Renginių planas

2023 m.

Sausis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–31

 

Virtuali paroda „Krašto gamtos ir istorijos įkvėptas: Vidmantui Markevičiui – 90 m.“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/  ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė     

1–31

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ viktorinos „Svarbūs 2022-ųjų metų įvykiai, laimėjimai, žmonės“ ir „Kupiškėnai – 2022-ųjų jubiliatai“ 

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė,  L. Matiukaitė

2–31

 

Spaudinių paroda „Iš Vidmanto Markevičiaus kalendorių kolekcijos“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė     

2–31

 

Spaudinių paroda „Ateikit, niekad neapvilsiu“

Martynui Vainilaičiui – 90

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Einu per pasaulį tartum per šventovę“ Prozininkui ir dramaturgui V. Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

6–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jonas Černius“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

9–31

 

Virtuali paroda „Žodžiai išlieka, nors juos ištarusios nebėra: Eugenija Urbonienė (1943–2007)“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/  ir „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/  

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

9 arba 16

tikslinama

Skaitymo iššūkio žaidimo „Draugoteka“ pristatymo renginys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

10–31

 

Paroda „Atvirukai iš seno lagamino“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

10–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Palma Stančikaitė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

10–31

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus, Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnių klasių mokinių darbų paroda (mokytoja I. S. Pučėtienė)

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

19

10.30 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Iš ko susideda metai. Žiema“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20

 

Virtualus sąrašas „Kupiškio rajonas respublikinėje spaudoje: lapkritis–gruodis“

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/kupiskio-krastas-spaudoje/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

20

10 val.

Pasakojimo pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne) vienas“ kūrimas

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Boružėlių grupė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

25

10 val.

Eilėraščių skaitymai „Aš rašau tik tada, kai pavirstu vaiku“, skirti Martyno Vainilaičio 90-mečiui

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 2C klasė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

25

17 val.

Knygų klubas „Knygius“: pašnekesiai apie skaitytas knygas

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

25–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė“

VB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Kultūros paso programa mokiniams ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija

tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Kaimo padaliniai

2–6

 

Spaudinių paroda „Kaip kunigas, aš ne poetas, o kaip poetas aš ne kunigas“. Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–10

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės moksleivių kūrybinių darbų paroda „Paskutinis rudens atokvėpis“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–15

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų paroda „Gražūs darbai džiugina“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–16

 

Spaudinių paroda ,,Kokį jį prisimename...“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–20

 

Spaudinių paroda „Skaudūs įvykiai liudija“, skirta Sausio 13-ajai atminti

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Spaudinių paroda, skirta prozininko ir dramaturgo Vinco Mykolaičio-Putino 140-osioms gimimo metinėms

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

2–31

 

Vidos Tubelienės paroda „Rankų darbo mezginiai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Tarp dviejų aušrų“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3

16 val.

Popietė „Kas yra žmogus sukūręs Batuotą katiną, Pelenę ir Raudonkepuraitę?“ Pažintis su Šarliu Pero

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

3–31

 

Spaudinių paroda „Girios televizorius“

Anzelmui Matučiui – 100 m.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

3–31

 

Alfonso Blažio akvarelės darbų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

4–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimą paskyriau kunigystei“, skirta kunigo, garbės kanauninko, kraštiečio Antano Balaišio

100-osioms gimimo metinėms

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

5

16 val.

Naujų knygų vaikams pristatymas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

5–31

 

Virtuali paroda „Anzelmui Matučiui – 100“

Šepetos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

6–19

 

Spaudinių paroda „Vaikiškiausias vaikų poetas“

Anzelmui Matučiui – 100 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6–26

 

Dokumentų paroda „Būties valanda“. Poetui, prozininkui ir dramaturgui Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–31

 

Virtuali Anzelmo Matučio kūrybos paroda „Vaikiškiausias vaikų poetas“

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Nenoriu išnykti“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

6–31

 

Virtuali paroda „Altorių šešėly“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–31

 

Virtuali paroda „Būties valanda...“

Vincui Mykolaičiui-Putinui – 140 m.

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–31

 

Spaudinių paroda „Aš dovaną gyvą namolei nešu“

Anzelmui Matučiui – 100 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7–31

 

Spaudinių paroda „Nuo pasakų iki „fantasy“ žanro“

Martynui Vainilaičiui – 90, Anzelmui Matučiui – 100

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

9–31

 

Spaudinių paroda „Kas žmogiuko širdyje“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

10

16 val.

