Renginių planas 2021 m.


Vasaris (karantinas)

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–28

 

Spaudinių paroda „Tarp žodžių ir širdies“

(Zitai Gaižauskaitei – 70 m.).

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

 

1–28

 

P. Matulionio progimnazijos mokytojos Alės Songailienės

auklėtinių piešiniai.

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

 

1–28

 

Skaitmeninė kolekcija „Laikraštis Stalino keliu“.

Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainė

https://drive.google.com/drive/folders/1MXWsJwgfni7DMX1DESeLCO7Evf1VO9Uu

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–28

 

Virtuali paroda „Kupiškėnai Sausio 13-ąją:

fotografijose ir prisiminimuose“

https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–8

 

Fotografijų paroda „Gimtojo kaimo dainius“

(J. Kėdainiui – 105).

Kupiškio viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–15

 

Spaudinių paroda „Gyvenimo vieškeliais“

(Kleopas Jurgelionis, 1886–1963 m.).

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

2–28

 

Virtuali paroda „Mintimis išvaikštinėjai kiekvieną lauko rėžį...“

(J. Kėdainiui).

https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

2

 

Virtuali viktorina „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą: Literatūra“.

Kupiškio VB Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

?

 

?

Prof. Genovaitės Dručkutės virtuali paskaita 

„Oskaras Milašius „Laiškai“ per Zoom programą 

planuojama vasario pabaigoje.

Sekite informaciją.

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

3–28

 

„Dienos klausimėlis“

Kupiškio VB Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

4

 

(tikslinama)

Naujų knygų jaunimui pristatymas nuotoliniu būdu.

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

9

 

10 val.

„Mažais žingsneliais knygų link“, naujų knygelių pristatymas

l/d „Saulutė“ Boružėlių grupės vaikams nuotoliniu būdu.

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

10–28

 

Henriko Orakausko piešinių paroda „Kupiškėnai – valstybės kūrėjai“,

skirta Vasario 16-ajai (su vaizdo pristatymu VB svetainėje)

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Pipynienė

 

11

 

(tikslinama)

Nuotolinis edukacinis renginys „Drambliai ėjo į svečius“

(pagal E. Daciūtės knygą). Mokyklos „Varpelis“ 5–10 jungtinei lavinamajai klasei.

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

 

12

 

10 val.

Šventinis rytmetis „Lietuva vaiko lūpomis“ (skirta Vasario 16-ajai). Lopšelio/darželio „Saulutė“ Boružėlių gr. vaikams nuotoliniu būdu.

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

15

 

(tikslinama)

Netradiciniai skaitymai „Mano Tėvynė – Lietuva“

(skirta Vasario 16-ajai) mokyklos „Varpelis“ Angeliukų grupei nuotoliniu būdu.

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

 

15

 

 

10 val.

Edukacinė veikla „Eilėraštis Lietuva vaikų piešiniuose“

(skirta Vasario 16-ajai).

Užsiėmimas nuotoliniu būdu mokyklos „Varpelis“

1–4 jungtinei lavinamajai klasei (spec. pedagogė L. Madeikienė).

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

15–28

 

Viktorina „Vasario 16-osios Lietuva“

Viešosios bibliotekos facebook

Atsakingi asmenys: A. Venckus, I. Žurauskienė

 

15–28

 

„Trys spalvos“ (Vasario 16-ajai) – virtuali paroda

mokyklos „Varpelis“ Angeliukų grupei

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

18–28

 

J. Remeikienės kūrybinių darbų ant stiklo paroda „Koliažas“

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

19–28

 

„Kupiškėnų ambasadorė Klaipėdoje“ (R. Bočiulytei – 60 m.)

https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, J. Pipynienė

 

19–28

 

Virtuali edukacija „Gimtoji kalba“

Edukacijų klasės FB paskyra

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

24

 

Skaitytojų klubo „Knygius“ virtualus susitikimas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

 

26

 

10 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir

padalinių darbuotojų pasitarimas per programą Zoom

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

 

 

1–15

 

,,Žmogus – gyvenęs apsuptas meilės, poezijos ir patriotizmo“,

poetui, dramaturgui ir prozininkui Baliui Sruogai – 125

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–28

 

Dokumentų paroda „Tarp paukščių ir žmonių“ (S. Paltanavičiui – 65)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–28

 

Fotografijų paroda „Žvilgsnis į praeitį... Kupiškis ir kupiškėnai“

(J. Kraujūno darbai)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–28

(tęsiama)

 

Dokumentų, fotografijų  paroda „Pulkininką Konstantiną Dulksnį

prisimenant...“ (Konstantinui Dulksniui – 120)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–26

 

J. Aleknos fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–28

 

G. Laucienės piešinių paroda „Minties magija“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

02-02–03-16

 

Dokumentų paroda „Trys talentai viename žmoguje“

(B. Sruogos 125-osioms gimimo metinėms)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

2–16

 

„Akademikas iš Tatkonių kaimo“ (Antanui Purėnui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

2–15

 

Paroda „Te mirtis pati numiršta“, poetui,

dramaturgui Baliui Sruogai – 125

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

2–28

 

Dokumentų paroda „Giltinės pastogė...“ (Baliui Sruogai – 125).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė 

 

5

 

15 val.

(tikslinama)

Edukacinė popietė „Ak, ruginės duonos kąsnis...“.

Šv. Agotos diena

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

10–28

 

Kompozicija lange „O mes labai mylim Lietuvą“,

skirta Vasario 16-ąjai (vaikų piešiniai).

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

10–28

 

Palmos Balnytės rankdarbių paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

02-09–03-06

 

Paroda „Bugailiškių kaimo dailininkui, meno istorikui,

pedagogui Ignui Šlapeliui – 140 metų“.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

12

 

15 val.

Popietė „Pasaka vaiko gyvenime“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė (pagal karantino situaciją)

 

12–26

 

,,Reikia žemę padabinti, jai kasas stipriai supinti“.

(Poetei Zitai Gaižauskaitei – 70).

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

12–27

 

Knygų ir spaudinių paroda

„Tarp žodžių ir širdies“ (Zitai Gaižauskaitei – 70)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

15–27

 

Knygų ir spaudinių paroda

„Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“  

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

15–28

 

Paroda „ Po saulutės delnu“, skirta poetei Zitai Gaižauskaitei.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

02-16–03-10

 

Dokumentų paroda „Esu aš paukštis, kur bedugnėm nardo...“

(Vasario 16-ąjai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

02-23–03-19

 

Dokumentų paroda „Ne visada gelbsti kojos...“

(G. Isokui – 90)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

25–26

 

Aloyzo Stakelės fotografijų paroda.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė ir

Laukminiškių kaimo muziejus

Kovas (karantinas)

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–31

 

J. Remeikienės kūrybiniai darbai ant stiklo „Koliažas“

Abonementas stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

1–31

 

Spaudinių paroda „Aš išskridau plačiai sparnus išskleidęs“

V. Laužikui – 85

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

 

Virtualios parodos „Sušildantis sielą knygų pasaulis“ (profesorė Genovaitė Dručkutė) ir „Kupiškėnų ambasadorė Žemaitijos krašte“ (Rita Bočiulytė)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–31

 

Virtuali paroda „Mintimis išvaikštinėjau kiekvieną lauko rėžį...“ (J. Kėdainis)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

Henriko Orakausko piešinių parodos „Kupiškėnai – valstybės kūrėjai“ pristatymas

Viešosios bibliotekos Youtube kanalas

https://www.youtube.com/watch?v=Y6hOIyoXDOI&feature=emb_logo

Atsakingas asmuo  – A. Venckus

 

 

1–31

 

Skaitmeninė kolekcija „Laikraštis „Stalino keliu“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

https://drive.google.com/drive/folders/1MXWsJwgfni7DMX1DESeLCO7Evf1VO9Uu

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–31

 

Vieno paveikslo paroda

Viešosios bibliotekos langas-vitrina

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

3, 10, 17, 24

 

Knygų apžvalga „Knygos vaikams ir skaitymo džiaugsmas“

Viešosios bibliotekos FB profilis https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

8–31

 

Virtuali paroda ,,Nepriklausomos spaudos pradžia Kovo 11-osios išvakarėse“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir FB profilis 

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Pipynienė

 

8–31

 

Virtuali viktorina ,,Apie televizijos laidas linksmai“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir FB profilis 

Atsakingi asmenys: A. Venckus, I. Žurauskienė

 

10–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Vytautas Četkauskas (1921–2000)“

Viešosios bibliotekos FB profilis https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

12–31

 

Virtuali viktorina „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (3): Kupiškėnai dailininkai“

Kupiškio VB Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, I. Žurauskienė

 

12–31

 

Virtuali paroda „Iš Kazimiero Viliaus Laužiko (1936–2007) archyvo“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė  https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

Tikslinama

 

Nuotoliniai gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems per Microsoft Teams programą

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, N. Paukštienė

 

Tikslinama 

 

Prof. Genovaitės Dručkutės virtuali paskaita „Oskaro Milašiaus grožinė kūryba“ per Zoom programą

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

15

 

Naujų knygų pristatymas 3 klasės mokiniams nuotoliniu būdu

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

15-31

 

Virtuali paroda „Metų knygos paaugliams 2020 iliustracijos“ (P. Matulionio progimnazijos mokinių piešiniai, mokytoja L. Riaubienė)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

17

 

10 val.

Literatūriniai skaitymai „Boružėlė Liputė ieško draugų“ nuotoliniu būdu, mokyklos „Varpelis“ ugdytiniams

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

18

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Stebuklinės pasakos su magijos elementais“ nuotoliniu būdu, mokyklos „Varpelis“ ugdytiniams

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

 

22–31

 

Kupiškio kalendorius 2021: Angelė Marija Jonuškienė (1951–2018)“

Viešosios bibliotekos FB profilis https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

24

 

17 val.

Diskusijos apie perskaitytas knygas klube „Knygius“ nuotoliniu būdu

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

 

26–31

 

Virtuali viktorina „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (4): Teatras ir kupiškėnai“

Viešosios bibliotekos FB paskyra https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

31

 

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas per Google meet programą.

