Renginių planas 2022 m.


SAUSIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

 

 

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“ viktorinos „Svarbūs 2021-ųjų metų įvykiai, laimėjimai“ ir „Parašyta kupiškėnų“

https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–31

 

Virtuali paroda „Dirbantis žmogus Juozo Kėdainio kūryboje“

 https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–31

 

Marijos Tamošiūnienės „Naujosios Kupiškio ligoninės fotokronika“

 https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

01-01–03-31

 

Spaudinių paroda „Mūsų laisvės gynėjų diena“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo –A. Kiaušienė

 

01-01–03-31

 

Piešinių paroda „Mes nulipdėm Sniego senį“ (P. Matulionio progimnazijos 2C kl. mokinių piešiniai, mokytoja D. Marmokienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

3–31

 

Veronikos Šleivytės fotografijų ir grafikos darbų paroda iš V. Šleivytės galerijos Viktariškėse ekspozicijos

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

3–31

 

Dokumentų paroda „Ne tik gėlių karalienė“ (Veronikai Šleivytei – 115 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

3–31

 

Dokumentų paroda „Monsinjoras iš Šeriškių“ (Petras Meilus: 1932–2015)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

3–7

 

13–15

Atostogos bibliotekoje (įvairūs edukaciniai užsiėmimai vaikams)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

6–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Kostas Gabrėnas, Petras Seibutis“

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

12, 19, 26

 

14

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“  edukacijos ir aktyvumo užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

12–31

 

Vaizdo pasakojimas „Sausio 13-oji – liudininkų prisiminimuose: Jonas Babickas“

https://www.kupiskiovb.lt/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

14–31

 

Virtuali viktorina „2022-ieji – atmintini metai“ (iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“)

https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

14 ir 25

 

11

Sensoriniai skaitymai (registracija Kupiškio viešosios bibliotekos „Facebook“)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–14

 

Naujų knygų pristatymas virtualiai VI–VIII klasių mokiniams

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

01-14–02-15

 

„Minties ir rankų stebuklas” (Janinos Varnienės kūrybiniai darbai) –Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

01-17–02-28

 

Astos Astravienės piešinių paroda „Prisilietimai“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

19–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Antanas Tučius“

https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

20 ir 31

 

13

Sensoriniai skaitymai (registracija Kupiškio viešosios bibliotekos „Facebook“)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

01-21–02-25

 

 

Spaudinių paroda „Mažosios Lietuvos rašytoja“ (Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

1–21

 

10

Skaitymai netradicinėse erdvėse: „O dabar po šalčio delnu – devyni kalneliai sniego” –

Mokyklos „Varpelis” kieme

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

22

 

11

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ žiemos žygis prie Pyragių ežero

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

26

 

17

Knygų klubas „Knygius“: pašnekesiai apie perskaitytas knygas

Skaitytojų kampelyje

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

27

 

10

Literatūrinis rytmetis „Pūkuotuko pasaulis“ (A. A. Milnui –140) – virtualiai

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

31

 

9

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė (arba per Google meet)

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–10

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda „Nauji pamąstymai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–14

 

Dokumentų paroda „Vienas populiariausių Lietuvos vaikų rašytojų“ 70 m. Vytautui Račickui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

14–21

 

 

Dokumentų paroda „Dovanojęs mums Mikę Pūkuotuką“ 140 m., kai gimė anglų vaikų rašytojas A. A. Milnas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

1–28

 

Dokumentų paroda „Šviesioji žvaigždė nušvietė naktį...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–30

 

 

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Šlepetė – gražiems dalykams prisiminti...“

V. Račickui – 70

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–31

 

 

Vidmanto Jankausko foto darbų ant drobės paroda

„Kupiškėnai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda iš ciklo „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1–31

 

Palmos Balnytės darbų paroda „Žiemos atspindžiai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

01-01–02-07

 

Paroda „Gimtojo krašto metraštininkė“ Ievai Simonaitytei – 125 metai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

             1

 

 

Virtuali  paroda „Biblioteka laiko tėkmėje...“ Naivių bibliotekai – 70

Naivių bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo  – M. Levickienė

 

3–21

 

Dokumentų paroda „Gerumo ugnelė – vaikams“, skirta rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

3–18

 

Knygų ir spaudinių paroda „Rašydamas žiūriu į gyvenimą“

Vytautui Račickui – 70 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3–31

 

Spaudinių paroda „Ne vien tik apie ŠLEPETĘ...“ V. Račicko 70-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

3

 

Virtuali Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Noriūnų bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

01-03–02-28

 

 

 

Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Subačius žiemą“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3-31

 

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis”

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

3–21

 

Literatūros paroda ,,Vieno pavasario istorija...“, skirta Vytauto Račicko 70-mečiui

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

5

 

Virtuali paroda „Gerumo ugnelė – vaikams“, skirta rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo  metinėms

Salamiesčio bibliotekos „Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

01-10–02-20

 

15

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko paveikslų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

13

 

8

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

     

13

 

10

Garsiniai skaitymai „Savo rankomis jie laikė SAVO žemę...“ (Sausio 13-ąjai paminėti)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

13

 

8

Istorinės atminties akcija „Atmintis gyva“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

13

 

8

„Atmintis gyva, nes liudija“ žvakių uždegimas languose

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

18

 

9

 

Literatūrinė popietė „Kaip sukurti pasaką?”

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

01-21–02-08

 

Dokumentų paroda „Buvo ir taip“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

01-21–02-21

 

Dokumentų paroda „Gyvenimo ratas sukasi...“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

01-21–03-01

 

Dokumentų paroda „...Aš esu Etmės Evė...“ I. Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

21–31

 

Dokumentų paroda ,,Ryškiausiai vaizdavusi lietuvininkų gyvenimo būdą“ 125 m., kai gimė rašytoja I. Simonaitytė

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

23–30

 

Spaudinių paroda „Mažos Lietuvos – didi moteris“ Ievai Simonaitytei – 125 m.

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

24

 

Virtuali paroda „Buvo ir taip“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms.

Salamiesčio bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 24–31

 

15

Spaudinių paroda ,,Ak, buvo visko...“ 125 metai, kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, 

 

25

 

 

9

 

Literatūrinė popietė „Negirdėta neregėta, bet į pasaką sudėta“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

28

 

9

Literatūrinė viktorina „Kalbėkime ir rašykime taisyklingai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

BALANDIS

 

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

 Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (VB) renginiai

 

1

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Aš ir mano knyga“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai)

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

1, 8, 15, 20, 27 

 

14.30 val.

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ edukacijos „Pasidaryk pats“

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

1–9

 

Tautodailininkės Bronės Kėdainytės darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus ir Kupiškio viešosios bibliotekos fondų)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–16

 

Senų knygų paroda „Naujas žvilgsnis į senas knygas“

VB Abonementas (stiklo vitrina)

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

1–30

 

Virtualios parodos „Gyvenimo ir tremties istorija Jurgio Usinavičiaus kūryboje“ (90-osioms gimimo metinėms) ir „Bibliotekos istorijos atspindžiai: skiriama Kupiškio viešosios bibliotekos 85-mečiui“,    „2022-ieji – Lietuvos universitetų metai“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingi asmenys:  J. Pipynienė, L. Matiukaitė

 

1–30

 

Virtuali paroda „Išėjusi iš gimtojo Karaliūniškio kaimo“ (Bronei Kėdainytei – 100 m.)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/    Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–30

 

Virtuali viktorina „Kupiškio krašto dvarai“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė.

 

1–30

 

Lietuvių kalbos dienoms skirta virtuali viktorina „Jaunimo žodynas“

VB  interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /  ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

 1–30

 

Susitikimo su esperantininku, rašytoju Vytautu Šilu vaizdo įrašas

VB „Youtube“ kanalas

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Savirija Kaziūnaitė, Vanda Balsienė, Eugenijus Grunskis“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

1–30

 

Edward Curtis (JAV) fotografijų paroda „Šešėlių gaudytojas“

VB pastato (sinagogos) languose

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

1–30

 

Janinos Varnienės knygos „Myliu gyvenimą“ pristatymas

VB „Youtube“ kanalas https://www.youtube.com/watch?v=rC7zhjqr7H0

Atsakingi asmenys: R. Senvaitienė, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

Astos Astravienės parodos „Prisilietimas“ pristatymas

VB „Youtube“ kanalas https://www.youtube.com/watch?v=hlt0B8pLIME&t=265s

Atsakingi asmenys: J. Samulionienė, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

Virtuali paroda „Puodelis kiekvienam“ (J. Samulionienės puodelių kolekcija)

VB „Youtube“ kanalas

Atsakingi asmenys:  J. Samulionienė, R. Vilčinskienė

 

1–30

 

Jadvygos Žekonienės tapybos darbų paroda „Gamtos motyvai“

VB Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Semiotikos pradininkas“ (Algirdui Juliui Greimui – 105 m.)

