• Titulinis
  • Struktūra ir kontaktinė informacija

Kontaktinė informacija

L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, LT-40130 Kupiškis, Lietuva
Tel. +370 8 459 35 470
El. paštas direktorius@kupiskiovb.lt

Viešojoje bibliotekoje valstybinės kalbos nemokantys asmenys gali būti aptarnaujami anglų, rusų kalbomis.

Padalinių ir Skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šabloną
PadalinioarSAPpavadinimas.biblioteka(eta)gmail.com

Administracija

Pareigos

Darbuotojo funkcijos

Vardas, Pavardė Kontaktai

DIREKTORIUS
GYVENIMO APRAŠYMAS

DARBOTVARKĖ

ALGIRDAS VENCKUS

(8 459) 35 470, 8 682 42 216
direktorius@kupiskiovb.lt, algirdas.venckus@hotmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai
Skaistė Bakanienė

(8 459) 35 470

skaiste.bakaniene@kupiskiovb.lt

RAŠTVEDĖ
Dangutė Letkauskienė (8 459) 35 470
rastine@kupiskiovb.lt
Metodininkė
FUNKCIJOS
Jolanta Vosylienė (8 459) 35 470
jolantav8@gmail.com
Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

IŠTEKLIŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas, papildžiusias bibliotekos fondus,

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

Pareigos
Darbuotojo funkcijos

Vardas, Pavardė

Kontaktai

VEDĖJA

Jūratė Motiejūnienė

(8 459) 35 472, 8 682 69 651
mjuratei@gmail.com

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Zinaida Vadišovienė

(8 459) 35 472
z.vadisoviene@gmail.com

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Gražina Puidokienė

(8 459) 35 472

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Gailutė Grigaliūnienė

(8 459) 35 472

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Regina Vilčinskienė

(8 459) 35 472

Kompiuterių sistemų specialistas

Ričardas Balabonas

8 601 44 666
ricardas@ricardas.lt

Vairuotojas
FUNKCIJOS

Rimantas Mikšys

(8 459) 35 472

Valytojos
FUNKCIJOS

Sonata Golubeva
Liuda Kručienė

(8 459) 35 469

Kiemsargė
FUNKCIJOS

Vilija Štaupaitė

Elektrikas

Donatas Tonka

Kraštotyros erdvė

KRAŠTOTYROS ERDVĖ

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

Pareigos, darbuotojo funkcijos

Vardas, Pavardė

Kontaktai

Bibliografė

Jolita Pipynienė

(8 459) 35 471
jolmoko@gmail.com

Bibliotekininkė

Nida Galvanauskienė

(8 459) 35 471
galnida@gmail.com

Bibliotekininkė

Romualda Vasiliauskienė

(8 459) 35 471

Bibliotekininkė

Neringa Paukštienė

(8 459) 35 473
sepetos.biblioteka@gmail.com

Bibliotekininko padėjėja
FUNKCIJOS

Milda Tiliūtė

milda.tiliute@kupiskiovb.lt

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Ingrida Žurauskienė

Lankytojų aptarnavimo skyrius

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

L.E.P. VEDĖJA

Rita Senvaitienė(TBA atstovas)

(8 459) 35 473
rita.senvaite@gmail.com

Bibliotekininkė

Jūratė Samulionienė

(8 459) 35 473
kup.skaitykla@gmail.com

Bibliotekininkas
FUNKCIJOS

Minijus Pučėta

(8 459) 35 473

Vaikų erdvė

VAIKŲ ERDVĖ

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

Pareigos, darbuotojo funkcijos

Vardas, Pavardė

Kontaktai

Bibliotekininkė

Ala Kiaušienė

(8 459) 35 473
alakiaus@gmail.com

Bibliotekininkė

Laimutė Kliopkinienė

(8 459) 35 469
vaikai@kupiskis.rvb.lt

Padaliniai ir skaitytojų aptarnavimo punktai (SAP)

Padalinys

Skaitytojų aptarnavimo punktas (SAP)

Pareigos,
Vardas, Pavardė

Darbuotojo funkcijos

Kontaktai

SUBAČIAUS miesto padalinys

Bibliotekininkė
Audronė Bukienė

FUNKCIJOS

Bibliotekininkė
Elzbieta Navickienė

FUNKCIJOS

8 678 27 109
subaciausvb@gmail.com

ADOMYNĖS padalinys

Bibliotekininkė
Egidija Namiejūnienė

FUNKCIJOS

adomynes.biblioteka@gmail.com

ALIZAVOS padalinys

Bibliotekininkė
Danutė Miknevičienė

FUNKCIJOS

8 679 25 423
alizava.biblioteka@gmail.com

ANTAŠAVOS padalinys

Bibliotekininkė
Virginija Vanagienė

FUNKCIJOS

Šimonių padalinio JUODPĖNŲ SAP

Bibliotekininko padėjėja
Rita Liogienė

FUNKCIJOS

juodpenu.biblioteka@gmail.com

Skapiškio padalinio LAIČIŲ SAP

Bibliotekininkė
Sigutė Mažylienė

FUNKCIJOS

laiciu.biblioteka@gmail.com

Subačiaus padalinio LUKONIŲ SAP

Bibliotekininkė
Loreta Aleksiejūnienė

FUNKCIJOS


lukoniu.biblioteka@gmail.com

Skapiškio padalinio NAIVIŲ SAP

Bibliotekininkė
Daiva Tviskuvienė

FUNKCIJOS

naiviu.biblioteka@gmail.com

NORIŪNŲ padalinys

Bibliotekininkė
Irena Gasparonienė

FUNKCIJOS

8 620 86 810
noriunu.biblioteka@gmail.com

Kupiškio VB PALĖVENĖLĖS SAP

Bibliotekininko padėjėja
Sandra Škinderytė

FUNKCIJOS

8 606 75 498
palevenelesbiblioteka@gmail.com

Noriūnų padalinio RUDILIŲ SAP

Bibliotekininkė
Giedrė Papučkaitė

FUNKCIJOS


rudiliu.biblioteka@gmail.com

SALAMIESČIO padalinys

Bibliotekininkė
Gražina Laucienė

FUNKCIJOS

salamiesciobiblioteka@gmail.com

SKAPIŠKIO padalinys

Bibliotekininkė
Roma Bugailiškienė

FUNKCIJOS

8 615 46 934
skapiskiobiblioteka@gmail.com

ŠEPETOS padalinys

Bibliotekininkė
Neringa Paukštienė

FUNKCIJOS


sepetos.biblioteka@gmail.com

ŠIMONIŲ padalinys

Bibliotekininkė
Evelina Lučinskienė

FUNKCIJOS

simoniu.biblioteka@gmail.com

Kupiškio VB VIRBALIŠKIŲ SAP

Bibliotekininkės:
Laima Čejauskienė,
Lidija Mačiulienė

FUNKCIJOS

virbaliskiu.biblioteka@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-20 15:02