Jonas Černius

ČERNIUS JONAS (iki 1919 m. Černiauskas) [1898 01 06 Kupiškyje – 1977 07 03 Los Andžele (JAV), palaidotas Klaremonte (Kalifornija, JAV); 1998 m. jo ir žmonos palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse], Lietuvos valstybės ir karo veikėjas, ministras pirmininkas, brigados generolas.

1898–1910 m., 1916–1917 m., 1941–1944 m. gyveno Kupiškyje.

Mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje, Panevėžyje – realinėje mokykloje ir gimnazijoje, apie 1916–1918 m. dirbo Kupiškio valsčiaus valdyboje. 1922 m. Kauno I gimnazijoje išlaikė 8 klasių egzaminus. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė Lietuvos karo mokyklą, 1929 m. – Briuselio karo inžinerijos mokyklą, 1932 m. – Prancūzijos generalinio štabo akademiją. Nuo 1920 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės štabe, 1935–1939 m. – kariuomenės štabo viršininkas (pagal pareigas antras žmogus po kariuomenės vado). Kartu su kariuomenės vadu Stasiu Raštikiu vykdė kariuomenės reformą. Inicijavo kareivinių Kupiškyje statybą. 1939 03 31–1939 11 21 vadovavo Lietuvos Respublikos XX Ministrų kabinetui. 1940–1941 m. Raudonosios armijos štabo viršininkas. Iš armijos pasitraukė ir 1941–1944 m. gyveno Kupiškyje, dirbo malūno direktoriumi. 1944 m. vasarą pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 m. gyveno JAV. Dirbo įvairius darbus, 1951–1963 m. bendrovės „General motors“ inžinierius.

Kupiškyje, prie namo, kuriame gyveno Jonas Černius (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12), 1997 08 22 atidengta memorialinė lenta (aut. Henrikas Orakauskas). Joje užrašas: „Šiame name 1941–1944 m. gyveno Nepriklausomos Lietuvos ministras pirmininkas, brigados generolas JONAS ČERNIUS 1898–1977“.

Noriūnų pagrindinei mokyklai suteiktas Jono Černiaus vardas ir nuo 1997 09 01 ji vadinta Noriūnų Jono Černiaus pagrindine mokykla (Kupiškio rajono tarybos 1997 08 28 sprendimas Nr. 61 „Dėl vardo suteikimo Noriūnų pagrindinei mokyklai“). Nuo 2020 08 31 tai Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 03 19 sprendimas Nr. TS-70 „Dėl Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo“).

1998 09 19 Kupiškyje, buvusių kareivinių teritorijoje, atidengtas Jono Černiaus paminklas (skulpt. Vaclovas Krutinis, archit. Andželika Kažienė). Užrašas ant paminklo postamento: „Nepriklausomos Lietuvos ministras pirmininkas, generolas JONAS ČERNIUS“.

Aikštę prie Jono Černiaus paminklo kupiškėnai vadina Jono Černiaus skveru. Tačiau Kupiškio rajone esančių želdynų žemės sklypai neregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir jų inventorizacija neatlikta.

2019 01 11 Jono Černiaus vardu pavadinta Aukštaičių kaimo (Noriūnų sen.) gatvė (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 12 20 sprendimas Nr. TS-293 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, atidengta memorialinė lenta, skirta Lietuvos ministro pirmininko Jono Černiaus atminimui // Respublika. 1997, rugpj. 26, p. 7.
  4. Romanenkova, Rita. Sugrįžęs į savo namus: [atidengta memorialinė lenta Nepriklausomos Lietuvos ministrui pirmininkui Jonui Černiui – dailininko Henriko Orakausko sukurtas bareljefas su užrašu] // Kupiškėnų mintys. 1997, rugpj. 27, p. 2.
  5. VI rajono tarybos posėdyje Jono Černiaus vardas suteiktas Noriūnų pagrindinei mokyklai // Kupiškėnų mintys. 1997, rugs. 3, p. 1.
  6. Vaičeliūnienė, Eleonora. Paminklą kurs Vaclovas Krutinis: [Kupiškyje bus pastatytas paminklas generolui, LR ministrui pirmininkui Jonui Černiui] // Kupiškėnų mintys. 1998, bal. 23, p. 1.
  7. Urbonienė, Eugenija. Sugrįžo pelenų urnoje, o įamžintas granitu: [Kupiškyje atidengtas paminklas generolui Jonui Černiui] // Panevėžio rytas. 1998, rugs. 21, p. 1, 4.
  8. Vaičeliūnienė, Eleonora. Po 54-erių, irgi rudėjant: [Kupiškyje atidengtas paminklas Jonui Černiui] // Kupiškėnų mintys. 1998, rugs. 22, p. 1–2.