Renginių planas


SAUSIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

 

 

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“ viktorinos „Svarbūs 2021-ųjų metų įvykiai, laimėjimai“ ir „Parašyta kupiškėnų“

https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–31

 

Virtuali paroda „Dirbantis žmogus Juozo Kėdainio kūryboje“

 https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–31

 

Marijos Tamošiūnienės „Naujosios Kupiškio ligoninės fotokronika“

 https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

01-01–03-31

 

Spaudinių paroda „Mūsų laisvės gynėjų diena“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo –A. Kiaušienė

 

01-01–03-31

 

Piešinių paroda „Mes nulipdėm Sniego senį“ (P. Matulionio progimnazijos 2C kl. mokinių piešiniai, mokytoja D. Marmokienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

3–31

 

Veronikos Šleivytės fotografijų ir grafikos darbų paroda iš V. Šleivytės galerijos Viktariškėse ekspozicijos

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

3–31

 

Dokumentų paroda „Ne tik gėlių karalienė“ (Veronikai Šleivytei – 115 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

3–31

 

Dokumentų paroda „Monsinjoras iš Šeriškių“ (Petras Meilus: 1932–2015)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

3–7

 

13–15

Atostogos bibliotekoje (įvairūs edukaciniai užsiėmimai vaikams)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

6–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Kostas Gabrėnas, Petras Seibutis“

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

12, 19, 26

 

14

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“  edukacijos ir aktyvumo užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

12–31

 

Vaizdo pasakojimas „Sausio 13-oji – liudininkų prisiminimuose: Jonas Babickas“

https://www.kupiskiovb.lt/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

14–31

 

Virtuali viktorina „2022-ieji – atmintini metai“ (iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“)

https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

14 ir 25

 

11

Sensoriniai skaitymai (registracija Kupiškio viešosios bibliotekos „Facebook“)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–14

 

Naujų knygų pristatymas virtualiai VI–VIII klasių mokiniams

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

01-14–02-15

 

„Minties ir rankų stebuklas” (Janinos Varnienės kūrybiniai darbai) –Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

01-17–02-28

 

Astos Astravienės piešinių paroda „Prisilietimai“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

19–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Antanas Tučius“

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

20 ir 31

 

13

Sensoriniai skaitymai (registracija Kupiškio viešosios bibliotekos „Facebook“)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

01-21–02-25

 

 

Spaudinių paroda „Mažosios Lietuvos rašytoja“ (Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

1–21

 

10

Skaitymai netradicinėse erdvėse: „O dabar po šalčio delnu – devyni kalneliai sniego” –

Mokyklos „Varpelis” kieme

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

22

 

11

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ žiemos žygis prie Pyragių ežero

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

26

 

17

Knygų klubas „Knygius“: pašnekesiai apie perskaitytas knygas

Skaitytojų kampelyje

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

27

 

10

Literatūrinis rytmetis „Pūkuotuko pasaulis“ (A. A. Milnui –140) – virtualiai

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

31

 

9

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė (arba per Google meet)

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–10

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda „Nauji pamąstymai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–14

 

Dokumentų paroda „Vienas populiariausių Lietuvos vaikų rašytojų“ 70 m. Vytautui Račickui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

14–21

 

 

Dokumentų paroda „Dovanojęs mums Mikę Pūkuotuką“ 140 m., kai gimė anglų vaikų rašytojas A. A. Milnas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

1–28

 

Dokumentų paroda „Šviesioji žvaigždė nušvietė naktį...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–30

 

 

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Šlepetė – gražiems dalykams prisiminti...“

V. Račickui – 70

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–31

 

 

Vidmanto Jankausko foto darbų ant drobės paroda

„Kupiškėnai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda iš ciklo „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1–31

 

Palmos Balnytės darbų paroda „Žiemos atspindžiai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

01-01–02-07

 

Paroda „Gimtojo krašto metraštininkė“ Ievai Simonaitytei – 125 metai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

             1

 

 

Virtuali  paroda „Biblioteka laiko tėkmėje...“ Naivių bibliotekai – 70

Naivių bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo  – M. Levickienė

 

3–21

 

Dokumentų paroda „Gerumo ugnelė – vaikams“, skirta rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

3–18

 

Knygų ir spaudinių paroda „Rašydamas žiūriu į gyvenimą“

Vytautui Račickui – 70 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3–31

 

Spaudinių paroda „Ne vien tik apie ŠLEPETĘ...“ V. Račicko 70-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

3

 

Virtuali Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Noriūnų bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

01-03–02-28

 

 

 

Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Subačius žiemą“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3-31

 

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis”

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

3–21

 

Literatūros paroda ,,Vieno pavasario istorija...“, skirta Vytauto Račicko 70-mečiui

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

5

 

Virtuali paroda „Gerumo ugnelė – vaikams“, skirta rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo  metinėms

Salamiesčio bibliotekos „Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

01-10–02-20

 

15

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko paveikslų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

13

 

8

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

     

13

 

10

Garsiniai skaitymai „Savo rankomis jie laikė SAVO žemę...“ (Sausio 13-ąjai paminėti)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

13

 

8

Istorinės atminties akcija „Atmintis gyva“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

13

 

8

„Atmintis gyva, nes liudija“ žvakių uždegimas languose

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

18

 

9

 

Literatūrinė popietė „Kaip sukurti pasaką?”