Virtuali edukacinė veikla „Laisvės takais“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

12

15.30 val.

Knygrišystės dirbtuvės vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Vetkinaitė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija...“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

13

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija...“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

8.30 val.

Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas prie laužo

Alizavos pagrindinės mokyklos kiemas

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

13

12 val.

Minėjimas „Sausio 13-osios įvykiai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

13

12 val.

Sausio 13-osios minėjimas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

13

15 val.

„Kai nėra laisvės, nėra ir žmogaus“ (L. Tolstojus). Žvakučių deginimo akcija, prisiminimų rytmetis Laisvės gynėjų dienai

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, B. Tručilauskienė

13–31

 

Spaudinių paroda „Atmintis gyva“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

16–31

 

Spaudinių paroda ,Noriu grįžti į pradžios mokyklą“

Vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

17

8.30 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažintis su Indrės Zalieckienės eilėraščių knyga „Kaip sutramdyti žvėryną“. Edukacinis žaidimas „Šviesiuko emocijos“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė, O. Šiupienienė

18

14 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

20

15 val.

Danguolės Totorienės knygos „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20–31

 

Vlado Užtupo kūrybinių darbų paroda „Netikėti sprendimai“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, E. Sarsevičius

20–31

 

Vandos Šimonytės rankdarbių paroda „Kad niekas nesušaltų“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20–31

 

Virtuali Vlado Užtupo kūrybinių darbų paroda „Netikėti sprendimai“

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

20–31

 

Virtuali paroda ,,Atmintis išlieka gyva...“

Linui Vidugiriui – 95 m.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

25

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Vilniaus vardo 700-mečiui

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, J. Kuliukienė, M. Baguškienė

25

11 val.

Popietė, skirta Lietuvos sostinės Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

25–31

 

Virtualus konkursas „Žiema – stebuklai už lango“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

26–31

 

Dokumentų paroda „Mano volungėlė“

Vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

26–31

 

Virtuali paroda „Mano volungėlė“

Martynui Vainilaičiui – 90 m.

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

26

15 val.

Popietė „Spalvoti akmenėliai“, skirta poeto Martyno Vainilaičio 90-mečiui

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

27

10

Skaitymų ir pokalbių valanda „Maža tauta – stipri dvasia“, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, D. Bukavičienė

27–31

 

Virtuali Vidos Tubelienės darbų „Rankų darbo mezginiai“ paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

31

 

Aurelie Chien Chox Chine knygos „Mano jausmai“ skaitymas ir aptarimas (Iš prancūzų kalbos vertė buvusi Alizavos mokyklos mokinė Donata Pleskevičienė (Užtupaitė). Edukacinis žaidimas „Šviesiuko emocijos“

Alizavos vaikų dienos centras

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė

Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–28

 

Virtuali paroda „Žodžiai išlieka, nors juos ištarusios nebėra: Eugenija Urbonienė (1943–2007)“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–28

 

Virtuali paroda „Krašto gamtos ir istorijos įkvėptas: Vidmantui Markevičiui – 90 m.“

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook“

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–28

 

Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ viktorinos „Svarbūs 2022-ųjų metų įvykiai, laimėjimai, žmonės“ ir „Kupiškėnai – 2022-ųjų jubiliatai“

Kupiškio VB „Facebook“ ir interneto svetainė

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė, Palma Stančikaitė, Jonas Černius“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Buvau į Lietuvą išėjęs“

Sigitui Gedai – 80 m.

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2

10 val.

Literatūriniai skaitymai „Baltoji varnelė kviečia vaikus“, skirti poeto Sigito Gedos 80-mečiui paminėti

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 3B kl.

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2

10 val.

Muzikinė valandėlė „Dainos vaikams pagal Sigito Gedos tekstus“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

3–28

 

Spaudinių paroda „Prisimenant Sigitą Gedą“, skirta poeto, vertėjo Sigito Gedos 80-mečiui

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

3–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Aldona Adelė Čiurlytė“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

4–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Vladas Zinkevičius“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

8–28

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Klementina Vosylytė“

Kupiškio VB „Facebook“

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

9

 

10 val.

Kristinos Puronaitės knygelės „Išgelsvinta pieva“ pristatymas

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 2B kl.