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–10

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Esu aš paukštis, kur bedugnėm nardo...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

 

1–19

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Ne visada gelbsti kojos...“ (G. Isokui – 90) Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–31

 

,,Baltasis erelis“. Knygnešiui Jurgiui Bieliniui – 175

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Aloyzo Stakelės fotografijų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

Laukminiškių KM

 

1–31

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Akademikas iš Tatkonių kaimo“ (Antanui Purėnui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Iš gyvenimo verpetų“ Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Odė poetiniam žodžiui“, skirta Pasaulinei poezijos dienai

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

 

1–31

 

Skarelių paroda „Tu be skarelės lange...“ (iš B. Ažusienienės asmeninės kolekcijos)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

 

 

 

6

 

 

 

19 val.

Tarptautinei Moters dienai skirtas šventinis tradicinis vakaras-koncertas „Moteris gyvenimą ir džiaugsmą mums lemia“

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, KKC Juodpėnų LS, Juodpėnų kaimo ūkininkai

 

9

 

Virtuali viktorina „Lietuvos paukščiai“ bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

03-09–04-17

 

Paroda „Nėra man krašto nuostabesnio“ Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

10

 

Virtuali nuotraukų paroda Kovo 11-osios proga „Salamiesčio miestelis“ bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

10

 

Virtuali viktorina „Salamiesčio istorija“ bibliotekos Facebook puslapyje.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

10–31

 

Knygų paroda „Vieversėli, budink žemę“, skirta 40 paukščių dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

10–31

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Piešiu Lietuvai“, auklėtoja Irena Aleknienė

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

10–30

 

Knygų ir spaudinių paroda

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

15

 

Virtuali Ričardo Kuodžio fotografijų paroda „Nuo tamsos iki šviesos“ bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

03-15–04-05

 

Virtuali paroda „Velykų margučiai – džiaugsmas vaikams“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo –  S. Škinderytė

 

03-16–04-15

 

Dokumentų paroda „Sermegėlę apsivilkęs eis pražilęs knygnešys...“ Jurgiui Bieliniui – 175

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

16

 

15 val.

Literatūrinė-pažintinė popietė „Knygnešys... Kas tai?“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo– R. Liogienė

 

16–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Knygnešio kelias“ Jurgiui Bieliniui – 175

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

03-18–04-16

 

Dokumentų paroda „Ir tu kaitroj priglausi lūpas prie šaltinio tyro veido...“, skirta Pasaulinei vandens dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

19

 

15 val. (tikslinama)

Literatūros popietė „Žemės veidas toks žalias, toks žalias...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

23–30

 

Knygų, spaudinių ir renginių virtuali prisiminimų paroda

„Laiškai atgaline data” Angelei Marijai Jonuškienei – 70

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

24

 

15 val.

Knygų pristatymas „Naujos knygos skaitytojams“ (esant karantinui pristatymas vyks virtualioje erdvėje)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

27

 

Edukacinis užsiėmimas „Kadugys sekmadieninėje puokštėje“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

03-30–04-29

 

Dokumentų paroda „Iš gyvenimo verpetų...“ Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

Balandis (karantinas)

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–30

 

Spaudinių paroda „Pačiupt mūzai už uodegos“

(K. Marukui – 100).

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Piešinių paroda „Magiškos spalvos“ P. Matulionio progimnazijos 3c klasės mokinių piešiniai, mokytoja A. Jusienė

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

Igno Medžiaušio piešinių paroda „Pirmi žingsniai“.

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–30

 

Virtuali paroda „Iš Kazimiero Viliaus Laužiko (1936–2007) archyvo“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–30

 

Prof. G. Dručkutės virtuali paskaita „Oskaro Milašiaus grožinė kūryba“

Viešosios bibliotekos Youtube.

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Viešoji biblioteka ir interneto svetainė.

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Henriko Orakausko portretų parodos „Kupiškėnai – valstybės kūrėjai“ pristatymas.

Viešosios bibliotekos Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Y6hOIyoXDOI&feature=emb_logo

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–30

 

Skaitmeninė kolekcija Laikraštis „Stalino keliu“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

1–30

 

Virtuali viktorina „Kupiškėnai ir teatras“ (iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir Facebook.

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė

1–30

 

Vieno paveikslo paroda: Raimondas Savickas „Miesto angelas“.

Viešosios bibliotekos langas-vitrina, interneto svetainė.

Atsakingas asmuo –  A. Venckus

1

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Velykų belaukiant“ nuotoliniu būdu mokyklai „Varpelis“ (spec. pedagogė L. Kuklinskienė).

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

2

10 val.

Edukacinė veikla, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai nuotoliniu būdu mokyklai „Varpelis“ (spec. pedagogė L. Madeikienė).

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

2

 

Tarptautinė vaikų knygos diena

Edukacijų klasės Facebook.

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

7

 

Virtuali paroda „Sveikata – pasaulio rūpestis“, skirta pasaulinei sveikatos dienai

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

9

 

Virtualus naujų knygų pristatymas 4 klasės mokiniams

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

11–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Arūnas Stočkus (g. 1971)“

Viešosios bibliotekos Facebook.

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

15–16

 

10–13 val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Skaičiuoklė darbui ir namams“

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

Tikslinama

 

Nuotolinis pokalbis apie Dainiaus Vanago naują romaną „Oderis“

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vilkienė

15–30

 

Dianos Gurklytės fotografijų paroda „Pavasaris. Vasara“.

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

19–20

 

10–13 val.

Nuotoliniai gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų rengimas“

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

20–30

 

Spaudinių paroda – teminė lentyna „Knyga. Biblioteka“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

23–30

 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Nauja realybė – naujos formos“ skirta viktorina „Kas? Kada? Ką? Kodėl?“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir Facebook.

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

23–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Kazimieras Babickas (1901–1968)“.

Viešosios bibliotekos Facebook.

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

27–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Antanas Juška (1906–1991)“.

Viešosios bibliotekos Facebook.

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

27

10 val.

(tikslinama)

Skaitymai netradicinėse erdvėse, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei (nuotoliniu būdu) mokyklai „Varpelis“, auklėtoja D. Šimėnė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

28

 

17 val.

Skaitytojų klubo „Knygius“ nuotolinis susitikimas.

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

28

15 val.

Virtualus Veronikos Urbonaitės-Barkauskienės knygos „Devyniasdešimtųjų vaikai tampa tėvais“ pristatymas

Viešosios bibliotekos Facebook.

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

28–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Jurgis Šlapelis (1876–1941)“

Viešosios bibliotekos Facebook.

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

30

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas.

Per programą Google meet

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

Kaimo padaliniai

1–12

 

Virtuali paroda „Sužydėjo Velykų medis“.

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–12

 

Virtuali edukacija ,,Kad namai alsuotų Velykomis...“, bibliotekos Facebook

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–15

 

Knygų, nuotraukų paroda „Iš gyvenimo verpetų“, skirta rašytojos Gabrielės Petkevičaitės Bitės 160-mečiui, bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys,

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–15

 

Knygų ir spaudinių paroda „Sermėgėlę apsivilkęs eis pražilęs knygnešys...“, Jurgiui Bieliniui – 175.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–15

 

Knygų paroda „Skaitomiausios knygos“

Skapiškio padalinio Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–16

 

Knygų paroda „Ir tu kaitroj priglausi lūpas prie šaltinio tyro veido...“ (Pasaulinė vandens diena).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–26

 

Knygų paroda ,,Pro amžių bėgį“ 110 m., kai gimė prozininkas Vytautas Sirijos Gira (1911–1997).

Noriūnų padalinio Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

1–29

 

Knygų paroda „Iš gyvenimo verpetų...“

(Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–30

 

Virtuali viktorina „Pasivaikščiokime laiko labirintais“.

Skapiškio padalinio Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–30

 

Skarelių paroda „Ką pavasaris į ausį pakuždės?...“ (antroji paroda, iš asmeninės B. Ažusienienės kolekcijos).

Subačiaus padalinio Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „Vytauto Sirijos-Giros romanų pasaulis“ Vytautui Sirijos-Girai 110 (suaugusiems).

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–30

 

Vaikų pieštų margučių paroda ant bibliotekos langų „Velykų margučiai – džiaugsmas vaikams“.

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–30

 

G. Laucienės piešinių paroda „Minties magija“.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Dokumentų paroda „Pasakų skrynelė“.

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–30

 

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės kūrybos darbų paroda „Rid rid margi margučiai“.

Virbališkių kaimo bendruomenės patalpose.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, Laukminiškių KM

1

 

Virtuali viktorina „Velykos Kupiškio krašte“, bibliotekos Facebook.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2

 

Virtuali „Senųjų velykinių atvirukų paroda“, bibliotekos Facebook.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2

 

Virtuali paroda „Metų knygos rinkimai 2020“ nominantai ir nugalėtojai, bibliotekos Facebook.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Tarptautinė vaikiškos knygos diena“. Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

04-02–05-30

 

Knygų paroda „Svajok, ir tau užaugs sparnai...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

6–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Saugaus eismo diena“.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7

 

Viktorina „Žolės, kurios gydo“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai,

bibliotekos Facebook

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–30

 

Dokumentų paroda „Būk sveikas“.

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

9

15 val.

Virtuali edukacinė popietė „Velyke, Velykėle, ar jau buvai pas mus?“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

04-15–05-07

 

Spaudinių paroda „Iš gyvenimo į knygą“, skirta prozininko Vytauto Sirijos Giros 110-mečiui.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

04-15–05-07

 

Virtuali nuotraukų paroda „Iš gyvenimo į knygą“ (Vytautui Sirijos Girai – 110), bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G.Laucienė

16

15 val.

Virtuali edukacinė popietė/ekskursija „Ar žinai? Susipažinkite – Alizavoje esantys paminklai“, skirta Tarptautinei Paminklų apsaugos dienai.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

16–30

 

Spaudinių paroda „Žodžiai apie knygą“.

