Juozas Matulis

MATULIS JUOZAS [1899 03 19 Tatkonyse (Kupiškio r.) – 1993 06 25 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse], fizikas, chemikas, akademikas, ilgametis Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas.

1899–1918 m. gyveno Kupiškio krašte.

1912 m. baigė Juodpėnų pradžios mokyklą, 1915–1918 m. Skapiškio geležinkelio stotyje dirbo budėtoju ir iešmininku. Norėdamas mokytis pėsčias išėjo į Kauną, dirbo įvairius darbus,  m. baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos suaugusiųjų gimnaziją, 1929 m. –  Matematikos ir gamtos fakulteto Fizikos-chemijos skyrių, – m. tęsė studijas  universitete (Vokietija). Nuo  m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizinės chemijos katedros vyresnysis asistentas,  m. – habilituotas daktaras, docentas. –1941 m.  Gamtos ir matematikos fakulteto dekanas, 1944–1945 m. Vilniaus universiteto prorektorius. – m. LMA prezidentas, akademikas, 1956–1976 m.  direktorius. Lietuvos elektrochemijos mokyklos kūrėjas, Vilniaus universitete atkūrė Fizinės chemijos katedrą. Svarbiausi darbai iš metalų elektrocheminio nusodinimo. Vienas ir su bendraautoriaus paskelbė per 600 mokslinių straipsnių, padarė 59 fotochemijos, cheminių reakcijų kinetikos, elektrochemijos sričių išradimus. Mokslininko 100-mečio proga išleisti du raštų tomai „Juozas Matulis“ (1999).

Naivių pradinei mokyklai suteiktas Juozo Matulio vardas ir nuo 1999 03 01 ji vadinta Naivių Juozo Matulio pradine mokykla (Kupiškio rajono tarybos 1999 02 26 sprendimas Nr. 32 „Dėl vardo suteikimo Naivių pradinei mokyklai“). 2006 09 01 Naivių Juozo Matulio pradinė mokykla uždaryta (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 04 27 sprendimas Nr. TS-103 „Dėl Kupiškio rajono Skapiškio vidurinės mokyklos Naivių Juozo Matulio skyriaus likvidavimo“).

1999 03 18, minint akademiko Juozo Matulio 100-ąsias gimimo metines, Naivių laisvalaikio centre atidarytas Juozo Matulio memorialinis muziejus.

2000 07 14 prie Tatkonių kaimo (Skapiškio sen.) kapinių, kuriose palaidoti Juozo Matulio tėvai, atidengtas paminklinis akmuo (aut. Ramūnas Vizbaras), skirtas iš šių apylinkių kilusių trijų akademikų – Juozo Matulio, Prano Mažylio ir Antano Purėno – atminimui. Prie lauko akmens pritvirtinta metalinė plokštė su mokslininkų grafiniais atvaizdais ir užrašu: „KUPIŠKIO KRAŠTO ŠVIESUOLIAMS ATMINTI: JUOZAS MATULIS 1899.III.19 – 1993.VI.25 (Akademikas, chemikas MA prezidentas) PRANAS MAŽYLIS 1885.I.24 – 1966.II.28 (Akademikas, gydytojas akušeris-ginekologas) ANTANAS PURĖNAS 1881.II.16 – 1962.XI.5 (Akademikas, chemikas organikas) 2000 m.“

2011 09 15 Tatkonių kaimo (Skapiškio sen.) gatvė pavadinta Juozo Matulio vardu (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 09 15 sprendimas Nr. TS-214 „Dėl gatvių pavadinimų“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Pritarė sumanymui: [„Pakupio“ žemės ūkio bendrovės narių susirinkime 1999 02 19 pritarta, kad Naivių pradinei mokyklai būtų suteiktas Juozo Matulio vardas] // Kupiškėnų mintys. 1999, vas. 23, p. 1.
  4. Urbonienė, Eugenija. Mokyklai suteikė garsaus mokslininko vardą: [nuo 19990 m. kovo 1 d. Naivių pradinė mokykla pavadinta Juozo Matulio vardu] // Panevėžio rytas. 1999, kovo 2, p. 4.
  5. Nedveckaitė Jūratė. Tatkonių šviesuolis: [kovo 18 d. Kupiškyje ir Naiviuose paminėtas ilgamečio Lietuvos mokslų akademijos prezidento Juozo Matulio 100-asis jubiliejus, kurio metu atidarytas memorialinis muziejus] // Kupiškėnų mintys. 1999, kovo 20, p. 1.
  6. Paminėtas akademiko Juozo Matulio 100-asis jubiliejus: [Naivių pradinė mokykla pavadinta Juozo Matulio vardu, Naivių laisvalaikio centre įkurtas Juozo Matulio memorialinis muziejus] // Mokslas ir gyvenimas. 1999, nr. 4, p. 21.
  7. Aleknienė Banguolė. Garsaus kupiškėno jubiliejus: [paminėtos kraštiečio akademiko J. Matulio 100-osios gimimo metinės, Naivių kaime atidarytas Juozo Matulio muziejus] // Savivaldybių žinios. 1999, geg. 6, p. 7.
  8. Aleknienė, Banguolė. Tatkonyse įamžinti trijų akademikų vardai: [atidengtas paminklinis akmuo Juozui Matuliui, Pranui Mažyliui ir Antanui Purėnui] // Kupiškėnų mintys. 2000, liep.18, p. 1–2.
  9. Urbonienė Eugenija. Iškalti akademikų vardai: [Tatkonių kaime atidengtas paminklinis akmuo čia gimusiems ir augusiems mokslininkams akademikams: chemikams Juozui Matuliui ir Antanui Purėnui, gydytojui Pranui Mažyliui] // Panevėžio rytas. 2000, liep. 18, p. 10.