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

9 ir 17

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Kurkim pasaką kartu“

Kupiškio mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

10

10 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse pagal Kotrynos Zylės knygą „Geriausia diena“

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ pavėsinė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

13–28

 

Virtuali paroda „Tolstantis krantas“ (Vytautas Rudokas 1928–2006)

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

15–28

 

Virtuali paroda „Lietuvos istorija senųjų knygų puslapiuose“ (Iš Kupiškio viešojoje bibliotekoje saugomų asmeninių bibliotekų kolekcijų)

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook“

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

16

 

NVŠ „Skautiškos ekspedicijos“ narių dalyvavimas Vasario 16-osios minėjime Kupiškio mieste

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

20

9 val.

Skaitymo iššūkio žaidimo „Draugoteka“ pristatymo renginys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė

21

 

10 val.

Edukacinė veikla „Užgavėnių kaukės darymas“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, ikimokyklinė grupė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

22

 

NVŠ „Skautiškos ekspedicijos“ veikla – Saulės pasitikimas

Kupiškio miestas

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

22

17 val.

Knygų klubas „Knygius“. Pašnekesiai apie Knygų mugėje dalyvausiančius autorius

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

23

 

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų vedamos edukacijos Vilniaus knygų mugėje

Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo, Vilnius

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, R. Bugailiškienė, I. Gasparonienė

24

13 val.

Protų kova 5–8 kl. mokiniams „Moku gimtąją kalbą“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

25

 

Skautų išvyka į Tetės gimtadienį

Panevėžys

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

28

9 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos konferencijų salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

28

13 val.

Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys „Žodžio kelionė“ (dalyvauja profesorė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausioji metodininkė-tyrėja Jolanta Elena Zabarskaitė) 

Kupiškio etnografijos muziejus (Viešoji biblioteka – renginio partneris)

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, J. S. Jurėnienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42 216  arba

el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42 216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Padaliniai ir skaitytojų aptarnavimo punktai

1–9

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų paroda „Gražūs darbai džiugina“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–13

 

Vandos Šimonytės rankdarbių paroda „Kad niekas nesušaltų“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Poeto talento jėga yra vaizduotė“

Sigitui Gedai – 80 m.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Vaikystės vasara“ (M. Vainilaičio kūryba)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–15

 

Valdemaro Šimkaus fotografijų paroda „Laisvės istoriją kuriame patys“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–28

 

Subačiaus vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ kūrybinių darbų paroda „Žiemos šventės“ (mokyt. K. Batutienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–28

 

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių paroda

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–28

 

Alfonso Blažio akvarelės darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Dokumentų paroda „Tas kelias į Vilnių...“, skirta Vilniaus vardo paminėjimo 700-mečiui

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–28

 

Vidos Tubelienės rankų darbo mezginių paroda

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Nuo pasakų iki „fantasy“ žanro“

Martynui Vainilaičiui – 90, Anzelmui Matučiui – 100

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–28

 

Spaudinių paroda „... didis poetas, gyvenimo diletantas“

Sigitui Gedai – 80 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3

10.30 val.

Pamoka „Vilniui – 700 m.“ specialiųjų ugdymosi poreikių lavinamųjų klasių mokiniams

Kupiškio mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

3–28

 

Virtuali paroda „Jų pėdos Gindviliuose įmintos“

Aldonos, Kaliksto ir Teofilio Čiurlių jubiliejiniai metai

Virbališkių SAP „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė. L. Mačiulienė

4

13 val.

Šventos Agotos diena

Skapiškio padalinys

Atsakingi asmenys: R. Bugailiškienė,

KKC Skapiškio padalinio darbuotojai

4, 11, 18, 25

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–28

 

Spaudinių paroda „Kalbėti motinos tarme“

Vytautui Rudokui – 95 m.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

4–28

 

Spaudinių paroda „Pavasaris pražydės posmais“

Sigitui Gedai – 80 m.

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

6

13 val.

Praktinės užduotys 4 kl. mokiniams „Aš – saugus internete“

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6–28

 

Virtuali paroda „Septynių vasarų giesmės“

Sigitui Gedai – 80 m.

Palėvenėlės SAP „Facebook“

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–28

 

Spaudinių paroda „Baltosios varnelės giesmė“

Poetui, vertėjui Sigitui Gedai – 80 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–28

 

Spaudinių paroda „Baltoji varnelė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

6–28

 

Virtuali paroda „Baltosios varnelės giesmė“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7

9 val.