Skapiškio padalinio Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

18–30

 

Virtuali paroda „Subačiaus krašto paminklai“, skirta Tarptautinei Paminklų apsaugos dienai.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

(tikslinama)

Uždara nuotolinė pamoka „Metų knygos rinkimų vaikų kategorijos nominantai ir nugalėtojai“.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

04-20–05-29

 

Knygų paroda „Įvairiapusis talentas“, 145 metai, kai gimė Jurgis Šlapelis.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

20–30

 

Fotografijų paroda „Su daina ir knyga“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Subačiaus padalinio Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

22

 

Edukacinė pamokėlė „Pasigaminkime knygos skirtuką“,

bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23–30

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Virtuali paroda „Apie Subačiaus ambulatoriją“, skirta Medicinos darbuotojų dienai.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

23–30

 

Virtuali viktorina ,,Biblioteka – tai atviras idėjų stalas“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, bibliotekos Facebook.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

04-23–05-30

 

Knygų paroda „Aš skaitau ir žinau“.

Skapiškio padalinio Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

26

 

Virtuali viktorina „Prisiminkime užsienio šalių klasiką“, bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

27

14 val.

Skaitymai netradicinėje erdvėje (po liepa) „Geriausios 2020 m. knygos suaugusiems“, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

27–30

 

Knygų paroda: ,,Parodęs karo baisumus“ 100 metų, kai gimė prozininkas K. Marukas (Marijonas Krasauskas, 1921–1992).

Noriūnų padalinio Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

04-27–05-27

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Knygų paroda „O mielas daktare, padėk...“, skirta

Medicinos darbuotojų dienai.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

30

 

Virtuali paroda „Oi motinėle, oi ta skarelė...“, bibliotekos Facebook.

Skapiškio padalinio Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

Gegužė (karantinas)

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–31

 

Iliustruotų spaudinių paroda „Sigutei Valiuvienei – 90“ (skirta dailininkės jubiliejui)

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

(tęsiama)

 

Igno Medžiaušio piešinių paroda „Pirmi žingsniai“

Skaitykla, VB interneto svetainė, Facebook.

Atsakingas asmuo – R. Samulionienė

1–26

(tęsiama)

 

Dianos Gurklytės fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas Kupiškio marių saloje“

Abonemento stiklo vitrina, VB interneto svetainė, Facebook.

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Virtualus Veronikos Urbonaitės-Barkauskienės knygos „Devyniasdešimtųjų vaikai tampa tėvais“ pristatymas

VB interneto svetainė, Facebook.

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, L. Matiukaitė

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Viešoji biblioteka ir interneto svetainė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Henriko Orakausko portretų paroda „Kupiškėnai – valstybės kūrėjai“

Viešosios bibliotekos salė, VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

 

Dainiaus Vanago „Oderis“ pristatymas

Viešosios bibliotekos YouTube kanalas

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, L. Matiukaitė

1–31

 

Vieno paveikslo paroda: Raimondas Savickas „Ant stogo“

Viešosios bibliotekos langas-vitrina, interneto svetainė, Facebook, Instagram

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

 

Virtuali viktorina „Kas? Kada? Ką? Kodėl?“

VB interneto svetainė, Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Jurgis Šlapelis (1876–1941)“

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

2

 

Motinos dienai skirtas įrašas

Edukacijų klasės Facebook „Po pamokų“

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

6–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Jonas Vireliūnas (1886–1920)“

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

7

 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas įrašas

Viešosios bibliotekos Instagram

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

7–31

 

Virtuali viktorina „Kupiškėnų spauda“ (iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“)

VB interneto svetainė ir Facebook

Atsakingas asmuo: L. Matiukaitė

7

16 val.

Kupiškio rajono literatų klubo almanacho „Lauktuvės“ sutiktuvės

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

8

10–16 val.

Kupiškio skautų draugovės „Kupa“ užsiėmimas (dalyvavimas akcijoje „Darom“)

Kupos upės slėnio parkas

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

11

13 val.

Nuotoliniai mokymai „Darbas su dizaino programa CANVA“ (bibliotekos darbuotojams)

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

12–13

9–12 val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Viešosios paslaugos internetu“ (bibliotekos darbuotojams)

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

13, 20, 27

18 val.

Kupiškio skautų draugovės „Kupa“ sueigos (neformalus vaikų švietimas)

Lauke arba per Google meet programą.

Atsakingi asmenys: I. Žurauskienė, R. Vilkienė

13

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Pavasario sodai“ nuotoliniu būdu (mokyklai „Varpelis“, 5–10 jungtinei lavinamajai klasei, spec. ped. L. Kuklinskienė)

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14

10 val.

Edukacinė veikla „Vandens lašelio kelionė“ nuotoliniu būdu

(mokyklai „Varpelis“, 1–4 jungtinei lavinamajai klasei, spec. ped. L. Madeikienė)

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

15–31

.

„Kupiškio kalendorius 2021: Aldona Žiūkaitė

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

17–31

 

Straipsnių sąrašas „Kupiškio kraštas spaudoje“ (už balandžio mėn.)

VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

17–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Danguolė Jakubonytė-Gudienė

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

17

 

Spaudinių paroda „Vizijų poetas“ (V. Mačerniui – 100)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

18–19

10–13 val.

Nuotoliniai gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai „Viešosios paslaugos internetu“

Microsoft Teams programa.

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

20–31

 

Pašnekesys su dizaineriu, meno kūrėju, kraštotyrininku

Viliumi Puronu

VB interneto svetainė, YouTube kanalas

Atsakingas – Algirdas Venckus

20–21

10–13 val.

Nuotoliniai gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai „Būkime saugūs internete“

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

20

 

Virtualus naujų knygų pristatymas 1 klasės mokiniams.

VB interneto svetainė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

24–31

 

„Iš skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinio palikimo“ (laiškai)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

25–26

 

Savanorių mokymai „Savanorių komandos formavimas“ (projektas „Integracijos link“

Viešoji biblioteka (arba nuotoliniu būdu)

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

26

17 val.

Skaitytojų klubo „Knygius“ susitikimas: pokalbiai apie perskaitytas knygas, naujų knygų apžvalga

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

05-26–06-26

 

Fotografijų paroda „Gražiausia Graikijos sala – Kreta“

(R. Kavaliauskienės kelionės įspūdžiai)

Abonemento vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

 

 

Kaimo padaliniai

01–15

(tęsiama)

 

Lionijos Šilinienės skarelių paroda „Oi, motinėle, oi, ta skarelė...“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–27

 

Paroda „O mielas daktare, padėk...“, skirta Medicinos darbuotojų dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Šeima ir jos santykių problemos lietuvių literatūroje“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

1–31

(tęsiama)

 

Skarelių paroda „Ką pavasaris man į ausį pakuždės?...“ (antroji paroda, iš asmeninės B. Ažusienienės kolekcijos)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

1–28

 

Dirbinių paroda (ant palangių) „Ko išmokė mamos rankos“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–28

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės nuotraukų ant drobės paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2

 

Virtuali nuotraukų paroda „Gražiausios gėlės, skambiausi posmai – Motinai“, skirta Motinos dienai.

Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–17

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Iš gyvenimo į knygą“, prozininkui Vytautui Sirijos Girai – 110

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

3

 

Virtualus sveikinimas ,,Ant tavo rankų – mano stiprybė Mama“ Virbališkių SAP Facebook

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, Laukminiškių KM

3–31

 

Moterų papuošalų paroda ,,Moters paskirtis – atskleisti grožį“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

Laukminiškių KM

3–31

 

Spaudinių paroda ,,Garsių kraštiečių Sigitos Žekonytės-Pavasarienės, Kleopo Jurgelionio, Kazio Babicko, Jono Vireliūno-Svyrūnėlio jubiliejiniai metai“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–31

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų darbų paroda

Šepetos bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

3–31

 

„Tau visą pasaulį nupiešiu, mamyte“ – vaikų piešinių paroda, skirta Motinos dienai.

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

3–30

 

Dokumentų paroda skirta Motinos dienai „Lenkiu galvą motulėlei...“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

05-03–06-03

 

Piešinių paroda „Glauskis po mamos sparnu...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

04

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės virtuali nuotraukų paroda Noriūnų bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

05-06–06-07

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“. Kupiškio viešosios bibliotekos projektas „Kartas sujungianti fotografija“

VB svetainė, Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

05-06–07-06

 

Spaudinių paroda „Žodis – tautos istorija“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

6–31

 

Viktorina „Ką žinai apie bibliotekas?“

Šepetos bibliotekos Facebook

Atsakingi asmuo – N. Paukštienė

7–31

 

Dokumentų paroda „Senasis nuotykių pasaulis“ prisiminkime knygų seriją „Drąsiųjų keliai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–15

 

Knygų ir spaudinių paroda „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

05-07–06-04

 

Dokumentų paroda „Tarp knygų daug ir didelių dažnai mes ieškom išminties...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

05-10–06-10

 

Paroda „Geri tėvai vaikams duoda šaknis ir sparnus...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

10

 

Virtuali Antano Tušlos fotografijų paroda „Spalvų simetrija“. Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14

15 val.

Popietė „Tad į ką mums, Viešpatie, betiesti savo rankas?“, skirta partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

14

11 val.

Diskusija „Ką man reiškia skaitymas?“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

15–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Partizanas Juozas Lukša-Daumantas“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

16–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

17

 

Virtuali viktorina „Lietuvių klasikai“.

VB svetainė, Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–29

(tęsiama)

 

Paroda „Įvairiapusis talentas“ 145 metai, kai gimė

Jurgis Šlapelis

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

Birželis (karantinas)

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1

 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas įrašas:

Edukacijų klasės Facebook rubrika „Kokia šiandien diena?“. 

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–30

 

Vaizdo įrašas „Mano vaikystės knyga“ (skirta Vaikų gynimo dienai).

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir Facebook

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–30

 

Nuotraukų paroda „Mokyklinio gyvenimo metraštis: 1961–1964 m.“ (iš Viliaus Purono asmeninio albumo).