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

01-21–02-08

 

Dokumentų paroda „Buvo ir taip“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

01-21–02-21

 

Dokumentų paroda „Gyvenimo ratas sukasi...“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

01-21–03-01

 

Dokumentų paroda „...Aš esu Etmės Evė...“ I. Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

21–31

 

Dokumentų paroda ,,Ryškiausiai vaizdavusi lietuvininkų gyvenimo būdą“ 125 m., kai gimė rašytoja I. Simonaitytė

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

23–30

 

Spaudinių paroda „Mažos Lietuvos – didi moteris“ Ievai Simonaitytei – 125 m.

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

24

 

Virtuali paroda „Buvo ir taip“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms.

Salamiesčio bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 24–31

 

15

Spaudinių paroda ,,Ak, buvo visko...“ 125 metai, kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, 

 

25

 

 

9

 

Literatūrinė popietė „Negirdėta neregėta, bet į pasaką sudėta“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

28

 

9

Literatūrinė viktorina „Kalbėkime ir rašykime taisyklingai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

BALANDIS

 

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

 Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (VB) renginiai

 

1

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Aš ir mano knyga“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai)

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

1, 8, 15, 20, 27 

 

14.30 val.

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ edukacijos „Pasidaryk pats“

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

1–9

 

Tautodailininkės Bronės Kėdainytės darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus ir Kupiškio viešosios bibliotekos fondų)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–16

 

Senų knygų paroda „Naujas žvilgsnis į senas knygas“

VB Abonementas (stiklo vitrina)

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

1–30

 

Virtualios parodos „Gyvenimo ir tremties istorija Jurgio Usinavičiaus kūryboje“ (90-osioms gimimo metinėms) ir „Bibliotekos istorijos atspindžiai: skiriama Kupiškio viešosios bibliotekos 85-mečiui“,    „2022-ieji – Lietuvos universitetų metai“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingi asmenys:  J. Pipynienė, L. Matiukaitė

 

1–30

 

Virtuali paroda „Išėjusi iš gimtojo Karaliūniškio kaimo“ (Bronei Kėdainytei – 100 m.)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/    Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–30

 

Virtuali viktorina „Kupiškio krašto dvarai“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė.

 

1–30

 

Lietuvių kalbos dienoms skirta virtuali viktorina „Jaunimo žodynas“

VB  interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /  ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

 1–30

 

Susitikimo su esperantininku, rašytoju Vytautu Šilu vaizdo įrašas

VB „Youtube“ kanalas

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Savirija Kaziūnaitė, Vanda Balsienė, Eugenijus Grunskis“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

1–30

 

Edward Curtis (JAV) fotografijų paroda „Šešėlių gaudytojas“

VB pastato (sinagogos) languose

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

1–30

 

Janinos Varnienės knygos „Myliu gyvenimą“ pristatymas

VB „Youtube“ kanalas https://www.youtube.com/watch?v=rC7zhjqr7H0

Atsakingi asmenys: R. Senvaitienė, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

Astos Astravienės parodos „Prisilietimas“ pristatymas

VB „Youtube“ kanalas https://www.youtube.com/watch?v=hlt0B8pLIME&t=265s

Atsakingi asmenys: J. Samulionienė, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

Virtuali paroda „Puodelis kiekvienam“ (J. Samulionienės puodelių kolekcija)

VB „Youtube“ kanalas

Atsakingi asmenys:  J. Samulionienė, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

Jadvygos Žekonienės tapybos darbų paroda „Gamtos motyvai“

VB Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Semiotikos pradininkas“ (Algirdui Juliui Greimui – 105 m.)

VB Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

1–30

 

Vaikų piešinių paroda „Pavasario spalvos“ (Povilo Matulionio progimnazijos 1B kl., mokyt. L. Šakickienė)

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo –  A. Kiaušienė

 

1–30

 

Spaudinių paroda „Rašytojui, dramaturgui A. Vienuoliui – 140 m.“

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

4–30

 

Vieno paveikslo paroda: Jolanta Teišerskytė-Stoškienė „Pavasaris“

VB lange

Atsakingas asmuo – A. Venckus

4, 6, 11, 13, 21, 25, 29

14.30 val.