Saugesnio interneto savaitės renginys Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokiniams

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7

13 val.

Praktinės užduotys 6 kl. mokiniams „Mano skaitmeninis AŠ“

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

14 val.

Nuotolinė konferencija „Vaikas + ekranas + mokykla = ?“ iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

14 val.

Popietė, skirta Saugesnio interneto savaitei

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

7–13

10–11 val.

Saugesnio interneto valandėlės, skirtos Saugaus interneto savaitei

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

7, 14, 21

14 val.

Senjorų klubo užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7, 21, 28

15–16 val.

Informacinio raštingumo mokymai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

8

13 val.

Filmuko „(Ne) žaidimas“ peržiūra ir praktiniai užsiėmimai su Vaikų dienos centro vaikais

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

9

8.30 val.

JIUG vaikų pažintis su internetine knygute „Bitutė internete“

(Saugesnio interneto savaitės renginys)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

9

10 val.

Saugesnio interneto diena – „Sukčiai internete, kaip apsisaugoti?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

9

14 val.

Popietė „Dainuoju Lietuvai“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

9

16 val.

Danguolės Totorienės knygelės „Žemuogės ant smilgos“ pristatymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

9, 23

10 val.

Edukacija „Mažos rankytės viską gali“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

10

10 val.

Testas „Ar esi saugus internete?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

10–28

 

Spaudinių paroda „Praūžęs kaip vėtra“, skirta poeto Kazio Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

10–28

 

Virtuali paroda „Praūžęs kaip vėtra“ (Kaziui Jakubėnui – 115)

Alizavos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

14

16 val.

Popietė vaikams „Ką seneliai pasakoja“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14

 

Virtuali viktorina „Lietuvos miestų ir miestelių vėliavos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Šepetos padalinio „Facebook“

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

14

 

Virtuali akcija „Pasimatymas su knyga“

Palėvenėlės SAP „Facebook“

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

14–28

 

Paroda „Širdelių vajus“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

15

14 val.

Popietė „Ją likimas dovanojo“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

15

18 val.

Alizavos krašto poetų eilių skaitymas „Tarp knygos puslapių“

KKC Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Petrošius, J. Kuliukienė

15–28

 

Dokumentų paroda „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

15–28

 

Spaudinių paroda „Obelų sunki našta“

Prozininkei Bitei Vilimaitei – 80 m.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

12 val.

Minėjimas „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, Subačiaus seniūnija, gimnazija, vaikų lopšelis-darželis, bendruomenė, KKC Subačiaus padalinys

16

12 val.

Vasario 16-osios minėjimas-koncertas „... ir visus mus Lietuva augino“

Juodpėnų salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio KC Šimonių padalinys

16–28

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės moksleivių kūrybinių darbų paroda „Mes mylim Lietuvą“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

17–28

 

Gabrielės Kirklytės fotografijų paroda „Gamtos grožis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

20–28

 

Mokytojos Janinos Lauciuvienės kalendoriukų kolekcijos paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

22

15 val.

Garsiniai skaitymai

Kupiškio socialinės globos namai

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

23

12 val.

Meninio skaitymo konkursas „Sparnuota vaikystė“, skirtas Dzūkijos krašto poetams Anzelmui Matučiui ir Martynui Vainilaičiui

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

24

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Ukrainos kūrybos atspindžiai“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

24

12 val.

Muzikos ir poezijos popietė ,,Telydi mus tvirtybė po vėliava trijų spalvų“, skirta Aukštaitijos metams ir Lietuvių kalbos dienai paminėti

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė J. Knizikevičienė

25

 

Alizavos mokyklos bendruomenės išvyka į Vilniaus knygų mugę

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

26–28

 

Spaudinių paroda „Mano volungėlė“

Martynui Vainilaičiui – 90

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

Kovas

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1

10 val.

Sensoriniai skaitymai

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė

1–15

 

Literatūros paroda „Juozas Erlickas – juoko krislelis, kurio taip reikia“ (Juozui Erlickui – 70 m.)

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

(pirmadieniais–penktadieniais)

14–15 val.