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingas – A. Venckus

 

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Albinas Vaižmužis“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Į meno pasaulį – iš stebuklingos vaikystės“ (Eugenija Bajorytė-Adomaitienė: 1941–2011)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

 

1–30

 

„Iš skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinio palikimo: 1933–1948 m.“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė „Skaitmeninės kolekcijos“

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–30

 

Straipsnių sąrašas „Kupiškio kraštas spaudoje“ (už balandžio, gegužės mėn.).

Viešosios bibliotekos interneto svetainė „Mūsų kraštas“

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–30

 

Vieno paveikslo paroda: Vilmantas Graičiūnas ,,Tokios rudos Kuršių marios...“.

Viešosios bibliotekos langas-vitrina, interneto svetainė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

1–30

 

Virtuali viktorina „Kupiškio krašto muziejai“ (iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“).

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–31

 

Fotografijų paroda „Kreta –didžiausia Graikijos sala“ (iš R. Kavaliauskienės kelionių albumo).

Abonemente stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

1–31

 

Spaudinių paroda „Viskas sukasi prie Nevėžio“ (Č. Milošui – 110).

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

 

 

P. Matulionio progimnazijos 1B klasės mokinių piešinių paroda „Linksmieji pelėdžiukai“ (mokyt. A. Songailienė).

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

 

Spaudinių paroda „Vasaros atostogos su knyga“.

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

2–3

 

9–12 val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Planuokime laisvalaikį internetu“.

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

3

 

Pasaulinei dviračių dienai skirtas įrašas

Edukacijų klasės Facebook rubrika „Kokia šiandien diena?“.

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

8–9

 

9–12 val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“.

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

10–11

 

9–12 val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Būk aktyvus, unikalus ir verslus“.

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

11

 

16.30 val.

Žurnalo ,,Baltas kambarys“ pristatymas.

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

12–30

 

Virtuali paroda ,,Tremties archyvai: nepublikuotos fotografijos ir prisiminimai“.

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir Facebook

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

14

 

13 val.

Kupiškio skautų draugovės „Kupa“ dalyvavimas tremčių 80-mečiui skirtoje akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

 

14

 

 

11–16 val.

Akcija ,,Kur tas dulkėtas traukinys... (Kviečiame mokinius ir visus norinčius savarankiškai ateiti ar atvažiuoti  nurodytu laiku į Subačiaus ir Skapiškio geležinkelio stotį, pagerbti tremtinių atminimą tylos minute, pasidaryti asmenukę prie geležinkelio stoties pastato ir atvykti į Subačiaus ar Skapiškio bibliotekas – ten visų lauks atminimo pažymėjimai su tos dienos spaudu.)

Subačiaus ir Skapiškio geležinkelio stotyse

Atsakingi asmenys: A. Venckus, A. Bukienė, R. Bugailiškienė

 

15

 

15 val.

Donato Katkaus ir Rasos Murauskaitės knygos „Užrašai iš Rokantiškių“ sutiktuvės. Dalyvauja knygos autoriai: dirigentas, muzikologas, pedagogas D. Katkus, muzikos kritikė, radijo raidų vedėja R. Murauskaitė, poetė Elvyra Pažemeckaitė.

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

15–16

 

9–12val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Inovatyvus savęs pristatymas“.

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

17–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Genovaitė Gokaitė-Maironienė“.

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

18–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Elena Laužikaitė-Juškienė“.

Viešosios bibliotekos Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

18

 

16 val.

Gerdos Jankevičiūtės eilėraščių knygos „Nieko omžino“ sutiktuvės.

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

19

 

15val.

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“.

Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinys

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, A. Bukienė, I. Dovydėnienė

 

19–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Eugenija Bajorytė-Adomaitienė“.

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

21–30

 

Pašnekesys su dizaineriu, meno kūrėju, kraštotyrininku Viliumi Puronu.

Viešosios bibliotekos YouTube kanalas

Atsakingas – A. Venckus

 

21–30

 

Vasaros veiklų pasiūlymai vaikams „Iš vasaros pasiimk viską“.

Edukacijų klasės Facebook

Atsakingas asmuo –  I. Žurauskienė

 

22

 

17 val.

Klubas „Knygius“: pašnekesiai apie perskaitytas knygas.

Abonementas

Atsakingas asmuo – R.Senvaitienė

 

22–23

 

9–12val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai „Būkime saugūs internete“.

Microsoft Teams programa

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

23–30

 

Viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą: Bendrieji klausimai“.

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

27–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Leonas Kadžiulis“.

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

29 arba 30

 

17val.

Istorijos ir kultūros almanacho „Kupiškis. 2020“ ir Petro Kiaulėno knygos „Atsiminimai, dienoraščiai, laiškai“ pristatymas.

Kupiškio viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

Tikslinama

 

Metodinė diena rajono bibliotekų darbuotojams.

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

06 01–07 10

 

Paroda „Ešelonų broliai ir seserys“.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

06 01

 

 

Prasideda skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

01

 

12 val.

Literatūrinė edukacija „Tarptautinė vaikų gynimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

01–30

(tęsiama)

 

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda.

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–30

 

Jadvygos Žekonienės kūrybinių darbų paroda „Piešiu ant stiklo...“.

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

1–30

 

,,Pasiklydę, išdykę, gražūs...“ Vaikų darbelių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–30

 

Židronės Čereškevičienės kūrybinių darbų paroda „Žydėjimo šviesa“

(akvarelės Paint pouring technika, dirbiniai iš odos)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–30

 

 

 

Mamos Kristinos, Gabrielės ir Karolinos Kirklyčių kūrybinių darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo –L. Aleksiejūnienė

 

06 01–07 30

 

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda iš ciklo ,,Kupiškėnai“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

06 01 – 07 30

 

Pauliaus Kalamažniko fotografijų paroda ,,Pamatyk Lietuvą iš paukščio skrydžio“

Virbališkių kaimo bendruomenės patalpose

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė ir Laukminiškių KM muziejininkė

 

 

01–30

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių piešinių paroda „Šeimoje prasideda pasaulis“ (auklėtoja Irena Aleknienė)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–30

(tęsiama)

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės nuotraukų ant drobės paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

01–30

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“.  Kupiškio viešosios bibliotekos projektas Kartas sujungianti fotografija.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

06–01

 

 

(tikslinama)

Renginys, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai „Žaidimų popietė“.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1

 

16 val.

Popietė vaikams „Mano svajonių pasaulis“.

Prie Naivių bibliotekos pastato

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–21

 

Nuotraukų paroda „Kiekviena šeima – tai maža salelė su savo istorija...“ (Tarptautinei šeimų dienai).

Alizavos bibliotekos Facebook, Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–30

 

Virtuali knygų paroda „Lietuvių rašytojai – vaikams“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Salamiesčio bibliotekos Facebook, Salamiesčio padalinys.

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–7

(tęsiama)

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“, Kupiškio viešosios bibliotekos projektas Kartas sujungianti fotografija.

Salamiesčio bibliotekos Facebook, Salamiesčio padalinys.

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

03

 

 

17 val.

Literatūrinis vakaras „Aš pažinau karalių tavyje“ scenarijaus autorius ir atlikėjas – aktorius Petras Venslovas.

Subačiaus miesto padalinys ir Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga (KKŽN).

Atsakingi asmenys – A. Bukienė, E. Navickienė, P. Skrebienė

 

04–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Į žemę piktas vakaras atėjo“ (Vytautui Mačerniui – 100).

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

04–30

 

Kūrybinių darbelių paroda „Pakalbėk su manim, tėte...“ (Tėvo dienai).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

 

5

 

 

 

Virtuali paroda „Aš esu laimingas“, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

5

 

 

16 val.

Šventė Tėvo dienai „Pas Tave širdis atves...“

Lukonių SAP

Lukonių laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

10

 

16 val.

Edukacinė popietė „Smėlėti ramybės takeliai Alizavoje...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

07

 

Trečioji virtualios atvirukų parodos dalis „1980-ieji. Pavasaris“ iš skaitytojos Onutės Šiupienienės kolekcijos

Antašavos padalinio Facebook.

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

06 10

(tikslinama)

 

(tikslinama)

Viktorina vaikams „Skaitai – žinai!“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

14

 

16 val.

Popietė „Daug vardų jau sustingo, įrėžtų akmeny...“

Gedulo ir vilties dienai.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

 

06-15–07-10

 

Genovaitės Malakauskienės dirbinių paroda „Kai lieka laiko nuo darbų“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

06-15

(tikslinama)

 

 

(tikslinama)

Edukacinės dirbtuvės su Genovaite Malakauskiene „Nuotraukų albumo gaminimas“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

06-29

 

14 val.

G. Murnikovienės poezijos knygos pristatymas

Šimonių padalinio Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, G. Murnikovienė

 

17

 

Virtuali viktorina „Prisiminkime lietuvių liaudies patarles“.

Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

21

 

Edukacija Apyrankių vėrimo dirbtuvėlės.

Antašavos padalinio Facebook

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

06-21

 

Virtuali viktorina vaikams „Susitikimas su vaikiškų knygų herojais“.

Noriūnų bibliotekos Facebook.

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

Liepa

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–31

 

Spaudinių paroda „Mano vasara su detektyvu“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

 

P. Matulionio progimnazijos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Saulėtoji vasara“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1-31

(tęsiama iš birželio mėn.)