Projekto „Integracijos link“ edukacija „Fotografijos menas“

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

7

 

11 val.

Ciklo „Senos plokštelės“ valandėlė „Kupiškėnų vestuvės“

VB Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

7, 15

 

11 val.

Sensoriniai skaitymai vaikams (registracija https://forms.gle/imvEejUtjTHB7Xsq6  )

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

7, 14, 21, 28

 

15–17 val.

Skautų draugovės „Kupa“ sueigos

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo –  I. Žurauskienė

 

8

 

10 val.

Nuotolinis literatūrinis rytmetis „Velykų šventė Lietuvoje“ (Povilo Matulionio progimnazijos 4C kl., mokyt. A. Jusienė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

9, 16, 20

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Algirdas Jonas Kiaulėnas (nuo 9 d.), Povilas Karazija (nuo 16 d.), Jurgis Užusienis (nuo 20 d.)“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė , I. Žurauskienė

 

11–30

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

14–30

 

Ciklo „pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“ 5-oji viktorina „Bendrieji klausimai“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

14

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Žiemos pėdsakų neliko, greit sulauksime Velykų“

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

15–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Alvydas Totoris“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

 

19–22

 

13–15 val.

Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Atostogos bibliotekoje“

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

19–30

 

Virtuali paroda „Laukminiškio kaimo dukra“ (Unei Babickaitei – 125m.)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ 

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

20–30

 

Paroda „Puošmena knygai“ (bibliotekininkių Romos Bugailiškienės  ir Gražinos Laucienės  sukurti knygų skirtukai)

VB Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

22

 

Projekto „Integracijos link“ išvyka į Alpakų ūkį

Medokinių kaimas, Panevėžio rajonas

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

22

16 val.

Reginos Baltrūnienės poezijos knygos „Akimirkos“ sutiktuvės

VB Salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

23

(tikslinama)

 

13 val.

Rašytojo Jurgio Usinavičiaus 90-mečiui skirtas renginys (knygos „Vėjas“ pristatymas ir spektaklis „Nulaužytų šakų giesmės“)

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė,  V. Vadoklytė

 

23

 

Dalyvavimas Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuojamame Bibliotekininkų  žygyje

Anykščių rajonas

Atsakingas asmuo – LBD Kupiškio skyriaus pirmininkė J. Vosylienė

 

26

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Aš skaitau“ (Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tvari biblioteka“)

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

27

 

10 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Ką pasakoja raidės“ (Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei)

Kupos upės slėnis

Atsakingas asmuo –  L. Kliopkinienė

 

27

 

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Dalyvauja rašytoja Liuda Jonušiene (Tilė Vakarė). Renginys atšaukiamas!

VB Skaitykla

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

28

 

17 val.

Justino Stanislovaičio albumo „Valanda nakties“ pristatymas

VB  Salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

29

 

8 val.

Išvyka į Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centrą (bibliotekų darbuotojams)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

Padalinių (MP, KP) ir skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) renginiai

 

1

 

9 val.

 

Hanso Kristiano Anderseno pasakų skaitymai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

13 val.

Popietė „Hanso Kristiano Anderseno pasakų herojų keliais“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

1–15

 

Dokumentų parodos „Knygnešio kelias“ ir „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės – keliautojai...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

 

1–30

 

 

Fotografijų paroda „Iš Elenos Mezginaitės namų albumo“, skirta  poetės 80-osioms gimimo metinėms

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

 

1–30

 

Fotografijų parodos: Viliaus Naujiko „Mano gentis“ ir Juozo Samulionio „Kadagių slėnis“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–30

 

Magic Dot Studio (Laura Kavoliūnienė) taškinės tapybos technika atliktų darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1–30

 

 

Virtuali naujų knygų paroda „Skaitau – vadinasi tobulėju“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Salamiesčio KP „Facebook“  paskyra

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“ (Kupiškio VB projektas „Kartas sujungianti fotografija“)

Salamiesčio KP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–30

 

 

Spaudinių paroda „Mano vaikystės knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

2–22

 

Spaudinių paroda „Balandžio  2-ji – Tarptautinė vaikų knygos diena“

Šepetos KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

4

 

11 val.

Popietė „Ant mamytės lūpų pasaka gyvena...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

4–19

 

 

Spaudinių paroda „Praeitis ir mintys“ (Antanui Vienuoliui – 140 m.) 

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

4–30

 

Spaudinių paroda „...gyvendamas vadovavausi jausmais ir įkvėpimu...“  (Antanui Vienuoliui – 140 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

5–30

 

Spaudinių paroda „Padavimai ir legendos“ (Antanui Vienuoliui – 140 m.)

Adomynės KP

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

7

 

16 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kadagys sekmadienio puokštėje“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

7–15

 

Stendinis pranešimas „Antanas Vienuolis – lietuvių dramaturgas, prozininkas“.

