Vaikų erdvė

Vaikų literatūros skyriuje sukauptas pažintinės, informacinės, įvairių mokslo šakų ir grožinės literatūros dokumentų fondas. Mažųjų dėmesio laukia žaislinės knygelės ir žaislai. Prenumeruojami  periodiniai leidiniai. Vykdome įvairius projektus, dalyvaujame respublikinėse akcijose.


Kaip tapti mūsų skaitytoju?
Norėdamas tapti mūsų skaitytoju, susipažink su naudojimosi Kupiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėmis ir kreipkis į skyriaus darbuotojas, pateikdamas asmens tapatybės kortelę. Vaikai iki 16 metų, kurie nori įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, į biblioteką ateina su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsineša užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką. Paraišką galima gauti Vaikų literatūros skyriuje.
Skyriaus paslaugos
 • Skyriuje laukiami ne tik ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–VIII klasių moksleiviai, bet ir jų tėveliai, pedagogai, studentai bei visi besidomintys vaikų literatūra.
 • Knygos į namus skolinamos mėnesiui.
 • Einamųjų metų žurnalus galima skaityti vietoje, o senesni – skolinami į namus.
 • Enciklopedijomis, žodynais, žinynais, atlasais galima naudotis tik vietoje.
 • Skyriuje įrengtos 5 kompiuterinės darbo vietos su prieiga prie interneto. Moksleiviai gali atlikti informacijos paiešką, dirbti su įdiegtomis taikomosiomis programomis, žaisti kompiuterinius žaidimus.
 • Veikia žaisloteka, kurioje yra sukaupta įvairių žaislų (konstruktoriai, loginio mąstymo, mokomieji žaidimai ir kt.). Su jais galima žaisti tik žaislotekoje.
 • Rengiamos spaudinių, vaikų kūrybinių darbų parodos.
 • Organizuojami įvairūs renginiai: vaikų knygų šventės, pasakų bei literatūrinės popietės, knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais ir kt.
 • Bibliotekininkės atsakys į visas jūsų pateiktas užklausas, padės atlikti informacijos paiešką.
 • Organizuojamos informacinių gebėjimų ugdymo priemonės (ekskursijos, pamokėlės), kurių metu supažindinama su skyriumi, mokoma kaip elgtis su knygomis, surasti reikiamą informaciją.
 • Teikiamos konsultacijos, bendradarbiaujama su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, mokyklomis.
 • Veikia neformalusis vaikų švietimas.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-30 10:45Galerija