Klubas „Po pamokų“ (pradinukams)

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, N. Paukštienė, L. Kliopkinienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Renkame metų knygą“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Astos Astravienės kūrybinių darbų paroda „Kitaip“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Aukštaitijos metai 2023“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Vladas Zinkevičius, Klementina Vosylytė, Aldona Adelė Čiurlytė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Virtualios parodos: „Tolstantis krantas“ (Vytautas Rudokas 1928–2006) ir „Žodžiai išlieka, nors juos ištarusios nebėra: Eugenija Urbonienė (1943–2007)“

Kupiškio VB interneto svetainė

ir „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–31

 

Virtuali paroda „Lietuvos istorija senųjų knygų puslapiuose“ (Iš Kupiškio viešojoje bibliotekoje saugomų asmeninių bibliotekų kolekcijų)

Kupiškio VB interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, N. Galvanauskienė

1–31

 

Fotografijų ir tapybos darbų paroda „Pastatas ir laikas“

Kupiškio VB Parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Vladas Rabašauskas“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

2

10 val.

Edukacinė veikla „Aitvaras Lietuvai“

Povilo Matulionio progimnazija, 3C klasė (mokyt. D. Marmokienė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2, 11, 16, 23

15 val.

NVŠ programos „Skautiškos ekspedicijos“ veikla: sueigos, minėjimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

2–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Paulinas Kaluina“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

3–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Kazimiera Danutė Sokienė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

5–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Filomena Marčiulionienė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

6–31

 

Romainos Vilkanauskaitės kūrybinių darbų paroda „Stebuklai iš popieriaus“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

7

10 val.

Paskaita „Klimato kaita“. Dalyvaus Vilniaus universiteto meteorologijos specialybės IV k. studentė Diana Samulionytė

Kupiškio savarankiško gyvenimo namai

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

8

11 val.

Sigito Gedos kūrybos pristatymas „Varnelė kviečia vaikus“

Povilo Matulionio progimnazija, 2C kl. (mokyt. G. Jociuvienė) 

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, M. Pučėta

10–31

 

Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimui skirtas virtualių viktorinų ciklas „Pakeliaukim po Aukštaitiją: Biržų kraštas“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė

13–31

 

Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai „Ir šviečia kaip žvaigždės lietuviškos raidės“

Kupiškio VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – I. Dugnienė

14

10 val.

Knygų ir periodikos pristatymas „Caritas“ medžio dirbtuvių savanoriams.

VŠĮ Kupiškio dekanato „Caritas“

Atsakingi asmenys: J. Samulionienė, M. Pučėta

16

10 val.

Kristinos Puronaitės knygos „Išgelsvinta pieva“ pristatymas

Mokykla „Varpelis“, „Angeliukų“ grupė (auklėtoja D. Šimėnė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

16, 24

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ar žinai, ką tau sako skraidantys draugai?“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

16–31

 

Povilo Matulionio progimnazijos 2C kl. mokinių piešinių paroda „Paukšteliai laukia pavasario“ (mokyt. G. Jociuvienė)

Abonementas

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

21

10.30 val.

Skaitymai netradicinėse erdvėse „Pasakų šalyje. Eiliuotos pasakos“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

21–31

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojo Rolando Aliuko kūrybos paroda „Žodžiai iš širdies“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

24

13 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos rekonstruoto pastato atidarymo renginys

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: viešosios bibliotekos darbuotojai

28–31

 

„Kupiškio kalendorius 2023: Virginija Jurevičienė“

Kupiškio VB „Facebook

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

29

10 val.

„Žirniukų klubo“ susitikimas

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Kliopkinienė, N. Paukštienė

29

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

Sutartomis dienomis

Sutartu laiku

Projekto „Draugoteka“ edukacijos

Povilo Matulionio progimnazija ir kitos rajono mokyklos

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

Pagal pageidavimus

 

Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B

Atsakingi asmenys: A. Venckus, M. Pučėta

Pagal pageidavimus

 

Edukacinė programa ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt)

Palėvenės dominikonų vienuolynas

Atsakingas asmuo – M. Pučėta

Padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1–13

 

Literatūros paroda „Paprastos, filosofinės paslaptys“

(Juozui Erlickui – 70 m.)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–17

 

Spaudinių paroda „Rašau, nes noriu“ (Bitei Vilimaitei – 80 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–20

 

Dokumentų paroda „Baltosios varnelės giesmė“ (poetui, vertėjui Sigitui Gedai – 80 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–31

 

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių paroda

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

1–31

 

Senų knygų paroda „Mums per 50“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Nuotraukų paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Gabrielės Kirklytės fotografijų paroda „Gamtos grožis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–31

 

Nijolės Plučaitės kūrybinių darbų paroda ,,Gražūs darbai džiugina“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Virtuali viktorina ,,Ką žinau apie Aukštaitijos regioną?“

Virbališkių SAP „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė. L. Mačiulienė

2–31

 

„Kūrybiniai darbai“ – Stanislavos Šarkienės kūrybiniai darbai

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Gyvenimas lyg paukščio skrydis“

(prozininkui, poetui Juozui Erlickui – 70 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–27

 

Stanislavos Šarkienės kūrybinių darbų paroda „Popieriniai vingiai“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Aš moku augti“

(Juozui Erlickui – 70 m.)