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

 7–17

 

 

Dokumentų paroda „Nuo Šventosios krantų iki Kaukazo kalnų“ (rašytojo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

7–30

 

 

Spaudinių  paroda „Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakais“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo  – M. Levickienė

 

7–30

 

Dokumentų paroda „Užuožerių Antanuko pasakojimai“ (prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms)

Salamiesčio KP

Atsakingas asmuo –  G. Laucienė

8

13 val.

Didžiojo Velykų margučio gamybos dirbtuvėlės

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

8

 

15 val.

Piešimo stiklo dažais ant puodelių dirbtuvėlės

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė. J. Knizikevičienė

 

10–30

 

 

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

15–30

 

Dokumentų paroda „Tarp praeities ir dabarties...“ (Alizavos krašto kultūros paminklai ir kiti objektai)

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15–30

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Beldžias Velykos“

Šepetos KP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

16, 30

 

12–16 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio KP

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

17–30

 

Paroda „Velykinių atvirukų įvairovė“

Naivių SAP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

17–30

 

 

Dokumentų paroda „Grožis – tai mano gyvenimo Alfa ir Omega“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

19–30

 

Spaudinių paroda ,,Širdis atverta pasaulio grožiui“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

Virbališkių SAP

Atsakingas asmuo – L. Mačiulienė

 

20–30

 

Virtuali viktorina „Biblioteka – šviesos nešėja: seniau ir dabar“

Noriūnų KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

21

 

15 val.

Popietė „Atvelykis – vaikų Velykėlės“

Noriūnų KP

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

22

 

14 val.

Edukacinė popietė „Pabundu, o ant palangės du margi margučiai...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

22

 

14 val.

Knygos bičiulių popietė, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

25

 

13 val.

Edukacija „Bumbulinio daržas“, skirta šv. Morkaus arba daržų dienai

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

25

 

16 val.

Popietė „Man knyga – geriausias draugas“,  skirta pagerbti geriausius skaitytojus

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

25–30

 

 

Virtuali viktorina „Ar pažįsti pasakas ir jų herojus?“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Virbališkių SAP „Facebook“ paskyra

Atsakingi asmenys: L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

 

26

 

13 val.

Naujų knygų pristatymas vaikams, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Šepetos KP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

26–30

 

 

Fotografijų paroda „Užfiksuota akimirka“

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

27

 

15 val.

 

Popietė  „Apie sveikatą ir sveiką gyvenseną“ 

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

27

 

15 val.

 

Kūrybinės dirbtuvės su Magic Dot Studio „Taškuota magija“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

27

 

16 val.

Poezijos, muzikos ir kulinarijos popietė „Gyvenimas – šventė“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

27

 

17 val.

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirtas pokalbis „Iš naujo atrastos seniai skaitytos knygos“

Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė ir Juodpėnų kaimo bendruomenė

 

 

27–30

 

Dokumentų paroda „Neįkainojamas Jūsų kasdieninis darbas, daktare...“ (Medicinos darbuotojų dienai)

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

27–30

 

Virtuali viktorina „Viskas apie knygą“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tvari biblioteka“

Salamiesčio KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo G. Laucienė

 

27–30

 

 

Virtuali edukacija „Knygai reikia žymeklio“

Šimonių KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

28

 

10 val.

Popietė vaikams „Iš pasakų skrynios“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei)

Šepetos KP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

28

13 val.

Antašavos miestelio bendruomenės popietė „Knygos mano gyvenime ir šiuolaikinės bibliotekos galimybės“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

28–30

 

Dokumentų paroda „Laičių bibliotekai – 65 m.“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

29–30

 

Virtuali edukacija „Mylimai mamytei“

Šimonių KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

30

 

 

12 val.

 

Popietė „65 metai su Laičių biblioteka“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

 30

 

19 val.

Šventinis Motinos dienos minėjimas

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: Kupiškio KC Subačiaus padalinys, L. Aleksiejūnienė

GEGUŽĖ

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–15

 

Dokumentų paroda „Renkame metų knygą“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–25

 

Paroda „Puošmena knygai“ (bibliotekininkių R. Bugailiškienės ir G. Laucienės sukurti knygų skirtukai)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Relaksacija“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Spaudinių paroda „V. V. Landsbergis – vaikų rašytojas, nebijantis parodyti ir netobulą pasaulio pusę“ (Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Kupiškio P. Matulionio progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Pavasaris vazoje“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Spaudinių paroda „2022-ieji – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metai“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–31

 

Virtuali paroda „Puodelis kiekvienam“ (J. Samulionienės puodelių kolekcija)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti7/

