Renginių planas 2023 m.

2023 m.

Sausis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–31

 

Virtuali paroda „Krašto gamtos ir istorijos įkvėptas: Vidmantui Markevičiui – 90 m.“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/  ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė     

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ viktorinos „Svarbūs 2022-ųjų metų įvykiai, laimėjimai, žmonės“ ir „Kupiškėnai – 2022-ųjų jubiliatai“ 

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė,  L. Matiukaitė

2–31

 

Spaudinių paroda „Iš Vidmanto Markevičiaus kalendorių kolekcijos“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė     

2–31

 

Spaudinių paroda „Ateikit, niekad neapvilsiu“

Martynui Vainilaičiui – 90

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Einu per pasaulį tartum per šventovę“ Prozininkui ir dramaturgui V. Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

6–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jonas Černius“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

9–31

 

Virtuali paroda „Žodžiai išlieka, nors juos ištarusios nebėra: Eugenija Urbonienė (1943–2007)“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/  ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

9 arba 16

tikslinama

Skaitymo iššūkio žaidimo „Draugoteka“ pristatymo renginys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

10–31

 

Paroda „Atvirukai iš seno lagamino“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

10–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Palma Stančikaitė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

10–31

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus, Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnių klasių mokinių darbų paroda (mokytoja I. S. Pučėtienė)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

19

10.30 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Iš ko susideda metai. Žiema“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20

 

Virtualus sąrašas „Kupiškio rajonas respublikinėje spaudoje: lapkritis–gruodis“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/kupiskio-krastas-spaudoje/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

20

10 val.

Pasakojimo pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne) vienas“ kūrimas

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Boružėlių grupė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

25

10 val.

Eilėraščių skaitymai „Aš rašau tik tada, kai pavirstu vaiku“, skirti Martyno Vainilaičio 90-mečiui

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 2C klasė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

25

17 val.

Knygų klubas „Knygius“: pašnekesiai apie skaitytas knygas

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

25–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija

tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Kaimo padaliniai

2–6

 

Spaudinių paroda „Kaip kunigas, aš ne poetas, o kaip poetas aš ne kunigas“. Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–10

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės moksleivių kūrybinių darbų paroda „Paskutinis rudens atokvėpis“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–15

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų paroda „Gražūs darbai džiugina“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–16

 

Spaudinių paroda ,,Kokį jį prisimename...“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–20

 

Spaudinių paroda „Skaudūs įvykiai liudija“, skirta Sausio 13-ajai atminti

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Spaudinių paroda, skirta prozininko ir dramaturgo Vinco Mykolaičio-Putino 140-osioms gimimo metinėms

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

2–31

 

Vidos Tubelienės paroda „Rankų darbo mezginiai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Tarp dviejų aušrų“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3

16 val.

Popietė „Kas yra žmogus sukūręs Batuotą katiną, Pelenę ir Raudonkepuraitę?“ Pažintis su Šarliu Pero

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

3–31

 

Spaudinių paroda „Girios televizorius“

Anzelmui Matučiui – 100 m.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

3–31

 

Alfonso Blažio akvarelės darbų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

4–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimą paskyriau kunigystei“, skirta kunigo, garbės kanauninko, kraštiečio Antano Balaišio

100-osioms gimimo metinėms

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

5

16 val.

Naujų knygų vaikams pristatymas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

5–31

 

Virtuali paroda „Anzelmui Matučiui – 100“

Šepetos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6–19

 

Spaudinių paroda „Vaikiškiausias vaikų poetas“

Anzelmui Matučiui – 100 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6–26

 

Dokumentų paroda „Būties valanda“. Poetui, prozininkui ir dramaturgui Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–31

 

Virtuali Anzelmo Matučio kūrybos paroda „Vaikiškiausias vaikų poetas“

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Nenoriu išnykti“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

6–31

 

Virtuali paroda „Altorių šešėly“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–31

 

Virtuali paroda „Būties valanda...“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–31

 

Spaudinių paroda „Aš dovaną gyvą namolei nešu“

Anzelmui Matučiui – 100 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7–31

 

Spaudinių paroda „Nuo pasakų iki „fantasy“ žanro“

Martynui Vainilaičiui – 90, Anzelmui Matučiui – 100

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

9–31

 

Spaudinių paroda „Kas žmogiuko širdyje“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

10

16 val.

Virtuali edukacinė veikla „Laisvės takais“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

12

15.30 val.

Knygrišystės dirbtuvės vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija...“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija...“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

8.30 val.

Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas prie laužo

Alizavos pagrindinės mokyklos kiemas

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

13

12 val.

Minėjimas „Sausio 13-osios įvykiai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

13

12 val.

Sausio 13-osios minėjimas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

13

15 val.

„Kai nėra laisvės, nėra ir žmogaus“ (L. Tolstojus). Žvakučių deginimo akcija, prisiminimų rytmetis Laisvės gynėjų dienai

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, B. Tručilauskienė

13–31

 

Spaudinių paroda „Atmintis gyva“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

16–31

 

Spaudinių paroda ,Noriu grįžti į pradžios mokyklą“

Vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

17

8.30 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažintis su Indrės Zalieckienės eilėraščių knyga „Kaip sutramdyti žvėryną“. Edukacinis žaidimas „Šviesiuko emocijos“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė, O. Šiupienienė

18

14 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

20

15 val.

Danguolės Totorienės knygos „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20–31

 

Vlado Užtupo kūrybinių darbų paroda „Netikėti sprendimai“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, E. Sarsevičius

20–31

 

Vandos Šimonytės rankdarbių paroda „Kad niekas nesušaltų“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20–31

 

Virtuali Vlado Užtupo kūrybinių darbų paroda „Netikėti sprendimai“

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

20–31

 

Virtuali paroda ,,Atmintis išlieka gyva...“

Linui Vidugiriui – 95 m.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

25

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Vilniaus vardo 700-mečiui

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, J. Kuliukienė, M. Baguškienė

25

11 val.

Popietė, skirta Lietuvos sostinės Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

25–31

 

Virtualus konkursas „Žiema – stebuklai už lango“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

26–31

 

Dokumentų paroda „Mano volungėlė“

Vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

26–31

 

Virtuali paroda „Mano volungėlė“

Martynui Vainilaičiui – 90 m.

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

26

15 val.

Popietė „Spalvoti akmenėliai“, skirta poeto Martyno Vainilaičio 90-mečiui

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

27

10

Skaitymų ir pokalbių valanda „Maža tauta – stipri dvasia“, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, D. Bukavičienė

27–31

 

Virtuali Vidos Tubelienės darbų „Rankų darbo mezginiai“ paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

31

 

Aurelie Chien Chox Chine knygos „Mano jausmai“ skaitymas ir aptarimas (Iš prancūzų kalbos vertė buvusi Alizavos mokyklos mokinė Donata Pleskevičienė (Užtupaitė). Edukacinis žaidimas „Šviesiuko emocijos“

Alizavos vaikų dienos centras

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė

Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–28

 

Virtuali paroda „Žodžiai išlieka, nors juos ištarusios nebėra: Eugenija Urbonienė (1943–2007)“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–28

 

Virtuali paroda „Krašto gamtos ir istorijos įkvėptas: Vidmantui Markevičiui – 90 m.“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–28

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ viktorinos „Svarbūs 2022-ųjų metų įvykiai, laimėjimai, žmonės“ ir „Kupiškėnai – 2022-ųjų jubiliatai“

Kupiškio VB „Facebook“ ir interneto svetainė

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė, Palma Stančikaitė, Jonas Černius“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Buvau į Lietuvą išėjęs“

Sigitui Gedai – 80 m.

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2

10 val.

Literatūriniai skaitymai „Baltoji varnelė kviečia vaikus“, skirti poeto Sigito Gedos 80-mečiui paminėti

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 3B kl.

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2

10 val.

Muzikinė valandėlė „Dainos vaikams pagal Sigito Gedos tekstus“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

3–28

 

Spaudinių paroda „Prisimenant Sigitą Gedą“, skirta poeto, vertėjo Sigito Gedos 80-mečiui

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

3–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Aldona Adelė Čiurlytė“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

4–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Vladas Zinkevičius“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

8–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Klementina Vosylytė“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

9

 

10 val.

Kristinos Puronaitės knygelės „Išgelsvinta pieva“ pristatymas

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 2B kl.

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

9 ir 17

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Kurkim pasaką kartu“

Kupiškio mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

10

10 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse pagal Kotrynos Zylės knygą „Geriausia diena“

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ pavėsinė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

13–28

 

Virtuali paroda „Tolstantis krantas“ (Vytautas Rudokas 1928–2006)

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

15–28

 

Virtuali paroda „Lietuvos istorija senųjų knygų puslapiuose“ (Iš Kupiškio viešojoje bibliotekoje saugomų asmeninių bibliotekų kolekcijų)

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

16

 

NVŠ „Skautiškos ekspedicijos“ narių dalyvavimas Vasario 16-osios minėjime Kupiškio mieste

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

20

9 val.

Skaitymo iššūkio žaidimo „Draugoteka“ pristatymo renginys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

21

 

10 val.

Edukacinė veikla „Užgavėnių kaukės darymas“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, ikimokyklinė grupė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

22

 

NVŠ „Skautiškos ekspedicijos“ veikla – Saulės pasitikimas

Kupiškio miestas

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

22

17 val.

Knygų klubas „Knygius“. Pašnekesiai apie Knygų mugėje dalyvausiančius autorius

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

23

 

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų vedamos edukacijos Vilniaus knygų mugėje

Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo, Vilnius

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, R. Bugailiškienė, I. Gasparonienė

24

13 val.

Protų kova 5–8 kl. mokiniams „Moku gimtąją kalbą“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

25

 

Skautų išvyka į Tetės gimtadienį

Panevėžys

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

28

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

28

13 val.

Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys „Žodžio kelionė“ (dalyvauja profesorė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausioji metodininkė-tyrėja Jolanta Elena Zabarskaitė) 

Kupiškio etnografijos muziejus (Viešoji biblioteka – renginio partneris)

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, J. S. Jurėnienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42 216  arba

el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42 216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Padaliniai ir skaitytojų aptarnavimo punktai

1–9

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų paroda „Gražūs darbai džiugina“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–13

 

Vandos Šimonytės rankdarbių paroda „Kad niekas nesušaltų“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Poeto talento jėga yra vaizduotė“

Sigitui Gedai – 80 m.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Vaikystės vasara“ (M. Vainilaičio kūryba)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–15

 

Valdemaro Šimkaus fotografijų paroda „Laisvės istoriją kuriame patys“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–28

 

Subačiaus vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ kūrybinių darbų paroda „Žiemos šventės“ (mokyt. K. Batutienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–28

 

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių paroda

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–28

 

Alfonso Blažio akvarelės darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Dokumentų paroda „Tas kelias į Vilnių...“, skirta Vilniaus vardo paminėjimo 700-mečiui

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–28

 

Vidos Tubelienės rankų darbo mezginių paroda

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Nuo pasakų iki „fantasy“ žanro“

Martynui Vainilaičiui – 90, Anzelmui Matučiui – 100

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–28

 

Spaudinių paroda „... didis poetas, gyvenimo diletantas“

Sigitui Gedai – 80 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3

10.30 val.

Pamoka „Vilniui – 700 m.“ specialiųjų ugdymosi poreikių lavinamųjų klasių mokiniams

Kupiškio mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

3–28

 

Virtuali paroda „Jų pėdos Gindviliuose įmintos“

Aldonos, Kaliksto ir Teofilio Čiurlių jubiliejiniai metai

Virbališkių SAP „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė. L. Mačiulienė

4

13 val.

Šventos Agotos diena

Skapiškio padalinys

Atsakingi asmenys: R. Bugailiškienė,

KKC Skapiškio padalinio darbuotojai

4, 11, 18, 25

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–28

 

Spaudinių paroda „Kalbėti motinos tarme“

Vytautui Rudokui – 95 m.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

4–28

 

Spaudinių paroda „Pavasaris pražydės posmais“

Sigitui Gedai – 80 m.