VB Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

1–30

 

Vaikų piešinių paroda „Pavasario spalvos“ (Povilo Matulionio progimnazijos 1B kl., mokyt. L. Šakickienė)

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo –  A. Kiaušienė

 

1–30

 

Spaudinių paroda „Rašytojui, dramaturgui A. Vienuoliui – 140 m.“

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

4–30

 

Vieno paveikslo paroda: Jolanta Teišerskytė-Stoškienė „Pavasaris“

VB lange

Atsakingas asmuo – A. Venckus

4, 6, 11, 13, 21, 25, 29

14.30 val.

Projekto „Integracijos link“ edukacija „Fotografijos menas“

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

7

 

11 val.

Ciklo „Senos plokštelės“ valandėlė „Kupiškėnų vestuvės“

VB Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

7, 15

 

11 val.

Sensoriniai skaitymai vaikams (registracija https://forms.gle/imvEejUtjTHB7Xsq6  )

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

7, 14, 21, 28

 

15–17 val.

Skautų draugovės „Kupa“ sueigos

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo –  I. Žurauskienė

 

8

 

10 val.

Nuotolinis literatūrinis rytmetis „Velykų šventė Lietuvoje“ (Povilo Matulionio progimnazijos 4C kl., mokyt. A. Jusienė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

9, 16, 20

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Algirdas Jonas Kiaulėnas (nuo 9 d.), Povilas Karazija (nuo 16 d.), Jurgis Užusienis (nuo 20 d.)“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė , I. Žurauskienė

 

11–30

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

14–30

 

Ciklo „pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“ 5-oji viktorina „Bendrieji klausimai“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

14

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Žiemos pėdsakų neliko, greit sulauksime Velykų“

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

15–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Alvydas Totoris“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb      

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

 

19–22

 

13–15 val.

Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Atostogos bibliotekoje“

VB Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

19–30

 

Virtuali paroda „Laukminiškio kaimo dukra“ (Unei Babickaitei – 125m.)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ 

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

20–30

 

Paroda „Puošmena knygai“ (bibliotekininkių Romos Bugailiškienės  ir Gražinos Laucienės  sukurti knygų skirtukai)

VB Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

22

 

Projekto „Integracijos link“ išvyka į Alpakų ūkį

Medokinių kaimas, Panevėžio rajonas

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

22

16 val.

Reginos Baltrūnienės poezijos knygos „Akimirkos“ sutiktuvės

VB Salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

23

(tikslinama)

 

13 val.

Rašytojo Jurgio Usinavičiaus 90-mečiui skirtas renginys (knygos „Vėjas“ pristatymas ir spektaklis „Nulaužytų šakų giesmės“)

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė,  V. Vadoklytė

 

23

 

Dalyvavimas Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuojamame Bibliotekininkų  žygyje

Anykščių rajonas

Atsakingas asmuo – LBD Kupiškio skyriaus pirmininkė J. Vosylienė

 

26

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Aš skaitau“ (Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tvari biblioteka“)

VB Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

27

 

10 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Ką pasakoja raidės“ (Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei)

Kupos upės slėnis

Atsakingas asmuo –  L. Kliopkinienė

 

27

 

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Dalyvauja rašytoja Liuda Jonušiene (Tilė Vakarė). Renginys atšaukiamas!

VB Skaitykla

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

28

 

17 val.

Justino Stanislovaičio albumo „Valanda nakties“ pristatymas

VB  Salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

29

 

8 val.

Išvyka į Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centrą (bibliotekų darbuotojams)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

Padalinių (MP, KP) ir skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) renginiai

 

1

 

9 val.

 

Hanso Kristiano Anderseno pasakų skaitymai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

13 val.

Popietė „Hanso Kristiano Anderseno pasakų herojų keliais“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

1–15

 

Dokumentų parodos „Knygnešio kelias“ ir „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės – keliautojai...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

 

1–30

 

 

Fotografijų paroda „Iš Elenos Mezginaitės namų albumo“, skirta  poetės 80-osioms gimimo metinėms

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

 

1–30

 

Fotografijų parodos: Viliaus Naujiko „Mano gentis“ ir Juozo Samulionio „Kadagių slėnis“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–30

 

Magic Dot Studio (Laura Kavoliūnienė) taškinės tapybos technika atliktų darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1–30

 

 

Virtuali naujų knygų paroda „Skaitau – vadinasi tobulėju“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Salamiesčio KP „Facebook“  paskyra

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“ (Kupiškio VB projektas „Kartas sujungianti fotografija“)

Salamiesčio KP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–30

 

 

Spaudinių paroda „Mano vaikystės knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

2–22

 

Spaudinių paroda „Balandžio  2-ji – Tarptautinė vaikų knygos diena“

Šepetos KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

4

 

11 val.

Popietė „Ant mamytės lūpų pasaka gyvena...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

4–19

 

 

Spaudinių paroda „Praeitis ir mintys“ (Antanui Vienuoliui – 140 m.) 

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

4–30

 

Spaudinių paroda „...gyvendamas vadovavausi jausmais ir įkvėpimu...“  (Antanui Vienuoliui – 140 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

5–30

 

Spaudinių paroda „Padavimai ir legendos“ (Antanui Vienuoliui – 140 m.)

Adomynės KP

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

7

 

16 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kadagys sekmadienio puokštėje“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

7–15

 

Stendinis pranešimas „Antanas Vienuolis – lietuvių dramaturgas, prozininkas“.

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

 7–17

 

 

Dokumentų paroda „Nuo Šventosios krantų iki Kaukazo kalnų“ (rašytojo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

7–30

 

 

Spaudinių  paroda „Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakais“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo  – M. Levickienė

 

7–30

 

Dokumentų paroda „Užuožerių Antanuko pasakojimai“ (prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms)

Salamiesčio KP

Atsakingas asmuo –  G. Laucienė

8

13 val.

Didžiojo Velykų margučio gamybos dirbtuvėlės

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

8

 

15 val.

Piešimo stiklo dažais ant puodelių dirbtuvėlės

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė. J. Knizikevičienė

 

10–30

 

 

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

15–30

 

Dokumentų paroda „Tarp praeities ir dabarties...“ (Alizavos krašto kultūros paminklai ir kiti objektai)

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15–30

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Beldžias Velykos“

Šepetos KP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

16, 30

 

12–16 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio KP

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

17–30

 

Paroda „Velykinių atvirukų įvairovė“

Naivių SAP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

17–30

 

 

Dokumentų paroda „Grožis – tai mano gyvenimo Alfa ir Omega“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

19–30

 

Spaudinių paroda ,,Širdis atverta pasaulio grožiui“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

Virbališkių SAP

Atsakingas asmuo – L. Mačiulienė

 

20–30

 

Virtuali viktorina „Biblioteka – šviesos nešėja: seniau ir dabar“

Noriūnų KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

21

 

15 val.

Popietė „Atvelykis – vaikų Velykėlės“

Noriūnų KP

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

22

 

14 val.

Edukacinė popietė „Pabundu, o ant palangės du margi margučiai...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

22

 

14 val.

Knygos bičiulių popietė, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

25

 

13 val.

Edukacija „Bumbulinio daržas“, skirta šv. Morkaus arba daržų dienai

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

25

 

16 val.

Popietė „Man knyga – geriausias draugas“,  skirta pagerbti geriausius skaitytojus

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

25–30

 

 

Virtuali viktorina „Ar pažįsti pasakas ir jų herojus?“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Virbališkių SAP „Facebook“ paskyra

Atsakingi asmenys: L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

 

26

 

13 val.

Naujų knygų pristatymas vaikams, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Šepetos KP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

26–30

 

 

Fotografijų paroda „Užfiksuota akimirka“

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

27

 

15 val.

 

Popietė  „Apie sveikatą ir sveiką gyvenseną“ 

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

27

 

15 val.

 

Kūrybinės dirbtuvės su Magic Dot Studio „Taškuota magija“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

27

 

16 val.