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Virtualios parodos „Laukminiškių kaimo dukra“ (Unei Babickaitei – 125 m.) ir „Alvydas Totoris: kupiškėnas – Kalvarijoje“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimo ir tremties istorija Jurgio Usinavičiaus kūryboje“ (90-osioms gimimo metinėms)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 5-oji viktorina „Įvairūs klausimai apie Kupiškį ir kupiškėnus“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Alvydas Totoris, Povilas Karazija, Jurgis Užusienis“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

2, 25

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Petras Juodakis (nuo 2 d.), Feliksas Žikaris (nuo 25 d.)“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė , I. Žurauskienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Fizikas Romualdas Karazija“ (80-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

3–31

 

Vieno paveikslo paroda: Boleslovas Motuza-Matuzevičius „Kupiškis“

Viešosios bibliotekos lange

Atsakingas asmuo – A. Venckus

4

 

10 val.

 

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1B kl. mokiniai (mokyt. L. Šakickienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6

 

16 val.

 

Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui skirtos knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatymas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

4, 11, 18, 25

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

4, 11, 18, 25

 

14.30 val.

Projekto „Integracijos link“ edukacijos „Pasidaryk pats“

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

5, 12, 19, 26

 

19 val.

„Europrotai Kupiškyje“ (gegužės mėnesio ketvirtadieniais)

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingi asmenys: E. Kairys ir A. Venckus

 

5, 20

 

10.30 val.

Sensoriniai skaitymai vaikams (nuoroda registracijai

https://forms.gle/MS7EsLdUfexcg8KaA)

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6

12 val.

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 3D kl. mokiniai (mokyt. V. Kareivienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6–8 d.

 

Skautų sezono atidarymo stovykla „CITIUS. ALTIUS. FORTIUS“. Dalyvaus „Kupos“ draugovės skautai su vadove

Žalioji giria, poilsiavietė „Vilktupis“ (Panevėžio r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6, 9, 13, 20, 23,

14.30 val.

Projekto „Integracijos link“ fotografavimo užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 6-oji virtuali viktorina „Apie spaudą, kalbą ir knygą“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė.

11

11 val.

Edukacija „Pasigamink muilą“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

12

17 val.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės knygos „Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ pristatymas. Dalyvaus autorė ir Krekenavos bazilikos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12–31

 

Virtuali paroda „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

13

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ką tu gali padaryti dėl žemės?“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14

9–19 val.

Pavasario šventė „Svečiuose pas skautą Joną 2022“. Dalyvaus „Kupos“ draugovės skautai su vadove

Jonava

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

14

15 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas

Skaitykla

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Jono Avyžiaus kūrybinis palikimas“ (Rašytojui Jonui Avyžiui – 100)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

19

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Abėcėliniai eilėraščiai“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20

10 val.

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio mokyklos „Varpelis“ Angeliukų grupė (auklėtoja D. Šimėnė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

25

17 val.

Atviras knygų klubo „Knygius“ susitikimas su fotografu, menininku, keliautoju, rašytoju Mariumi Abramavičiumi Neboisia ir jo knygos „Šiaurės šinšilos polėkiai“ pristatymas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

25–31

 

Virtuali paroda „Skapiškio krašto metraštininkė: Stanislava Mažeikytė“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

26–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų paletė“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

27

17 val.

Jurgio Usinavičiaus knygos „Vėjas“ pristatymas

Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1–6

 

Dokumentų paroda „Užuožerių Antanuko pasakojimai“, skirta prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–6

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–7

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–13

 

Dokumentų paroda „Tarp praeities ir dabarties...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (Antanui Vienuoliui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–26

 

Dokumentų paroda „Neįkainojamas Jūsų kasdieninis darbas, daktare...“, skirta Medicinos darbuotojų dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Piešinių, kūrybinių darbelių paroda „Mano rankytėj tulpių žiedai...“, skirta Motinos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Juozo Samulionio foto darbų paroda „Kadagių slėnis“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Židronės Čereškevičienės akvarelės darbų paroda „Žydėsiu su meile...“, skirta Motinos dienai

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Gyvenimas prie kryžkelės“ (Jonui Avyžiui – 100)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Širdis atverta pasaulio grožiui“, skirta Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms 

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L.Čejauskienė, L.Mačiulienė

2–12

 

Dokumentų paroda ,,Žmogus ir jo legenda“. 100 m., kai gimė rašytojas Jonas Mikelinskas (1922–2015)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

2–31

 

Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda „Nutolusio laiko artumas“, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–31

 

Paroda vaikams, skirta Vytauto V. Landsbergio 60-mečiui

„Pasakos ir dideliems, ir mažiems“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

5–31

 

Virtuali paroda „Naujos knygos bibliotekoje. Gegužė“

Noriūnų padalinio „Facebook“

 https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020/

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

6

14 val.