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

6

13 val.

Praktinės užduotys 4 kl. mokiniams „Aš – saugus internete“

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6–28

 

Virtuali paroda „Septynių vasarų giesmės“

Sigitui Gedai – 80 m.

Palėvenėlės SAP „Facebook“

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–28

 

Spaudinių paroda „Baltosios varnelės giesmė“

Poetui, vertėjui Sigitui Gedai – 80 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–28

 

Spaudinių paroda „Baltoji varnelė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

6–28

 

Virtuali paroda „Baltosios varnelės giesmė“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7

9 val.

Saugesnio interneto savaitės renginys Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokiniams

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7

13 val.

Praktinės užduotys 6 kl. mokiniams „Mano skaitmeninis AŠ“

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

14 val.

Nuotolinė konferencija „Vaikas + ekranas + mokykla = ?“ iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

14 val.

Popietė, skirta Saugesnio interneto savaitei

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

7–13

10–11 val.

Saugesnio interneto valandėlės, skirtos Saugaus interneto savaitei

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

7, 14, 21

14 val.

Senjorų klubo užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7, 21, 28

15–16 val.

Informacinio raštingumo mokymai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

8

13 val.

Filmuko „(Ne) žaidimas“ peržiūra ir praktiniai užsiėmimai su Vaikų dienos centro vaikais

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

9

8.30 val.

JIUG vaikų pažintis su internetine knygute „Bitutė internete“

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

9

10 val.

Saugesnio interneto diena – „Sukčiai internete, kaip apsisaugoti?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

9

14 val.

Popietė „Dainuoju Lietuvai“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

9

16 val.

Danguolės Totorienės knygelės „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

9, 23

10 val.

Edukacija „Mažos rankytės viską gali“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

10

10 val.

Testas „Ar esi saugus internete?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

10–28

 

Spaudinių paroda „Praūžęs kaip vėtra“, skirta poeto Kazio Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

10–28

 

Virtuali paroda „Praūžęs kaip vėtra“ (Kaziui Jakubėnui – 115)

Alizavos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

14

16 val.

Popietė vaikams „Ką seneliai pasakoja“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14

 

Virtuali viktorina „Lietuvos miestų ir miestelių vėliavos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Šepetos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

14

 

Virtuali akcija „Pasimatymas su knyga“

Palėvenėlės SAP „Facebook“

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

14–28

 

Paroda „Širdelių vajus“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

15

14 val.

Popietė „Ją likimas dovanojo“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

15

18 val.

Alizavos krašto poetų eilių skaitymas „Tarp knygos puslapių“

KKC Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Petrošius, J. Kuliukienė

15–28

 

Dokumentų paroda „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

15–28

 

Spaudinių paroda „Obelų sunki našta“

Prozininkei Bitei Vilimaitei – 80 m.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

12 val.

Minėjimas „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, Subačiaus seniūnija, gimnazija, vaikų lopšelis-darželis, bendruomenė, KKC Subačiaus padalinys

16

12 val.

Vasario 16-osios minėjimas-koncertas „... ir visus mus Lietuva augino“

Juodpėnų salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio KC Šimonių padalinys

16–28

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės moksleivių kūrybinių darbų paroda „Mes mylim Lietuvą“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

17–28

 

Gabrielės Kirklytės fotografijų paroda „Gamtos grožis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20–28

 

Mokytojos Janinos Lauciuvienės kalendoriukų kolekcijos paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

22

15 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

23

12 val.

Meninio skaitymo konkursas „Sparnuota vaikystė“, skirtas Dzūkijos krašto poetams Anzelmui Matučiui ir Martynui Vainilaičiui

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

24

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Ukrainos kūrybos atspindžiai“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

24

12 val.

Muzikos ir poezijos popietė ,,Telydi mus tvirtybė po vėliava trijų spalvų“, skirta Aukštaitijos metams ir Lietuvių kalbos dienai paminėti

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė J. Knizikevičienė

25

 

Alizavos mokyklos bendruomenės išvyka į Vilniaus knygų mugę

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

26–28

 

Spaudinių paroda „Mano volungėlė“

Martynui Vainilaičiui – 90

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

Kovas

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1

10 val.

Sensoriniai skaitymai

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė

1–15

 

Literatūros paroda „Juozas Erlickas – juoko krislelis, kurio taip reikia“ (Juozui Erlickui – 70 m.)

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

(pirmadieniais–penktadieniais)

14–15 val.

Klubas „Po pamokų“ (pradinukams)

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė, L. Kliopkinienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Renkame metų knygą“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Astos Astravienės kūrybinių darbų paroda „Kitaip“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Aukštaitijos metai 2023“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Vladas Zinkevičius, Klementina Vosylytė, Aldona Adelė Čiurlytė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Virtualios parodos: „Tolstantis krantas“ (Vytautas Rudokas 1928–2006) ir „Žodžiai išlieka, nors juos ištarusios nebėra: Eugenija Urbonienė (1943–2007)“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Virtuali paroda „Lietuvos istorija senųjų knygų puslapiuose“ (Iš Kupiškio viešojoje bibliotekoje saugomų asmeninių bibliotekų kolekcijų)

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

1–31

 

Fotografijų ir tapybos darbų paroda „Pastatas ir laikas“

Kupiškio VB Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Vladas Rabašauskas“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

2

10 val.

Edukacinė veikla „Aitvaras Lietuvai“

Povilo Matulionio progimnazija, 3C klasė (mokyt. D. Marmokienė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2, 11, 16, 23

15 val.

NVŠ programos „Skautiškos ekspedicijos“ veikla: sueigos, minėjimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

2–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Paulinas Kaluina“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

3–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Kazimiera Danutė Sokienė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

5–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Filomena Marčiulionienė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

6–31

 

Romainos Vilkanauskaitės kūrybinių darbų paroda „Stebuklai iš popieriaus“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

7

10 val.

Paskaita „Klimato kaita“. Dalyvaus Vilniaus universiteto meteorologijos specialybės IV k. studentė Diana Samulionytė

Kupiškio savarankiško gyvenimo namai

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

8

11 val.

Sigito Gedos kūrybos pristatymas „Varnelė kviečia vaikus“

Povilo Matulionio progimnazija, 2C kl. (mokyt. G. Jociuvienė) 

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, M. Pučėta

10–31

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirtas virtualių viktorinų ciklas „Pakeliaukim po Aukštaitiją: Biržų kraštas“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

13–31

 

Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai „Ir šviečia kaip žvaigždės lietuviškos raidės“

Kupiškio VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

14

10 val.

Knygų ir periodikos pristatymas „Caritas“ medžio dirbtuvių savanoriams.

VŠĮ Kupiškio dekanato „Caritas“

Atsakingi asmenys: J. Samulionienė, M. Pučėta

16

10 val.

Kristinos Puronaitės knygos „Išgelsvinta pieva“ pristatymas

Mokykla „Varpelis“, „Angeliukų“ grupė (auklėtoja D. Šimėnė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

16, 24

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ar žinai, ką tau sako skraidantys draugai?“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

16–31

 

Povilo Matulionio progimnazijos 2C kl. mokinių piešinių paroda „Paukšteliai laukia pavasario“ (mokyt. G. Jociuvienė)

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

21

10.30 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Pasakų šalyje. Eiliuotos pasakos“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

21–31

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojo Rolando Aliuko kūrybos paroda „Žodžiai iš širdies“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

24

13 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos rekonstruoto pastato atidarymo renginys

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: viešosios bibliotekos darbuotojai

28–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Virginija Jurevičienė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

29

10 val.

„Žirniukų klubo“ susitikimas

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė, N. Paukštienė

29

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

Sutartomis dienomis

Sutartu laiku

Projekto „Draugoteka“ edukacijos

Povilo Matulionio progimnazija ir kitos rajono mokyklos

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1–13

 

Literatūros paroda „Paprastos, filosofinės paslaptys“

(Juozui Erlickui – 70 m.)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–17

 

Spaudinių paroda „Rašau, nes noriu“ (Bitei Vilimaitei – 80 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–20

 

Dokumentų paroda „Baltosios varnelės giesmė“ (poetui, vertėjui Sigitui Gedai – 80 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–31

 

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių paroda

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

1–31

 

Senų knygų paroda „Mums per 50“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Nuotraukų paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Gabrielės Kirklytės fotografijų paroda „Gamtos grožis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–31

 

Nijolės Plučaitės kūrybinių darbų paroda ,,Gražūs darbai džiugina“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Virtuali viktorina ,,Ką žinau apie Aukštaitijos regioną?“

Virbališkių SAP „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė. L. Mačiulienė

2–31

 

„Kūrybiniai darbai“ – Stanislavos Šarkienės kūrybiniai darbai

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Gyvenimas lyg paukščio skrydis“

(prozininkui, poetui Juozui Erlickui – 70 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–27

 

Stanislavos Šarkienės kūrybinių darbų paroda „Popieriniai vingiai“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Aš moku augti“

(Juozui Erlickui – 70 m.)

Palėvenėlės SAP „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Žemė – ne tik žmonių planeta“, skirta Žemės dienai ir Pasaulinei vandens dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Bobutė iš Paryžiaus“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

3–31

 

Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

4, 25

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

6

14.30 val.

Edukacija „Aš ir Lietuva“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, M. Kalvelienė

7, 14, 21, 28

14 val.

Senjorų klubas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7–31

 

Tautodailininkės Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda

„Atjos pavasaris, atjos žaliais žirgais...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8

18 val.

Popietė, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

8

19 val.

Tradicinė šventė moterims „Žydėkime kaip gėlės“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8–31

 

Paroda „Tarptautinė moterų solidarumo diena“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

9

14 val.

Muzikos ir poezijos popietė ,,Telydi mus tvirtybė po vėliava trijų spalvų“, skirta Lietuvių kalbos dienai ir Kovo 11-ąjai

Buvusios Virbališkių mokyklos aktų salė

Atsakingi asmenys L. Čejauskienė, L. Mačiulienė J. Knizikevičienė

10

13 val.

Literatūrinė valanda Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokiniams, skirta Lietuvių kalbos dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

10

13 val.

Renginys vaikams „40-ies paukščių diena“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10

13.30 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kupiškėnų patarmės lobiai“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Užsiėmimą veda Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotoja Kristina Jokimienė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10

18 val.

Viktorina, skirta Kovo 11-ajai

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

10–16

 

Spaudinių ir knygų paroda „Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

10–17

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių lavinamųjų klasių mokinių piešinių paroda „Paukščiai grįžta“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10–31

 

Virtuali viktorina „Šalis ta Lietuva...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

13–31

 

Spaudinių paroda „Su šviesos ryšuliu ant pečių“, skirta Knygnešio dienai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

12.10 val.

Kupiškėniškos patarmės šventė. Susitikimas su etnokultūros tyrėju daktaru Jonu Albertu Naktiniu

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

16–31

 

Spaudinių ir knygų paroda „Knygnešystė Lietuvoje“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Kai lietuviškos knygos buvo pavojingos“, skirta Knygnešio dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Nešė šviesą žmonėms“, skirta Knygnešio dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

17

 

Virtualus knygų pristatymas „Skaitytojo nuomonė apie knygą“

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

17

16 val.

Edukacinė veikla vaikams „Tvirtai ant žemės“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18

11 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Apyrankių pynimas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

18

11–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

19

12 val.

Švaros akcija kaime, skirta Žemės dienai

Juodpėnų kaimo viešosios erdvės

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

20

14.30 val.

Popietė „Pasakų bobutės viešnagė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

20–24

 

Virtuali dokumentų paroda, skirta Lietuvos filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno 155-osioms gimimo metinėms

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

20–26

 

Skaitmeninės savaitės transliacijos

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

20–31

 

Dokumentų paroda „Bakšėnų krašto kalbininkės – Vosylytės“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–31

 

Virtuali viktorina „Kalbėkime kupiškėniškai“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

22

13 val.

