Kazys Gabriūnas

GABRIŪNAS KAZYS [1859 Laukminiškiuose (Kupiškio r.) – 1940, palaidotas Laukminiškių kaimo kapinėse (Kupiškio sen.)], knygnešys.

Nuo „Aušros“ pasirodymo iki spaudos atgavimo gabeno lietuviškas knygas iš Prūsijos ir platino jas Kupiškio apylinkėse. Bendradarbiavo su Stanislovu Didžiuliu ir kitais lietuvių atgimimo veikėjais. 1900 m. ir 1903 m. dalyvavo akcijose paduodant Skapiškio valsčiaus žmonių prašymus dėl lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis grąžinimo ir pats sugebėjo tuos raštus įteikti Rusijos carui. Persekiojamas dėl revoliucinės veiklos 1905 m. turėjo bėgti į JAV, iš kur grįžo 1912 m.

Iš to paties kaimo kilusių inžinieriaus Algimanto Zolubo ir daktaro Gedimino Kaluinos rūpesčiu K. Gabriūno atminimui prie Laukminiškių kaimo muziejaus 2000 09 16 pastatytas paminklinis akmuo (archit. Žybartas Simonaitis) su užrašu: „Knygnešiui KAZIUI GABRIŪNUI 1859–1940. Kaimynai“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Rugsėjo 16 d. prie Babickų sodybos Laukminiškių kaime atidengtas paminklinis akmuo knygnešiui Kaziui Gabriūnui // Kupiškėnų mintys. 2000, rugs. 19, p. 1.