Poezijos, muzikos ir kulinarijos popietė „Gyvenimas – šventė“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

27

 

17 val.

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirtas pokalbis „Iš naujo atrastos seniai skaitytos knygos“

Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė ir Juodpėnų kaimo bendruomenė

 

 

27–30

 

Dokumentų paroda „Neįkainojamas Jūsų kasdieninis darbas, daktare...“ (Medicinos darbuotojų dienai)

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

27–30

 

Virtuali viktorina „Viskas apie knygą“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tvari biblioteka“

Salamiesčio KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo G. Laucienė

 

27–30

 

 

Virtuali edukacija „Knygai reikia žymeklio“

Šimonių KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

28

 

10 val.

Popietė vaikams „Iš pasakų skrynios“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei)

Šepetos KP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

28

13 val.

Antašavos miestelio bendruomenės popietė „Knygos mano gyvenime ir šiuolaikinės bibliotekos galimybės“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

28–30

 

Dokumentų paroda „Laičių bibliotekai – 65 m.“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

29–30

 

Virtuali edukacija „Mylimai mamytei“

Šimonių KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

30

 

 

12 val.

 

Popietė „65 metai su Laičių biblioteka“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

 30

 

19 val.

Šventinis Motinos dienos minėjimas

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: Kupiškio KC Subačiaus padalinys, L. Aleksiejūnienė

GEGUŽĖ

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–15

 

Dokumentų paroda „Renkame metų knygą“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–25

 

Paroda „Puošmena knygai“ (bibliotekininkių R. Bugailiškienės ir G. Laucienės sukurti knygų skirtukai)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Relaksacija“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Spaudinių paroda „V. V. Landsbergis – vaikų rašytojas, nebijantis parodyti ir netobulą pasaulio pusę“ (Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Kupiškio P. Matulionio progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Pavasaris vazoje“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Spaudinių paroda „2022-ieji – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metai“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–31

 

Virtuali paroda „Puodelis kiekvienam“ (J. Samulionienės puodelių kolekcija)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/kvieciame-aplankyti7/

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Virtualios parodos „Laukminiškių kaimo dukra“ (Unei Babickaitei – 125 m.) ir „Alvydas Totoris: kupiškėnas – Kalvarijoje“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimo ir tremties istorija Jurgio Usinavičiaus kūryboje“ (90-osioms gimimo metinėms)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 5-oji viktorina „Įvairūs klausimai apie Kupiškį ir kupiškėnus“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Alvydas Totoris, Povilas Karazija, Jurgis Užusienis“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

2, 25

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Petras Juodakis (nuo 2 d.), Feliksas Žikaris (nuo 25 d.)“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė , I. Žurauskienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Fizikas Romualdas Karazija“ (80-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

3–31

 

Vieno paveikslo paroda: Boleslovas Motuza-Matuzevičius „Kupiškis“

Viešosios bibliotekos lange

Atsakingas asmuo – A. Venckus

4

 

10 val.

 

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1B kl. mokiniai (mokyt. L. Šakickienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6

 

16 val.

 

Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui skirtos knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatymas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

4, 11, 18, 25

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

4, 11, 18, 25

 

14.30 val.

Projekto „Integracijos link“ edukacijos „Pasidaryk pats“

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

5, 12, 19, 26

 

19 val.

„Europrotai Kupiškyje“ (gegužės mėnesio ketvirtadieniais)

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingi asmenys: E. Kairys ir A. Venckus

 

5, 20

 

10.30 val.

Sensoriniai skaitymai vaikams (nuoroda registracijai

https://forms.gle/MS7EsLdUfexcg8KaA)

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6

12 val.

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 3D kl. mokiniai (mokyt. V. Kareivienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6–8 d.

 

Skautų sezono atidarymo stovykla „CITIUS. ALTIUS. FORTIUS“. Dalyvaus „Kupos“ draugovės skautai su vadove

Žalioji giria, poilsiavietė „Vilktupis“ (Panevėžio r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6, 9, 13, 20, 23,

14.30 val.

Projekto „Integracijos link“ fotografavimo užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 6-oji virtuali viktorina „Apie spaudą, kalbą ir knygą“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė.

11

11 val.

Edukacija „Pasigamink muilą“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

12

17 val.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės knygos „Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ pristatymas. Dalyvaus autorė ir Krekenavos bazilikos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12–31

 

Virtuali paroda „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

13

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ką tu gali padaryti dėl žemės?“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14

9–19 val.

Pavasario šventė „Svečiuose pas skautą Joną 2022“. Dalyvaus „Kupos“ draugovės skautai su vadove

Jonava

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

14

15 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas

Skaitykla

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Jono Avyžiaus kūrybinis palikimas“ (Rašytojui Jonui Avyžiui – 100)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

19

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Abėcėliniai eilėraščiai“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20

10 val.

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio mokyklos „Varpelis“ Angeliukų grupė (auklėtoja D. Šimėnė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

25

17 val.

Atviras knygų klubo „Knygius“ susitikimas su fotografu, menininku, keliautoju, rašytoju Mariumi Abramavičiumi Neboisia ir jo knygos „Šiaurės šinšilos polėkiai“ pristatymas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

25–31

 

Virtuali paroda „Skapiškio krašto metraštininkė: Stanislava Mažeikytė“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

26–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų paletė“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

27

17 val.

Jurgio Usinavičiaus knygos „Vėjas“ pristatymas

Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1–6

 

Dokumentų paroda „Užuožerių Antanuko pasakojimai“, skirta prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–6

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–7

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–13

 

Dokumentų paroda „Tarp praeities ir dabarties...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (Antanui Vienuoliui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–26

 

Dokumentų paroda „Neįkainojamas Jūsų kasdieninis darbas, daktare...“, skirta Medicinos darbuotojų dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Piešinių, kūrybinių darbelių paroda „Mano rankytėj tulpių žiedai...“, skirta Motinos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Juozo Samulionio foto darbų paroda „Kadagių slėnis“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Židronės Čereškevičienės akvarelės darbų paroda „Žydėsiu su meile...“, skirta Motinos dienai

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Gyvenimas prie kryžkelės“ (Jonui Avyžiui – 100)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Širdis atverta pasaulio grožiui“, skirta Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms 

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L.Čejauskienė, L.Mačiulienė

2–12

 

Dokumentų paroda ,,Žmogus ir jo legenda“. 100 m., kai gimė rašytojas Jonas Mikelinskas (1922–2015)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

2–31

 

Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda „Nutolusio laiko artumas“, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–31

 

Paroda vaikams, skirta Vytauto V. Landsbergio 60-mečiui

„Pasakos ir dideliems, ir mažiems“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

5–31

 

Virtuali paroda „Naujos knygos bibliotekoje. Gegužė“

Noriūnų padalinio „Facebook“

 https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020/

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

6

14 val.

Diskusija „Ką man duoda skaitymas?“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–16

 

Dokumentų paroda „Žiupsnis smėlio“, skirta rašytojo Jono Mikelinsko 100-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6–31

 

Dokumentų paroda „Verčiu aš knygos šimtametės senus, pageltusius lapus...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

6–31

 

Virtuali paroda „Už horizonto – laisvė“

(Jonui Mikelinskui – 100)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“ https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

7

 

Literatūrinė valanda „Džiugi diena lietuvybei“.

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7, 14, 21, 28

12–16 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

9–31

 

Literatūrinė paroda „Temą ir jos išraišką rašytojui padiktuoja laiko dvasia“, skirta Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

13

 

13 val.

Edukacija „Mano šeima“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

13–23

 

Dokumentų paroda ,,Gyvenimo prasmės apmąstymai“. 100 m., kai gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922–1999)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

16–27

 

Dokumentų paroda „Mano knygos – mano biografija“, skirta rašytojo Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Sodybų tuštėjimo metas...“

(Jonui Avyžiui – 100)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

16–31

 

Virtuali paroda „Viskas praeina“ (Jonui Avyžiui – 100)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimo taškams sudėlioti tinka atsiminimai“ (Romualdui Karazijai – 80)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

20

 

Edukacinė išvyka vaikams į Knygnešių muziejų Garšvių k., Panevėžio r., skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

20

 

13 val.

Edukacija „Atvirukas tėčiui“ (simegrafijos siuvinėjimo technika)

Laičių buvusi laisvalaikio salė

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

20

16 val.