Almos Karosaitės knygutės „Konsultuoja Balys Gražbylys“ skaitymas ir edukacija „Neteiktinos svetimybės“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė

23

9 val.

Literatūrinis rytmetis „Vaikystės šalies poetai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

24

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Lietuvos ir Pasaulio poezija“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

24

12 val.

Protų mūšis „Kalba gimtoji lūpose įdėta“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

27

 

Renatos Ulinskienės kūrybinių darbų paroda „Suveltos mintys“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

27

 

„Suveltos mintys“ – Renatos Ulinskienės kūrybinių darbų paroda

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

30

8.30 val.

Rytmetis su JIUG vaikais. Jolitos Zykutės knygos „Spyglys“ skaitymas

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė, O. Šiupinienė

Balandis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1

14 val.

Literatų klubo „Lėvens balsai“ viešieji skaitymai

Parodų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–21

 

Fotografijų ir tapybos darbų paroda „Pastatas ir laikas“

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Paulinas Kaluina, Kazimiera Danutė Sokienė, Filomena Marčiulionienė, Virginija Jurevičienė“

Kupiškio VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

3–30

 

Mokytojos Vaidos Sarapienės medinių margučių kolekcijos paroda „Rieda margutis – bunda saulė“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

3–30

 

Astos Astravienės kūrybinių darbų paroda „Kitaip“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Metų knygos rinkimai 2022“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

14–15 val.

Klubo „Po pamokų“ užsiėmimai

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė, N. Paukštienė

4

10–14 val.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos lektorių mokymai regiono bibliotekų specialistams

Interneto skaitykla ir Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

4

11 val.

Paskaita „Klimato kaita“. Lektorė Diana Samulionytė, VU Meteorologijos ir hidrologijos IV k. studentė

VŠĮ Kupiškio dekanato „Caritas“

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

15–17 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė (III a.)

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

5

10.30 val.

Sensoriniai skaitymai Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukams

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė

5

17.15 val.

Aldonos Ruseckaitės knygos „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ pristatymas. Dalyvauja autorė ir kunigas, poetas Justas Jasėnas

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

6

9.30 val.

Interaktyvaus skaitymo skatinimo žaidimo „Draugoteka“ edukacijos Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus 7 kl. mokiniams

Parodų salė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

6

10 val.

Literatūrinis rytmetis, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

7

 

10 val.

Edukacija „Velykinis krepšelis“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 2C klasė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

7

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ar žinai, ką tau sako skraidantys draugai?“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

7–30

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 2-oji viktorina „Rokiškio kraštas ir jo žmonės“

Kupiškio VB „Facebook“

https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

10–30

 

Spaudinių paroda „Nuo Laukminiškių iki Brazilijos“

(Petrui Babickui – 120 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

11, 12, 13, 14

 

13 val.

14 val.

15 val.

16 val.

Atostogos bibliotekoje:

Muzikos laboratorija (Audioteka, II a.)

Interaktyvūs žaidimai (Vaikų erdvė, I a.)

Robotika (Robotikos erdvė, III a.)

Virtualios realybės žaidimai (Skaitykla, II a.)

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė, M. Tiliūtė, N. Paukštienė, J. Samulionienė, M. Pučėta

12

9.30 val.

Edukacija „Skulptorius Juozas Kėdainis ir jo kūryba“ Kupiškio Trečiojo amžiaus universiteto Meninės saviraiškos fakulteto lankytojams

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

13–30

 

Paroda „Moderniosios dailės pavyzdžiai lietuviškųjų vinilinių plokštelių viršeliuose“ (Muzikos leidyklos „Melodija“ sovietmečiu leistų plokštelių viršeliai)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

14–30

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Paulina Vezbergienė“

Kupiškio VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

19

9 val.

Edukacija „Prabylanti krašto istorija“ Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniams

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

19

10–12 val.

Žirniukų klubas

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

19

 

15 val.

Edukacija „Sukurk kelio ženklą „Biblioteka“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

19

17.30 val.

Mato Maldeikio knygos „Pasaulio pabaigos istorija“ pristatymas

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

20

9 val.

Metų knygų pristatymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6A klasės mokiniams

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

21–30

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 3-oji viktorina „Anykščių žemė“

Kupiškio VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

21–30

 

Virtuali paroda „Kai vienas eini per kopų smėlį...“

(Broniui Ribokui – 75 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

ir „Facebook“  https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

27–30

 

Virtuali paroda „Kraštotyrininkės Aliutės Elenos Markevičiūtės palikimas Kupiškio kraštui“

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

ir „Facebook“  https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

28–30

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jurgis Martinaitis “

Kupiškio VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo  – R. Vasiliauskienė

Renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu įveikiant krizes“

22

 

Tradicinis bibliotekininkų žygis

Kazlų Rūda

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

22

9 val.

NVŠ būrelio „Skautiškos ekspedicijos“ veikla:

Pavasario šventė „Šimtmečiai prie Šešupės“ arba žygis po Kupiškio apylinkes

Marijampolė arba Kupiškio rajonas

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

22–30

 

Artūro Stančiko tapybos darbų paroda

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

22–30

 

Spaudinių paroda „Knygos terapija“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

22–30

 

Virtuali paroda „Kelio ženklas „Biblioteka“

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

26

10 val.

Rytmetis „Knygos kviečia vaikus“ Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2C klasės mokiniams

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

26

17.15 val.

Knygų klubas „Knygius“: susitikimas su knygų autore Sondra Rankeliene

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

27

10 val.

Senjorų bibliotekininkų susitikimas

Konferencijų salė

Atsakingi asmenys: J. Vosylienė, L. Matiukaitė

27

 

10.30 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Pavasario linksmybės“

Kupos slėnio parkas

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

27

12–17.15 val.

Leidyklos „Žara“ diena Kupiškyje – knygų mugė

Parodų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

27

16 val.

Muzikinė valandėlė „Lietuviškasis džiazas šiandien“. Naujausių garso plokštelių pristatymas ir perklausa, skirta Tarptautinei džiazo dienai

Audioteka

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

27

17.15 val.

Žano Moklero knygos „Po blyškiu Lietuvos dangumi“ pristatymas. Dalyvauja knygos vertėja prof. Genovaitė Dručkutė ir leidyklos „Žara“ vadovė Ramutė Žandarienė

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1–7

 

Gabrielės Kirklytės fotografijų paroda „Gamtos grožis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–7

 

Dokumentų paroda „Bakšėnų krašto kalbininkės – Vosylytės“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–20

 

Paroda „Nešė šviesą žmonėms“, skirta Knygnešio dienai

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–28

 

Tautodailininkės Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda „Atjos pavasaris, atjos žaliais žirgais“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių paroda

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda „Metų laikų spalvos“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–30

 

Virtuali viktorina „Skaitau – žinau“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064910436185

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

10 val.

Literatūrinė valanda „Knyga ir aš“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Dalyvauja Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokiniai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3–28

 

Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–28

 

Dokumentų paroda „2023-ieji Virbališkių krašto žymių žmonių jubiliejiniai metai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys:. L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–30

 

Virtuali paroda „Ar skaityti verta?“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

3–30

 

Vaikų darbų paroda „Iš kokių mes pasakų?“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

4

10 val.

Edukacija vaikams „Stebuklingas teptukas“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

4

12.10 val.

Tarptautinės vaikų knygos dienos šventė – Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio vaikų ir jaunimo savęs pažinimo ir saviraiškos studijos spektaklis pagal M. Pesse pjesę „Uždarų durų naktis“

Alizavos pagrindinės mokyklos aktų salė

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, V. Kunskienė

4, 11, 18, 25

15–16 val.

Informacinio raštingumo mokymai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

4–30

 

Paroda „Šventos Velykos“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

4–30

 

Virtuali paroda „Alizavos bibliotekos GARBĖ“, skirta pagerbti aktyviausius skaitytojus

Alizavos padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

4–30

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ moksleivių piešinių paroda „Velykinis margutis“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

4–30

 

Virtuali vaikų piešinių paroda „Mano Velykos“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

5

14 val.

Edukacinis užsiėmimas „Velykinių dekoracijų gamyba ir puošyba“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

5

15 val.

Edukacija „Švenčių belaukiant“ (velykinių atvirukų gamyba)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6

10 val.

Edukacija „Mažos rankytės viską gali“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6

15 val.

Edukacija „Švenčių belaukiant“ (velykinių dekoracijų gamyba)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6–30

 

Virtuali paroda „Senoviniai velykiniai atvirukai“

Šepetos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069564481928

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

7

8.30 val.

Metų knygos – Kotrynos Zylės ir Ingos Dagilės „Geriausia diena“ – skaitymas ir edukacija vaikams

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, S. Šešeikaitė, R. Dyraitė

7

10.30 val.

Interaktyvaus skaitymo skatinimo žaidimo „Draugoteka“ pristatymas ir edukacija 5–6 kl. mokiniams

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, I. Žurauskienė, M. Baguškienė

7

11 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Rid rid margučiai“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

7

16 val.

Edukacinė veikla vaikams „Mano margutis“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

7–30

 

Renatos Ulinskienės kūrybinių darbų paroda „Suveltos mintys“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7–30

 

Dokumentų paroda „Sveikata – brangiausias turtas“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8–30

 

Virtuali paroda „Suveltos mintys“ (Renatos Ulinskienės kūrybiniai darbai)

Alizavos padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

11

11 val.

Šeimininkių rytmetis „Auginkim Velykei sparnus“: originaliausias receptas, gražiausio margučio rinkimai, muilo gamybos edukacija

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, N. Paukštienė, G. Kigaitė

11–28

 

Nuotraukų paroda „Sustabdytos Antašavos mokyklos gyvenimo akimirkos“ (iš asmeninių mokytojų albumų)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

12

13 val.

Popietė vaikams „Pasimatymas bibliotekoje“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12

17 val.

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų parodos atidarymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

12–30

 

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

13

11 val.

Garsiniai skaitymai vaikams „Gražiausios pasakos apie gyvūnus“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

12 val.

Edukacinė popietė vaikams „Skubam, lekiam į Velykėles“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė

14

13 val.

Edukacija „Muilo gamyba“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys: G. Laucienė, N. Paukštienė

14–30

 

Mokinių pieštų ir aplikacijomis puoštų margučių paroda

„Didysis margutis 2023“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, B. Kairienė, A. Užtupienė

14–30

 

Virtuali paroda „Jų pėdos Gindviliuose įmintos“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064910436185

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

17

10.10 val.

Vaikų Velykėlės – 2023: margučių ridenimo varžytuvės

Alizavos pagrindinės mokyklos sporto salė

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, J. Ažubalytė

17–30

 

Gabrielės Kirklytės fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

17–30

 

„Skaitmeninės savaitės 2023“ transliacijų stebėjimas

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

18–28

 

„Skaitmeninės savaitės 2023“ veiklos

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

20–30

 

Spaudinių paroda „Įžymių žmonių mintys apie knygą“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

21

15 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai (Šepetos k.)

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

24

 

Europinė akcija „Skaitmeninė savaitė 2023: skaitmeninis raštingumas ir kultūra“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

Renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu įveikiant krizes“

22–28

 

Akcija „Padovanok naują knygą bibliotekai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

22–28

 

Dokumentų paroda „Biblioteka – ne tik knygos“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

22–28

 

Spaudinių paroda „Aš esu biblioteka. Įženk!“

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

24

13.30 val.

Edukacija „Sapnų gaudyklė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

25

13 val.

Knygelių skaitymai mažiesiems

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

25

15 val.

Valandėlė „Ką sako žodžiai?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

25

15 val.

Virtualus Knygų savaitės skaitymo skatinimo renginys bibliotekininkams. Patirtimi dalinsis Alizavos padalinio bibliotekininkė Danutė Miknevičienė. Moderuos Jolita Zykutė (Vokietija)

26

9 val.

Literatūrinis rytmetis „Vaikystės šalies poetai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

26

12 val.

Parodos „Iš knygnešio Petro Juodakio šeimos albumo“ pristatymas

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

26

14 val.