 

Fotografijų paroda „Kreta – didžiausia Graikijos sala“ (iš R. Kavaliauskienės kelionių albumo)

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo –R. Senvaitienė

 

1–31

 

Nuotraukų paroda „Mokyklinio gyvenimo kronikos: 1961–1964 m. (iš Viliaus Purono asmeninio albumo)

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingas – A. Venckus

 

 

1–31

 

Parodos „Mokyklinio gyvenimo kronikos: 1961–1964 m.“ pristatymas

Viešosios bibliotekos YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=LjsVfKWRzJ4&t=621s

Atsakingi: A. Venskus, R. Vilčinskienė

 

1–31

 

Žurnalo „Baltas kambarys“ pristatymas

Viešosios bibliotekos YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=DrXnMP-9Brg

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilčinskienė

 

 

1–31

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (8): Bendrieji klausimai“

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/viktorina/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

„Senos plokštelės: Susitikimas su kompozitoriumi Stasiu Liupkevičiumi“

Viešosios bibliotekos YouTube kanale

https://www.youtube.com/watch?v=fZVJk3QCi8c&t=10s

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, A. Venckus

 

 

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Eugenija Bajorytė, Leonas Kadžiulis“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė, R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Į meno pasaulį – iš stebuklingos vaikystės: Eugenija Bajorytė-Adomaitienė: 1941–2011“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

 

1–31

 

„Iš skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinio palikimo: 1933–1948 m.“)

Viešosios bibliotekos interneto svetainės skyrius „Skaitmeninės kolekcijos“

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–31

 

Vieno paveikslo paroda: Vilmantas Graičiūnas ,,Neišbūsiu, sakau neištversiu tų lieptų...“ (V. Kukulas)

Viešosios bibliotekos langas-vitrina, interneto svetainė

Atsakingas asmuo –  A. Venckus

 

1–31

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (8): Bendrieji klausimai“

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/viktorina/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–31

 

Virtuali paroda ,,Tremties archyvai: nepublikuotos fotografijos ir prisiminimai“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir Facebook

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–31

 

Projekto „Integracijos link“ veiklos (mokymai, edukacijos)

Kupolas prie viešosios bibliotekos pastato (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A)

Atsakingi asmenys: N. Paukštienė, I. Žurauskienė

 

5–31

 

Spaudinių paroda „Vasarok su knyga“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

8–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Petras Tijūšas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

15–31

 

Spaudinių paroda „Tarp ekspresijos ir ironijos“ (Gintarui Patackui–70)

Abonementas

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

15–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Feliksas Vaitiekūnas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

16–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Vladas Kulpavičius“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

19–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Gediminas Vincas Karosas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

24–31

 

Kupiškio kalendorius 2021: Jonas Mažylis“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–10

 

Paroda „Ešelonų broliai ir seserys“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

 

 

Vyksta skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Židronės Čereškevičienės kūrybinių darbų paroda „Žydėjimo šviesa“ (akvarelės Paint pouring technika, dirbiniai iš odos)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

(tęsiama)

 

 

 

Kristinos, Gabrielės ir Karolinos Kirklyčių kūrybinių darbų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

 

01–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“.  Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Kartas sujungianti fotografija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

01–31

 

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

06 01–07 30

tęsiama

 

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda iš ciklo ,,Kupiškėnai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

06 01–07 30

tęsiama

 

Pauliaus Kalamažniko fotografijų paroda ,,Pamatyk Lietuvą iš paukščio skrydžio“

Virbališkių KB patalpose

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė ir Laukminiškių KM muziejininkė

 

 

1–12

 

Virtuali knygų paroda „Salamiesčio biblioteka apie Kupiškio kraštą“

Bibliotekos Facebook puslapyje ir bibliotekoje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

04–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Dėkingas esu žmonėms“

Aktoriui Algimantui Masiuliui – 90

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

5

 

Virtuali viktorina „Kupiškio rajono miesteliai ir kaimai“

Bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

6

 

 

21 val.

Valstybės dienos minėjimas – himno giedojimas, vakarojimas prie laužo

Aikštelė prie buvusios mokyklos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, KKC Juodpėnų LS,

Juodpėnų KB

 

06

 

20 val.

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė

Naivių bibliotekos pastato kiemelyje

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

9

 

19 val.

Tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“

Aikštelė prie buvusios mokyklos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, KKC Juodpėnų LS,

Juodpėnų KB, ūkininkai

 

 

10

 

 

13 val.

Knygos ,,Virbališkiai laiko tėkmėje. Kaimo istorija ir žmonės“ pristatymas

Virbališkių kaimo bendruomenės kiemelyje

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

J. Knizikevičienė, V. Katelienė

Rugpjūtis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–31

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Mano vasara su detektyvu“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

(tęsiama)

 

P. Matulionio progimnazijos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Saulėtoji vasara“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

 

Spaudinių paroda „Pasiaukojimas ir ištikimybė svarbiau už asmeninę laimę“ (Valteriui Skotui – 250)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Vasarok su knyga“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Tarp ekspresijos ir ironijos“ (Gintarui Patackui – 70)

Abonementas

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Fotografijų paroda „Kreta – didžiausia Graikijos sala“ (iš R. Kavaliauskienės kelionių albumo)

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

 

1–31

 

Pašnekesys su Viliumi Puronu „Panevėžyje ir vasaros Pelyšių kaime“

Viešosios bibliotekos YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=sQ8vo05Q690&t=73s

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

 

1–31

 

 Nuotraukų paroda „Mokyklinio gyvenimo kronikos: 1961–1964 m.“ (iš Viliaus Purono asmeninio albumo)

Viešosios bibliotekos laiptinė ir viešosios bibliotekos YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=LjsVfKWRzJ4&t=621s

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

2, 16, 23, 30

 

14–16 val.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės fotografuoti“ (projektas „Integracijos link“)

Viešoji biblioteka ir Kupiškio miesto erdvės

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

 

2, 16, 23, 30

 

 

10–12 val.

Edukacija vaikams „Lapų atspaudai“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas prie VB pastato (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

1–31

 

Vieno paveikslo paroda: Algirdas Venckus ,,Kupiškis, Gedimino gatvė“

Viešosios bibliotekos langas-vitrina, interneto svetainė.

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

1–31

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (8): Bendrieji klausimai“

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/viktorina/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 4–31

 

Kupiškio kalendorius 2021: Antanas Kubilius“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

4, 11, 18, 25

 

11–13 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimai vaikams iki 3 m. ir jų mamoms (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

4, 11, 18, 25

 

14–16 val.

Žaidimai su x-box (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos edukacijų klasė arba kupolas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A)

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

5

 

17 val.

Nijolės Jokubkaitės-Paškauskienės romano „Moterys iš praeities“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

6–31

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda „Mano gentis“ XXV tarptautinio kartų teatrų festivalio „Pienių medus“, „Pienių vynas“, „Pienių pūkas“ programoje

Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

8

 

16 val.

Viliaus Naujiko fotografijų parodos „Mano gentis“ atidarymas

Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, A. Venckus

 

 

6, 13, 20, 27

 

 

10–12 val.

Edukacija „Aukštaitijos ETNO kilimas“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

6, 13, 20, 27

 

14–16 val.

Edukacija „Rašto istorija“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

8–31

 

Kupiškio kalendorius 2021: Bronius Dūda“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė I. Žurauskienė

 

10–31

 

Dokumentų paroda „Atsidavęs mokslui ir kultūrai: Peliksui Šinkūnui – 130 m.“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

13–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Peliksas Šinkūnas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

17–31

 

Dokumentų paroda „Įkvėpimo žemė“ (Romualdui Rakauskui – 80 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

20

 

15 val.

Žanetos Jasaitienės poezijos knygų pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

27–31

 

Kupiškio kalendorius 2021: Eglė Ridikaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–31

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Židronės Čereškevičienės kūrybinių darbų paroda „Žydėjimo šviesa“ (akvarelės Paint pouring technika, dirbiniai iš odos)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Kristinos, Gabrielės ir Karolinos Kirklyčių kūrybinių darbų

paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

 

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“, viešosios bibliotekos projektas „Kartas sujungianti fotografija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

2–31

 

 

,,Aš ir pats deja, neišmintis...“, 100 m., kai gimė poetas, vertėjas Vacys Reimeris.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

2–30

 

 

,,Minties linija“ Gražinos Laucienės darbų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

2–31

 

Antašavos laisvalaikio salės NVŠ saviraiškos studijos stovyklos „Laikas kartu“ vaikų piešinių paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

 

4–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Aidai iš gyvenimo šulinio“, Antanui Kubiliui – 85

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

4–31

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

08-02–09-13

 

Dokumentų paroda „...širdyje užsibrėžtąjį rašom savo eilėraštį“ V. Reimerio 100-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

 

7

 

 

13 val.

Lukonių koplytėlės renovacijos darbų pabaigtuvių šventė

13 val. – šv. Mišios Lukonių koplytėlėje

14 val. – šventė „Kelionė laiku“ lauko erdvėje

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

8

 

16 val.

Gerdos Jankevičiūtės poezijos knygos „Nieko omžino“ pristatymas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

19

 

10–16 val.

Antašavos laisvalaikio salės NVŠ saviraiškos studijos stovyklos „Laikas kartu“ užsiėmimas

Antašavos padalinys

Atsakingi asmenys: A. Kacinauskienė, R. Radavičienė

 

20

 

10–16 val.

Antašavos laisvalaikio salės NVŠ saviraiškos studijos stovyklos „Laikas kartu“ išvyka

Atsakingi asmenys: A. Kacinauskienė, R. Radavičienė

Rugsėjis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–30

 

Knygų paroda „Populiariausiai XX a. detektyvų rašytojai Agatai Kristi – 130 m.“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–30

 

Piešinių paroda „Rudenėlio spalvos“, piešė Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–30

 

Daivos Jundzilienės sukurtų papuošalų paroda „Papuošalų magija“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitiene

 

 

 

1–30

 

Naujausių kupiškėniškos tematikos leidinių pristatymas (iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Vasaros knygų fiesta“)

Kupiškio viešosios bibliotekos YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=O6rR-8DzLK4&t=27s  ir https://www.pavb.lt/2021/08/vasaros-knygu-fiesta-kviecia-pazinti-kupiskio-krasto-leidinius/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, J. Pipynienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Įkvėpimo žemė“ (Romualdui Rakauskui – 80 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Atsidavęs mokslui ir kultūrai: Peliksui Šinkūnui – 130 m.“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

Kiekvieną

darbo dieną

 

13–16 val.

