Komisijos, darbo grupės

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė.
Pirmininkės pavaduotoja – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus metodininkė Jolanta Vosylienė.
Sekretorė – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Rūta Vilkienė.

DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Tarybos sudėtis:

Pirmininkas – Kupiškio rajono visuomeninių organizacijų atstovė Aldona Ramanauskienė.
Sekretorė – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jūratė Motiejūnienė.
Tarybos nariai:
Roma Bugailiškienė – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio vyresn. bibliotekininkė,
Saulius Dugnas – Kupiškio rajono savivaldybės Tarybos narys,
Valda Tilienė – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausia specialistė,
Jurgita Trifeldienė – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja,
Nijolė Vilimienė – Kupiškio rajono visuomeninių organizacijų atstovė.

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBOS NUOSTATAI

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-12 11:52