Povilas Krapavickas

KRAPAVICKAS POVILAS [1869 Račiupėnuose (Kupiškio r.) – 1951 12 05 ten pat, palaidotas Kupiškio miesto senosiose civilinėse kapinėse], ūkininkas, knygnešys, visuomenininkas.

Palaikė ryšius su knygnešiais Juozu Madeikiu, Povilu Petroniu ir kt. P. Krapavicko ūkyje knygas slėpdavo knygnešys Kazys Burokas. 1902 m. iš parvykusių atostogauti gimnazistų (Pelikso Bugailiškio, Prano Mažylio ir Jono Glemžos) gavęs pasiskaityti „Darbininkų balso“ laikraščių, įsitraukė į socialdemokratinę veiklą. Susidarė kuopelė bendraminčių (J. Madeikis, P. Petronis, P. Kručas, J. Bukėnas). Per Liepojos gimnazistus gavę atsišaukimų, juos platindavo. P. Krapavicko namuose Račiupėnų kaime 1908–1914 m. veikė socialdemokratų ratelio knygynas-skaitykla, kurioje 1912 m. buvo 600 knygų. 1919 08 13–1920 01 19 Kupiškio valsčiaus sekretorius, vienas iš Kupiškio smulkaus kredito banko steigėjų (1924) ir valdybos narys. Lietuvos katalikų draugijos „Blaivybė“ Kupiškio skyriaus valdybos narys , vaidino šios organizacijos pastatytoje komedijoje „Namai pragarai“ (1908 10 08).

2008 06 14 prie Krapavickų sodybos klėties (Račiupėnų g. 8, Kupiškis) atidengta memorialinė lenta (aut. Algis Sakalauskas iš Prienų) su užrašu: „1869–1951. Šioje sodyboje gyveno knygnešys Povilas Krapavickas. Šią klėtį pastatė apie 1875 m. Jonas Krapavickas“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Norvilaitė, Nora. Tautos istorinė atmintis su viltimi: [birželio 14 d. Račiupėnuose atidengta paminklinė lenta čia gyvenusiam knygnešiui Povilui Krapavickui] // Kupiškėnų mintys. 2008, birž. 17, p. 1, 3.