Edukacija „Aš skaitau, o Tu skaitai? Knygos kelias iki skaityklės“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

26

15 val.

Edukacija vaikams „Pasakų skrynelė“

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

26–30

 

Virtuali viktorina „Prisiminkime Lietuvos rašytojų kūrybą“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

26–30

 

Dokumentų paroda „Iš knygnešio Petro Juodakio šeimos albumo“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

27

9 val.

Rytmetis vaikams „Ką žmonės dirba visą dieną?“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

27

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Pavasarėjantis laikas“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

27

10 val.

Edukacija vaikams „Pasakų skrynią pravėrus“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

27

13 val.

Diskusija „Bibliotekos reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

28

14 val.

Popietė „Skaitau... ilsiuosi... tobulėju...“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

28

15 val.

Edukacinis užsiėmimas „Ekologiškų muiliukų gamyba“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

28

16 val.

Muzikinė-literatūrinė žaidimų popietė vaikams „En... den... du...“

Buvusios Juodpėnų mokyklos salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, D. Blaževičienė

28–30

 

Virtuali paroda „Dominykui Urbai – 170 m.“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

28–30

 

Virtuali paroda „Gyvenimas – laimė“. Petrui Babickui – 120 m.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064910436185

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

28–30

 

Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Karalius Motiejukas keliauja per Lietuvą ir pasaulį“,

pagal Janušo Korčako kūrybą

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

28–30

 

Virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda „Karalius Motiejukas keliauja per Lietuvą ir pasaulį“, pagal Janušo Korčako kūrybą

Alizavos padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

Gegužė

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

Pirmadieniais–trečiadieniais

13–17 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė (III a.)

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

2–5, 8–12,

15–19, 22–26, 29, 30

14–15 val.

Klubo „Po pamokų“ užsiėmimai

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

 

2–16

 

Spaudinių paroda „Nuo Laukminiškių iki Brazilijos“

(Petrui Babickui – 120 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

2–31

 

Artūro Stančiko tapybos darbų paroda

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

2–31

 

Virtuali paroda „Kai vienas eini per kopų smėlį...“

(Broniui Ribokui – 75 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

2–31

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 3-oji viktorina „Anykščių žemė ir jos žmonės“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

 

2–31

 

Paroda „Aldonos Kurkulienės maldynėlių kolekcija“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

2–31

 

Virtuali paroda „Kraštotyrininkės Aliutės Elenos Markevičiūtės palikimas Kupiškio kraštui“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

2–31

 

Virtualus „Kupiškio kalendorius 2023: Jurgis Martinaitis, Eduardas Jurėnas (nuo 6 d.), Renė Stanislava Sriubiškienė (nuo 10 d.), Ona Balytė (nuo 19 d.), Jonas Jarutis (nuo 25 d.)“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

2–31

 

Zitos Kumpelienės darbų paroda „Pintinės juostos“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

2–31

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 3C kl. mokinių piešinių paroda „Pavasario natos“ (mokyt. D. Marmokienė)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3

11 val.

Skaitymo rytmetis „Tavęs laukia knygelės“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

3

16 val.

Susitikimas su tapytoju Artūru Stančiku ir jo autorinės parodos pristatymas

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

3–31

 

Spaudinių paroda „Pokalbiai su Jurgiu Baltrušaičiu“

(Poetui Jurgiui Baltrušaičiui – 150 m.)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

3–31

 

Gražinos Pelenienės tapybos darbų paroda „Rudens vaivorykštės pagimdyta“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

5

9 val.

Naujų knygų pristatymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 7C kl. mokiniams (mokyt. I. Rugštelienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

7–31

 

Virtuali paroda „Spauda, kalba ir knyga“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Kupiškio VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

9

10 val.

Gražinos Pelenienės poezijos skaitymai „Jausmo virpesys“

Kupiškio savarankiško gyvenimo namai

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

9

15 val.

Vinilinių plokštelių perklausa „Kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus dainos“

Audioteka

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

10

10 val.

Gražinos Pelenienės poezijos skaitymai „Jausmo virpesys“

VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

11

9 val.

Naujų knygų pristatymas „Perskaičiau aš, perskaityk ir tu“. Dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6 C kl. mokiniai (mokyt. J. Latvienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

11–31

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 4-oji viktorina „Pasvalio kraštas“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

12

10 val.

Projekto „Draugoteka“ edukacija Alizavos pagrindinės mokyklos 6 kl. mokiniams

Parodų salė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

 

16

 

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimas

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

18

12 val.

Ekskursija po viešąją biblioteką Kupiškio P. Matulionio progimnazijos 3 kl. mokiniams (mokyt. D. Marmokienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

18 ir 19

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Gero elgesio diena“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

18–31

 

Aukštaitijos metams skirta spaudinių paroda „Biržų žemė“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

19

16 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Dalyvauja Ilona Skujaitė, knygos „Karo nuotaka: iš nemylimos dukros – į Švedijos karalienę: jauniausios Žygimanto Augusto sesers Kotrynos Jogailaitės gyvenimo ir meilės istorija“ autorė

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

20–31

 

Virtualus sąrašas „Kupiškio rajonas respublikinėje spaudoje: 2023 m. sausis–balandis“

Kupiškio VB interneto svetainė 

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

24

15 val.

Edukacija „Pintinių juostų audimas“. Dalyvauja tradicinių amatų meistrė Zita Kumpelienė

Bibliotekos kupolas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

26–28

 

NVŠ programos „Skautiškos ekspedicijos“ veikla: Sezono atidarymo stovykla „Vandens ženklai“

Skautų slėnis (Ukmergės r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija

tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53 B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

2–9

 

Dokumentų paroda „Sveikata – brangiausias turtas“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

2, 9, 16, 23

15–16 val.

Informacinio raštingumo mokymai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

2–15

 

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Karalius Motiejukas keliauja per Lietuvą ir pasaulį“, pagal Janušo Korčako knygą „Karalius Motiejukas Pirmasis“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

2–15

 

Virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda „Karalius Motiejukas keliauja per Lietuvą ir pasaulį“, pagal Janušo Korčako kūrybą

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

2–15

 

Literatūros paroda ,,Ar vingri kalbos gaida?“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–20

 

Spaudinių paroda „Aš esu biblioteka. Įženk!“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

2–26

 

Dokumentų paroda „Iš knygnešio Petro Juodakio šeimos albumo“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

2–30

 

Spaudinių ir knygų paroda „Ateinu aš vėl ne vienas“

(Poetui Jurgiui Baltrušaičiui – 150 m.)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–30

 

Dokumentų paroda „Iš duonos kvapo ir miškų giesmės, kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

2–30

 

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Piešinių paroda „Paukštelio giesmė“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

2–31

 

Tautodailininkės Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda „Atjos pavasaris, atjos žaliais žirgais...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda

„Metų laikų spalvos“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Dokumentų paroda „Amžino įšalo žemėje“, skirta Tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Mano pirmoji knygelė“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Skaitomiausios knygos vaikams“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–31

 

Virtuali piešinių paroda „Paukštelio giesmė“

Šepetos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

2–31

 

Senosios fotografijos paroda „Mūsų tėviškė istorijos puslapiuose“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimas – laimė“

(Petrui Babickui – 120 m.)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

9 val.

Edukacinė pamoka vaikams „Lietuva skaito“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Dalyviai – Subačiaus gimnazijos per. kl. mokiniai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3, 4

15 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Padovanosiu tau saulę, mamyte“ (atvirukų gamyba)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

4

10 val.

Kupiškio rajono ugdymo įstaigų 3–4 kl. mokinių skaitymo skatinimo viktorina „Eilėraščių karoliai“, skirta Dzūkijos krašto poetų A. Matučio ir M. Vainilaičio jubiliejams paminėti

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos salė

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, L. Stapulionienė, R. Petrusevičienė

4

10 val.

Noriūnų bibliotekos jaunųjų skaitytojų išvyka ir dalyvavimas skaitymo skatinimo viktorinoje „Eilėraščių karoliai“

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

4

10 val.

Edukacija „Tau, mano Mamyte“ (atvirukų gamyba)

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

5–31

 

Spaudinių paroda „Gyvenimo saulė“, skirta Motinos dienai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

5–31

 

Virtuali viktorina „Ežerų kraštas – Zarasai“, skirta Aukštaitijos 700 m. vardo paminėjimui

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Kai Tu šalia...“, skirta Motinos dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

6, 13, 20, 27

13–15 val.

NVŠ užsiėmimai „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

8–13

 

Informacinis stendas, skirtas Europos dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

9

10 val.

Edukacija „Stebuklingas teptukas“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

10–31

 

Dokumentų paroda „Žymių žmonių gyvenimai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

10–31

 

Dariaus Babelio fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12

10 val.

Skaitytojų moksleivių išvyka į Kupiškio viešąją biblioteką. Dalyvavimas žaidimo „Draugoteka“ edukacijoje

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

15–31

 

Stasės Ebert kūrybinių darbų paroda „Mandalų filosofija“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

15–31

 

Dokumentų paroda, skirta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

15–31

 

Virtuali paroda „Mandalų filosofija“ (Stasės Ebert kūrybiniai darbai)

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

15–31

 

Literatūrinė paroda ,,Aš žemiškas šaknų, gyvųjų vandenų poetas...“, skirta poeto Vytauto Skripkos 80-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

 9 val.

Edukacija „Bitė ir aš“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Išsaugokime istorinį palikimą“, skirta Tarptautinei muziejų dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

17

15 val.

Edukacija „Smėlio galia“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

18

10 val.

Edukacija „Mažos rankytės viską gali“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

18–31

 

Virtuali paroda „Lietuvos muziejai“, skirta Tarptautinei muziejų dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

19

14 val.

Susitikimas su LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės, Kupiškio 504 pėstininkų kuopos kariais

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

19

14 val.

Edukacinis užsiėmimas „Pynimas iš šiaudų ir nendrių“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

19

17 val.

Šventinė popietė ,,Šviesus tas gyvenimo kelias“

Virbališkių buvusios mokyklos aktų salė

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė, V. Katelienė

23

13.50 val.

Virtualus susitikimas su Joana Maks ir jos knygos „Karaliai myli kitaip“ aptarimas: Riterio idealas, jo vertybės. 

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė, M. Baguškienė

26

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Sakmių ir legendų kraštas“ (Aukštaitijos vardui – 700 m.)

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

26

15 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai (Šepetos k.)

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

29

12 val.

Bendruomenės šventė „Po tėvelių sparnais“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

30

16 val.

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų parodos uždarymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

Birželis

 

Diena

 

Laikas

(val.)

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1

10–15

Edukaciniai užsiėmimai, skirti Vaikų gynimo dienai

Kupiškio viešosios bibliotekos kiemelis

Atsakingi asmenys: L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė, N. Paukštienė

1–30

 

Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: I. Dugnienė, R. Senvaitienė, L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Vasara su knyga“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Knygų skirtukų paroda „Dalinkimės skaitymo džiaugsmu“ (Mokytojos Raimondos Domžienės kolekcija)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

1-30

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 3B klasės mokinių piešinių paroda „Kelias į atostogas“ (mokyt. A. Songailienė)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–30

 

Aukštaitijos metams skirta spaudinių paroda „Biržų žemė“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–30

 

Virtualios parodos „Kai vienas eini per kopų smėlį...“ (B. Ribokui – 75 m.) ir „Kraštotyrininkės Aliutės Elenos Markevičiūtės palikimas Kupiškio kraštui“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, J. Pipynienė

1–30

 

Virtualus „Kupiškio kalendorius 2023: Vytautas Jasinskas, Eduardas Jurėnas, Renė Stanislava Sriubiškienė, Ona Balytė, Jonas Jarutis“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ viktorinos „Anykščių žemė ir jos žmonės“ ir  „Pasvalio kraštas“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

 

1–30

 

Paroda „Aldonos Kurkulienės maldynėlių kolekcija“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–30

 

Rimvydo Kviklio tapybos darbų paroda „Litvakų išminčiai“

Parodų salė     

Atsakingas asmuo – A. Venckus

2

10

Orientacinis žaidimas vaikams „Ieškome lobio“

Kupos slėnis

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

2

16

Povilo Stumbrio knygos „Atodangos Notigalės skausmo spalgenų“ pristatymas

Konferencijų salė

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, A. Venckus

2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29

14–16

„Atostogautojų klubas“

Vaikų erdvė ir bibliotekos kupolas

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

Pirmadieniais–trečiadieniais

13–16

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė (III a.)

