Jonas Aukštuolis

AUKŠTUOLIS JONAS [1885 01 20 Kalnagaliuose (Kupiškio r.) – 1949 10 28 Dubrovlago lageryje (Rusija), palaidojimo vieta nežinoma], diplomatas, teisininkas, publicistas.

Mokėsi Virbališkių liaudies mokykloje ir Kupiškyje. 1907 m. baigė Mintaujos gimnaziją, 1908–1912 m. mokėsi Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultete. Baigiamuosius egzaminus laikė Tomsko universitete. 1912–1915 m. dirbo Kauno apygardos teisme. 1915 pasitraukė į Rusiją, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto įgaliotinis Pavolgyje. 1916–1940 m. dirbo diplomatinį darbą: nuo 1919 m. Lietuvos atstovas Švedijoje, Norvegijoje, 1921–1922 m. ir Olandijoje; 1922–1923 m. ir 1930 –1932 m. Užsienio reikalų ministerijos Europos centro departamento direktorius; nuo 1923 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje ir Estijoje, nuo 1927 m. tik Estijoje, nuo 1929 m. Suomijoje, 1932–1934 m. Čekoslovakijoje, 1934–1939 m. Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje. Nuo 1939 m. Užsienio reikalų ministerijos protokolo direktorius. Apdovanotas Lietuvos ir užsienio valstybių ordinais. 1940 m. rugpjūčio mėnesį atleistas iš pareigų, dirbo mokytoju Panevėžyje. 1941 m. birželio 13 d. NKVD suimtas ir kartu su grupe kitų buvusių aukštų Lietuvos politikų išvežtas į Rešiotų lagerį (Krasnojarsko kraštas, Rusija), kalintas Potmos kalėjime (Mordovija). Mirė nuo tuberkuliozės Dubrovlago lageryje (Mordovija).

Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos vieta (Kalnagalių k., Alizavos sen.) 1993 01 08 įtraukta į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 4767, statusas – valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – regioninis.

Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos svirnas (Kalnagalių k., Alizavos sen.) 1997 10 24 įtrauktas į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 22853, statusas – pradėta valstybės saugomo statuso panaikinimo procedūra.

Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos namo liekanos (Kalnagalių k., Alizavos sen.) 1997 10 24 įtrauktos į Kultūros vertybių registrą: unikalus kodas – 22852, statusas – pradėta valstybės saugomo statuso panaikinimo procedūra.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos vieta [interaktyvus]. Vilnius, 1993 [žiūrėta 2022 06 08]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  2. Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos svirnas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2022 06 08]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
  3. Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos namo liekanos [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2022 06 08]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.