Antanas Starkus-Montė

STARKUS-MONTĖ ANTANAS [1919 10 29 Zubiškiuose (Kupiškio r.) – 1949 11 01 (Šimonių girioje, Anykščių r.), palaidotas Adomynės kaimo kapinėse (Kupiškio r.)], partizanas, Algimanto apygardos vadas.

Mokėsi Adomynės (Kupiškio r.) pradžios mokykloje. Ją baigęs gyveno ir dirbo tėvų ūkyje. Apie 1940 m. išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, bet po sovietinio perversmo grįžo į tėviškę, dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. Nuo 1941 m. rudens tarnavo vokiečių kariuomenėje. 1944 m. pavasarį grįžo į gimtinę, suorganizavo Šimonių valsčiaus Tėvynės apsaugos būrį. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, 1945 01 21 su desantininkų grupe parašiutu nuleistas netoli Salamiesčio A. Starkus, pasirinkęs Blindos slapyvardį, Šimonių girioje suorganizavo partizanų būrį, kuris įsijungė į Šarūno rinktinę, buvo šios rinktinės Algirdo kuopos vadas. 1947 05 01 įkūrus naują Algimanto apygardą, A. Starkus-Blinda buvo paskirtas Algimanto apygardos vado pavaduotoju, nuo 1947 06 30 – Šarūno rinktinės vadu. 1948 m. spalio mėnesį A. Starkus, pasikeitęs slapyvardį ir tapęs Monte, buvo paskirtas Algimanto apygardos vadu, organizavo partizaninę veiklą šiaurinėje dabartinio Anykščių rajono dalyje. Žuvo 1949 11 01 prie Priegodo (kitaip – Priepodo) ežero (Šimonių girioje): susisprogdino kartu su bendražygiais, kareiviams apsupus Algimanto apygardos štabo bunkerį. Palaikai buvo užkasti žūties vietoje, vėliau perlaidoti Adomynės kaimo kapinėse. Laisvės gynėjų žūties vieta Šimonių girioje (Anykščių r.) įtraukta į Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir paženklinta.

2018 10 13 Aluotų kaime (Šimonių sen.) atidengtas paminklinis akmuo, kuriame užrašas: „100 metų Algimanto apygardos partizanų vadui Antanui Starkui-Montei 1919–2019“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Paminklo Algimanto apygardos partizanų vadui Antanui Starkui-Montei atidengimo ceremonija [interaktyvus]. Kupiškis, 2018 [žiūrėta 2022 05 13]. Prieiga per internetą: https://www.infokupiskis.lt/renginys/paminklo-algimanto-apygardos-partizanu-vadui-antanui-starkui-montei-atidengimo-ceremonija/ .
  2. Atidengtas paminklas partizanų vadui Antanui Starkui-Montei [interaktyvus]. Anykščiai, 2018 [žiūrėta 2022 05 13]. Prieiga per internetą: https://www.anyksciai.lt/naujienos/atidengtas-paminklas-partizanu-vadui-antanui-starkui-montei/3465.