Klubas „Po pamokų“ (pradinių klasių mokiniams)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–30

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (9): Įvairūs klausimai“

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė

https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/viktorina/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–30

 

Vieno paveikslo paroda: Algirdas Venckus ,,Kupiškis, Gedimino gatvė“

Viešosios bibliotekos langas-vitrina ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/kupiskio-viesoji-biblioteka-kviecia/

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

 

1–30

 

Nuotraukų paroda „Mokyklinio gyvenimo kronikos: 1961–1964 m.“ (iš Viliaus Purono asmeninio albumo)

Viešosios bibliotekos laiptinė ir YouTube kanalas https://www.youtube.com/watch?v=LjsVfKWRzJ4&t=621s

Atsakingas – A. Venckus

 

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Eglė Ridikaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

2, 13, 20, 23, 27

 

14–16

val.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės fotografuoti“ (projektas „Integracijos link“)

Viešoji biblioteka ir Kupiškio miesto erdvės

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

2–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Mikalina Glemžaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

 

3

 

 

10 val.

Literatūrinė valandėlė „Būk sveika, knygele!“ Dalyvauja Povilo Matulionio progimnazijos 2 B klasės mokiniai, mokytoja Alė Songailienė

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

3,

 9, 16

 

10–12

14–16

val.

Edukacija „Aukštaitijos ETNO kilimas“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

4, 10, 17, 24

 

14–16

val.

Žaidimai su x-box (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

 

5–30

 

Virtuali paroda „Obelis, kuri nebežydės“ (Zitos Lukošiūtės 70-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

7, 14, 21, 28

 

 

14–16

val.

Edukacija vaikams „Lapų atspaudai“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

8, 15, 22, 29

 

11–13

val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimai vaikams ir jų mamoms (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

 

 

8

 

 

 

10 val.

Pranešimas „Elvyros Glemžaitės-Dulaitienės Kupiškėnų senovė“ konferencijoje „Lietuvos žodis: Pirmoji knyga“, skirtoje Lietuvos istorijos tyrinėtojo, rašytojo Petro Biržio-Akiro 125-osioms gimimo metinėms

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialas

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

8–30

 

Virtuali paroda „Laiko pėdomis“ (Broniaus Žalio 100-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

8–30

 

Virtuali paroda „Į upes subrido mano dienos“ (Jadvygos Gabriūnaitės 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

8, 15, 22, 29

 

14–16

val.

Edukacija „Rašto istorija“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

9

 

17 val.

Kornelijos Jankauskaitės knygos „Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

9–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Lilija Genytė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

10–30

 

„Senovinės kupiškėnų vestuvės Algimanto Jasaičio atsiminimuose“ (spektaklio 55-mečiui ir A. Jasaičio 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos YouTube kanalas ir interneto svetainė

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

 

16

 

 

 

16 val.

Juozo Brazausko knygų „Gyvenimas šėlsta nevilties jūroje: Jurgis Savickas – rašytojas ir diplomatas“, „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ ir „Šveicarų ir lietuvių gyvenimo pėdsakais“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A.Venckus

 

23–30

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (10): Žydai Kupiškyje“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

24–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Pranciškus Skardžius“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

29

 

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Žymantė Vladislava Jonuškaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

30

 

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė.

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–15

 

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–15

 

 

Fotografijų paroda „Iš Naivių krašto žmonių fotografijų archyvo“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–30

 

Paroda „Mokslo ir žinių šalyje“ (skirta prieš 100 metų įsteigtai Laičių pradinei mokyklai)

Skapiškio padalinio Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–30

 

Antašavos MDC mokinių piešinių paroda „Pasakų personažai“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „100 metų, kai Lietuva Tautų sąjungoje“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

1–30

 

Paroda „Detektyvų karalienė – Agata Kristi“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

1–30

 

,,Detektyvų karalienė. Kas? Aišku – Agata Kristi“, anglų rašytojai – 100 m.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–30

 

,,Minties linija“ Gražinos Laucienės darbų paroda.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

6

 

13

Literatūrinė valanda „Ruduo kviečia skaityti“    

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

6

10 val.

Pamokėlė apie biblioteką „Bibliotekos abėcėlė“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

6–30

 

Dokumentų paroda „Detektyvinio pasakojimo imperatorė“, skirta anglų rašytojos Agatos Kristi 130-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

10

 

 

15 val.

,,Atsikeli... Ir norisi pasakyti – laukai Laukminiškių lygieji...“ Literatūrinė popietė, skirta Jadvygos Gabriūnaitės 85-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP, Laukminiškių KM

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

J. Knizikevičienė

 

14–30

 

Dokumentų paroda „Neprilygstamoji detektyvų rašytoja“ Agatos Kristi 130-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

15

 

Dokumentų parodos „Detektyvinio pasakojimo imperatorė“ virtuali versija Salamiesčio bibliotekos Facebook puslapyje.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

15–30

 

Spaudinių paroda „Detektyvės plunksna“ Agatai Kristi – 130 m.

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

18

 

14

Popietė „Rugsėjis – pirmasis laisvės mėnuo“ 

Subačiaus miestelis

Atsakingi asmenys – A. Bukienė, I.  Dovydėnienė, D. Gudelis

 

20

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas (2)“

Salamiesčio padalinio Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23

8–17 val.

Popietė „Naminiai rudeniniai pyragai“

Antašavos padalinys

Atsakingi asmenys: A. Kacinauskienė, R. Radavičienė

 

23–30

 

 

Knygų ir spaudinių paroda Lietuvos žydų genocido dienai atminti „Lietuvos žydų likimai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

24

 

14 val.

Popietė „Rudens gėrybės ant mūsų stalo“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

Spalis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–30

 

Gražinos Laucienės darbų paroda „Minties linija“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1–31

 

Piešinių paroda „Akvarelės stebuklai“ (P. Matulionio progimnazijos mokinių darbai, mokyt. A. Songailienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

 

1–31

 

„Senovinės kupiškėnų vestuvės Algimanto Jasaičio prisiminimuose“ (etnografinio spektaklio 55-mečiui ir A. Jasaičio 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos YouTube kanale https://youtu.be/mMAVxxfAv6o

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė, A. Venckus

 

 

1–31

 

Kornelijos Jankauskaitės knygos „Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija“ pristatymas.

Viešosios bibliotekos YouTube kanale

https://youtu.be/l3BRp8Lea_s

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Vilčinskienė

 

1–31

 

Pokalbis „Vilius Puronas Kupiškio viešojoje bibliotekoje“

Viešosios bibliotekos YouTube kanale

https://youtu.be/uNEw49VZW_4

Atsakingas asmuo – A. Venckus, R. Vilčinskienė

 

1–31

 

Naujausių kupiškėniškos tematikos leidinių pristatymas

Viešosios bibliotekos YouTube kanale

https://youtu.be/O6rR-8DzLK4

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, J. Pipynienė

 

 

1–31

 

Virtuali paroda „Obelis, kuri nebežydės“ (Z. Lukošiūtės 70-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

1–31

 

Virtuali paroda „Laiko pėdomis“ (Br. Žalio 100-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

Virtuali paroda „Į upes subrido mano dienos“ (Jadvygos Gabriūnaitės 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

 

1–31

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (10): Žydai Kupiškyje“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

 ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

Vieno kūrinio paroda: Jonas Jagėla „Paminklas partizanų kovų atminimo įamžinimui. Maketas“

Viešosios bibliotekos langas-vitrina ir https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

1–31

 

Paroda „Proginės ir atminimo gairelės iš Algimanto Jasaičio kolekcijos“

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingi asmenys: A. Venckus, L. Matiukaitė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Atsidavęs mokslui ir kultūrai: Peliksui Šinkūnui – 130 m.“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

1–31

 

Paroda „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

 

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Pranciškus Skardžius, Žymantė Jonuškaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

4

 

Naujų knygų pristatymas nuotoliniu būdu 5–7 kl. mokiniams Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

6, 13, 20, 27

 

11–13

„Žirniukų“ klubo užsiėmimai vaikams ir jų mamoms 

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

6–30

 

Edukacinė programa panaudojant sensorinę įrangą

(registracija tel. (8 459) 35 471, el. paštu jolantav8@gmail.com)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: J. Vosylienė, I. Žurauskienė

 

 

8–31

 

Viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (11): Etnografija, folkloras“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

 ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

9

 

10

„Išvyka į alpakų ūkį“ (projektas „Integracijos link“)

Medikonių kaimas, Panevėžio r.

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

13–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Petras Vaitiekūnas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

13–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Vytautas Kaluina“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

13–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Aleksandras Kriūka“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, I. Žurauskienė

 

14, 15, 19, 20

 

15–17

Pilateso užsiėmimai (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

14

10

Edukacinė veikla „Pirštukų žaidimai“ ( mokykla „Varpelis“, jungtinė lavinamoji klasė, spec. ped. L. Kuklinskienė)

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14–31

 

Spaudinių paroda „Mano kelias į šviesą“ (neregių istorijos Baltosios lazdelės dienai pažymėti)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

16

 

Edukacinis užsiėmimas „Liktariuko rišimas“ (projektas „Integracijos link“)

Per Teams programą

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

17–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Algirdas Gaižutis“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

,.Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

18–31

 

Kūrybinių darbelių paroda „Rudens mozaika“ (mokykla „Varpelis“, jungtinė lavinamoji klasė)

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

22

10

Edukacinė veikla „Kiek kainuoja žodis „ačiū“ (mokykla „Varpelis“, jungtinė lavinamoji klasė, spec. ped. L. Madeikienė)

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

22

 

„Gerų žodžių“ knygelės pristatymas-paroda (mokykla „Varpelis“, jungtinė lavinamoji klasė)

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

 

 

22

 

 

 

16

Poezijos ir muzikos popietė „Baltu Elenos Mezginaitės taku“, skirta poetės E. Mezginaitės 80-mečiui. Dalyvaus kompozitorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė, Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ atstovai

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

22–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Paulius Petronis“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: J. Vosylienė, I. Žurauskienė

 

23

 

11

„Pėsčiųjų žygis šeimoms“ (baigiamasis projekto „Integracijos link“ renginys)

Prie Kupiškio marių

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

24–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Antanas Puodžiūnas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

26–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Viktoras Julijonas Abramavičius“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb/

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

Kiekvieną

darbo dieną

 