Diskusija „Ką man duoda skaitymas?“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–16

 

Dokumentų paroda „Žiupsnis smėlio“, skirta rašytojo Jono Mikelinsko 100-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6–31

 

Dokumentų paroda „Verčiu aš knygos šimtametės senus, pageltusius lapus...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

6–31

 

Virtuali paroda „Už horizonto – laisvė“

(Jonui Mikelinskui – 100)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“ https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

7

 

Literatūrinė valanda „Džiugi diena lietuvybei“.

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7, 14, 21, 28

12–16 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

9–31

 

Literatūrinė paroda „Temą ir jos išraišką rašytojui padiktuoja laiko dvasia“, skirta Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

13

 

13 val.

Edukacija „Mano šeima“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

13–23

 

Dokumentų paroda ,,Gyvenimo prasmės apmąstymai“. 100 m., kai gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922–1999)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

16–27

 

Dokumentų paroda „Mano knygos – mano biografija“, skirta rašytojo Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Sodybų tuštėjimo metas...“

(Jonui Avyžiui – 100)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

16–31

 

Virtuali paroda „Viskas praeina“ (Jonui Avyžiui – 100)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimo taškams sudėlioti tinka atsiminimai“ (Romualdui Karazijai – 80)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

20

 

Edukacinė išvyka vaikams į Knygnešių muziejų Garšvių k., Panevėžio r., skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

20

 

13 val.

Edukacija „Atvirukas tėčiui“ (simegrafijos siuvinėjimo technika)

Laičių buvusi laisvalaikio salė

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

20

16 val.

Edukacinė popietė „Prieš šimtmečius įaugo mano šaknys šitoj žemėj...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

23–31

 

Dokumentų paroda ,,Atradimai mažiesiems ir didesniems“. 60 m. (g. 1962) rašytojui, kino ir teatro režisieriui Vytautui V. Landsbergiui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

23–31

 

Virtuali viktorina „Ką slepia nuotraukos?“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

24–31

 

Virtuali paroda „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ (Povilui Gaidžiui – 85)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

25–31

 

Dokumentų paroda „Sunkumai – gyvenimo pipirai...“

(vaikų rašytojui Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

25–31

 

Paroda „Keliaukime Vytauto V. Landsbergio kūrybos keliais“, skirta rašytojo, kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. Landsbergio 60 metų jubiliejui

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

25–31

 

Spaudinių paroda „Arklio Dominyko meilė“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

27

 

Virtuali popietė „Tinginių pasakos“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka 

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

27–31

 

Dokumentų paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

BIRŽELIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–15

 

Dokumentų paroda „Jono Avyžiaus kūrybinis palikimas“ (Rašytojui Jonui Avyžiui – 100)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų paletė“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Leidinių paroda „Vasara su knyga“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“ (akvarelė, akrilas, tekstilė)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Dar ne visos paslaptys išsakytos...“

(Kaziui Sajai – 90 m.)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Keramikos darbų paroda „Molio burtai“ (Kupiškio P. Matulionio progimnazijos 1–4 kl. mokinių darbai. Mokyt. Lina Riaubienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus 4–5 kl. mokinių piešimo darbų paroda „Pieštuko paslaptys“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

1–30

 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos auklėtinių darbų paroda.

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Spaudinių paroda „Atrask Lietuvą“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Fizikas Romualdas Karazija“ (80-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

Vitalio Vošterio (Vilniaus r.) fotografijų paroda ,,Po dangum“.

Viešosios bibliotekos priestatas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Vieno paveikslo paroda: Vidmanto Jankausko fotografija „Partizanės Dianos Glemžaitės motina Ona Glemžienė“

Viešosios bibliotekos lange (Krantinės g. 24)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Virtuali paroda „Skapiškio krašto metraštininkė: Stanislava Mažeikytė“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–30

 

Virtuali paroda „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

Kupiškio kalendorius 2022: Petras Juodakis, Feliksas Žikaris“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

1–30

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 6-oji virtuali viktorina „Apie spaudą, kalbą ir knygą“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė 

2

11 val.

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio P. Matulionio progimnazijos 1 A kl. mokiniai (mokyt. O. Grilauskienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

3

9.30 val.

Literatūrinis rytmetis „Kur slepiasi lobis?“

Kupos slėnis

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

3–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Antanas Barzdžiukas“  

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Mačiulienė

4

11–17 val.

Neformaliojo vaikų švietimo būrelių prisistatymai: dalyvaus skautų būrelis „SkautAUK“

Prie Kupiškio marių

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6

10–16 val.

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ baigiamasis renginys.

Viešosios bibliotekos kiemelis (Krantinės g. 24)

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

6–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Matilda Olkinaitė“  

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

8, 15, 22, 29

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimas

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

10

14.30–16.30 val.

Projekto „Integracijos link“ fotografavimo užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

11

15 val.

