Julius Algirdas Greimas

GREIMAS ALGIRDAS JULIUS [1917 03 09 Tuloje (Rusija) – 1992 02 27 Paryžiuje (Prancūzija), palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse], lingvistas, semiotikas, mitologijos tyrinėtojas, eseistas, vienas žinomiausių XX a. lietuvių mokslininkų pasaulyje.

1919–1927 gyveno Kupiškyje.

Nuo 1919 m. gyveno Kupiškyje, čia lankė pradžios mokyklą, 1926 m. priimtas į Kupiškio vidurinės mokyklos I klasę. 1927 m. kartu su tėvais persikėlė į Šiaulius, nuo 1931 m. gyveno Marijampolėje, baigė Rygiškių Jono gimnaziją. 1934 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą, 1936 m. išvyko į Grenoblio (Prancūzija) universitetą, studijavo Humanitarinių mokslų fakultete, 1939 m. grįžo į Lietuvą ir buvo pašauktas atlikti karinę prievolę. Vėliau mokytojavo gimnazijoje Šiauliuose, buvo Valstybinės leidyklos redaktorius. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. Paryžiaus Sorbonos (Prancūzija) universitete apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1965 m. Paryžiaus Aukštųjų socialinių mokslų mokyklos Bendrosios semantikos katedros vedėjas, nuo 1968 m. ir Socialinės antropologijos laboratorijos Semiolingvistikos skyriaus vadovas. Vadovavo semiolingvistinių tyrimų seminarui, kurio pagrindu susiformavo Paryžiaus semiotikos mokykla. Tarp labiausiai žinomų atradimų – semiotinis kvadratas, izotopijos ir religijos tyrinėjimai. Sukūrė bendrąją reikšmės teoriją, kurią išdėstė knygose: „Struktūrinė semantika“ (1966), „Apie prasmę“ (1970, 1985), „Semiotika ir visuomenės mokslai“ (1976), „Aiškinamasis semiotikos žodynas“ ( D. 1–2, 1976, 1985). Naudodamasis prancūzų mitologų atradimais sukūrė lietuvių mitologijos rekonstrukcijos metodologiją. Minint mokslininko 100-ąsias gimimo metines, 2017 m. paskelbti Algirdo Juliaus Greimo metais. Semiotiko kūrybinio palikimo tyrinėtojas Rimtautas Karolis Kašponis 2003 m. parengė kilnojamąją parodą „Algirdo Greimo vaikystė“, kuri eksponuota Lietuvoje ir užsienyje. Išleido knygą „Greimas arti ir toli“ (2014), kurioje nemažai informacijos ir nuotraukų apie mokslininko vaikystę Kupiškyje. A. J. Greimas palaikė ryšius su režisieriumi Povilu Zulonu.

2007 10 12, minint Algirdo Juliaus Greimo 90-ąsias gimimo metines, prie namo, kuriame gyveno Greimų šeima (Vytauto g. 28, Kupiškis), atidengta memorialinė lenta (aut. Ramūnas Vizbaras). Užrašas: „Šiame name 1923–1925 metais gyveno kalbininkas, semiotikos pradininkas, mitologijos tyrinėtojas, profesorius Algirdas Julius Greimas. 1917–1992“.

2017 11 17, minint semiotiko gimimo 100-metį, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje (Vytauto g. 21) atidaryta Algirdo Juliaus Greimo klasė. Ekspozicijoje pristatomi svarbiausi A. J. Greimo biografijos faktai, jo semiotikos, mitologijos, leksikologijos moksliniai darbai, atminimą įamžinantys objektai.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Urbonienė, Eugenija. Tula – Kupiškis – Paryžius. Ir dar toliau į pasaulį: [Kupiškyje, mokslininko Algirdo Juliaus Greimo vaikystės mieste, atidengta paminklinė lenta, o Etnografijos muziejuje pristatyta paroda // Kupiškio žinios. 2007, spal. 16, p. 4.
  2. Vaičeliūnienė, Eleonora. Algirdo Juliaus Greimo žmogaus mokslas – iš arti: [atidengta atminimo lenta pasaulinio garso mokslininkui Algirdui Juliui Greimui jo gimtajame mieste Kupiškyje // Kupiškėnų mintys. 2007, spal. 18, p. 1–2, 6.
  3. Juškienė, Virginija. Su Greimo vardu pasaulyje skamba ir Kupiškis: [minint semiotiko Algirdo Juliaus Greimo 90-metį, atidengta memorialinė lenta] // Panevėžio rytas. 2007, spal. 31, p. 6, 9.
  4. Aleknienė, Banguolė. Gimnazijos jubiliejus – apie praeitį ir dabar gimstančią ateitį: [minint Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 100-metį, atidaryta semiotiko Algirdo Juliaus Greimo klasė] // Kupiškėnų mintys. 2017, lapkr. 21, p. 3.
  5. Gimnazijoje – Algirdo Juliaus Greimo vardo klasė [interaktyvus]. Kupiškis, 2017 [žiūrėta 2022 05 03]. Prieiga per internetą: https://www.temainfo.lt/77867-2/.