Klemensas Gutauskas

GUTAUSKAS KLEMENSAS [1915 11 28 Paežeriuose (Anykščių r.) – 2002 08 19 Kupiškyje, palaidotas Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje], kunigas, monsinjoras.

1964–2002 m. gyveno Kupiškyje.

Mokėsi Leliūnų pradžios mokykloje, Anykščių progimnazijoje, Utenos „Saulės“ gimnazijoje. 1934 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, nuo 1937 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. 1941 m. sausio 26 d. įšventintas kunigu. 1941–1944 m. – Dusetų bažnyčios vikaras, 1944–1958 m. kunigavo Panevėžyje, Pasvalyje, Kamajuose, Salose, Pabiržėje, Pakruojyje, Linkuvoje. 1958–1964 m. – Panevėžio katedros klebonas. 1964–1998 m. – Kupiškio bažnyčios klebonas, Kupiškio dekanato dekanas. 1993 m. lapkričio 8 d. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas prelatu – popiežiaus kapelionu. 1994 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento padėkos raštu. Begalinis nuoširdumas, gailestingumas vargo ir bėdų ištiktam žmogui, pasiaukojama pagalba kitam, kuklumas ir tolerancija pelnė monsinjorui didelę žmonių meilę ir pagarbą. 1994 m. laikraščio „Kupiškėnų mintys“ paskelbtame konkurse K. Gutauskas buvo išrinktas populiariausiu rajono žmogumi. Kupiškio krašto Garbės pilietis (2001). Istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė išleido knygą „Monsinjoras Klemensas Gutauskas“ (2004).

2004 02 16 prie namo, kuriame gyveno monsinjoras (Kapų g. 8, Kupiškis), atidengta memorialinė lenta (aut. Jonas Šmigelskas ir Ramūnas Vizbaras) su užrašu: „Šiame name 1964–2002 m. gyveno Kupiškio rajono garbės pilietis, Kupiškio parapijos klebonas ir dekanas, monsinjoras kunigas KLEMENSAS GUTAUSKAS (1915–2002)“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Vaičeliūnienė, Eleonora. Jis buvo tikėjimo signataras: [Vasario 16-sios renginiai buvo skirti monsinjoro Klemenso Gutausko atminimui – pašventinta memorialinė lenta, pristatyta Aldonos Vasiliauskienės knyga „Monsinjoras Klemensas Gutauskas“] // Kupiškėnų mintys. 2004, vas. 19, p. 1–2.