1923–1940 m. rinktas į jos valdybą; 1925–1944 m. buvo Kupiškio smulkaus kredito banko valdybos nariu ir kasininku; 1930 m. Vytauto Didžiojo komiteto Kupiškio skyriaus pirmininkas; 1933 m. Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojas, 1938–1940 m. Kupiškio tautinės darbo talkos klubo iždininkas. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje palaikė ryšius su partizanais. 1945 m. buvo NKVD suimtas, kalintas Panevėžio kalėjime. 1948 m. pardavęs žemę su šeima išvyko gyventi į Kauną, dirbo įvairius darbus. 2014 m. išleista Reginos Vaitkūnaitės-Gamziukienės knyga „Mano šeimos gyvenimo vaizdai“, kurioje pateikiama daug informacijos apie Kupiškio kraštui nusipelniusį žmogų D. Vaitkūną.

2020 10 13, minint Vietos savivaldos dieną, prie namo, kuriame veikė Kupiškio valsčiaus raštinė (Gedimino g. 29, Kupiškis), atidengta Domui Vaitkūnui skirta memorialinė lenta, kurioje užrašas: „Šiame pastate 1920–1934 m. dirbo visuomenės veikėjas, ilgametis Kupiškio valsčiaus viršaitis DOMAS VAITKŪNAS (1893–1988)“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyrius. 2020 metų veiklos ataskaita kultūros paveldo srityje: [minima, kad atidengta Kupiškio valsčiaus viršaičio Domo Vaitkūno atminimui skirta lenta] [interaktyvus]. Kupiškis, 2021 [žiūrėta 2022 05 03]. Prieiga per internetą: https://www.kupiskis.lt/download/17154/2020-ataskaita-paveldas.pdf.