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Juodpėnų salė (Juodpėnų SAP)

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

14

14–17 val.

Dalyvavimas su skautais Gedulo ir vilties dienos minėjime bei akcijoje „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

15

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Dalyvauja literatė Stefanija Navickienė ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Rimantas Lekeckas (Marijampolė)

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

15, 22, 29

14–17 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Atostogauk bibliotekoje“

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15–30

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 7-oji viktorina

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė 

16

17 val.

Ramūno Čičelio knygos „Trajektorijos: televizijos kritika“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

16–30

 

Dokumentų paroda „Kunigo, literato ir poeto Justo Jasėno dovanos bibliotekai“ (Justui Jasėnui – 40 m.)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė  

20–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Antanas Vireliūnas (nuo 20 d.), Petras Čiurlys (nuo 25 d.), Petras Jankauskas (nuo 29 d.)“ Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/   

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

25–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Vida Žilinskienė“  

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

27

17 val.

Kultūros ir istorijos almanacho „Kupiškis. 2021“ sutiktuvės

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1

9.30 val.

Pokalbių valanda „Šviesi ir laiminga vaikystė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

12 val.

Edukacinė pamoka „Pasaulio vaikai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

1

14 val.

Žaidimų popietė „Vaikų džiaugsmai“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, M. Kalvelienė

1

16 val.

Popietė „Vaikystės spalvos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

1–3

 

Dokumentų paroda „Verčiu aš knygos šimtametės senus, pageltusius lapus...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–10

 

Jolantos Meilutės-Šidlauskienės kūrybinių darbų paroda „Stebuklingosios sapnų gaudyklės“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–10

 

Dokumentų paroda „Sodybų tuštėjimo metas...“

(Jonui Avyžiui – 100)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–12

 

Spaudinių  paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Šimonių padalnys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–16

 

Paroda „Pasakysiu, kaip draugui“

(Kaziui Sajai – 90 m.)

Palėvenėlės SAP ir jo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

1–25

 

Spaudinių paroda „Arklio Dominyko meilė“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–27

 

Dokumentų paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Br. Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių skrynios“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Židronės Čereškevičienės akvarelės darbų paroda „Žydėsiu su meile...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „O tas dulkėtas traukinys“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Andrėjos Kupčiūnaitės piešinių paroda „Piešimas – gyvenimo malonumas“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Po vaikystės žvyrkėlius“

(Prozininkui Jurgiui Usinavičiui – 90)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–30

 

Mobili paroda „Diagnozė – poetas“, skirta Valdemarui Kukului

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–30

 

Spaudinių paroda, skirta ūkininko, visuomenininko, aktyvaus „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyvio (piršlio) Antano Barzdžiuko 150-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda ,,Mano gentis“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Virtuali paroda „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ (Povilui Gaidžiui – 85)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Virtuali viktorina „Ką slepia nuotraukos?“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Virtuali paroda „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyviui (piršliui) Antanui Barzdžiukui – 150“

Virbališkių SAP „Facebook“ https://www.facebook.com/Virbali%C5%A1ki%C5%B3-Skaitytoj%C5%B3-aptarnavimo-punktas-100231272025180

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

15 val.

Edukacinis užsiėmimas „Dėmesio! Kuria vaikai“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

3–30

 

Piešinių ir kūrybinių darbelių paroda „Tėti, neskubėk, pakalbėkim“, skirta Tėvo dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

4

11.30–15.30 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ pristatymas

Kupiškio marių prieigos

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–30

 

Spaudinių paroda „Brangus Tėti“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

7–30

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Skapiškio padalinys ir jo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7–30

 

Virtuali paroda „Naujos knygos“

Skapiškio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10

12 val.

S. Lipskio knygos „Unė: nuo triumfo iki tragedijos: aktorės ir režisierės Unės Babickaitės-Graičiūnienės gyvenimo drama“ pristatymas

Virbališkių kaimo bendruomenės salė

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė

11, 17

13–15 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

12–30

 

Spaudinių paroda „Regėjau Tėviškę sapne“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

13 val.

Edukacinė išvyka prie paminklo „Lietuva“, skirto žuvusiems kraštiečiams S. Dariaus ir S. Girėno rinktinės partizanams atminti

Stuburų kaimas Kupiškio r.

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13–30

 

Spaudinių ir knygų paroda „Grįžusiems ir negrįžusiems“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

13–30

 

Literatūrinė paroda „Kam pasaka, o kam teisybė“

(Kaziui Sajai – 90)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

14

15 val.

Edukacija „Taškavimo menas“ su Magic Dot Studio

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

14

16 val.

Popietė „Gimtinėn grįžk, kaip grįžta vyturėliai“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

14

16 val.

