Teisinė informacija


Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teisės aktai
LR kultūros ministro įsakymai
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo"
Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos"
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų tvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimai
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos veiklos planai
Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-28 09:25