Juozas Baltušis

BALTUŠIS JUOZAS (tikr. pavardė Albertas Juozėnas) [1909 04 14 / (pagal naująjį kalendorių 04 27) Rygoje – 1991 02 04 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse], prozininkas, dramaturgas, publicistas.

1918 –1929 m. gyveno Kupiškio krašte.

Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Rusijoje, 1918 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. Vaikystė prabėgo Kupiškio krašte, nes Puponyse buvo gimusi motina Marija Baltušytė. Dirbo kaime samdiniu. 1929 m. persikėlė į Kauną, dirbo spaustuvėje, savarankiškai mokėsi. 1932 m. parašė pirmąjį apsakymą „Cukriniai runkeliai“. Žymiausi kūriniai: „Parduotos vasaros“ (D. 1–2, 1957–1969), „Tėvų ir brolių takais“ (1967), „Su kuo valgyta druska“ (D. 1–2, 1973–1976), „Sakmė apie Juzą“ (1979, 1981, 1984, 1987, 1989), „Pasakymai ir atsakymai“ (1985, 1989) ir kt. Knygos perleistos po keletą kartų, išverstos į prancūzų, anglų, rusų, lenkų, latvių ir kt. kalbas. Romano „Sakmė apie Juzą“ Prancūzijoje išėjo net 4 leidimai. Dramos kūriniai („Gieda gaideliai“, „Anksti rytelį“) pastatyti Lietuvos teatruose, pagal romano „Parduotos vasaros“ II dalį sukurtas kino filmas „Virto ąžuolai“ (1976). Daugelio kūrinių prototipai – Kupiškio krašto žmonės. Labai glaudūs ryšiai siejo J. Baltušį su Kupiškiu ir jo žmonėmis. Jis buvo dažnas svečias šventėse, literatūros vakaruose, gerbiamas ir mylimas. Artimai bendravo su daugeliu kupiškėnų, labai geri bičiuliai buvo su Kupiškio etnografinio teatro „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ režisieriumi Povilu Zulonu, buvo šio kolektyvo garbės narys, suredagavo knygą „Pasakoja kupiškėnai“.

2003 05 15 Puponių kaimo (Noriūnų sen.) gatvė pavadinta Juozo Baltušio vardu (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 05 15 sprendimas Nr. TS-64 „Dėl gatvių pavadinimų“).

2009 04 25, minint Juozo Baltušio 100-ąsias gimimo metines, Puponių kaime atidengtas paminklinis akmuo (aut. Vytautas Jasinskas) su įrašu plokštėje: „Rašytojui Juozui Baltušiui atminti. 2009 m. Puponiečiai“.

2009 07 10, minint J. Baltušio 100-ąsias gimimo metines, prie Kupiškio etnografijos muziejaus (Gedimino g. 2) pastatyta skulptūrinė kompozicija „Kupiškio piemenukas“ (aut. skulptorius Henrikas Orakauskas), kurioje rašytojo kūrinių personažas piemenukas su žąsiuku.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Šulcienė, Nida. „Parduotų vasarų“ autorių primins paminklinis akmuo // Kupiškėnų mintys. 2009, bal. 28, p. 1.
  4. Vaičeliūnienė, Eleonora. Tai būtų „Parduotų vasarų“ personažas: rašytojo Juozo Baltušio gimimo 100-osioms metinėms // Kupiškėnų mintys. 2009, bal. 11, p. 6.
  5. Vaičeliūnienė, Eleonora. „Piemenukas“ – simbolis ar atsiprašymas: [prie Kupiškio etnografijos muziejaus atidengta Henriko Orakausko skulptūra „Kupiškio piemenukas“, skirta rašytojo Juozo Baltušio 100-osioms gimimo metinėms] // Kupiškėnų mintys. 2009, liep. 16, p. 1–2.