Virtualios parodos

„Dirbantis žmogus Juozo Kėdainio kūryboje“

Skulptorius Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškio sodž. (Kupiškio valsč.) Angelės ir Justino Kėdainių šeimoje. 1924–1929 m. lankė Migonių pradžios mokyklą. 1929–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. Baigiamasis darbas bareljefas „Ganykloje“.
1944 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
1946 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. 1952 m. Vilniaus valstybinio dailės instituto Piešimo katedros vyr. dėstytojas. 1958 m. apdovanotas LTSR Valstybine premija už skulptūrą „Arklininkas“. 1965 m. suteikiamas Lietuvos dailininko vardas. Nuo 1970 m. – profesorius. Gyveno Kaune, turėjo dirbtuves Vilniuje.
Mirė 1998 11 12, palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.
Skulptorius J. Kėdainis buvo įvairiapusis menininkas. Buvo puikus piešėjas – visada kartu nešiodavosi eskizų albumą ar užrašų knygelę, kuriame piešdavo, fiksuodavo savo mintis. Daug piešė savo malonumui: meistriškus portretus, aktus, natūros studijas. Mėgo grafiką iliustravo knygas. Medaliai – dar viena sritis, kur J. Kėdainiui nedaug kas prilygsta: nepriekaištingai sukomponuoti, aiškus ir plastiškas šriftas, lakoniški, o kartu – išradingi, raiškūs, prasmingi.
Skulptorius ne tik mokė kitus, bet ir pats visą gyvenimą mokėsi, domėjosi senųjų kultūrų meno palikimu. Kurdamas niekad nenutolo nuo senųjų liaudies skulptūros tradicijų.
J. Kėdainis buvo sukaupęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kurios pagrindą sudarė meno literatūra, išleista įvairiose pasaulio šalyse. 2001 m. – sesers Bronės Kėdainytės pastangomis, vykdant skulptoriaus valią, po jo mirties buvo perduota Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, didelė dalis šios bibliotekos – 4000 egzempliorių knygų. Be knygų Kupiškio viešajai bibliotekai buvo padovanota daug rankraštinių dokumentų: eskizai, užrašų knygelės, nuotraukos ir laiškai. Visas neįkainuojamas palikimas yra tvarkomas ir saugomas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2005 m. Kupiškio kraštui padovanota beveik pusantro šimto J. Kėdainio skulptūrų ir jos patikėtos saugoti Kupiškio etnografijos muziejui. 2005 m. prie gimtosios skulptoriaus sodybos Karaliūniškio kaime atidengta atminimo lenta.
Parodą parengė Nida Galvanauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus bibliotekininkė
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-27 14:01