Tremtinių eilėraščių skaitymai „Svetimas čia kraštas“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

14–30

 

Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

16–30

 

Dokumentų paroda „Justo Jasėno 40 metų“

Palėvenėlės SAP ir jo „Facebook“ paskyra

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18

13 val.

Edukacinis užsiėmimas „Piešiu fraktalą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–30

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

25

 

Dokumentų paroda „Turiu, ką papasakoti“

(Kaziui Sajai – 90)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

27–30

 

Informacinis stendas ir kūrinių ekspozicija, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-mečiui

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

27–30

 

Virtuali paroda „Pasakysiu kaip draugui“

(Kaziui Sajai – 90)

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

27–30

 

Virtuali paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“

(Kaziui Sajai – 90)

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

27–30

 

Spaudinių paroda „Knygų mugė“

(Kaziui Sajai – 90)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

LIEPA

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–10

 

Vitalio Vošterio (Vilniaus r.) fotografijų paroda ,,Po dangum“

Viešosios bibliotekos priestatas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–15

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–29

 

Spaudinių parodos „Atrask Lietuvą“ ir „Fizikas Romualdas Karazija“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Kunigo, literato ir poeto Justo Jasėno dovanos bibliotekai“ (Justui Jasėnui – 40 m.)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė  

1–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų paletė“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“ (akvarelė, akrilas, tekstilė)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Keramikos darbų paroda „Molio burtai“ (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1–4 kl. mokinių darbai. Mokyt. Lina Riaubienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano pasakų miestas“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

1–31

 

„Juozo Kėdainio užrašų knygeles. 3“ (Iš skaitmeninės kolekcijos)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–31

 

Virtualios parodos „Tremtinių kupiškėnų keliais“, „Skapiškio krašto metraštininkė Stanislava Mažeikytė“, „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ 

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

1–31

 

Kupiškio kalendorius 2022: Matilda Olkinaitė, Antanas Vireliūnas, Vida Žilinskienė, Petras Čiurlys, Petras Jankauskas

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 7-oji virtuali viktorina „Kupiškėnų vandenys“

VB „Facebook“ ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė 

1–31

 

Vieno paveikslo paroda: Vidmanto Jankausko fotografija „Kupiškėnų vestuvių jaunoji Konstancija Jugulienė“

VB lange (Krantinės g. 24)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

3–8

 

Skautų vasaros stovykla „Nuo Romos iki Amerikos“

„Vaitlunkio“ stovykla (Mikierių k., Anykščių r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

4, 11, 13, 18, 20, 25, 27

14–17 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Atostogauk bibliotekoje“

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6

10–12 val.

Edukacija „Scriptorium dominicani“ (rašymas žąsies plunksna)

Bibliotekos kupolas (L. Stuokos-Gucevičiaus a.)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

11–31

 

Spaudinių paroda „Mano vasara su knyga“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

13, 20, 27

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

14–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Sigita Julija Apšegaitė-Samuolienė“  

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys – R. Vasiliauskienė, R. Vilčinskienė

19–29

 

Valdo Kopūsto fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

21–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Petras Juodakis (nuo 21 d.), Algirdas Petrulis (nuo 27 d.)

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ 

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1–12

 

Spaudinių paroda „Brangus Tėti“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Gedulo ir Vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–29

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda ,,Mano gentis“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narės Elenos Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

1–31

 

Fotografijų paroda „Pavasario spalvų žaismas“

(Kupiškio kultūros centro projektas „Už galimybę keistis“)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Bronės Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių skrynios“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Gėlių žiedai dailininkų akimis“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

4–9

 

Ekspozicija, skirta Lietuvos valstybės dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

4–29

 

Spaudinių paroda „Liepos 6-oji – diena, kai praeitis ir dabartis sueina draugėn“ (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5–31

 

Virtuali viktorina „Kelionė po Kupiškio kraštą“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6

21 val.

„Tautiškos giesmės“ giedojimas

Naivių SAP kiemas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

6

21 val.

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas

Juodpėnų SAP

Atsakingi: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė

8

20 val.

Kasmetė, tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“

Juodpėnų SAP

Atsakingi: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio KC Šimonių padalinys, Juodpėnų kaimo ūkininkai

8–31

 

Virtuali paroda „Eko“ (Valdui Papieviui – 60)

Palėvenėlės SAP „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

11–31

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12–22

 

Tautodailininkės Zitos Kumpelienės rankdarbių paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13–31

 

Dokumentų paroda „Liepos 15-oji – Žalgirio mūšio diena“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

14.30 val.

Edukacinė veikla vaikams „Smalsu žinoti, noriu daryti“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

15–31

 

Virtuali paroda „Dailininkui, juvelyrui Vytautui Matulioniui – 70“

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

15.30 val.

Popietė „Kartu su knyga“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė
Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-30 14:13