Komisijos, darbo grupės

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Irėna Dugnienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė.
Pirmininkės pavaduotoja – Irena Gasparonienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinio bibliotekininkė.
Sekretorė – Neringa Paukštienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus bibliotekininkė.

DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Roma Bugailiškienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio bibliotekininkė.

Sekretorė – Jūratė Motiejūnienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Tarybos nariai:

Eglė Blaževičienė, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė.
Jūra Sigutė Jurėnienė – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė.
Vytis Zavackas – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBOS NUOSTATAI

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-31 16:07