Edukacinė popietė „Prieš šimtmečius įaugo mano šaknys šitoj žemėj...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

23–31

 

Dokumentų paroda ,,Atradimai mažiesiems ir didesniems“. 60 m. (g. 1962) rašytojui, kino ir teatro režisieriui Vytautui V. Landsbergiui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

23–31

 

Virtuali viktorina „Ką slepia nuotraukos?“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

24–31

 

Virtuali paroda „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ (Povilui Gaidžiui – 85)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

25–31

 

Dokumentų paroda „Sunkumai – gyvenimo pipirai...“

(vaikų rašytojui Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

25–31

 

Paroda „Keliaukime Vytauto V. Landsbergio kūrybos keliais“, skirta rašytojo, kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. Landsbergio 60 metų jubiliejui

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

25–31

 

Spaudinių paroda „Arklio Dominyko meilė“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

27

 

Virtuali popietė „Tinginių pasakos“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka 

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

27–31

 

Dokumentų paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

BIRŽELIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–15

 

Dokumentų paroda „Jono Avyžiaus kūrybinis palikimas“ (Rašytojui Jonui Avyžiui – 100)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų paletė“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Leidinių paroda „Vasara su knyga“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“ (akvarelė, akrilas, tekstilė)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Dar ne visos paslaptys išsakytos...“

(Kaziui Sajai – 90 m.)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Keramikos darbų paroda „Molio burtai“ (Kupiškio P. Matulionio progimnazijos 1–4 kl. mokinių darbai. Mokyt. Lina Riaubienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus 4–5 kl. mokinių piešimo darbų paroda „Pieštuko paslaptys“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

1–30

 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos auklėtinių darbų paroda.

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Spaudinių paroda „Atrask Lietuvą“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Fizikas Romualdas Karazija“ (80-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

Vitalio Vošterio (Vilniaus r.) fotografijų paroda ,,Po dangum“.

Viešosios bibliotekos priestatas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Vieno paveikslo paroda: Vidmanto Jankausko fotografija „Partizanės Dianos Glemžaitės motina Ona Glemžienė“

Viešosios bibliotekos lange (Krantinės g. 24)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Virtuali paroda „Skapiškio krašto metraštininkė: Stanislava Mažeikytė“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–30

 

Virtuali paroda „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

Kupiškio kalendorius 2022: Petras Juodakis, Feliksas Žikaris“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

1–30

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 6-oji virtuali viktorina „Apie spaudą, kalbą ir knygą“

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė 

2

11 val.

Edukacija „Bežodė knyga“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veikla. Dalyvaus Kupiškio P. Matulionio progimnazijos 1 A kl. mokiniai (mokyt. O. Grilauskienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

3

9.30 val.

Literatūrinis rytmetis „Kur slepiasi lobis?“

Kupos slėnis

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

3–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Antanas Barzdžiukas“  

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Mačiulienė

4

11–17 val.

Neformaliojo vaikų švietimo būrelių prisistatymai: dalyvaus skautų būrelis „SkautAUK“

Prie Kupiškio marių

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6

10–16 val.

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ baigiamasis renginys.

Viešosios bibliotekos kiemelis (Krantinės g. 24)

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

6–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Matilda Olkinaitė“  

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

8, 15, 22, 29

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimas

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

10

14.30–16.30 val.

Projekto „Integracijos link“ fotografavimo užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

11

15 val.

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Juodpėnų salė (Juodpėnų SAP)

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

14

14–17 val.

Dalyvavimas su skautais Gedulo ir vilties dienos minėjime bei akcijoje „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

15

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Dalyvauja literatė Stefanija Navickienė ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Rimantas Lekeckas (Marijampolė)

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

15, 22, 29

14–17 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Atostogauk bibliotekoje“

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15–30

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 7-oji viktorina

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė 

16

17 val.

Ramūno Čičelio knygos „Trajektorijos: televizijos kritika“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

16–30

 

Dokumentų paroda „Kunigo, literato ir poeto Justo Jasėno dovanos bibliotekai“ (Justui Jasėnui – 40 m.)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė  

20–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Antanas Vireliūnas (nuo 20 d.), Petras Čiurlys (nuo 25 d.), Petras Jankauskas (nuo 29 d.)“ Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/   

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

25–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Vida Žilinskienė“  

Viešosios bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

27

17 val.

Kultūros ir istorijos almanacho „Kupiškis. 2021“ sutiktuvės

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1

9.30 val.

Pokalbių valanda „Šviesi ir laiminga vaikystė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

12 val.

Edukacinė pamoka „Pasaulio vaikai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

1

14 val.

Žaidimų popietė „Vaikų džiaugsmai“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, M. Kalvelienė

1

16 val.

Popietė „Vaikystės spalvos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

1–3

 

Dokumentų paroda „Verčiu aš knygos šimtametės senus, pageltusius lapus...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–10

 

Jolantos Meilutės-Šidlauskienės kūrybinių darbų paroda „Stebuklingosios sapnų gaudyklės“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–10

 

Dokumentų paroda „Sodybų tuštėjimo metas...“

(Jonui Avyžiui – 100)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–12

 

Spaudinių  paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Šimonių padalnys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–16

 

Paroda „Pasakysiu, kaip draugui“

(Kaziui Sajai – 90 m.)

Palėvenėlės SAP ir jo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

1–25

 

Spaudinių paroda „Arklio Dominyko meilė“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–27

 

Dokumentų paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Br. Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių skrynios“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Židronės Čereškevičienės akvarelės darbų paroda „Žydėsiu su meile...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „O tas dulkėtas traukinys“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Andrėjos Kupčiūnaitės piešinių paroda „Piešimas – gyvenimo malonumas“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Po vaikystės žvyrkėlius“

(Prozininkui Jurgiui Usinavičiui – 90)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–30

 

Mobili paroda „Diagnozė – poetas“, skirta Valdemarui Kukului

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–30

 

Spaudinių paroda, skirta ūkininko, visuomenininko, aktyvaus „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyvio (piršlio) Antano Barzdžiuko 150-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda ,,Mano gentis“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Virtuali paroda „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ (Povilui Gaidžiui – 85)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Virtuali viktorina „Ką slepia nuotraukos?“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Virtuali paroda „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyviui (piršliui) Antanui Barzdžiukui – 150“

Virbališkių SAP „Facebook“ https://www.facebook.com/Virbali%C5%A1ki%C5%B3-Skaitytoj%C5%B3-aptarnavimo-punktas-100231272025180

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

15 val.

Edukacinis užsiėmimas „Dėmesio! Kuria vaikai“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

3–30

 

Piešinių ir kūrybinių darbelių paroda „Tėti, neskubėk, pakalbėkim“, skirta Tėvo dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

4

11.30–15.30 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ pristatymas

Kupiškio marių prieigos

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–30

 

Spaudinių paroda „Brangus Tėti“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

7–30

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Skapiškio padalinys ir jo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7–30

 

Virtuali paroda „Naujos knygos“

Skapiškio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10

12 val.

S. Lipskio knygos „Unė: nuo triumfo iki tragedijos: aktorės ir režisierės Unės Babickaitės-Graičiūnienės gyvenimo drama“ pristatymas

Virbališkių kaimo bendruomenės salė

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė

11, 17

13–15 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

12–30

 

Spaudinių paroda „Regėjau Tėviškę sapne“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

13 val.

Edukacinė išvyka prie paminklo „Lietuva“, skirto žuvusiems kraštiečiams S. Dariaus ir S. Girėno rinktinės partizanams atminti

Stuburų kaimas Kupiškio r.

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13–30

 

Spaudinių ir knygų paroda „Grįžusiems ir negrįžusiems“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

13–30

 

Literatūrinė paroda „Kam pasaka, o kam teisybė“

(Kaziui Sajai – 90)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

14

15 val.

Edukacija „Taškavimo menas“ su Magic Dot Studio

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

14

16 val.

Popietė „Gimtinėn grįžk, kaip grįžta vyturėliai“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

14

16 val.

Tremtinių eilėraščių skaitymai „Svetimas čia kraštas“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

14–30

 

Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

16–30

 

Dokumentų paroda „Justo Jasėno 40 metų“

Palėvenėlės SAP ir jo „Facebook“ paskyra

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18

13 val.