Palėvenėlės SAP „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Žemė – ne tik žmonių planeta“, skirta Žemės dienai ir Pasaulinei vandens dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Bobutė iš Paryžiaus“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

3–31

 

Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

4, 25

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

6

14.30 val.

Edukacija „Aš ir Lietuva“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, M. Kalvelienė

7, 14, 21, 28

14 val.

Senjorų klubas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7–31

 

Tautodailininkės Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda

„Atjos pavasaris, atjos žaliais žirgais...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8

18 val.

Popietė, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

8

19 val.

Tradicinė šventė moterims „Žydėkime kaip gėlės“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8–31

 

Paroda „Tarptautinė moterų solidarumo diena“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

9

14 val.

Muzikos ir poezijos popietė ,,Telydi mus tvirtybė po vėliava trijų spalvų“, skirta Lietuvių kalbos dienai ir Kovo 11-ąjai

Buvusios Virbališkių mokyklos aktų salė

Atsakingi asmenys L. Čejauskienė, L. Mačiulienė J. Knizikevičienė

10

13 val.

Literatūrinė valanda Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokiniams, skirta Lietuvių kalbos dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

10

13 val.

Renginys vaikams „40-ies paukščių diena“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10

13.30 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kupiškėnų patarmės lobiai“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Užsiėmimą veda Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotoja Kristina Jokimienė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10

18 val.

Viktorina, skirta Kovo 11-ajai

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

10–16

 

Spaudinių ir knygų paroda „Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

10–17

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių lavinamųjų klasių mokinių piešinių paroda „Paukščiai grįžta“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

10–31

 

Virtuali viktorina „Šalis ta Lietuva...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

13–31

 

Spaudinių paroda „Su šviesos ryšuliu ant pečių“, skirta Knygnešio dienai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

12.10 val.

Kupiškėniškos patarmės šventė. Susitikimas su etnokultūros tyrėju daktaru Jonu Albertu Naktiniu

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

16–31

 

Spaudinių ir knygų paroda „Knygnešystė Lietuvoje“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Kai lietuviškos knygos buvo pavojingos“, skirta Knygnešio dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Nešė šviesą žmonėms“, skirta Knygnešio dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

17

 

Virtualus knygų pristatymas „Skaitytojo nuomonė apie knygą“

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

17

16 val.

Edukacinė veikla vaikams „Tvirtai ant žemės“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18

11 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Apyrankių pynimas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

18

11–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

19

12 val.

Švaros akcija kaime, skirta Žemės dienai

Juodpėnų kaimo viešosios erdvės

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

20

14.30 val.

Popietė „Pasakų bobutės viešnagė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

20–24

 

Virtuali dokumentų paroda, skirta Lietuvos filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno 155-osioms gimimo metinėms

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

20–26

 

Skaitmeninės savaitės transliacijos

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

20–31

 

Dokumentų paroda „Bakšėnų krašto kalbininkės – Vosylytės“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–31

 

Virtuali viktorina „Kalbėkime kupiškėniškai“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

22

13 val.

Almos Karosaitės knygutės „Konsultuoja Balys Gražbylys“ skaitymas ir edukacija „Neteiktinos svetimybės“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė

23

9 val.

Literatūrinis rytmetis „Vaikystės šalies poetai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

24

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Lietuvos ir Pasaulio poezija“

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

24

12 val.

Protų mūšis „Kalba gimtoji lūpose įdėta“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

27

 

Renatos Ulinskienės kūrybinių darbų paroda „Suveltos mintys“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

27

 

„Suveltos mintys“ – Renatos Ulinskienės kūrybinių darbų paroda

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

30

8.30 val.

Rytmetis su JIUG vaikais. Jolitos Zykutės knygos „Spyglys“ skaitymas

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, R. Dyraitė, O. Šiupinienė
Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-27 16:14