13–16

Klubas „Po pamokų“ (individualūs užsiėmimai)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

29

 

9

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė (arba per Google meet)

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–18

 

Dokumentų paroda ,,Eilės lūpinei armonikėlei“ 80 metų, kai gimė poetas Steponas Algirdas Verba (1941–2000)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

10-01–11-19

 

Antašavos mokyklos daugiafunkcio centro mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

1–29

 

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda iš ciklo ,,Kupiškis ir kupiškėnai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–29

 

Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą...“, Onutės Žemaitienės darbų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–15

 

 

Spaudinių paroda „Detektyvės plunksna“ Agatai Kristi – 130

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–15

 

Dokumentų paroda „Mano pabaigoje yra mano pradžia...“

Agatai Kristi – 130

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1

 

16

Pokalbių valanda „Gyvenimo gija“, pagyvenusių žmonių dienai atminti  

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

1–29

 

Dokumentų paroda „Takelis iš naujo“ Ramutei Skučaitei – 90

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–29

 

Spaudinių paroda „Gyvūnijos pasaulis“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

 

1–29

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Nuo apžvalgos bokštų pažvelgus...“

Salamiesčio padalinys, virtuali versija Salamiesčio bibliotekos Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–31

 

Veronikos Adomėlytės fotografijų paroda „Emocijos pro stiklą“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

2–30

 

Paroda „Vaikams vanagams“ Ramutei Skučaitei – 90 metų

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

 

3

 

 

 

13

Tradicinė kaimo šventė – Šv. Teresės atlaidai Lukonių kaimo koplyčioje

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė, Subačiaus parapijos klebonas V. Bloškis

 

4

 

Virtuali viktorina „Šuo – žmogaus draugas“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai

Salamiesčio bibliotekos Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G.Laucienė

 

4–29

 

 

 

 

,,Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“ R. Skučaitei – 90

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

10-04–11-04

 

Piešinių paroda „Man be galo reikėtų šunelio...“, skirta

Pasaulinei gyvūnų dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo - L.Dešrienė

 

4–26

 

Dokumentų paroda „Gyvūnai žmogaus gyvenime“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

8

 

 

19.30

Kasmetė tradicinė kaimo šventė „Rudens mozaika“

Juodpėnų bendruomenės salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, V. Skupienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, ūkininkai, rėmėjai

 

10

(tikslinama)

 

„Vasara su knyga“ pabaigtuvės

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

10-28–11-09

 

Paroda ,,Išlikusi poezijos skambėjime“ 80 metų, kai gimė poetė Elena Mezginaitė (1941–2006)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

10–29

 

14.30

Edukacinė popietė ,,Yra pasauly keistas sapnas...“, skirta poetės Ramutės Skučaitės jubiliejui

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

10-14–11-22

 

Dokumentų paroda „Ruduo literatūroje ir mene“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, D. Blaževičienė

 

11

 

16

Akcijos ,,Vasara su knyga“ baigiamasis renginys

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

15–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Švieskis, šviesk ir klestėk“ 

Algirdui Gaižučiui – 80

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys – A. Bukienė

 

16–31

 

 

Spaudinių-nuotraukų paroda „Biblioteka laiko tėkmėje“ Naivių bibliotekai – 70

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

18

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas 3“

Salamiesčio bibliotekos Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

19–27

 

Dokumentų paroda ,,Žaidžiu lietuvišku žodžiu“ poetei Ramutei Skučaitei 90

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

22

 

18

Literatūrinė popietė „Gyvenimas posmuose“ Giedrutės Murnikovienės knygos pristatymas

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

25–30

 

 

Knygų ir spaudinių paroda „Eilėraščiai mane susiranda“ 

Ramutei Skučaitei – 90

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

 

10-27–11-11

 

Knygų paroda vaikams „Uogelės ant smilgos“, skirta Ramutės Skučaitės 90-mečiui

Salamiesčio padalinys, virtuali paroda Salamiesčio bibliotekos Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

Lapkritis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–30

 

Piešinių paroda „Apie lietų po spalvotu skėčiu“. Piešė P. Matulionio progimnazijos 2c kl. mokiniai, mokyt. D. Marmokienė

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–30

 

„Senovinės kupiškėnų vestuvės Algimanto Jasaičio prisiminimuose“ (etnografinio spektaklio 55-mečiui ir A. Jasaičio atminimui)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/in-memoriam/

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, A. Venckus

1–30

 

Juozo Brazausko knygų pristatymo vaizdo įrašas

Viešosios bibliotekos YouTube kanalas https://www.youtube.com/watch?v=khaqFYN6EPw

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilčinskienė

1–30

 

Kornelijos Jankauskaitės knygos „Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija“ pristatymas vaizdo įrašas

VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/renginiai/apkabinu-praeiti/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

„Paslaptingų istorijų beieškant Kupiškio krašte“ (mokinių vasaros užimtumo projekto filmukai)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/paslaptingu-istoriju-beieskant-kupiskio-kraste/

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Pipynienė

1–30

 

Virtualios viktorinos iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“: „Etnografija, folkloras“ ir „Žydai Kupiškyje“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė  https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

„Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (1933-1954 m.)“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

Virtualios parodos „Obelis, kuri nebežydės“ (Zitos Lukošiūtės 70-mečiui) ir „Laiko pėdomis“ (Broniaus Žalio 100-mečiui)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

 

Virtuali paroda „Į upes subrido mano dienos“ (Jadvygos Gabriūnaitės 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

Vieno kūrinio paroda: Jono Mackevičiaus „Vilniaus senamiestis“ (tapybos darbas)

Viešosios bibliotekos langas-vitrina ir https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo –  A. Venckus

1–30

 

Paroda „Proginės ir atminimo gairelės iš Algimanto Jasaičio kolekcijos“

Viešosios bibliotekos laiptinė

Atsakingi asmenys: A. Venckus, L. Matiukaitė

1–30

 

Paroda „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Algirdas Gaižutis, Elena Mezginaitė, Viktoras Julijonas Aramavičius“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė,

I. Žurauskienė

3–6

 

„Penkių pojūčių erdvė“

(registracija ingrida.zurauskiene@gmail.com)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – J. Žurauskienė

3, 10, 17, 24

10–12 val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimai vaikams ir jų mamoms 

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

4, 11, 18, 25

18–20 val.

Nuotolinės skautų draugovės sueigos (NVŠ)

Per Google Meet

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

5

 

Mirandos Navickienės (Duokiškis) papuošalų iš odos paroda „Iš papuošalų skrynelės“

Abonemento stiklo vitrinos

Atsakingas asmuo – Rita Senvaitienė

7–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Antanas Bajorinas“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

9

 

Spaudinių paroda „Svajonės ir ilgesys“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – Rita Senvaitienė

10

 

Naujų knygų pristatymas 3–4 kl. mokiniams nuotoliniu būdu

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

12–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Bronislovas Kaulakys “

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė,  I. Žurauskienė

15

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

23

10 val.

Literatūriniai skaitymai „Rudens laiškai“

Mokyklos „Varpelis“ lauko pavėsinė

Atsakingi asmenys: L. Kliopkinienė, L. Madeikienė

24–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Ričardas Janilionis“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė  I. Žurauskienė

25

10 val.

Edukacinė veikla „Kurkim pasaką kartu“

Mokyklos „Varpelis“ lauko pavėsinė

Atsakingi asmenys: L. Kliopkinienė, L. Kuklinskienė

30

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė (arba per Google meet)

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

1–4

 

Piešinių paroda „Man be galo reikėtų šunelio“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1-11

 

 

Knygų paroda vaikams „Uogelės ant smilgos“, skirta poetės Ramutės Skučaitės 90-mečio jubiliejui

Salamiesčio padalinys

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–12

 

Spaudinių paroda „Tipu tapu“. Poetei Ramutės Skučaitei – 90

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1-14

 

Dokumentų paroda ,,Gyvenimo prasmės ieškojimas“. 200 metų, kai gimė rusų rašytojas Fiodoras Dostojevskis (1821–1881)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

1–27

 

Spaudinių paroda „Aš – eilėraščių knyga“

Ramutei Skučaitei – 90

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–30

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Virtuali paroda „Biblioteka laiko tėkmėje“, skirta Naivių bibliotekos 70-mečiui

Naivių bibliotekos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/naiviu.biblioteka

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Reginos Adomauskienės paveikslų paroda „Žydėjimas“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Onutės Žemaitienės darbų paroda „Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–12

 

Dokumentų paroda „Rašymas – virvė už kurios laikausi“. Algimantui Čekuoliui – 90

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–22

 

Dokumentų paroda „Ruduo literatūroje ir mene“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, D. Blaževičienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Jurga Ivanauskaitė – maištingiausia rašytoja“, skirta rašytojos 60-mečiui

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

3–30

 

Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Šiaurės šalių pasakos“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

3–30

 

Juliaus Aleknos fotografijų ant drobės paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

3–30

 

Reginos Adomauskienės paveikslų paroda „Jausmai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3–30

 

Spaudinių paroda „Priartinęs mums pasaulį“, skirta Algimanto Čekuolio 90-mečiui

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3–30

 

Vilės Leščinskienės virtuali kūrybinių darbų paroda

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

3–30

 

Spaudinių paroda „Man sakė – jei mesiu dirbt, numirsiu“

Prozininkui, žurnalistui Algimantui Čekuoliui – 90

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–30

 

Senų knygų paroda „Jas skaitė mūsų seneliai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–30

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–30

 

Mokinių piešinių paroda „Spalvotas ruduo“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

5–30

 

Mokinių darbelių paroda „Tas auksinis rudenėlis“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

5–30

 

Virtuali fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“

Skapiškio bibliotekos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugališkienė

5–30

 

Vakarės Baliūnaitės piešinių paroda „Jau laukiu, kad sparnas kregždės spindintį dangų atvertų“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

6, 13, 20, 27

13 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ virtualios pamokos uždaroje Facebook grupėje

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

8

 

Virtuali viktorina „Pasivaikščiojimas po Kupiškį“

Salamiesčio bibliotekos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

10–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Turiu savo angelą sargą“ 

Algimantui Čekuoliui – 90

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

12–30

 