Edukacinis užsiėmimas „Piešiu fraktalą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–30

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

25

 

Dokumentų paroda „Turiu, ką papasakoti“

(Kaziui Sajai – 90)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

27–30

 

Informacinis stendas ir kūrinių ekspozicija, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-mečiui

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

27–30

 

Virtuali paroda „Pasakysiu kaip draugui“

(Kaziui Sajai – 90)

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

27–30

 

Virtuali paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“

(Kaziui Sajai – 90)

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

27–30

 

Spaudinių paroda „Knygų mugė“

(Kaziui Sajai – 90)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

LIEPA

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–10

 

Vitalio Vošterio (Vilniaus r.) fotografijų paroda ,,Po dangum“

Viešosios bibliotekos priestatas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–15

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–29

 

Spaudinių parodos „Atrask Lietuvą“ ir „Fizikas Romualdas Karazija“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Kunigo, literato ir poeto Justo Jasėno dovanos bibliotekai“ (Justui Jasėnui – 40 m.)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė  

1–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų paletė“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“ (akvarelė, akrilas, tekstilė)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Keramikos darbų paroda „Molio burtai“ (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1–4 kl. mokinių darbai. Mokyt. Lina Riaubienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano pasakų miestas“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

1–31

 

„Juozo Kėdainio užrašų knygeles. 3“ (Iš skaitmeninės kolekcijos)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–31

 

Virtualios parodos „Tremtinių kupiškėnų keliais“, „Skapiškio krašto metraštininkė Stanislava Mažeikytė“, „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ 

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

1–31

 

Kupiškio kalendorius 2022: Matilda Olkinaitė, Antanas Vireliūnas, Vida Žilinskienė, Petras Čiurlys, Petras Jankauskas

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 7-oji virtuali viktorina „Kupiškėnų vandenys“

VB „Facebook“ ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė 

1–31

 

Vieno paveikslo paroda: Vidmanto Jankausko fotografija „Kupiškėnų vestuvių jaunoji Konstancija Jugulienė“

VB lange (Krantinės g. 24)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

3–8

 

Skautų vasaros stovykla „Nuo Romos iki Amerikos“

„Vaitlunkio“ stovykla (Mikierių k., Anykščių r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

4, 11, 13, 18, 20, 25, 27

14–17 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Atostogauk bibliotekoje“

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6

10–12 val.

Edukacija „Scriptorium dominicani“ (rašymas žąsies plunksna)

Bibliotekos kupolas (L. Stuokos-Gucevičiaus a.)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

11–31

 

Spaudinių paroda „Mano vasara su knyga“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

13, 20, 27

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

14–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Sigita Julija Apšegaitė-Samuolienė“  

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys – R. Vasiliauskienė, R. Vilčinskienė

19–29

 

Valdo Kopūsto fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

21–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Petras Juodakis (nuo 21 d.), Algirdas Petrulis (nuo 27 d.)

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ 

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1–12

 

Spaudinių paroda „Brangus Tėti“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Gedulo ir Vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–29

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda ,,Mano gentis“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narės Elenos Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

1–31

 

Fotografijų paroda „Pavasario spalvų žaismas“

(Kupiškio kultūros centro projektas „Už galimybę keistis“)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Bronės Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių skrynios“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Gėlių žiedai dailininkų akimis“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

4–9

 

Ekspozicija, skirta Lietuvos valstybės dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

4–29

 

Spaudinių paroda „Liepos 6-oji – diena, kai praeitis ir dabartis sueina draugėn“ (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5–31

 

Virtuali viktorina „Kelionė po Kupiškio kraštą“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6

21 val.

„Tautiškos giesmės“ giedojimas

Naivių SAP kiemas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

6

21 val.

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas

Juodpėnų SAP

Atsakingi: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė

8

20 val.

Kasmetė, tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“

Juodpėnų SAP

Atsakingi: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio KC Šimonių padalinys, Juodpėnų kaimo ūkininkai

8–31

 

Virtuali paroda „Eko“ (Valdui Papieviui – 60)

Palėvenėlės SAP „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

11–31

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12–22

 

Tautodailininkės Zitos Kumpelienės rankdarbių paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13–31

 

Dokumentų paroda „Liepos 15-oji – Žalgirio mūšio diena“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

14.30 val.

Edukacinė veikla vaikams „Smalsu žinoti, noriu daryti“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

15–31

 

Virtuali paroda „Dailininkui, juvelyrui Vytautui Matulioniui – 70“

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

15.30 val.

Popietė „Kartu su knyga“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

RUGSĖJIS

 

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–9

 

Valdo Kopūsto fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Spaudinių paroda „Kazys Šimonis – saulės spalvų burtininkas“ (Kaziui Šimoniui – 135 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–30

 

Reginos Krivašejevos kūrybinių darbų paroda „Džiaugsmas kartu“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Povilo Matulionio progimnazijos 3B kl. mokinių piešinių paroda „Prie upės“ (mokytoja A. Songailienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Talentingam prozininkui, eseistui ir aktyviam visuomenės veikėjui Vytautui Bubniui – 90“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Virtuali paroda „Iš knygų serijos „Kupiškėnų biblioteka“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

Kupiškio kalendorius 2022: Irena Vidugirytė-Malaiškienė, Henrikas Paulauskas

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/          

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

2

17 val.

Memorialinės lentos atidengimas dailininkės, Kupiškio krašto garbės pilietės Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės tėviškės sodyboje

Mazgeliškių kaimas (Šimonių seniūnija)

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

2–29

(Pirmad.–penktad.)

13–15 val.

Klubas „Po pamokų“ (pradinukams)

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

7, 14, 21, 28

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

8–30

 

Virtuali paroda „Nepailstantis Kupiškio krašto praeities tyrinėtojas“ (Vidmantui Jankauskui – 60 m.)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

9–30

 

Spaudinių paroda „Po aukštu dangum“

(Rašytojas Vytautas Bubnys 1932–2021)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

9–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Vidmantas Jankauskas“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

10–30

 

Spaudinių paroda „Magiškiausia vasaros knyga“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

12–30

 

Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės tapybos darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

12–30

 

Vieno paveikslo paroda: Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė „Tėviškė“

VB lange (Krantinės g. 24)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Ipolitas Franckevičius“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

15, 29

11 val.

Sensoriniai skaitymai (tik užsiregistravus https://forms.gle/hRbTJok2yrwXmBsr8)

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

16–18

17–24 val.

8–24 val.

8–17 val.

NVŠ būrelio „SkautAUK“ veikla: Panevėžio krašto sezono uždarymo stovykla

Vilktupio poilsiavietė, Žalioji giria (Panevėžio r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

20–30

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 8-oji virtuali viktorina „Žymių kupiškėnų atminties ženklai“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

23

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Spalvų monstriukai“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

23

14 val.

Kūrybinis užsiėmimas „Laimę nešantis maišelis“ (bus registracija)

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

27–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Povilas Zulonas“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

28

13 val.

Pasakojimo kūrimas pagal Ievos Babilaitės bežodę knygą „(Ne) vienas“ (Dalyvaus Povilo Matulionio progimnazijos 3C kl. mokiniai ir mokytoja D. Marmokienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

28

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas (Vasaros skaitymo iššūkio aptarimas, apdovanojimai)

VB salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

29

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Aš žemės kalbą suprantu...“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

30

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

1–30

 

Spaudinių paroda „Kupiškio socialinės globos namų gyventojo Rolando Aliuko kūryba“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Tiesiu rugsėjui ranką“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Fotografijų paroda „Žvilgsnis į Kupiškį“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Virtuali paroda „Nesėtų rugių žydėjimas“

(Vytautui Bubniui – 90)

Palėvenėlės SAP „Facebook“ https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Beržai svyruokliai“ (Vytautui Bubniui – 90)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

5

13 val.

Pamokėlė vaikams „Bibliotekos abėcėlė“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

5–30

 

Spaudinių paroda „Gimiau po laiminga žvaigžde

(Vytautui Bubniui – 90)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

6–30

 

Virtuali paroda „Naujos knygos bibliotekoje. Rugsėjis“

Noriūnų padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

8

9.30 val.

Literatūrinė pamoka „Tarptautinė raštingumo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

9–30

 

Spaudinių paroda „Svečias“ (Vytautui Bubniui – 90)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

9–30

 

Spaudinių paroda „Keliaukime Vytauto Bubnio kūrybos takais“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

9–30

 

Spaudinių paroda „Rašytojo gyvenimas – knygų puslapiuose“

(Rašytojui Vytautui Bubniui – 90)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

10

13 val.

