• Titulinis
  • Struktūra ir kontaktinė informacija

Struktūra ir kontaktinė informacija

Mus rasite žemėlapyje

Viešojoje bibliotekoje valstybinės kalbos nemokantys asmenys gali būti aptarnaujami anglų, rusų kalbomis.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190101434
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, LT-40130 Kupiškis, Lietuva
Tel. (8 459) 35 470
El. paštas direktorius@kupiskiovb.lt

Padalinių ir Skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šabloną
PadalinioarSAPpavadinimas.biblioteka(eta)gmail.com

Administracija
Pareigos Vardas, Pavardė Kontaktai

DIREKTORIUS
GYVENIMO APRAŠYMAS

Algirdas Venckus

(8 459) 35 470, 8 682 42 216
direktorius@kupiskiovb.lt, algirdas.venckus@hotmail.com

Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus DARBOTVARKĖ

RAŠTVEDĖ
Dangutė Letkauskienė (8 459) 35 470
rastine@kupiskiovb.lt
Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

IŠTEKLIŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas, papildžiusias bibliotekos fondus,

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

VEDĖJA

Jūratė Motiejūnienė

(8 459) 35 472, 8 682 69 651
mjuratei@gmail.com

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Zinaida Vadišovienė

(8 459) 35 472
z.vadisoviene@gmail.com

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Gražina Puidokienė

(8 459) 35 472

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Gailutė Grigaliūnienė

(8 459) 35 472

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Regina Vilčinskienė

(8 459) 35 472

Kompiuterių sistemų specialistas

Ričardas Balabonas

8 601 44 666
ricardas@ricardas.lt

Vairuotojas
FUNKCIJOS

Rimantas Mikšys

(8 459) 35 472

Valytojos
FUNKCIJOS

Sonata Golubeva
Liuda Kručienė

(8 459) 35 473

Kiemsargė
FUNKCIJOS

Vilija Štaupaitė

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

KRAŠTOTYROS IR EDUKACIJOS SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

VEDĖJA

Lina Matiukaitė

(8 459) 35 471
lina.matiukaite@kupiskis.rvb.lt

Metodininkė

Jolanta Vosylienė

(8 459) 35 471
jolantav8@gmail.com

Bibliografė

Jolita Pipynienė

(8 459) 35 471

Bibliotekininkė

Nida Galvanauskienė

(8 459) 35 471
galnida@gmail.com

Bibliotekininkė

Romualda Vasiliauskienė

(8 459) 35 471

Bibliotekininkė

Neringa Paukštienė

(8 459) 35 473
sepetos.biblioteka@gmail.com

Bibliotekininko padėjėja
FUNKCIJOS

Milda Tiliūtė

milda.tiliute@kupiskiovb.lt

Bibliotekininkė
FUNKCIJOS

Ingrida Žurauskienė

Lankytojų aptarnavimo skyrius

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

L.E.P. VEDĖJA

Rita Senvaitienė

(8 459) 35 473
rita.senvaite@gmail.com

Bibliotekininkė

Jūratė Samulionienė

(8 459) 35 473
kup.skaitykla@gmail.com

Bibliotekininkė

Irėna Dugnienė

(8 459) 35 473

Bibliotekininkas
FUNKCIJOS

Minijus Pučėta

(8 459) 35 473

Vaikų erdvė

VAIKŲ ERDVĖ

Informaciją apie naujausias knygas

galima rasti e. kataloge Nauji dokumentai

FUNKCIJOS

Bibliotekininkė

Ala Kiaušienė

(8 459) 35 473
alakiaus@gmail.com

Bibliotekininkė

Laimutė Kliopkinienė

(8 459) 35 469
vaikai@kupiskis.rvb.lt

Padaliniai ir skaitytojų aptarnavimo punktai (SAP)

PADALINYS

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO PUNKTAS (SAP)

PAREIGOS,
VARDAS, PAVARDĖ

KONTAKTAI

SUBAČIAUS miesto padalinio

Bibliotekininkė
Audronė Bukienė

Bibliotekininkė
Elzbieta Navickienė

8 687 27 109
subaciausvb@gmail.com

ADOMYNĖS padalinio

Bibliotekininkė
Egidija Namiejūnienė

adomynes.biblioteka@gmail.com

ALIZAVOS padalinio

Bibliotekininkė
Danutė Miknevičienė

8 679 25 423
alizava.biblioteka@gmail.com

ANTAŠAVOS padalinio

Bibliotekininkė
Virginija Vanagienė

Šimonių padalinio JUODPĖNŲ SAP

Bibliotekininkė
Rita Liogienė

juodpenu.biblioteka@gmail.com

Skapiškio padalinio LAIČIŲ SAP

Bibliotekininkė
Sigutė Mažylienė

laiciu.biblioteka@gmail.com

Subačiaus padalinio LUKONIŲ SAP

Bibliotekininkė
Loreta Aleksiejūnienė


lukoniu.biblioteka@gmail.com

Skapiškio padalinio NAIVIŲ SAP

Bibliotekininkė
Roma Bugailiškienė

naiviu.biblioteka@gmail.com

NORIŪNŲ padalinio

Bibliotekininkė
Irena Gasparonienė

8 620 86 810
noriunu.biblioteka@gmail.com

Kupiškio VB PALĖVENĖLĖS SAP

Bibliotekininkė
Sandra Škinderytė

8 606 75 498
palevenelesbiblioteka@gmail.com

Noriūnų padalinio RUDILIŲ SAP
Bibliotekininkė
Neringa Paukštienė

8 676 01 374
rudiliu.biblioteka@gmail.com

SALAMIESČIO padalinio

Bibliotekininkė
Gražina Laucienė

salamiesciobiblioteka@gmail.com

SKAPIŠKIO padalinio

Bibliotekininkė
Roma Bugailiškienė

8 615 46 934
skapiskiobiblioteka@gmail.com

ŠEPETOS padalinio

Bibliotekininkė
Neringa Paukštienė


sepetos.biblioteka@gmail.com

ŠIMONIŲ padalinio

Bibliotekininkė
Evelina Lučinskienė

simoniu.biblioteka@gmail.com

Kupiškio VB VIRBALIŠKIŲ SAP

Bibliotekininkės
Laima Čejauskienė
Lidija Mačiulienė

virbaliskiu.biblioteka@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-08 15:36