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

4–30

 

Virtualus „Kupiškio kalendorius 2023: Jonas Burba, Vilius Bartulis (nuo 6 d.), Jonas Graičiūnas (nuo 10 d.),Vladas Sasnauskas (nuo 29 d.)“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

6

14

Knygų pristatymas „Knygos vasarai ir atostogoms“

Dalyvauja Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 8C kl. mokiniai (mokyt. V. Dilienė)

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

8

10

Orientacinis žaidimas vaikams „Ieškome lobio“

Mokyklos „Varpelis“ teritorija

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

9–30

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 5-oji viktorina „Utena ir uteniškiai“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

10

14

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

13–30

 

Spaudinių paroda „Poetui Donaldui Kajokui – 70 m.“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

14

17

Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie skaitytas knygas

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

14–30

 

Virtuali paroda „Įamžinęs tremtį ir rezistencijos kovas: skulptorius Jonas Jagėla“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“ 

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

28

10–12

„Žirniukų“ klubo užsiėmimas

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1

9.30

Edukacija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Dalyvauja

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Panevėžio padalinio vyr. bibliotekininkė Asta Kregždė

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

11.10

Edukacija pradinių klasių mokiniams ,,Kas slepiasi knygų lentynose?“ Dalyvauja Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Panevėžio padalinio vyr. bibliotekininkė Asta Kregždė

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–5

 

Stasės Ebert kūrybinių darbų paroda „Mandalų filosofija“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–9

 

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Kai Tu šalia...“, skirta Motinos dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–15

 

Dariaus Babelio fotografijų paroda „Akimirkos, kada sustoja laikas“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–25

 

Dokumentų paroda „Žymių žmonių gyvenimai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Kupiškio viešosios bibliotekos padaliniai ir skaitytojų aptarnavimo punktai

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

1–30

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narių Romainos Vilkūnaitės ir Jadvygos Žekonienės kūrybinių darbų parodos

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Visų kartų žaislų paroda „Vaikystės nebūna be žaislų“

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

1–30

 

Jadvygos Žekonienės kūrybos darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda „Metų laikų spalvos“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „Amžino įšalo žemėje“, skirta Tremtinių ir politinių kalinių metams

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Paroda „Pasaulio įvairovė Lietuvos knygų iliustracijose“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Kažkas gero ir šilto?“ (Marijai Gripei – 100 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–30

 

Keramikos darbų paroda „Rankomis šildomas molis virsta kūriniais“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys:. L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Virtuali paroda „Pasaulio įvairovė Lietuvos knygų iliustracijose“

Skapiškio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2

16 val.

Edukacinė veikla vaikams „Bijūno žiedas“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

3

13 val.

Giedrės Murnikovienės-Giedrytės poezijos knygos „Moteris lino suknia“ pristatymas

Buvusios Juodpėnų mokyklos salė

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Ešelonų broliai ir seserys“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

5

14 val.

Popietė „Mes mylim savo aplinką“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

5–19

 

Literatūros paroda „Vaikų pasaulis arčiau širdies“, skirta švedų rašytojos Marijos Gripės 100-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5–30

 

Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rekomenduojamų knygų paroda

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

5–30

 

Virtuali viktorina „Dzūkijos kraštas“, skirta Dzūkijos 770 metų vardo paminėjimui

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

5–30

 

Virtuali paroda „Vasara su knyga“ rekomenduoja perskaityti“

Alizavos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

5–30

 

Spaudinių paroda „Stotis ties horizontu“

(E. M. Remarkui – 125 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

5–30

 

Piešinių paroda „Mūsų pasaulis“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

5–30

 

Virtuali paroda „Rankomis šildomas molis virsta kūriniais“

Virbališkių SAP Facebook“

Atsakingi asmenys:. L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

6

13 val.

Nelės Kostinienės, Živilės Mikailienės, Linos Itagaki knygos „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“ skaitymas ir aptarimas

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

9.30 val.

Edukacija „Stebuklingo teptuko istorija“. Dalyvauja edukatorė Roma Bugailiškienė

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

8

 

Alizavos bibliotekos skaitytojų išvyka į Vilnių. Edukacija „Susipažinkime – Valdovų rūmų muziejus“

Valdovų rūmai, Vilnius

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

9

15 val.

Daivos Tviskuvienės tapybos darbų parodos uždarymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

10, 17

13 val.

NVŠ užsiėmimai „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

12–30

 

Knygų iliustracijų paroda „Pasaulio įvairovė Lietuvos knygų iliustracijose“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

13–30

 

Spaudinių paroda „Brendu per naktį, kad atrasčiau rytą“ (Donaldui Kajokui – 70 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

13–30

 

Virtuali paroda „Donaldui Kajokui – 70 m.“

Palėvenėlės SAP „Facebook“

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

14

11.30 val.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Vilties paukščiai“

Alizavos miestelio aikštė

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Užtupienė, N. Gritėnas

14

12 val.

Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai atminti (Tremtinių ir politinių kalinių paskutinių trėmimų 70-metis)

Subačiaus geležinkelio stotis

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, D. Virbickienė, P. Skrebienė

14–30

 

Spaudinių paroda „Atminties keliais“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

14–30

 

Spaudinių paroda „Tremties keliais“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

15

12 val.

Popietė „Vasarą labai smagu su knyga pabūt kartu“, skirta skaitymo skatinimui

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

15

13 val.

Atvyksta ELVIS autobusas. Paslaugų silpnaregiams pristatymas

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys:. E. Lučinskienė, A. Kregždė

20

8.30 val.

Etnokultūros diena 5–10 kl. mokiniams. Paminklinės lentos kupiškėniškai pratarmei atidengimas

Alizavos miestelis

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

22

10.45 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Kur tu, Tėvyne?“, skirta Lietuvos tremtiniams atminti

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

22–30

 

Virtuali paroda „Vokiečių klasikas Erikas Marija Remarkas“, skirta rašytojo 125-čiui

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23

11 val.

Edukacinis užsiėmimas „Joninių vainiko pynimas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

23–30

 

Knygų ir dokumentų paroda „Didžioji Marijos Gripės paslaptis“, skirta švedų vaikų rašytojos Marijos Gripės 100-osioms gimimo metinėms

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

23–30

 

Virtuali paroda „Didžioji Marijos Gripės paslaptis“

Alizavos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

26–30

 

Virtuali paroda „Marija Gripė ir jos kūryba“

Šimonių padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

27–30

 

Dokumentų paroda „Tremties keliais“, skirta Tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

Liepa

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–31

 

Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: I. Dugnienė, R. Senvaitienė, L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė

1–31

 

Knygų skirtukų paroda „Dalinkimės skaitymo džiaugsmu“ (Mokytojos Raimondos Domžienės kolekcija)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

1-31

 

Kupiškio P. Matulionio progimnazijos 2 B klasės mokinių piešinių paroda „Vasaros spalvos“ (mokyt. L. Šakickienė)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Interaktyvi paroda „Šiaurės šalių vaikų knygų potvynis“

Konferencijų salė, kitos bibliotekos erdvės

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė, N. Paukštienė

1–31

 

Virtualios parodos „Kai vienas eini per kopų smėlį...“ (B. Ribokui – 75 m.) ir „Kraštotyrininkės Aliutės Elenos Markevičiūtės palikimas Kupiškio kraštui“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, J. Pipynienė

1–31

 

Virtuali paroda „Įamžinęs tremtį ir rezistencijos kovas: skulptorius Jonas Jagėla“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

 

1–31

 

Virtualus „Kupiškio kalendorius 2023: Jonas Burba, Jonas Graičiūnas, Vladas Sasnauskas, Vidmantas Eidukas, Adelė Katelienė (nuo 14 d.), Karolis Rimtautas Kašponis (nuo 24 d.)“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 5-oji viktorina „Utena ir uteniškiai“ ir 6-oji viktorina „Zarasai – ne tik ežerų kraštas“ (nuo 7 d.)

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

3–31

 

Aukštaitijos metams skirta spaudinių paroda „Pasižvalgykime po Rokiškio kraštą“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

3–31

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda „Mano gentis“

Parodų salė     

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

3–5, 7, 10, 14, 25–27

14–16 val.

„Atostogautojų klubas“

Vaikų erdvė, bibliotekos kiemelis

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

3–5, 10–12

 

13–16 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

4

17 val.

Susitikimas su rašytoja Dalia Staponkute

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

5–31

 

Literatūros paroda „Mindaugo Lietuva“ (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 770-osios metinės)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

8–16

 

NVŠ programos Skautiškos ekspedicijos veikla – dalyvavimas stovykloje „Tarp trijų vandenų“

Kairiai, Klaipėdos rajonas

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

15

11 val.

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 90-osioms metinėms skirtas renginys. Dalyvauja sklandytojas Laurynas Griauzdė, dailininkas Remigijus Gataveckas

Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

26

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimas

Vaikų erdvė, bibliotekos kiemelis

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

26

16 val.

Viliaus Naujiko fotografijų albumo „Mano gentis“ ir almanacho „Kupiškis. 2022“ pristatymas

Parodų salė

Atsakingas asmuo – Lina Matiukaitė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1–31

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narės Gražinos Pelenienės tapybos darbų paroda „Rudens vaivorykštės pagimdyta“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Užsitęsusi istorija“ (Juozapui Vilėniškiui – 150 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

3–10

 

Dokumentų paroda „Stovi pasakų namelis“

(Kostui Kubilinskui – 100 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

3–31

 

Ugnės Samuolytės keramikos darbų paroda „Rankomis šildomas molis virsta kūriniais“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–31

 

Literatūrinė paroda „Kūryba esanti aukščiausias jo tikslas“, skirta Kosto Kubilinsko 100-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–31

 

Virtuali paroda „Rankomis šildomas molis virsta kūriniais“

Virbališkių SAP „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

4–10

 

Virtuali viktorina „Kalbėkime kupiškėniškai“, skirta kupiškėnų tarmės puoselėjimui

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

5

11 val.

Edukacija vaikams „Tegyvuoja karalius!“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

6

20.30 val.

Valstybės dienos minėjimas: Lietuvos himno giedojimas, vakarojimas prie laužo

Aikštelė prie buvusios Juodpėnų mokyklos

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

10–31

 

Dokumentų paroda „Atlanto nugalėtojų žygdarbis mažą tautą pavertė didele tauta“, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-osioms metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

12–31

 

Dokumentų paroda „Mokykla – visų kelių kryžkelė“, skirta Juodpėnų mokyklos 120-osioms metinėms

Buvusi Juodpėnų mokykla

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

14

19 val.

Kasmetė, tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“

Juodpėnų kaimo aikštelė

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

17–31

 

Virtuali paroda „Mano batai buvo du“

(Kostui Kubilinskui – 100 m.)

Palėvenėlės SAP „Facebook“

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

22

14 val.

Tomo Taškausko knygos „Priešnuodžiai“ ir Gabijos Jasčenskaitės kūrybinių darbų parodos pristatymas

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

22–31

 

Gabijos Jasčenskaitės kūrybinių darbų paroda

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

27

10.45 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Lietuvos Tėvynės sūnūs“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

Rugsėjis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–15

 

Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojama paroda „Su ANBO aplink Europą“, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui

Viešosios bibliotekos III aukšto koridorius

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Nuotraukų paroda „Keičiasi rugsėjai“ (iš mokytojos Pulcherijos Jasaitienės asmeninių albumų)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Joalitos Karnišovaitės karpinių paroda „Karpiniuose slypi ramybė“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–30

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6 kl. mokinės Unės Banionytės piešinių paroda „Paskui savo svajonę“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Virtuali paroda „Pralenkęs laiką“ (Vytautui Andriui Graičiūnui – 125 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“ 

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ viktorinos „Utena ir uteniškiai“ ir „Zarasai – ne tik ežerų kraštas“

Kupiškio VB interneto svetainė ir  „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2023“: Stasys Pundzevičius, Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė (nuo 19 d.), Henrikas Orakauskas (nuo 19 d.), Genia Vaičikauskienė (nuo 19 d.), Janina Matekonytė (nuo 25 d.)

