Padaliniai

SAP – skaitytojų aptarnavimo punktas


Adomynės padalinys
Bibliotekininkė Egidija Namiejūnienė
Adresas: A. Vilėniškio g. 8, Adomynės k.,
LT-40323 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–17.00,  pietūs 12.00–13.00,
Poilsio diena – sekmadienis, pirmadienis
RENGINIAI
Alizavos padalinys
Bibliotekininkė Danutė Miknevičienė
Adresas: Berželio g. 12, Alizavos k., LT-40445 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–15.00, pietūs 12.00–13.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis
RENGINIAI
Antašavos padalinys
Bibliotekininkė Virginija Vanagienė
Adresas: Pergalės g. 8, Antašavos k., LT-40108 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–16.30, pietūs 12–12.30
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis
RENGINIAI
Šimonių padalinio Juodpėnų SAP

Bibliotekininkė Rita Liogienė
Adresas: K. Spaičio g. 4, Juodpėnų k., LT-40312 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–17.00, pietūs 12.00–13.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis
El. paštas juodpenu.biblioteka@gmail.com

„Facebook"

RENGINIAI

Renginių archyvas

Skapiškio padalinio Laičių SAP
Bibliotekininkė Sigutė Mažylienė
Adresas: Skapiškio g. 11, Laičių k., 40481 Kupiškio r.
Darbo laikas:
II–V 11.00–15.00
VI 10.00–14.00
Poilsio diena – sekmadienis, pirmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Subačiaus padalinio Lukonių SAP
Bibliotekininkė Loreta Aleksiejūnienė
Adresas: Beržytės g. 6, Lukonių k., LT-40137 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–15.00, pietūs 11.00–12.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Skapiškio padalinio Naivių SAP
Bibliotekininkė Roma Bugailiškienė
Adresas: Mokyklos g. 1, Naivių k., LT-40302, Kupiškio r.
Darbo laikas:
III  8.00–12.00
V 13.00–17.00
II, IV, VI – nedarbo dienos
Poilsio diena – sekmadienis, pirmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Noriūnų padalinys
Bibliotekininkė Irena Gasparonienė
Adresas: Melioratorių g. 5, Noriūnų k., LT-40391 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–17.00, pietūs 12.00–13.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Palėvenėlės SAP
Bibliotekininkė Sandra Škinderytė
Adresas: Žvejų g. 2, Palėvenėlės k., LT-40452 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–12.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Noriūnų padalinio Rudilių SAP
Bibliotekininkė Neringa Paukštienė
Adresas: Morkūniškio g. 19, Rudilių k., LT-40061 Kupiškio r.
Darbo laikas:
II – 8.00–12.00
III – 8.00–17.00, pietūs 12.00–13.00
IV – 13.00–17.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas
Salamiesčio padalinys
Bibliotekininkė Gražina Laucienė
Adresas: Mokyklos g. 5, Salamiesčio mst., LT-40438 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–17.00, pietūs 12.00–13.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Skapiškio padalinys
Bibliotekininkė Roma Bugailiškienė
Adresas: Varpo a. 4, Skapiškio mst., LT-40463 Kupiškio r.
Darbo laikas:
II, IV, VI 8.00–17.00, pietūs 12.00–13.00
III, V – nedarbo dienos
Poilsio diena – sekmadienis, pirmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Šepetos padalinys
Bibliotekininkė Neringa Paukštienė
Adresas: Šepetos g. 8, Šepetos k., LT-40334 Kupiškio r.
Darbo laikas: 13.00–17.00 – antradieniais, 8.00–12.00 – ketvirtadieniais

RENGINIAI

Renginių archyvas

Šimonių padalinys
Bibliotekininkė Evelina Lučinskienė
Adresas: Skapiškio g. 18, Šimonių k., LT-40345 Kupiškio r.
Darbo laikas: 8.00–17.00, pietūs 12.00–13.00
Poilsio diena – šeštadienis, sekmadienis

RENGINIAI

Renginių archyvas

Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-20 08:51