Šventė „Naivių kaimo bendruomenei – 20“

Naivių bibliotekos kiemas

Atsakingi asmenys: Milda Levickienė, Naivių kaimo bendruomenės taryba, KKC Skapiškio padalinio darbuotojai

10–30

 

Vaikų piešinių paroda „Prabėgusios vasaros spalvos“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

12–30

 

Virtuali paroda „Rašytojo gyvenimas – knygų puslapiuose“

(Vytautui Bubniui – 90)

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo - G. Laucienė

15

10 val.

Pažintinė ekskursija po biblioteką paruošiamosios grupės ir pirmos klasės vaikams „Čia gyvena knygos“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15–30

 

Virtuali nuotraukų paroda „Vasaros malonumai “

Palėvenėlės SAP „Facebook“ https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

15–30

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

18

14 val.

Patriotinės dainuojamosios poezijos popietė „Rugsėjis – pirmas laisvės mėnuo“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19–30

 

Vaikų piešinių paroda „Vasaros pėdsakai“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

20

10 val.

Inscenizuota informacinė popietė „Praveriu bibliotekos duris“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

22

10 val.

Edukacija vaikams „Ir mažos rankytės gali“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

23

16 val.

Edukacinė veikla „Suteik angelui sparnus“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

23–30

 

Spaudinių paroda „Žydų pėdsakas Juodpėnų kaime“

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

27

13 val.

Popietė „Keliaukime su knyga“, skirta Pasaulinei turizmo dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

28

13 val.

Obuolių pyrago šventė

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

28–30

 

Piešinių paroda „Geležinis vilkas“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

29–30

 

Virtuali viktorina „Lietuvių rašytojų takais“

Šepetos padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/%C5%A0epetos-biblioteka-106430584794295

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

30

16 val.

Edukacinė veikla „Buvau, pamačiau, įamžinau“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

SPALIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–19

 

Spaudinių paroda „Kazys Šimonis – saulės spalvų burtininkas“ (Kaziui Šimoniui – 135 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–31

 

Bibliotekos lankytojų anketinė apklausa „Kam jums reikia bibliotekos?“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

1–31

 

Virtualios parodos „Nepailstantis Kupiškio krašto praeities tyrinėtojas“ (Vidmantui Jankauskui – 60 m.) ir Laukminiškių kaimo dukra (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Virtuali paroda „Lekiu su vėjeliu“ (Irmos Paškevičienės dviračių varžybų akimirkos)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 8-oji virtuali viktorina „Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai – 1“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Virtuali paroda „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Vidmantas Jankauskas, Ipolitas Franckevičius, Povilas Zulonas“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/          

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės tapybos darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų)

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, L. Matiukaitė

1–31

 

Tapybos darbų paroda „Vasaros mozaika Kupiškyje“ (Respublikinio tautodailės plenero darbai)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų piešinių paroda „Rudenėlis jau suktinį šoka...“ (mokytoja A. Stanionienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Paslaptingas paauglių vidinis pasaulis rašytojos Katherine Paterson knygose“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3, 4, 5,

11, 12, 19, 21, 25, 26, 27, 28

13–15 val.

Klubas „Po pamokų“ (pradinukams)

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys:  N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

3, 10, 17, 24

 

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo susitikimai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys:  I. Žurauskienė, N. Paukštienė

 

4, 11, 18, 25

 

15 val.

NVŠ būrelio „SkautAUK“ veikla: sueigos

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

5–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Alfonsas Blažys“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/       

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

6, 21

10.30 val.

Sensoriniai skaitymai (tik iš anksto užsiregistravus

https://forms.gle/hRbTJok2yrwXmBsr8)

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

10–31

 

Spaudinių paroda „Knygos suburti“. Knygų klubui „Knygius“ 5 metai

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

10–31

 

Nuotraukų paroda „Penki metai su „Knygiumi“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

12–31

 

Spaudinių paroda „Lazdele, nepaklaidinki“, skirta Pasaulinei baltosios lazdelės dienai

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

14

10 val.

Literatūriniai skaitymai „Ar žinai, ką tau sako skraidantys draugai?“                                                                                                                  Vaikų erdvė                                                                                 Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Petras Gužas“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/       

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

19

17 val.

Knygos „Boleslovas Motuza. Trys gyvenimo spalvos“ pristatymas

VB salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

19–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Albinas Kriauza“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/       

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

20

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Skaitykime kartu geltonai margus laiškus“                                                                                                      Vaikų erdvė                                                                                Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 9-oji virtuali viktorina „Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai – 2“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

21–31

 

Spaudinių paroda „Poetas Vilius Baltrėnas ir jo kūryba“ 

(V. Baltrėnui – 85 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

24–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Ričardas Dailidė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/        

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

26

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas (Knygų klubui „Knygius“ 5-eri). Dalyvauja rašytoja Lavisa Spell

VB salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

27

13 val.

Naujų knygų pristatymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6A klasės mokiniams (mokytoja D. Kučinskienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

28

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

VB salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams  ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams ,,Knygrišystė – platus saviraiškos laukas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 627 32801)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

Kaimo padaliniai

1

13 val.

Tradicinė kaimo šventė „Sveikas, kaimynėli“

Lukonių bibliotekos salė

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, Kupiškio KC Subačiaus padalinio darbuotojai, Lukonių bendruomenė

1, 15, 22, 29

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–31

 

Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–31

 

Genovaitės Koriznienės akvarelės darbų paroda „Su rudenio saule...“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų paroda „Prasiblaškymo akimirkos“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Gyvūnai – knygų herojai“, skirta Gyvūnų gerovės metams

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Mano keturkojai draugai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Žymaus rašytojo gyvenimas – kupinas aistrų“ (Vincui Krėvei – 140 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3

12.30–14.10 val.

Menų inkubatoriaus „Priimk mane tokį, koks esu“, skirto Gyvūnų globos dienai rezultatų pristatymas

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

3–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybos darbų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

4

14 val.

Popietė „Pristatau savo šeimos draugą“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

4

15.30 val.

Popietė „Senjorų arbatėlė“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

4

15.30 val.

Knygrišystės dirbtuvės vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

4–19

 

Virtualus fotografijų konkursas „Augintinis – mano šeimos narys“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

4–31

 

Knygų paroda „Gyvūnai – knygų herojai“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

4–31

 

Elijos ir Julijos Abromenko piešinių paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

4–31

 

Virtuali knygų paroda „Gyvūnai – knygų herojai“

Alizavos padalinio „Facebook“

 https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka  

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

5

13 val.

Pokalbių valanda „Mokytojas – tai šviesa“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

5

17 val.

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų parodos „Prasiblaškymo akimirkos“ pristatymas

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

5–31

 

Spaudinių paroda „Rudens papartėlis“

(Ramutei Girkontaitei – 80 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6

10–11 val.

Edukacija vaikams „Ir mažos rankytės gali“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6, 7

11.25–13.15 val.

Kūrybinio rašymo dirbtuvės „Istorijų kūrimas pagal bežodę Isso Watanabe paveikslėlių knygą „Migrantai“ (4 ir 6 klasių mokiniams)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

13 val.

Popietė „Gyvenimo scenarijų rašom...“ su Regina Baltrūniene

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė

7

15 val.

Naujų knygų suaugusiems pristatymas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

7

16 val.

Naujų knygų vaikams pristatymas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

8

14 val.

Antašavos šeimininkių popietė „Rudeninių mišrainių fiesta“, skirta Derliaus dienai paminėti

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10–21

 

Informacinis stendas „Už aplinką matomą visiems“

(Spalio 15-oji – Pasaulinė baltosios lazdelės diena)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10–31

 

Virtuali viktorina „Iš tautosakos lobių“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

10–31

 

Spaudinių paroda „Tarp žvaigždžių šviesumos“

(Vincui Krėvei – 140 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys:. L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

11

10 val.

Pasakojimo kūrimas pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne)vienas“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

14

14 val.

Danguolės Gaidimauskaitės-Totorienės poezijos knygelės „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14–31

 

Spaudinių paroda „... kaip ta Grainio liepa...“

(Rašytojui Vincui Krėvei – 140 m.)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

15

10 val.