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

Pirmadieniais–penktadieniais

14–16 val.

Klubas „Po pamokų“

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

4–6,

11–13, 18–20

14–16 val.

13–16 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

5, 12, 19, 26

16 val.

Muzikiniai antradienių pavakariai: vinilo plokštelių perklausos

Parodų salė

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

8

10 val.

Metodinis susitikimas su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojais

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Vosylienė

11–30

 

Kilnojamoji Vilniaus Gaono žydų muziejaus paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

11–30

 

Aukštaitijos metams skirta spaudinių paroda „Anykščių kraštas“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

14

10 val.

Akcija „Laiškas pirmokui“  

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, L. Kliopkinienė

14, 21

9.30 val.

Medijų ir informacinio raštingumo mokymai bibliotekininkams

Konferencijų salė ir Kraštotyros ir edukacjos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

15–17

 

 

Skautų sezono uždarymo stovykla (NVŠ programa „Skautiškos ekspedicijos“)

Žalioji giria (Panevėžio r.)

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

20

16 val.

Muzikinė valandėlė „Liaudies dainos ir elektroninės muzikos filtras“

Audioteka

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

21

10 val.

Pasakojimo kūrimas pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne) vienas“. Dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ikimokyklinukų grupė, mokyt. Alina Stanionienė

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

21–30

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 7-oji viktorina „Panevėžio kraštas“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

23–30

 

Virtuali paroda „Yra valia – yra žmogus, nėra valios – nėra žmogaus“ (Jonui Laužikui – 120 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“ 

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

27

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimas

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

27

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie skaitytas knygas: akcijos „Vasara su knyga“ rezultatų aptarimas

Parodų salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

28

15 val.

Naujo kraštotyros leidinio „Kupiškio žydų bendruomenės atspindžiai. Kupiškėnų atsiminimai apie žydų bendruomenę“ sutiktuvės (knygos sudarytoja Aušra Jonušytė)

Konferencijų salė

Atsakingi asmenys: A. Venckus, A. Jonušytė

29

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1–11

 

Senų fotografijų paroda „Arklininkystė Alizavos krašte“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Knygos atsakančios į šimtus klausimų“, skirta Mokslo ir žinių dienai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–22

 

Spaudinių paroda „Palydėk vasarą su knyga“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–29

 

Genios Vaičikauskienės keramikos darbų paroda

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, M. Mačiulienė

1–30

 

Meninės ir dokumentinės fotografijos kūrėjo, žurnalisto, publicisto, rašytojo, redaktoriaus, Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos garbės nario Alfredo Girdziušo fotografijų paroda „Atmintis“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Architektas iš Migonių“ (Laurynui Gucevičiui – 270 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

1–30

 

Nijolės Jackevičiūtės kūrybos darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „Mokslo ir šviesos židinys kaime“, skirta prieš 95 m. įsteigtai Lukonių pradinei mokyklai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Fotografijų paroda „Jūros alsavimas Juozo Kraujūno fotografijose“, skirta Klaipėdos krašto metams paminėti

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

4

tikslinama

Naujų knygų ir žurnalų pristatymas

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

5–30

 

Mariaus Meko kūrybos darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

5–30

 

Virtuali paroda „Žiupsnelis – atgalios atsigrįžus“ (Algimantui Zolubui – 90 m.)

Virbališkių SAP „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

7–30

 

 

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda „Ažūrinių karpinių pasaulis“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8

9 val.

Edukacinis užsiėmimas „Žodžiai, mįslės, posakiai, priežodžiai“, skirtas Tarptautinei raštingumo dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

8

13 val.

Edukacinis užsiėmimas „Tradicinis amatas: vilnos, milo vėlimas. Knygų skirtukų, telefono dėkliukų gamyba“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

8

13 val.

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių parodos „Ažūrinių karpinių pasaulis“ atidarymas ir edukacija „Popieriniai stebuklai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

11–29

 

Dokumentų paroda „Pakeliaukim po Lietuvą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

11–30

 

Dokumentų paroda „Laiko dulkes nupūtus“ (prieš 120 m. Juodpėnuose buvo įkurta mokykla)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

11–30

 

Alizaviečio Juliaus Vasiliausko kūrybinių darbų paroda „Suvenyrai iš metalo laužo“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

11–30

 

Dailininkės, Lietuvos dailininkų sąjungos narės, Irmos Leščinskaitės kūrybinių darbų paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

12

10 val.

D. Gaidimauskaitės-Totorienės knygos „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

12–30

 

Virtuali nuotraukų paroda „Arklininkystė Alizavos krašte“

Alizavos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

12–30

 

Virtuali paroda „Suvenyrai iš metalo laužo“

Alizavos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

13

11.35 val.

Pirmoji teatralizuota pamoka I kl. mokiniams „Bibliotekoje“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Janušauskienė

16

15 val.

Penktasis patriotinės dainuojamosios poezijos renginys „Rugsėjis – pirmasis laisvės mėnuo“

Subačiaus miestelis

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, D. Gudelis, Kupiškio KC Subačiaus padalinys, Senojo Subačiaus bendruomenė, Subačiaus seniūnija

19–30

 

Virtuali viktorina „Biržų kraštas“, skirta Aukštaitijos metams

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20

9 val.

Popietė „Sveiki, pravėrę duris į Knygų karalystę“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20

10 val.

Edukacija „Fermentacijos paslaptys“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

20–30

 

Subačiaus gimnazijos Noriūnų J. Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus I-os klasės vaikų piešinių paroda „Mano augintinis“ (mokyt. S. Keršulienė)

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

21–30

 

Spaudinių paroda „Be praeities nėra ir ateities“, skirta Baltų vienybės dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

22

8.30 val.

Pirmoji mažylių kelionė į Knygų karalystę

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė

22

tikslinama

Susitikimas su kino ir teatro aktore, režisiere Janina Matekonyte

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

25

15 val.

Skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“ įveikusių skaitytojų pagerbimas

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

27

10.45 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

27–30

 

Virtuali paroda „Vasaros kelionė po Estiją“, skirta Tarptautinei turizmo dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

28

14 val.

Prevencinis renginys „Būk saugus“. Susitikimas su Kupiškio PK bendruomenės pareigūnu

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

29

13.25 val.

Kūrybinis užsiėmimas „Vilnius – mano rajone“ (Kupiškio r. žemėlapio kūrimas su Vilnių ir Kupiškio rajoną siejančiomis istorijomis). Dalyvaus 7 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

29

tikslinama

Rudeninis pasibuvimas „Su šypsena einu per rudenį...“

Virbališkių buvusios mokyklos aktų salė

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, V. Katelienė

Spalis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

2–6, 9–11, 13, 16–20, 23–27,

30–31

14–16 val.

Klubas „Po pamokų“

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė

2–7

11–17 val.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kupiškio rajono Sąjūdžio rėmimo iniciatyvinės grupės surengto mitingo 1988 m. spalio 10 d. vaizdo medžiagos peržiūra (registracija nebūtina)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

2–11

 

Kilnojamoji Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Parodų salė ir III a. koridorius

Atsakingas asmuo – A. Venckus

2–31

 

Spaudinių paroda „Sąjūdžio datas minint“, prisimenant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio renginius Kupiškio krašte prieš 35-erius metus

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

2–31

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 4B kl. mokinių piešinių paroda „Vasaros palydos“ (mokyt. A. Songailienė)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023“: Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė, Henrikas Orakauskas, Genia Vaičikauskienė, Janina Matekonytė, Julijonas Jonas Kaladė (nuo 4 d.), Pranas Gerulis (nuo 20 d.)

Kupiškio VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, J. Pipynienė

2–31

 

Virtuali paroda „Yra valia – yra žmogus, nėra valios – nėra žmogaus“ (Jonui Laužikui – 120 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

ir „Facebook“  https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

2–31

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirto virtualių viktorinų ciklo „Pakeliaukim po Aukštaitiją“ 7-oji viktorina „Panevėžio kraštas“

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir  „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

3

10 val.

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinio gyventojų kūrybinių darbų parodos „Mūsų dienos šviesios“ pristatymas

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

3, 10, 17, 24

16 val.

Muzikiniai antradienių pavakariai: vinilo plokštelių perklausos

Parodų salė

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

3–26

 

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinio gyventojų kūrybinių darbų paroda „Mūsų dienos šviesios“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

4

17.15 val.

Vakaras su žurnaliste, visuomenės veikėja Nijole Baužyte

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

5

10–17 val.

Audiovizualinio turinio kūrimo mokymai gyventojams kartu su „Meno avilio“ komanda

Būtina registracija:  https://forms.gle/yvSKgMjQNTRK8XuP8

Interneto skaitykla

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Dugnienė

6, 13, 20, 27

16–17 val.

Virtualios realybės žaidimai

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

9–11,

16–18, 23–25

13–16 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

11–31

 

Ričardo Peleckio tapybos darbų paroda

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12

10 val.

Skaitymo skatinimo mokymai „Iliustruotojų dirbtuvės bibliotekininkams“. Lektorė dailininkė, rašytoja Kotryna Zylė

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

16

11 val.

Edukacija „Baltoji lazdele nepaklaidinki“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 3C klasė

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, G. Jociuvienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio rajono filialo atstovai

16, 23, 30

 

NVŠ būrelio „Skautiškos ekspedicijos“ užsiėmimai

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

18

10 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Rudens spalvų pasaka“

Mokyklos „Varpelis“ lauko klasė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

18

14 val.

Mokymai „Apie sveikatą ir knygas“. Atvyksta Lietuvos audiosensorinės bibliotekos ELVIS autobusas

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

19

10.30 val.

Konferencija „Šventas Juozapatas – ekumenizmo šauklys“, skirta LR Seimo paskelbtiems Šventojo Juozapato (Ivano, prieš 400 m. nukankinto) metams paminėti

Konferencijų salė

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, dr. A. Vasiliauskienė

20–30

 

Virtuali paroda „Simonui Daukantui – 230 m.“

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

21

11 val.

Orientacinis žygis šeimoms, skirtas Medijų ir informacinio raštingumo savaitei. Žygio pradžios vieta – Kupiškio viešoji biblioteka (L. Stuokos-Gucevičius a. 3A, Kupiškis)

Kupiškio miestas

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Dugnienė

23–30

 

Medijų ir informacinio raštingumo savaitės veiklos

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Dugnienė

25

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimas

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

25

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie skaitytas knygas

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

26

18 val.

Muzikinės grupės „IL SENSO“ koncertas mūsų partneriams Ukrainoje paremti

Konferencijų salė

Organizuoja: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyrius

28

 

Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (skenuoti laiškai, 1960–1970 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/juozas-kedainis/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

28

 

Virtualus sąrašas „Kupiškio rajonas respublikinėje spaudoje:  2023 m. birželis–liepa“

Kupiškio VB interneto svetainė  https://www.kupiskiovb.lt/kupiskio-krastas-spaudoje/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

tikslinama

tikslinama

Susitikimas su kino ir teatro aktore, režisiere Janina Matekonyte

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1

 

13 val.

14 val.

Tradicinė kaimo šventė „Sveikas kaimynėli!“

Tituliniai šv. Teresės atlaidai Lukonių koplyčioje

Koncertas Lukonių skaitytojų aptarnavimo punkto salėje

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, kun. V. Bloškis, A. Sutkus, D. Virbickienė, V. Kunskienė

2

10 val.

