Apie mus


MISIJA
kaupti, saugoti ir skleisti įvairiuose dokumentuose ir interneto tinkluose užfiksuotas žinias ir informaciją, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant bendruomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.
VIZIJA
naujai atgimusi ir autentiškumą išlaikiusi, moderni, tradicines ir inovatyvias paslaugas teikianti biblioteka, patraukli vieta informaciniams, bendravimo ir kultūriniams bendruomenės poreikiams tenkinti.
PAGRINDINIAI VEIKLOS PRIORITETAI
 • Dokumentų fondų įvairiose laikmenose komplektavimas, tvarkymas ir informacinės paieškų sistemos (IPS) kūrimas naudojant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programinę įrangą.
 • Įvairaus amžiaus grupių vartotojų informacinis aptarnavimas, jų informacinių gebėjimų  ir kompiuterinio raštingumo ugdymas.
 • Viešos interneto prieigos plėtra ir modernizavimas dalyvaujant projektuose „Bibliotekos pažangai” ir „Viešos interneto prieigos tinklo (VIPT) plėtra“.
 • Informacinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su informacijos sklaida, plėtojimas, žodinių ir vaizdinių renginių organizavimas.
 • Kraštotyros veiklos plėtra, rašytinio paveldo, įvairios informacijos apie Kupiškio kraštą ir jo žmones fiksavimas, kaupimas ir sklaida, kraštotyros leidinių rengimas.
 • Papildomo finansavimo paieška dalyvaujant įvairiose programose ir projektuose.
 • Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis ugdymas.
 • Bibliotekų įvaizdžio gerinimas, paslaugų sklaida ir ryšiai su visuomene.
STATISTINIAI RODIKLIAI

2021 m.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 7 skaitytojų aptarnavimo punktai (SAP).
 • 6 padaliniai (sujungtosios bibliotekos, aptarnaujančios ir mokyklų bendruomenes).

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 4362 skaitytojai (vartotojai) arba 27,2 % visų rajono gyventojų;
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 34 % visų vartotojų;
 • Sulaukta 46 065 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 192681 fiz. vnt. dokumentų;
 • Išduota 113513 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 26 fiz. vnt.;
 • Organizuoti 891 žodiniai, edukaciniai ir vaizdiniai renginiai;
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir visi padaliniai bei skaitytojų aptarnavimo punktai.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 1508 skaitytojai (vartotojai);
 • Sulaukta 17041 lankytojų.;
 • Fonduose sukaupta 52737 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų;
 • Vartotojams išduota 41877 fiz. vnt. dokumentų;
 • Organizuota 365 žodinių ir kompleksinių renginių.

2020 m.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 7 skaitytojų aptarnavimo punktai.
 • 6 padaliniai (sujungtosios bibliotekos, aptarnaujančios mokyklų bendruomenes).

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 4579 skaitytojai (vartotojai) arba 28,0 % visų rajono gyventojų;
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 34 % visų vartotojų;
 • Sulaukta 51 666 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 198 448 fiz. vnt. dokumentų;
 • Išduota 110 653 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 24,2 fiz. vnt.;
 • Organizuoti 685 žodiniai, edukaciniai ir vaizdiniai renginiai;
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir visi padaliniai bei skaitytojų aptarnavimo punktai.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 1780 skaitytojai (vartotojai);
 • Sulaukta 23721 lankytojų.;
 • Fonduose sukaupta 57698 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų;
 • Vartotojams išduota 48430 fiz. vnt. dokumentų;
 • Organizuota 272 žodinių ir kompleksinių renginių.

2019 m.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (8 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis).

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 5182 skaitytojai (vartotojai) arba 30,9 % visų rajono gyventojų;
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 33,8 % visų vartotojų;
 • Sulaukta 88405 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 200736 fiz. vnt. dokumentų;
 • Išduota 165677 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 32,0 fiz. vnt.;
 • Organizuoti 682 žodiniai ir vaizdiniai renginiai;
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 16 padalinių (tai sudaro 100 % visų bibliotekų).

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2095 skaitytojai (vartotojai);
 • Sulaukta 38142 lankytojų.;
 • Fonduose sukaupta 58309 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų;
 • Vartotojams išduota 74419 fiz. vnt. dokumentų;
 • Organizuota 255 žodinių ir vaizdinių renginių.

2018 m.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (6 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis).


Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 5504 skaitytojai (vartotojai) arba 32,2 % visų rajono gyventojų.
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 33,8 % visų vartotojų.
 • Sulaukta 84416 lankytojų.
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 200256 fiz. vnt. dokumentų.
 • Išduota 172141 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 31,3 fiz. vnt.
 • Organizuoti 928 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 16 padalinių (tai sudaro 100 % visų bibliotekų).


Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2223 skaitytojai (vartotojai).
 • Sulaukta 34433 lankytojų.
 • Fonduose sukaupta 58506 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
 • Vartotojams išduota 71653 fiz. vnt. dokumentų.
 • Organizuota 328 žodinių ir vaizdinių renginių.

2017 m.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (5 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis).


Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 5702 skaitytojai (vartotojai) arba 31,3 % visų rajono gyventojų.
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 35,0 % visų vartotojų.
 • Sulaukta 77790 lankytojų.
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 196912 fiz. vnt. dokumentų.
 • Išduota 176725 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 31,0 fiz. vnt.
 • Organizuoti 694 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 16 padalinių (tai sudaro 100 % visų bibliotekų).


Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2529 skaitytojai (vartotojai).
 • Sulaukta 38057 lankytojų.
 • Fonduose sukaupta  57955 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
 • Vartotojams išduota 67577 fiz. vnt. dokumentų.
 • Organizuota 190 žodinių ir vaizdinių renginių.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-21 11:15Galerija