Dokumentų paroda „Regėjimai geltonoje šviesoje“

Jurgai Ivanauskaitei – 60

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

12–30

 

Virtuali paroda vaikams „Tradicinė šviesos ir žodžio šventė“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei

Noriūnų bibliotekos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

12–30

 

Dokumentų paroda „Knyga, pakeitusi rašytojos gyvenimą“

Jurgai Ivanauskaitei – 60

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

14

 

Virtuali paroda „Pakalnučių metai“ Salamiesčio bibliotekos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

14-22

 

Dokumentų paroda ,,Gyvenimo menininkė“. 60 metų, kai gimė Jurga Ivanauskaitė (1961–2006)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

14–30

 

Knygų paroda „Pakalnučių metai“, skirta Jurgos Ivanauskaitės 60-ies metų jubiliejui

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

15–19

 

Knygų paroda „Jaukūs rudens vakarai“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

15–21

 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Tekstų skaitymas virtualioje erdvėje.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, E. Navickienė

15–30

 

Dokumentų paroda „Nuotykiai Šiaurės šalyse“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15–30

 

Spaudinių paroda „Maištingoji raganaitė“, skirta rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 60-mečiui

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

18–30

 

Dokumentų paroda „Tai veski mus, pelyte, į pasakų šalį apraizgytą“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

22

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas 5“ Salamiesčio bibliotekos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

22–30

 

Dokumentų paroda ,,Lietuvių tautinio judėjimo simbolis“. 170 metų, kai gimė visuomenės ir politikos veikėjas Jonas Basanavičius (1851–1927)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

23–30

 

Spaudinių paroda „Palikęs mums aušrą ir viltį“

Jonui Basanavičiui – 170

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

24–30

 

Rankdarbių paroda „Kiekvienas nešam sielą kaip žibintą“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

Gruodis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

 

1–9

 

 

 

Vieno kūrinio paroda: Jonas Mackevičius „Vilniaus senamiestis“ (tapyba)

Viešosios bibliotekos langas-vitrina ir https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

1–31

 

Ievos Babilaitės knygos „Ne vienas“ virtualus pristatymas

Viešosios bibliotekos „Youtube

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, A. Kiaušienė

 

 

 

1–31

 

Virtualios viktorinos iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“: „Poetą Valdemarą Kukulą prisimenant“ ir „Gamtos paveldo objektai ir saugomos teritorijos“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

Senovinės kupiškėnų vestuvės Algimanto Jasaičio prisiminimuose“ (etnografinio spektaklio 55-mečiui ir A. Jasaičio atminimui)

Viešosios bibliotekos „Youtube

Atsakingi asmenys: J. Pipynienė, A. Venckus

 

 

1–31

 

Kornelijos Jankauskaitės knygos „Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija“ pristatymas

Viešosios bibliotekos „Youtube

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

„Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (1933–1954 m.)“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

 

1–31

 

„Paslaptingų istorijų beieškant Kupiškio krašte“ (mokinių vasaros užimtumo projektas)

Viešosios bibliotekos „Youtube

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Pipynienė

 

 

1–31

 

Virtualios parodos „Obelis, kuri nebežydės“ (Zitos Lukošiūtės 70-mečiui) ir „Laiko pėdomis“ (Broniaus Žalio 100-mečiui)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–31

 

Virtuali paroda „Į upes subrido mano dienos“ (Jadvygos Gabriūnaitės 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

 

1–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Antanas Bajorinas, Bronislovas Kaulakys, Arvydas Kirda“

Viešosios bibliotekos „Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

1–31

 

Aplikacijų paroda „Žibėk, Kalėdų eglute”

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Peliuko Mikio ir kitų garsių personažų kūrėjui V. Disnėjui –120“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1–31

(tęsiama)

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis”

Skaitykla, viešosios bibliotekos interneto svetainė, „Facebook

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

2–31

 

Veronikos Šleivytės fotografijų ir grafikos darbų paroda iš V. Šleivytės galerijos Viktariškėse ekspozicijos

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

2, 9, 16, 23

 

 

18–20

 

Nuotolinės skautų draugovės sueigos (NVŠ)

Per Google Meet

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

3–31

 

Marijos Tamošiūnienės „Naujosios Kupiškio ligoninės fotokronika“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

 

3–31

 

Virtuali viktorina „Parašyta kupiškėnų“ (ciklas „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“)

Viešosios bibliotekos interneto svetainė ir „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

(tikslinama)

 

Knygos „Elena Mezginaitė: Žmonės man viskas...“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingi asmenys – Algirdas Venckus, Lina Matiukaitė

 

6–31

 

Dokumentų paroda „Ne tik gėlių karalienė“ (Veronikai Šleivytei – 115 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

6–31

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Veronika Šleivytė“

Viešosios bibliotekos „Facebook

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

6

 

Naujų knygų pristatymas ikimokyklinukams nuotoliniu būdu

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

6–31

 

Kupiškio Meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Vaivorykštės spalvos“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

6–31

 

Parodėlė-projektas „Muzika ir spalvos“ (mokykla „Varpelis“, Kodėlčiukų grupė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

6–31

 

Kūrybinių darbų paroda „Manyk gerai ir iš minčių išaugs geri poelgiai (apie toleranciją; mokykla „Varpelis“, Kodėlčiukų grupė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

7

 

10–13

Pranešimas „Poetės Elenos Mezginaitės gyvenimo stotelės: Kupiškis“ konferencijoje „Įžymios Panevėžio krašto moterys“

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

7–31

 

Sigito Laurinavičiaus tapybos darbų paroda

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

8–31

 

Romo Gudaičio proza (80-osioms gimimo metinėms)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

9–31

 

Kalėdinių atvirukų ir žaisliukų paroda iš Liucijos Dobrickienės kolekcijos

Abonemento stiklo vitrinos

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

10

10

Literatūrinis rytmetis „Vaikai ir angelai“

Mokyklos „Varpelis“ kiemas

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

15

17

Diskusijos apie perskaitytas knygas „Knygiaus“ klube

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

16

10

Literatūrinis rytmetis „Susikaupkime ir uždekime Advento žvakelę“

Mokyklos „Varpelis“ kiemas

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

16–31

 

Virtuali paroda „Dirbantis žmogus Juozo Kėdainio kūryboje“

Viešosios bibliotekos interneto svetainė

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

(Tikslinama)

 

9

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė (arba per Google meet)

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–8

 

Edukacija. Pastato langų puošimas „Belaukiant Šventų Kalėdų“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

1–6

 

Vakarės Baliūnaitės piešinių paroda „Jau laukiu, kad sparnas kregždės spindintį dangų atvertų...“

Alizavos padalinys, „Facebook

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–10

 

Dokumentų paroda „Regėjimai geltonoje šviesoje...“

(Jurgai Ivanauskaitei – 60 m.)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

 

1–15

 

Dokumentų paroda „Nuotykiai šiaurės šalyse...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–18

 

Dokumentų paroda „Tai veski mus, pelyte, į pasakų šalį apraizgytą...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–23

 

Rankdarbių paroda „Kiekvienas nešam sielą kaip žibintą...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

28

 

Dokumentų paroda „Šviesioji žvaigždė nušvietė naktį...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–31

 

 

120 metų, kai gimė amerikiečių dailininkas ir filmų kūrėjas Voltas Disnėjus

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–31

 

,,Bet argi kas pakeis kampelį mielą?“ Jutkonių kaimui – 440 m.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–31

 

 

Spaudinių paroda „Maištingoji raganaitė“ 60 m., kai gimė rašytoja Jurga Ivanauskaitė

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

1–31

 

 

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis stebuklas“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

3–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Menas rašyti yra menas atrasti tai, kuo tiki“ Gustavui Floberui – 200 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

12-03–01-31

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda iš ciklo „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

3

 

Virtuali Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Noriūnų bibliotekos „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

4

 

11

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinės tradicijos ir puošyba“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, I. Kepalienė

 

6–31

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda „Nauji pamąstymai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–23

 

Salamiesčio bibliotekos kronikų paroda „Darbai darbeliai – mūsų kasdienybė“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–19

 

Dokumentų paroda „Šmaikščiai ironišku žodžiu“ 80 metų rašytojui Romui Gudaičiui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

6

 

Virtuali Gražinos Laucienės piešinių paroda „Nauji pamąstymai“

Salamiesčio bibliotekos „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

7–31

 

Paroda „Saulė eina ratu. Adventas“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

7

 

15

„Kalėdinio žaisliuko gaminimas“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

8

(tikslinama)

 

9

(tikslinama)

Edukacija „Kuriame dovanų dėžutę“ su edukatore Genovaite Malakauskiene

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

8–31

 

 

 

„Mano gyvenimas – mano knygos“ Voltui Disnėjui – 120 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys – A. Bukienė

 

10

 

Virtuali paroda „Skaitau – vadinasi gyvenu“, skirta Salamiesčio bibliotekos 70-osioms įkūrimo metinėms.

Salamiesčio bibliotekos „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

10

 

Edukacinis filmukas „Gaminame savo kalėdinį žaisliuką“

Noriūnų bibliotekos „Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

12–14

 

15

Adventinė popietė „Atsigręžkim į save“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

12–15

 

17

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

12–20

 

Fotografijų paroda „Šventines akimirkas prisiminus“...

Bibliotekos lange

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

17

 

 

15

Kalėdinė kūrybinė popietė ,,Šiltas Šv. Kalėdų laukimas“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė, V. Katelienė

 

19

 

15

Popietė „Po angelo sparnu“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: M. Levickienė, bendruomenė

 

19–31

 

Dokumentų paroda „Didžiausia vertybė – laisvas žmogus“ 80 metų, kai gimė rašytojas Povilas Dirgėla

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

19

 

16

Garsiniai skaitymai „Kalėdų džiaugsmas su knyga“

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

20–31

 

Vaikų piešinių paroda „Žiemos linksmybės vaikų piešiniuose“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, A. Vilimaitė

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-29 11:42