Kontaktai

Mus rasite žemėlapyje

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190101434
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Krantinės g. 24, LT-40117, Kupiškis, Lietuva
Tel. (8 459) 35 470
El. paštas direktorius@kupiskiovb.lt


Administracija
Pareigos Vardas, Pavardė Kontaktai
DIREKTORIUS
GYVENIMO APRAŠYMAS
Algirdas Venckus

(8 459) 35 470, 8 682 42 216
direktorius@kupiskiovb.lt, algirdas.venckus@hotmail.com

RAŠTVEDĖ
Dangutė Letkauskienė (8 459) 35 470
rastine@kupiskis.rvb.lt
Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

IŠTEKLIŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas, papildžiusias bibliotekos fondus,

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

VEDĖJA
FUNKCIJOS

Jūratė Motiejūnienė

(8 459) 35 472, 8 682 69651
mjuratei@gmail.com

Vyresn. bibliotekininkė
(LIBIS administratorė) FUNKCIJOS

Zinaida Vadišovienė

(8 459) 35 472
z.vadisoviene@gmail.com

Vyresn. bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Gražina Puidokienė

(8 459) 35 472

Vyresn. bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Diana Kaušakytė-Baltakienė

(8 459) 35 472

Vyresn. bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Regina Vilčinskienė

(8 459) 35 472

Kompiuterių sistemų
specialistas, FUNKCIJOS

Ričardas Balabonas

8 601 44 666
ricardas@ricardas.lt

Vairuotojas
FUNKCIJOS

Rimantas Mikšys

(8 459) 35 472

Valytojos
FUNKCIJOS

Sonata Golubeva
Liuda Kručienė

(8 459) 35 471

Kiemsargis
FUNKCIJOS

Vilija Štaupaitė

(8 459) 35 471

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

KRAŠTOTYROS IR EDUKACIJOS SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

VEDĖJA

Lina Matiukaitė

(8 459) 35 471,
lina.matiukaite@kupiskis.rvb.lt

Metodininkė

Jolanta Vosylienė

(8 459) 35 471
jolantav8@gmail.com

Vyresn. bibliografė

Jolita Pipynienė

(8 459) 35 471

Vyresn. bibliotekininkė

Nida Galvanauskienė

(8 459) 35 471
galnida@gmail.com

Vyresn. bibliotekininkė

Romualda Vasiliauskienė

(8 459) 35 471

Vyresn. bibliotekininkė

Neringa Paukštienė

(8 459) 35 469
sepetos.biblioteka@gmail.com

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Ingrida Žurauskienė

(8 459) 35 471
ingridazu07@gmail.com
Lankytojų aptarnavimo skyrius

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

VEDĖJA

Janina Širvinskienė

(8 459) 35 473
janina.sirvir@gmail.com

Vyresn. bibliotekininkė

Jūratė Samulionienė

(8 459) 35 473
kup.skaitykla@gmail.com

Vyresn. bibliotekininkė

Rita Senvaitienė

(8 459) 35 473
rita.senvaite@gmail.com

Vaikų erdvė

VAIKŲ ERDVĖ

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

Vyresn. bibliotekininkė

Ala Kiaušienė

(8 459) 35 469
alakiaus@gmail.com

Vyresn. bibliotekininkė

Laimutė Kliopkinienė

(8 459) 35 469
vaikai@kupiskis.rvb.lt

Padaliniai

PADALINYS

PAREIGOS,
VARDAS, PAVARDĖ

KONTAKTAI

SUBAČIAUS
miesto biblioteka

Vyresn. bibliotekininkė
Audronė Bukienė

Bibliotekininkė
Elzbieta Navickienė

8 (459) 55 280
subaciausvb@gmail.com

ADOMYNĖ

Vyresn. bibliotekininkė
Egidija Namiejūnienė

adomynes.biblioteka@gmail.com

ALIZAVA

Vyresn. bibliotekininkė
Laimutė Dešrienė

8 (459) 41 151
alizava.biblioteka@gmail.com

ANTAŠAVA

Bibliotekininkė
Rūta Radavičienė

8 (459) 46335
Šimonių padalinio JUODPĖNŲ skaitytojų
  aptarnavimo punktas FUNKCIJOS

Vyresn. bibliotekininkė
Rita Liogienė

juodpenu.biblioteka@gmail.com

Skapiškio padalinio LAIČIŲ skaitytojų
aptarnavimo punktas FUNKCIJOS

Vyresn. bibliotekininkė
Sigutė Mažylienė

laiciu.biblioteka@gmail.com

Subačiaus padalinio LUKONIŲ
skaitytojų aptarnavimo punktas

Vyresn. bibliotekininkė
Loreta Aleksiejūnienė

8 (459) 46 818
lukoniu.biblioteka@gmail.com

Skapiškio padalinio NAIVIŲ skaitytojų
  aptarnavimo punktas FUNKCIJOS

Vyresn. bibliotekininkė
Milda Levickienė

naiviu.biblioteka@gmail.com

NORIŪNAI

Vyresn. bibliotekininkė
Irena Gasparonienė

8 (459) 56 251
noriunu.biblioteka@gmail.com

Kupiškio VB PALĖVENĖLĖS skaitytojų
aptarnavimo punktas FUNKCIJOS

Bibliotekininkė
Sandra Škinderytė

8 (459) 41 350
palevenelesbiblioteka@gmail.com

Noriūnų padalinio RUDILIŲ skaitytojų
  aptarnavimo punktas FUNKCIJOS

Vyresn. bibliotekininkė
Vanda Ribokaitė

8 (459) 44 830
biblioteka.rudiliu@gmail.com

SALAMIESTIS

Bibliotekininkė
Gražina Laucienė

salamiesciobiblioteka@gmail.com

SKAPIŠKIS

Vyresn. bibliotekininkė
Roma Bugailiškienė

8 (459) 41 904
skapiskiobiblioteka@gmail.com

ŠEPETA

Vyresn. bibliotekininkė
Neringa Paukštienė

8 (459) 35 740
sepetos.biblioteka@gmail.com

ŠIMONYS

Vyresn. bibliotekininkė
Evelina Lučinskienė

simoniu.biblioteka@gmail.com

Kupiškio VB VIRBALIŠKIŲ skaitytojų
aptarnavimo punktas FUNKCIJOS

Vyresn. bibliotekininkės
Laima Čejauskienė
 Lidija Mačiulienė

virbaliskiu.biblioteka@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-01 11:31