Popietė „Tesušyla širdys“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2–5

 

Spaudinių paroda „Be praeities nėra ir ateities“, skirta Baltų vienybės dienai

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

2–6

 

Kūrybinės dirbtuvės moksleiviams „Komiksai „Miestas, kurio nėra“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, B. Kairienė, A. Laužikienė, A. Užtupienė

2–11

 

Knygų ir spaudinių paroda „Literatūra apie Vilniaus getą“, skirta Lietuvos žydų genocido atminimo dienai ir Vilniaus geto likvidavimo 80-mečiui

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, E. Manelis

2–13

 

Fotografijų paroda „Jūros alsavimas Juozo Kraujūno fotografijose“, skirta Klaipėdos krašto metams paminėti

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Spaudinių ir dokumentų paroda „Nuo mažens norėjau piešti ir kurti“ (Geniai Vaičikauskienei – 70 m.)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–31

 

Indrės Šiurienės sapnų gaudyklių paroda

Buvusios Juodpėnų mokyklos I-o aukšto  koridorius

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Kupiškio KC Šimonių padalinio darbuotojai

2–31

 

Virtuali paroda „Literatūra apie Vilniaus getą“

Alizavos padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

2–31

 

Nijolės Jackevičiūtės kūrybos darbų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Dokumentų paroda „Lukonių bendruomenei – 20 m.

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus I-os klasės mokinių piešinių paroda „Mano augintinis“ (mokyt. S. Keršulienė)

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Gražinos Pelenienės tapybos darbų paroda „Rudens vaivorykštės pagimdyta“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2–31

 

Spaudinių paroda „Baigėsi katino dienos“, skirta Mokslo ir žinių dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–31

 

Spaudinių paroda, skirta Lietuvos istoriko, rašytojo ir švietėjo Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Jūratės Samulionienės puodelių kolekcijos paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

9 val.

Literatūrinė valanda vaikams „Mano mokytoja“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3

14 val.

Naujų knygų ir žurnalų pristatymas

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Rožės žydi raudonai“ (Alfonsui Bieliauskui – 100 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

3–31

 

Dokumentų paroda „Patirtis, išmintis, branda“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

3–31

 

Arvydo Indreikos rankdarbių paroda „Mano laisvalaikis“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Aš po mirties sugrįšiu paukščiu, žiedeliu“ (Alfonsui Bieliauskui – 100 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5–31

 

Spaudinių paroda „Literatūra – tai mokslas ir atradimas“ (Alfonsui Bieliauskui – 100 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

5–31

 

Dokumentų paroda „Žemės turtas – žmogus“ (Alfonsui Bieliauskui – 100 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7, 14, 21, 28 d.

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

9

13 val.

Pokalbiai „Senjorų kasdienybė šiandieniniame kaime“, skirti Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Senjorės Genovaitės Družienės eilėraščių skaitymas. Svečiuose Kupiškio KC „Bočių“ choras, vadovė Rasa Rugaitytė ir Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Marytė Semaškienė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10

13 val.

Muzikinė popietė „Džiuzepei Verdžiui – 210 m.“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

10

14 val.

Popietė „Vasara su knyga“ pabaigtuvės“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

11–31

 

Mokinių sukurtų komiksų paroda „Miestas, kurio nėra“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

16–31

 

Dariaus Kalendros piešinių paroda „Vienaturčio prisiminimai apie Salamiesčio mokyklą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

16–31

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos žavesys“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Otfrydui Proisleriui – 100 m.“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

16–31

 

Literatūros paroda, skirta vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio 100-osioms metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

17

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Gyvenimas – geriausias Mokytojas“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

17

14 val.

Susitikimas su Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstove regionams Asta Kregžde „Baltosios lazdelės istorija“, skirtas Pasaulinei baltosios lazdelės dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

18

11 val.

Mokymai „Apie sveikatą ir knygas“

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, A. Kregždė

18

13 val.

Prevencinis renginys „Prekyba žmonėmis“. Susitikimas su Kupiškio policijos komisariato bendruomenės pareigūnu

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

19

10 val.

Norvegų autorės Marianne Gretteberg Engedal knygos „Dešrelių vagis“ skaitymas ir aptarimas. Dalyvaus Alizavos pagr. mokyklos 4 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

23–31

 

Gamtos mokytojo Audriaus Inapo fotografijų paroda

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

24

9.15 val.

Edukacija „Kas slepiasi knygų lentynose“

Šepetos padalinys

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, A. Kregždė

24

11.15 val.

Edukacija „Kas slepiasi knygų lentynose“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, A. Kregždė

tikslinama

tikslinama

Lietuvos apiterapeutų paskaita

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

26

10 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

27

 

Pasirinktų knygų pristatymas kuriant filmukus. Dalyvaus Alizavos pagr. mokyklos 4 kl. ir 7 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

30

13 val.

Popietė „Moliūgėlio šventė“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

Lapkritis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–30

14–16 val.

Klubas „Po pamokų“

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

3, 10, 17, 24

16–17 val.

Virtualios realybės žaidimai

Interneto skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

3–8

 

Spaudinių paroda „Sąjūdžio datas minint“, prisimenant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio renginius Kupiškio krašte prieš 35-erius metus

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

3–10

 

Ričardo Peleckio tapybos darbų paroda

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

3–30

 

Literatūros paroda „Istorikas, švietėjas Simonas Daukantas“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

3–30

 

Rimos Kalinkienės angelų paroda „Angelų svajonės“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

3–30

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 4C kl. mokinių piešinių paroda „Vaikų džiaugsmas“ (mokyt. D. Marmokienė)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3–30

 

„Kupiškio kalendorius 2023“: Julijonas Jonas Kaladė, Pranas Gerulis, Jonas Morkūnas (nuo 18 d.), Jurgis Stankevičius (nuo 19 d.)

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

6, 13, 20, 27

15–16.30 val.

NVŠ programos „Skautiškos ekspedicijos“ užsiėmimai

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6–8, 13–15,

20–22, 27–29

10 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai

Interneto skaitykla

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6–8,

13–15, 20–22, 27–29

13–15 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

7

10 val.

TAU Literatūros fakulteto užsiėmimas

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

7, 14, 21, 28

16 val.

Muzikiniai antradienių pavakariai: vinilo plokštelių perklausos

Parodų salė

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

8, 22

10–12 val.

„Žirniukų“ klubas

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

8–30

 

Nuotraukų paroda „Klaipėdos krašto metams“. Iš Juozo Kraujūno fotografijų archyvo

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

10, 17

10 val.

Medijų ir informacinio raštingumo mokymai

Interneto skaitykla

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

11

15 val.

Dokumentinės kino apybraižos apie poetę, partizanę Dianą Glemžaitę „Kai Baltas Vytis pakils“ premjera. Dalyvaus scenarijaus autorė ir prodiuserė Danguolė Bunikienė

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

11–30

 

Faustos Diržytės tapybos darbų paroda „IŠ-SAU-GOTI“

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

14

10 val.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14

10 val.

Kunigo Petro Markevičiaus (1912–1987) tapybos ir akvarelių albumo „Šventas vakaras“ pristatymas

Kupiškio dekanato „Caritas“

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

15

10–15 val.

Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų Komunikacijos grupės susitikimas

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

16

13 val.

Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

17

10 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Lapkričio pasaka“

Mokyklos „Varpelis“ lauko klasė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

21

17.15 val.

Edukacija „Advento vainikas“

Parodų salė

Atsakingi asmenys: S. Bakanienė, N. Paukštienė, I. Žurauskienė

22

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie skaitytas knygas

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

23

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Rudens karuselė“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

23

15 val.

Edukacija „Šiaudiniai eglutės žaisliukai, girliandos“. Dalyvauja tradicinių amatų meistrė Zita Kumpelienė

Parodų salė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

24

10 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Dugnienė

24–30

 

Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (skenuoti laiškai, 1960–1961 m.)

Kupiškio VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

28

10 val.

Skaitymai bibliotekoje. Dalyvauja Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1C kl. mokiniai (mokyt. A. Širvelienė)

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

30

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Konferencijų salė

Atsakingi asmenys: S. Bakanienė, J. Vosylienė

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

3

 

10 val.

Edukacija „Skulptūros iš popieriaus“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

3

11 val.

Susitikimas su Lietuvos audiosensorinės bibliotekos darbuotojais

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3

14 val.

Mokymai „Apie sveikatą ir knygas“. Dalyvaus Lietuvos audiosensorinės bibliotekos darbuotojai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–13

 

Gamtos mokytojo Audriaus Inapo fotografijų paroda

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“ Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

3–15

 

Spaudinių paroda „Literatūra – tai mokslas ir atradimas“ (Alfonsui Bieliauskui – 100 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

3–16

 

Dariaus Kalendros piešinių paroda „Mokykliniai prisiminimai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

3–30

 

Subačiaus gimnazijos 3 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Rudenį miške“ (mokyt. J. Naujokaitienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3–30

 

Nijolės Jackevičiūtės kūrybos darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

3–30

 

Mariaus Merkio darbų paroda „Gyvenimo spalvos gamtos vaizduose“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

3–30

 

Židronės Čereškevičienės dirbinių iš odos paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

3–30

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos žavesys“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3–30

 

Jadvygos Žekonienės kūrybinių darbų paroda

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

3–30

 

Spaudinių paroda „Aš vejuosi vasarą... pasikinkęs jauną vėją“ (Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Poetui, dramaturgui Kaziui Binkiui – 130 m.“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4, 11, 18, 25

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–30

 

Spaudinių paroda „Lietaus nykštukai“

(Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6

14.40 val.

Kulinarų popietė „Fermentavimo paslaptys“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Petrošius

6–10

 

Informacinis stendas, skirtas prancūzų rašytojo ir filosofo Albero Kamiu 110-osioms gimimo metinėms

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

6–30

 

Dokumentų paroda „Literatūros ir dailės vienovė“

(Leonardui Gutauskui – 85 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

6–30

 

Spaudinių paroda „Kur nakvoja vėjai“

(Leonardui Gutauskui – 85 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

6–30

 

Spaudinių paroda „Drąsa būti savimi kūryboje“, skirta vaikų rašytojui Leonardui Gutauskui ir poetams Kaziui Binkiui, Violetai Palčinskaitei

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

7, 14, 21, 28

14 val.

Senjorų klubas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7–20

 

Dokumentų paroda „Amžinosios vertybės“ (rašytojui, dailininkui Leonardui Gutauskui – 85 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8

9 val.

Edukacinė pamoka „Subačiaus miestui – 150 m.“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

8

10 val.

Rytmetis su Erkiuliu Puaro

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

9

13 val.

Edukacinis užsiėmimas „Šiaudinių eglutės žaisliukų, kalėdinių žvaigždžių ir girliandų pynimas“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10–19

 

Moksleivių meninių kompozicijų paroda „Kalėdos Šiaurėje“

Alizavos pagrindinės mokyklos koridoriai

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

13

8.30–12.55 val.

Šviesos ir žodžio šventė „Švenčiame Emilio 60-metį!“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė, O. Šiupinienė, A. Janušauskienė, B. Kairienė, A. Laužikienė, A. Balčiūnienė

13

9 val.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

13, 14, 15, 16,

8.30 val.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“ – „Kalėdos Šiaurėje“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

13–20

 

Spaudinių paroda „Šiaurietiškas kampelis“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

13–30

 

Vaikų piešinių paroda „Kalėdos Šiaurėje“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

14

14.30 val.

Žaidimų popietė vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

14, 15

8.30–14.35 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdinio žaisliuko gamyba“. Dalyvaus Alizavos pagrindinės mokyklos 1–9 kl. mokiniai

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Petrošius

14–30

 

Spaudinių paroda „Pasaulinė diabeto diena: ką žinome apie šią ligą?“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

15

13 val.

Kūrybinės dirbtuvės „Adventinės staigmenos“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

15–30

 

Danutės Palaimienės darbų paroda „Šiaudo trapumas ir blizgesys“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

10 val.

Garsiniai skaitymai vaikams, skirti Šiaurės šalių literatūros savaitei

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

17

tikslinama

Viktorina vaikams „Ką žinai apie Emilį iš Lionebergos?“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

17

12 val.

