Adomas Vilėniškis

VILĖNIŠKIS ADOMAS [1846 Šilagaliuose (Anykščių r.) – 1921, palaidotas Adomynės kaimo kapinėse], ūkininkas, Adomynės bažnyčios fundatorius.

1847 m. minima, kad Adomo Vilėniškio tėvai Silvestras ir Karolina gyveno Andrioniškio valstybinio dvaro Šilagalių kaime. Po 1868 m. A. Vilėniškis minimas kaip Puponių valsčiaus valstietis, 1879 m. gyveno Inkliuzuose. Apie 1881 m. nusipirko Jonavos, vadintos ir Aluotėlėmis, dvarą (193,93 dešimtinių žemės su visais pastatais). Brolvaikio kunigo Juozapo Vilėniškio paskatintas nutarė pastatyti bažnyčią. Neturėdamas palikuonių dalį dvaro žemės ir lėšų skyrė bažnyčios statybai, kuri buvo užbaigta 1921 m. Po A. Vilėniškio mirties vietovė pradėta vadinti Adomyne. 1997 m. paskutinio dvaro savininko Adomo Vilėniškio vardu pavadinta pagrindinė Adomynės (Šimonių sen.) gatvė (Kupiškio rajono tarybos 1997 03 21 sprendimas Nr. 349 „Dėl gatvių pavadinimų“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Urbonienė, Eugenija. Pono vardas pagrindinei bažnytkaimio gatvei // Panevėžio rytas. 1997, vas. 28, p. 3.