Duomenų bazės

Kupiškio viešojoje bibliotekoje galima naudotis Lietuvos ir užsienio šalių duomenų bazėmis, kurių  prenumeratą vykdo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Duomenų bazė yra organizuotas (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. Ieškant patikimos informacijos studijoms, mokslo darbams  duomenų bazės yra neabejotinai naudingiausias paieškos šaltinis.
Infolex – Lietuvos teisinė duomenų bazė, kurioje pasiekiami teisės aktai ir teismų praktika. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose taip pat su Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis ir kita informacija.
Kupiškio viešosios bibliotekos vartotojams ne vienerius metus jau žinoma EBSCO Publishing duomenų bazė, siūlanti visateksčius elektroninius socialinių ir humanitarinių mokslų, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalus, laikraščius ir žinynus. Ja galima naudotis ir bibliotekoje, ir nuotoline prieiga, tik būtina kreiptis į duomenų bazes administruojantį darbuotoją Kraštotyros ir edukacijos skyriuje.
Duomenų bazėje Naxos Music Library yra įvairių žanrų (klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko) muzikiniai įrašai, operų libretų apžvalgos, kompozitorių bei menininkų biografijos bei pavardžių tarimo vadovas, muzikos natų, muzikos albumų meninio apipavidalinimo, garso įrašų sąrašų, instrumentuotės ir leidėjų informacijos; muzikos terminų aiškinamasis žodynas ir kūrinių analizė. Vienu metu duomenų baze gali naudotis po 6 kiekvienos bibliotekos vartotojus.
Šių metų birželio – liepos mėnesiais testuota PressReader duomenų bazė, kurioje daugiau nei 7000 elektroninių laikraščių ir žurnalų. Tikimės, kad 2020 metais bibliotekos lankytojai turės prieigą ir prie šios duomenų bazės.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-10 09:26