Pranas Skardžius

SKARDŽIUS PRANAS [1899 03 26 / (pagal naująjį kalendorių 04 07) Subačiaus miestelyje (Kupiškio r.) – 1975 12 18 Hot Springs (Arkanzaso valstija, JAV), ten ir palaidotas], kalbininkas, profesorius, akademikas.

1899–1914 m. gyveno Subačiaus miestelyje.

Baigė Subačiaus pradžios mokyklą ir Panevėžio gimnaziją, 1923–1925 m. studijavo Lietuvos universitete, 1925–1929 m. Leipcigo universitete. 1929–1943 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto docentas, profesorius (nuo 1939). 1935 m. įkūrė Lietuvių kalbos draugiją ir išrinktas jos pirmininku. Įsteigė ir redagavo tęstinį leidinį „Archivum philologicum“, žurnalą „Kalba“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV, 1956 m. baigė Klivlendo aukštąją bibliotekininkystės mokyklą ir 1956–1971 m. dirbo Kongreso bibliotekoje (Vašingtonas). Pagrindinės P. Skardžiaus tyrinėjimų sritys buvo lietuvių leksikologija, akcentologija (kirčiavimas), žodžių daryba, kalbos kultūra. Parengė ir išleido knygas: „Etimologinės mažmenos“ (1935), „Daukšos akcentologija“ (1935), „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas“ (1936), „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1941, 1943), „Lietuvių kalba, jos susidarymas ir raida“ (1947), „Lietuvių kalbos kirčiavimas“ (1968), „Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių bendrinės kalbos vartosena“ (1971), „Lietuviški tarptautinių žodžių atitikmenys“ (1973). Paskelbė straipsnių seriją apie žymiausius lietuvių kalbos tyrinėtojus ir puoselėtojus. 1996–2014 m. Lietuvoje išleisti P. Skardžiaus „Rinktiniai raštai“ (7 tomai).

Kalbininko Prano Skardžiaus gimtasis namas (Šermukšnių g. 61, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.) nuo 1997 10 24 įtrauktas į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 16601, statusas – valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

1989 09 28 prie Prano Skardžiaus gimtojo namo (Šermukšnių g. 61, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.) atidengta memorialinė lenta (aut. Leonas Perekšlis) su įrašu: „Šiame name 1899 kovo 26 gimė kalbininkas profesorius PRANAS SKARDŽIUS 1989“.

2018 m. prie Prano Skardžiaus gimtojo namo (Šermukšnių g. 61, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.) P. Skardžiaus dukterėčios Irenos Žalienės ir kitų giminaičių iniciatyva ir lėšomis pastatytas puošnus ąžuolinis stogastulpis (aut. Pranas Petronis). Jo fasadinėje pusėje įrašas: „Gimtoji kalba. Šiame name gyveno įžymus lietuvių kalbininkas PRANAS SKARDŽIUS. Jo reikšmingiausi darbai įeina į lietuvių kalbotyros aukso fondą 2018“. Kitoje stogastulpio pusėje išdrožinėti profesoriaus žodžiai: „Aš pirmoj vietoj buvau ir tebesu kalbininkas, lituanistas ir, dirbdamas kalbos darbą, aš jaučiuosi geriausiai atlikęs savo tautinę pareigą. P. Skardžius 1972 m.“

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kalbininko Prano Skardžiaus gimtasis namas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2022 05 04]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Staškūnienė, Zita. Nepakąsta šalnų kalbos gėlė: [Subačiuje kalbininko Prano Skardžiaus atminimui atidengiama lenta] // Kupiškėnų mintys. 1989, spal. 12, p. 2.
  3. Kalbininko Prano Skardžiaus 90-mečo proga Subačiuje prie gimtosios sodybos prikalta paminklinė lenta: [aut. tautodailininkas Leonas Perekšlis] // Atgimimo paminklai. Vilnius, 1991, p. 15.