Literatūrinė popietė „Vasara su knyga pabaigtuvės“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

17–29

 

Spaudinių paroda, skirta rašytojo Vinco Krėvės 140-osioms gimimo metinėms

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

17–31

 

Mokinių kurtų atvirukų „Saulė ir taika pasaulio vaikams“, skirtų  IBBY  Ukrainos skyriaus skelbtam konkursui paroda Alizavos padalinyje ir virtuali paroda jo „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

18–31

 

Spaudinių paroda „Didis žmogus“

(Muzikologui, politikui Vytautui Landsbergiui – 90 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

19–31

 

Spaudinių paroda „Talentingasis rašytojas“

(Vincui Krėvei – 140 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

19–31

 

Spaudinių paroda „Dangus aukštai, ant žemės kietai“

(Vincui Krėvei – 140 m.)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

19–31

 

Spaudinių paroda „Šiaudinė pastogė ir pasauliniai vandenys“

(Rašytojui Vincui Krėvei – 140 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

19–31

 

Virtuali paroda „Šiaudinė pastogė ir pasauliniai vandenys“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20

10–11 val.

Edukacinė valandėlė vaikams „Iš rudens gėrybių“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

20–31

 

Virtuali vaikų darbelių paroda „Iš rudens gėrybių“

Šepetos padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/%C5%A0epetos-biblioteka-106430584794295

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

21

19 val.

Tradicinė kaimo rudens šventė „Rudens mozaika“

Juodpėnų buvusios mokyklos salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Kupiškio KC Šimonių padalinio darbuotojai, Juodpėnų kaimo bendruomenė, kaimo ūkininkai

22

12 val.

Kraštiečių suėjimas „Subačiaus miesteliui – 440“

Senojo Subačiaus bendruomenės namai

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, S. Rudzinskienė, D. Virbickienė

26

9.25 val.

Edukacinis užsiėmimas jungtinės ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikams – pažintis su lietuviškomis mitologinėmis būtybėmis, pagal Kotrynos Zylės knygą „Didžioji būtybių knyga“. Maumo gamyba.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

LAPKRITIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Dalia Loreta Grybauskaitė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/       

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Virtualios parodos „Nepailstantis Kupiškio krašto praeities tyrinėtojas“ (Vidmantui Jankauskui – 60 m.), „Laukminiškių kaimo dukra (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 9-oji virtuali viktorina „Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai – 2“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos /

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Virtuali paroda „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Alfonsas Blažys, Petras Gužas, Albinas Kriauza, Ričardas Dailidė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/          

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

11–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Pranas Juozas Žilinskas“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/       

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

12

10 val.

NVŠ būrelio „SkautAUK“ žygis

Kupiškio rajono apylinkės

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

20–30

 

 

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Vilius Baltrėnas“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/        

Atsakingas asmuo –  R. Vasiliauskienė

22–30

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Bronė Vosylytė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/        

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

23

17 val.

Nuotolinis knygų klubo „Knygius“ susitikimas

„Messenger“ programėlėje

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

30

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

VB salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams  ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams ,,Knygrišystė – platus saviraiškos laukas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 627 32801)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

Kaimo padaliniai

3–7

 

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų paroda „Prasiblaškymo akimirkos“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

3–15

 

Kūrybinių darbų bibliotekos lange paroda „Šiurpuliukai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3–18

 

Spaudinių paroda „Talentingasis rašytojas“

(Rašytojui Vincui Krėvei – 140 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Jas skaitė mūsų seneliai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Spausdinto žodžio kelias“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–30

 

Subačiaus vaikų lopšelio-darželio „Zuikučių“ grupės kūrybos darbų paroda „Ruduo“ (mokyt. R. Molienė ir J. Stašiūnienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Poezija – lietuvio ir Lietuvos būtis“, skirta Maironio 160-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

3–30

 

Šiaurės šalių autorių knygų paroda, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

3–30

 

Palmos Balnytės darbų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Maironis – tautos atgimimo dainius“

(Jonui Mačiuliui-Maironiui – 160 m.)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

3–30

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Maironio kūryba“

(Rašytojui Jonui Mačiuliui-Maironiui – 160 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

3–30

 

Reginos Baltrūnienės kūrybos darbų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Gyvenimas perbėgo per atmintį“

(Jonui Mačiuliui-Maironiui – 160 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–30

 

Virtuali paroda „Argi mes nemieli?“, skirta Gyvūnų globos metams

Naivių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“ https://www.facebook.com/naiviu.biblioteka

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

4

13 val.

Pyragų popietė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

4

15 val.

Naujų knygų suaugusiems pristatymas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

4

16 val.

Naujų knygų vaikams pristatymas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

4–11

 

Elijos ir Julijos Abromenko piešinių paroda „Magiškas pasaulis“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

4–30

 

Spaudinių paroda „Siautulingas pavasario žydėjimas“

(Vokiečių rašytojui Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

5

11 val.

Edukacija vaikams „Draugystės apyrankė“. Dalyvaus edukatorė Roma Bugailiškienė

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

5, 12, 19

13 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7

15 val.

Alizavos apylinkių gaspadinių susirinkimas „Prie stalo... su rašytoju“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Užtupienė, S. Guginienė, G. Kigaitė

7–30

 

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8

15.30 val.

Knygrišystės dirbtuvės vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

9

10 val.

Rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Seku seku pasaką“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10

9.30 val.

Pasakojimo pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne)vienas“ kūrimas I kl. mokiniams

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

11

8.30 val.

Alizavos pagrindinės mokyklos 5–6 kl. mokinių išvyka į Šiaulių miesto savivaldybės viešąją biblioteką.

Edukacija „Literatūriniai herojai moko“ STEAM užsiėmimas

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

11

9.30 val.

Pasakojimo pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne)vienas“ kūrimas II kl. mokiniams

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

11

14 val.

Danguolės Gaidimauskaitės-Totorienės poezijos knygelės „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12–30

 

Spaudinių paroda „Širdį atidaviau vaikams“

(Astridai Lindgren – 115 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

14

8.30 val.

Skaitymai vaikams „Auštant“, skirti Šiaurės šalių literatūros savaitei

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

14

9.30 val.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

14

 

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginys.

Martin Glaz Serup ir Malin Kivela paveikslėlių knygos „Jei sutiktum lokį“ skaitymas ir aptarimas. Dalyvaus jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

14

 

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginys.

Rato istorijos „Gamta šiaurėje“ anglų kalba. Dalyvaus 7–10 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Jukonė

14–20

 

Akcija „Nuo aušros iki sutemos“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

15

 

Pasiūlymų ir diskusijų diena „Biblioteka mums, mes – bibliotekai, skirta Juodpėnų bibliotekos 70-mečiui

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, D. Blaževičienė, B. Tručiliauskienė

15

 

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginys.

Martin Glaz Serup ir Malin Kivela paveikslėlių knygos „Jei sutiktum lokį“ skaitymas ir aptarimas. Dalyvaus 6 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

15

 

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginys.

Susitikimas su keliautoja Audrone Užtupiene „Šiaurinė gamta kelionių įspūdžiuose“. Dalyvaus 5–10 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

15

13 val.

Garsiniai skaitymai vaikams, skirti Šiaurės šalių literatūros savaitei

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15

16.30 val.

Akcija „Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

15, 22, 29

15 val.

Skaitmeninio raštingumo mokymai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15–30

 

Virtuali paroda „Prisiminus Adomą Sadulą“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

16–18

 

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginys.

Refleksija – mokinių kūrybinis darbas: meninė instaliacija „Graži gamta. Ką mes galime padaryti?“ Dalyvaus 7–10 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Užtupienė

17

 

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginys.

Geografijos pamokos „Gamta šiaurėje“ 6–10 kl. mokiniams

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, I. Inapienė

17

10 val.

Pasakojimo kūrimas pagal Ievos Babilaitės bežodę knygą „(Ne) vienas“. Dalyvaus „Angeliukų“ grupės vaikai ir auklėtoja D. Šimėnė

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

17

10 val.

Edukacija „Pakeliaukime po šiaurės šalis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

17

14 val.

Popietė „Rudens tango“. Svečiuose – tautodailininkė Virginija Jurevičienė

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

17–30

 

Virtuali paroda „Šiaurės šalių literatūra“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

18

14 val.