Edukacija „Belaukiant Kalėdų“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, N. Paukštienė, A. Babajan, I. Šiurienė

17

14 val.

Popietė „Namai kvepiantys obuoliais“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

17

16 val.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

17–24

 

Spaudinių paroda „Mumių šalis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

17–24

 

Dokumentų paroda „Ką skaito šiauriečiai?“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20

14 val.

Popietė „Kas tos Šiaurės šalys?“ (Pažintis su švedų rašytojos Astridos Lindgren kūryba)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

20, 21, 22, 23, 24

9 val.

Skaitymo rytmečiai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Animacinio filmuko „Bjaurusis ančiukas“ peržiūra ir aptarimas

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

20–30

 

Knygų paroda „Violetos Palčinskaitės poezija“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

20–30

 

Dokumentų paroda „Pro šviesų vaikystės langą“

(Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

20–30

 

Spaudinių paroda „Rašant atradau pasaulį iš naujo“

(Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

20–30

 

Dokumentų paroda „Aš vejuosi vasarą“

(Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Salamiesčio padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23

10 val.

Rytmetis „Atverkime gerumui širdį“. Svečiuose Kupiškio socialinės globos namų gyventojai

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Ažusienienė

23

14 val.

Popietė „Svečiuose danų rašytojas Hansas Kristianas Andersenas“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

24

10 val.

Edukacija „Žiemos švenčių belaukiant“ (Advento vainikų pynimas ir žvakių liejimas)

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

24

14 val.

Viktorina „Šiaurės šalių literatūra, gamta ir kultūra“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

24

18 val.

Skaitymo skatinimo popietė „Pepės gimtadienis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

24

19 val.

Kalėdų eglutės ir Prakartėlės įžiebimo šventė

Juodpėnų kaimo aikštė ir aikštelė prie Juodpėnų bibliotekos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio KC Šimonių padalinys

27

14 val.

Advento popietė

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

Gruodis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1, 4–8, 11–15, 18–22

14–16 val.

Kalėdų dirbtuvės klube „Po pamokų“

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

1, 8, 15, 22, 29

16–17 val.

Virtualios realybės žaidimai

Interneto skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–9

 

Faustos Diržytės tapybos darbų paroda „IŠ-SAU-GOTI“

Parodų salė

Atsakingas asmuo – S. Bakanienė

1–20

 

Paroda „Tirpstančio ledo iliuzija“ (Šiaurės šalių dizaino pavyzdžiai)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

1–20

 

Spaudinių paroda „Po kabančiu pasakos tiltu“

(Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Zitos Kumpelienės kūrybinių darbų paroda „Maži kūrybiniai stebuklai“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

1–30

 

Irmos Maižienės angelų kolekcijos paroda „Kai angelo šviesa apgaubia“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–30

 

Astos Astravienės kūrybinių darbų paroda „Atverk fantazijos duris“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–30

 

Fotografijų ir knygų paroda „Klaipėdos kraštas Juozo Kraujūno fotografijose“, skirta LR Seimo paskelbtiems Klaipėdos krašto metams paminėti

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–30

 

Ekskursijos po Kupiškio viešąją biblioteką

(Trukmė – 45 min.)

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2023“: Jonas Morkūnas, Jurgis Stankevičius, Algirdas Leonas Balna (nuo 3 d.), Feliksas Bugailiškis (nuo 27 d.)

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

1–30

 

„Skaitmeninės kolekcijos“

Kupiškio VB interneto svetainė

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

1–30

 

Virtualus sąrašas „Kupiškio kraštas spaudoje“

Kupiškio VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

2

14 val.

Romansų popietė „Dainuok, širdie“

Parodų salė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

4, 11, 18

10 val.

Medijų ir informacinio raštingumo mokymai

Interneto skaitykla

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

4, 11, 18

15 val.

NVŠ programos „Skautiškos ekspedicijos“ sueigos

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

4–6, 11–13,

18–20, 27

13–15 val.

Robotikos užsiėmimai

Robotikos erdvė

Atsakingas asmuo – M. Tiliūtė

5

10 val.

Edukacija „Kalėdų belaukiant“. Edukaciją veda Gražina Pelenienė

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

5, 12, 19

11–13 val.

Kupiškio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) užsiėmimai

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

5, 12, 19

16 val.

Muzikiniai antradienių pavakariai: vinilo plokštelių perklausos

Audioteka

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

5–30

 

Literatūros paroda „Prisilieskime prie Kalėdų paslapties“

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

6

12 val.

Pasakojimo kūrimas pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne)vienas“. Dalyvauja Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2D klasė (mokyt. L. Rožėnienė)

Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

7

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Konferencijų salė

Atsakingi asmenys: S. Bakanienė, J. Vosylienė

7

11 val.

Mokymai „Portalas epaveldas.lt: pažink, naudok, kurk“ bibliotekų, muziejų darbuotojams. Organizatorius Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

7

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie skaitytas knygas

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

8

17.30–19 val.

Kalėdų Senelio rezidencija

Parodų salė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

9

14–17 val.

Kalėdų Senelio rezidencija

Parodų salė

Atsakingas asmuo – S. Bakanienė

11

16 val.

Angelės Šimoliūnienės trimačio vaizdo tapybos darbų parodos „Praskleidus uždangą“ pristatymas.

Parodų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

11–30

 

Angelės Šimoliūnienės trimačio vaizdo tapybos darbų paroda „Praskleidus uždangą“

Parodų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

12

17.15 val.

Edukacija „Kalėdinis vainikas“

Būtina registracija tel. 8 459 35471

Parodų salė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

13

17 val.

Kazimiero Jakučio muzikinė kelionė „Baltas vilkas“ kartu su akustine grupe. Renginys mokamas. Bilietus platina bilietai.lt

Parodų salė

Atsakingas asmuo – J. Motiejūnienė

13, 27

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimai

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

14

10 val.

Pasakų rytmetis „Seku seku pasaką“. Dalyvauja Kupiškio mokyklos „Varpelis“ „Angeliukų“ grupė (auklėtoja D. Šimėnė)

Parodų salė

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, L. Kliopkinienė

14

15–16 val.

Edukacija „Kalėdinės dekoracijos“

Parodų salė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Dugnienė

14, 15, 18–23

14 val.

Kalėdiniai skaitymai „Pasakų Kalėdos bibliotekoje“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

15

16–18 val.

Kalėdų Senelio rezidencija

Parodų salė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

16

14–17 val.

Kalėdų Senelio rezidencija

Parodų salė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

19

13–14 val.

Edukacija „Žibančios Kalėdos“

Parodų salė

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Dugnienė

20

16 val.

Muzikinė valandėlė „Antanui Šabaniauskui – 120 m.“

Audioteka

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

21

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Žiemos pasaka“. Dalyvauja Kupiškio mokyklos „Varpelis“ jungtinė lavinamoji klasė (spec. pedagogė V. Žvybienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

21–30

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 4B kl. mokinių piešinių paroda „Žiema atėjo“ (mokyt. A. Songailienė)

Knygų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

27–29

14–16 val.

Šventinis „Atostogautojų klubas“

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1

10 val.

Edukacija „Žiemos švenčių belaukiant“ (Advento vainikų pynimas)

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1

13 val.

Akcija „Puošiame bibliotekos erdves su jaunaisiais bibliotekos bičiuliais“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–11

 

Knygų paroda „Violetos Palčinskaitės knygų lobynas“, skirta autorės 80-mečiui

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Rašant atradau pasaulį iš naujo“ (Violetai Palčinskaitei – 80 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–22

 

Dokumentų paroda „Adventas – ramybės, paslapties ir mistinis laikas“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–29

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Klaipėdos kraštas“, skirta Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 100-mečiui

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–29

 

Piešinių paroda „Gražuolė eglutė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–30

 

Subačiaus gimnazijos popamokinės veiklos „Kūrybinio rašymo dirbtuvėlės“ 1 kl. mokinių darbų paroda (mokyt. J. Petrauskienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Spaudinių, knygų ir fotografijų paroda „Subačiaus miestui – 150 m.“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Gražinos Pelenienės kūrybos darbų paroda

Lukonių SAP Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Mariaus Merkio darbų paroda „Gyvenimo spalvos gamtos vaizduose“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Kalėdinių atvirukų paroda „Kalėdų stebuklas“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–30

 

Danutės Palaimienės darbų paroda „Šiaudo trapumas ir blizgesys“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos žavesys“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1-30

 

Irenos Daukienės rankdarbių paroda „Kalėdinis stebuklas“ ir prakartėlė

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

2, 9

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Man gražu, kai eilėraštis skamba“

(Antanui Jonynui – 100 m., Adomui Mickevičiui – 225 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Knygnešių laikų kūrėjas“

(Prozininkui, vertėjui Pranui Mašiotui – 150 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Medžio drožėjo gyvenimas ir kūryba“ (Algirdui Leonui Balnai – 95 m.)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

4

15 val.

Edukacija „Belaukiant Kalėdų vaikams“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, E. Lučinskienė

4–8

 

Dalyvavimas nacionaliniame konkurse „Vilnius mano mieste“.

Balsavimas https://www.700vilnius.lt

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

4–22

 

Spaudinių paroda „Pranas Mašiotas ir jo kūryba“, skirta autoriaus 160-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5

10 val.

Advento skaitymų valanda „Stiprūs bendrystėje“, skirta Pasaulinei žmonių su negalia dienai

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

5

15 val.

Popietė „Kalėdinio žibinto gaminimas“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

5, 12

14 val.

Senjorių klubas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5–30

 

Spaudinių paroda „Vaikučių pasakėlės“

(Pranui Mašiotui – 160 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

5–30

 

Piešinių paroda „Žiemos peizažas“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6

12.30 val.

Kultūrinė edukacija vaikams „Saulėgrąžos ratu: Kalėdos“

Panevėžio kraštotyros muziejus

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6, 8, 12, 13

9 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Belaukiant šventų Kalėdų“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6, 13

14 val.

Žaidimų popietės vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

8

12 val.

Popietė „Adventiniai pamąstymai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys: G. Laucienė, R. Gatautienė

8

15 val.

Aldonos Ramanauskienės parodos „Zentangle menas“ atidarymas ir edukacija „Zentangle piešimo technika“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

11–29

 

Spaudinių paroda „Prano Mašioto pasakėlės“, skirta rašytojo 160-osioms gimimo metinėms

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

11–30

 

Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Pasitinkam DRAKONO metus“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Užtupienė

12

14 val.

Edukacija „Kalėdinė dovanėlė... sau“

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

12

15 val.

Popietė „Kalėdinio žaisliuko gamyba“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

13

16 val.

Adventinė popietė „Gerumas beldžiasi į širdį“. Kalėdinės eglė įžiebimas

Virbališkių buvusios mokyklos prieigose

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, V. Katelienė

14

10 val.

Kalėdinių žaisliukų gamyba

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

14

14 val.

Edukacija „Pasigaminkime adventinę žvakę“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys: G. Laucienė, D. Petrošius

14–30

 

Spaudinių paroda „Rašau neskubėdamas“

(Antanui Jonynui – 100 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

15

10 val.

Popietė „Pasaka prie kalėdinio žibinto“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

18–30

 

Knygų dovanojimo akcija „Imbierinės Knygų Kalėdos“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

19–29

 

Spaudinių paroda „Senelio pasakos“ (Prozininkui Pranui Mašiotui – 160 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20

 

Kalėdinė akcija „Gerumo miestas“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Užtupienė, B. Kairienė

20

10 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

20

14 val.

Popietė vaikams „Iš kur atkeliavo Kalėdos?“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

20–30

 

Kalėdinių atvirukų ir kalėdinės atributikos paroda „Švenčių nuojauta“

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

22

 

Kalėdinis vaikų karnavalas „Inscenizuojame lietuvių liaudies dainą“

Alizavos pagrindinės mokyklos salė

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

27

10 val.

Žaidimų popietė vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė
Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-29 11:42