Juozas Kėdainis

KĖDAINIS JUOZAS [1915 12 31 Karaliūniškyje (Kupiškio r.) – 1998 11 12 Kaune, palaidotas Kauno Panemunės kapinėse], skulptorius, profesorius.

1915–1933 m. gyveno Kupiškio krašte.

Baigė Migonių pradžios mokyklą, 1933 m. – Kupiškio progimnaziją. 1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. 1945–1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1951–1990 m. – Vilniaus dailės institute. Nuo 1961 m. Skulptūros katedros docentas, nuo 1970 m. profesorius. Sukūrė skulptūrų, reljefų, medalių, antkapinių paminklų iš medžio, granito, marmuro, geležies, vario. Savo kūryba atsiskleidė kaip gimtojo kaimo dainius. Svarbesni darbai: „Bulviakasis“ (1946), „Poilsis“ (1958), „Kūrybos genijus“ (1968, prie Panevėžio J. Miltinio dramos teatro), „Kazys Šimonis“ (1972), „Valstietis su arkliu“ (1974), „Jono Prapuolenio portretas“ (1983). Parodose dalyvavo nuo 1944 m. Darbai eksponuoti Lietuvoje ir užsienyje, parengtos 5 personalinės parodos: Vilniuje (1977), Kaune (1995, 2015) ir Kupiškyje (2005, 2015). Po J. Kėdainio mirties, vykdant jo valią, asmeninė biblioteka (per 4000 egz. knygų) ir nemažai rankraščių 2001 m. perduota ir saugoma Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalis skulptoriaus kūrybinio palikimo (apie 150 skulptūrinės plastikos darbų, 161 aplankas piešinių, eskizų, nuotraukų ir kt.) perduota Kupiškio etnografijos muziejui. 2009 m. išleista knyga „Kūrybinė brolystė. Iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo“ (sudarytoja Lina Matiukaitė). 2015 m., minint dailininko 100-ąsias gimimo metines, Kupiškio viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu“: Kupiškio etnografijos muziejuje veikė jubiliejinė J. Kėdainio skulptūrų ir piešinių paroda, išleistas parodos katalogas.

2005 12 08, minint Juozo Kėdainio 90-ąsias gimimo metines, prie Kėdainių sodybos Karaliūniškyje (Šimonių sen.) atidengta memorialinė lenta (aut. Ramūnas Vizbaras), kurioje užrašas: „Šioje sodyboje gimė skulptorius profesorius Juozas Kėdainis (1915–1998), kalvis tautodailininkas Bronius Kėdainis (1919–1998), tekstilininkė tautodailininkė Bronė Kėdainytė 1922“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Matulytė, Gaila. Kūriniais sugrįžo į gimtinę: [skulptoriaus Juozo Kėdainio 90-mečiui skirtų renginių programoje – atminimo lentos atidengimas Kėdainių gimtojoje sodyboje, Karaliūniškio kaime] // Kupiškėnų mintys. 2005, gruod. 10, p. 1, 7.
  2. Urbonienė, Eugenija. Jautrių žodžių vainikas profesoriui: [minint skulptoriaus Juozo Kėdainio 90-ąsias gimimo metines, Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija, veikė paroda, Kėdainių gimtojoje sodyboje atidengta atminimo lenta] // Kupiškio žinios. 2005, gruod. 14, p. 2.