Literatūriniai skaitymai „Lapkričio vėjui siaučiant“. Dalyvaus Kupiškio krašto literatė, poetė Giedrutė Murnikovienė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

18

15 val.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

18–30

 

Knygų paroda „Alizavos septynmetėje pabiro eilėraštukai“,

skirta poeto Viliaus Baltrėno 85-oms gimimo  metinėms

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

18–30

 

Virtuali paroda „Alizavos septynmetėje pabiro eilėraštukai“

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

18–30

 

Spaudinių paroda „Didis žmogus“

(Muzikologui, politikui Vytautui Landsbergiui – 90 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

20–30

 

Akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–30

 

Virtuali paroda „Po šermukšnio stogeliu“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

21–30

 

Literatūrinė paroda „Pasakos, gyvuojančios šimtmečiais“

(Rašytojui Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

21–30

 

Virtuali paroda „Pasakos, gyvuojančios šimtmečiais“

(Rašytojui Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064910436185

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

22

15.30 val.

Atvirukų gaminimo dirbtuvės vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

22–30

 

Virtuali viktorina „Kelionė po Anykščių kraštą“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

24

12 val.

Dokumentinio filmo „Jono Meko antologija“ peržiūra ir aptarimas (kino kūrėjui, rašytojui Jonui Mekui – 100 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

25

14 val.

Advento vainikų pynimo edukacija „Žiemos švenčių belaukiant“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

29

15 val.

David Cali ir Marco Soma knygos „Laimės prekeivis“ skaitymas ir aptarimas. Edukacija „Laimės stiklainio gamyba“. Dalyvaus Vaikų dienos centro vaikai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

29–30

 

Spaudinių paroda „Mes pasakų šalyje“

(Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

GRUODIS

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Uršulė Tamošiūnaitė“

VB „Facebook“       

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

Virtuali paroda „Nepailstantis Kupiškio krašto praeities tyrinėtojas“ (Vidmantui Jankauskui – 60 m.)

VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 8–10 virtualios viktorinos „Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai. 1–2“, „Kupiškėnai – 2022-ųjų jubiliatai“ 

VB „Facebook“ ir interneto svetainė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Bronė Vosylytė, Vilius Baltrėnas, Pranas Juozas Žilinskas, Dalia Loreta Grybauskaitė

VB „Facebook“          

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė                   

6

10 val.

Pasakojimo pagal Ievos Babilaitės bežodę knygą „(Ne)vienas“ kūrimas „Kūlverstukų“ grupėje (auklėtoja R. Juozėnienė)

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

 

6

 

 

10 val.

Pranešimas „Dailininkė Bronislava Jėčiūtė – Panevėžio mergaičių gimnazijos auklėtinė“ konferencijoje „Iškilios Panevėžio krašto moterys“

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

6, 13, 20

 

15 val.

NVŠ būrelio „SkautAUK“ veikla: sueigos

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

 

8–31

 

Sąrašas „Kupiškio rajonas respublikinėje spaudoje: liepa–spalis“

VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

12–30

 

 

„Kupiškio kalendorius 2022: Ona Indrelienė“

VB „Facebook“        

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

14

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas „Vakaras su holistine aromaterapija“. Svečiuose Jurgita Lukšienė.

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

 

22

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ viktorina „Svarbūs 2022-ųjų metų įvykiai, laimėjimai, žmonės“   

VB „Facebook“ ir interneto svetainė

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija

tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams „Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija

tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams „Knygrišystė – platus saviraiškos laukas“ (būtina išankstinė registracija

tel. 8 627 32801)

Palėvenės dominikonų vienuolynas arba Rudilių Jono Laužiko daugiafunkcis centras

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

Kaimo padaliniai

1–9

 

Spaudinių paroda „Pasakos, gyvuojančios šimtmečius“ (Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–9

 

Virtuali paroda „Pasakos, gyvuojančios šimtmečius“

(Rašytojui Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–12

 

Spaudinių paroda „Alizavos septynmetėje pabiro eilėraštukai“, skirta poeto Viliaus Baltrėno 85-mečiui

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–27

 

Akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–29

 

Spaudinių paroda „Mes pasakų šalyje“

(Vilhelmui Haufui – 220 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–30

 

Palmos Balnytės darbų paroda „Prakalbinus molį“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Židronės Čereškevičienės rankų darbo papuošalų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės moksleivių kūrybinių darbų paroda „Paskutinis rudens atokvėpis“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų paroda „Gražūs darbai džiugina“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Švenčių laukimas“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–31

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos projekto, Meninės saviraiškos užimtumo ciklo „Spalvų paletė“, kūrybinių darbų paroda

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

1–31

 

Subačiaus gimnazijos 2 kl. mokinių kūrybos darbų paroda „Žiemos grožis“ (mokytoja Jurgita Naujokaitienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

1–31

 

Spaudinių paroda „Žiemos džiaugsmai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2

10 val.

Kultūros paso edukacija mokiniams „Angelų takais“ – „M. K. Čiurlionio magiškas pasaulis virtualioje realybėje“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Jodka

2

12 val.

Filmo „M. K. Čiurlionio magiškas pasaulis virtualioje realybėje“ peržiūra suaugusiems. Būtina išankstinė registracija tel. 8 679 25 423

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Jodka

2–31

 

Spaudinių paroda „Mylintis niekada nenusivilia“ (Kunigui Kazimierui Baronui – 95 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

3, 10

11–15 val.

NVŠ užsiėmimai „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4

12 val.

Edukacinis užsiėmimas „Advento papuošimai“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

5

14 val.

Edukacinė popietė „Pašnekesiai prie šventinių kepinių ir kvapniosios arbatos“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5–23

 

Dokumentų paroda „Pogrindžio leidiniai“, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metams

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6, 13, 20

15 val.

Skaitmeninio raštingumo mokymai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

7–12

10 val.

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Belaukiant Šventų Kalėdų“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

8

10 val.

Edukacija vaikams „Kalėdų spindesys“. Kalėdinių žaisliukų gamyba

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

8–30

 

Virtuali paroda „Skleiskime Kalėdų dvasią kartu“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

9

8.20 val.

Edukacija „Paslaptingo linkėjimo atvirukas“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažintis su Evelinos Daciūtės eilėraščių knyga „Paslapčiausia paslaptis“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė, O. Šiupienienė

9

10 val.

Garsiniai skaitymai „Advento laike kalbėkim eilėmis“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, D. Bukavičienė

9

13 val.

Prevencinis renginys senjorams su bendruomenės pareigūne Ineta Baronaite „Sukčiavimų ir vagysčių prevencija“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

9

14 val.

Popietė „Advento apmąstymai“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: M. Levickienė, Naivių bendruomenės taryba

12–30

 

Spaudinių paroda „Gyvenimo ir kūrybinės veiklos akimirkos“, skirta gamtininko Tado Ivanausko 140-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

13–30

 

1-os kl. ir 5–10 kl. mokinių piešinių paroda „Kalėdų džiaugsmas“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, B. Kairienė, A. Užtupienė

14

11 val.

Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Kalėdų belaukiant“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

14

14 val.

Beno Beranto ir Vilijos Kvieskaitės paveikslėlių knygos „Bambukas yra lėėėtas“ skaitymas ir aptarimas.

Edukacija „Kepk meškiuko sausainius“

Alizavos Vaikų dienos centras

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė

14

14 val.

Edukacinis užsiėmimas „Pasidarykime kalėdinių eglutės žaisliukų iš šiaudų“. Edukaciją ves tautodailininkė Danutė Palaimienė

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14–31

 

Spaudinių paroda „Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

15

15 val.

Edukacija vaikams „Kalėdinis sveikinimas“. Kalėdinių atvirukų gamyba

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

16

15 val.

Popietė „Nuo Lietuvos iki Šiaurės poliarinio rato“. Kelionių įspūdžiais dalinsis jūrų kapitonas Valdemaras Vizbaras

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

16

15 val.

Edukacija „Kalėdinės dirbtuvės vaikams“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

16

17 val.

Kalėdinės eglės įžiebimo šventė

Lukonių kaimas (prie „Aibės“ parduotuvės)

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, Lukonių bendruomenė, Kupiškio KC Subačiaus padalinio darbuotojai

16, 13, 20, 27

14 val.

Senjorų popietė

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

19

15 val.

Kalėdinė kūrybinė popietė „Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė, V. Katelienė

19

17 val.

Kalėdinės eglutės įžiebimas

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto kiemas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė, V. Katelienė

19–30

 

Virtuali paroda „Žymiausias Lietuvos biologas“

(Tadui Ivanauskui – 140 m.)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

22–30

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23

(tikslinama)

Kalėdinis karnavalas 5–10 kl. mokiniams „Vaidiname iš knygų“. Literatūrinis herojus – kiškis

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, M. Baguškienė, R. Dyraitė, J. Kuliukienė

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-29 11:42