Skaitmeninės kolekcijos


Laikraštis „Stalino keliu"

Metai

Mėnuo

1946

Nr.

1947

Nr.

1948

Nr.

1952

Nr.

1953

Nr.

1954

Nr.

1956

Nr.

1960

Nr.

Sausis 1–4 1–4, 5–7 1–4, 5–8

1–4, 5–8,

9–10

1–5, 6–9 1–3, 4–7 1–7
Vasaris 5–7 8–11, 12–15 9-10, 12, 13–15, 16 11–14, 15–18 10–13, 14–17 9–13, 14–18 10–12, 13, 14, 16
Kovas 8 16–19, 20–24

17–19, 20–22,

23-24

19–22, 23–26 18–22, 23–26 19–23, 24–27 18, 20, 22
Balandis 9–10 25–28, 29-32, 33 25–28, 29–32 27–30, 31–35 27–30, 31–34 28–3132–34 27, 29, 30, 31, 32
Gegužė 11–14

34–36, 37–39,

40–43

33–35, 36–38,

39–41

36–39, 40–43 35–39, 40–43 35–38, 39–43 36–42
Birželis 15–17, 18

45–47, 48–51,

52–55

42–45, 46–49 44–47, 48–51 44–48, 49–52 44–48, 49–52 43, 47, 48, 50, 51
Liepa 19, 20–22

56–60, 61–64,

65–67

50–53, 54–58 52–56, 57–60 53–57, 58–61 53–56, 57–60 52–57
Rugpjūtis 23, 24–26

68–7172–75,

76–79

59–63, 64–67 61–64, 65–69 62–65, 66–69 61–64, 65–69 61–63, 65,67
Rugsėjis 27, 28, 29–30

80–83, 84–88,

89–92

68–72, 71–75 70–74, 75–78 70–73, 74–78 71–74, 75–78 69, 72–76
Spalis 1 31–32, 33–34 93, 94–98

76–79, 80–83,

84–87

79–82, 83–87 79–8384–87 79, 80–85 77, 79–81, 83–85
Lapkritis 2–4

35–36, 37–39,

41–44

99–102, 103–106,

107–110

88, 89–93 88, 89–94 88–92, 93–95 87–90, 91–94 86, 87–90, 92
Gruodis 5 45–47, 48–50

111–114, 115–118,

119–123

94–99 95–99, 100–103 96–100, 101–104 95–99, 100–103 95–97, 99, 101, 102
Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas
Skulptorius Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškio sodž. (Kupiškio valsč.) Angelės Balaišytės ir Justino Kėdainių šeimoje. 1924–1929 m. lankė Migonių pradžios mokyklą. 1929–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. Baigiamasis darbas bareljefas „Ganykloje“.
1944 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
1946 m. priimtas į Lietuvos Dailininkų sąjungą. 1952 m. Vilniaus valstybinio dailės instituto Piešimo katedros vyr. dėstytojas. Nuo 1970 m. – profesorius. 1958 m. apdovanotas LTSR Valstybine premija už skulptūrą „Arklininkas“. 1965 m. suteikiamas Lietuvos liaudies dailininko vardas.
Gyveno Kaune, turėjo dirbtuves Vilniuje. Mirė 1998 m. lapkričio 12 d., palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.
J. Kėdainis buvo sukaupęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kurios pagrindą sudarė meno literatūra, išleista įvairiose pasaulio šalyse. 2001 m. – sesers Bronės Kėdainytės pastangomis, vykdant skulptoriaus valią, po jo mirties buvo perduota Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, didelė dalis šios bibliotekos – 4000 egzempliorių knygų. Be knygų Kupiškio viešajai bibliotekai buvo padovanota daug rankraštinių dokumentų: eskizai, užrašų knygelės, nuotraukos ir laiškai. Visas šis neįkainuojamas palikimas yra tvarkomas ir saugomas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Bibliotekoje saugoma 222 vnt. Juozo Kėdainio rašytų laiškų namiškiams. Brolio Broniaus Kėdainio siųstų laiškų dar daugiau – 270 vnt. Pateikiame skenuotus J. Kėdainio laiškus namiškiams ir broliui B. Kėdainiui. Pradedame skelbti Juozo Kėdainio rašytus laiškus namiškiams, tėvui Justinui Kėdainiui nuo 1933–1938 m. iš viso yra 12 laiškų.
                
                                                    Kraštotyros ir edukacijos skyriaus. vyresn. bibliotekininkė Nida Galvanauskienė

Metai

Mėnuo

1933

Diena

1934

Diena

1936

Diena

1937

Diena

1938

Diena

Sausis 13 9
Vasaris 20 13(Kaunas)
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis 8
Spalis 21 15(Kaunas)
Lapkritis 13 16(Kaunas)
Gruodis 16, 19, 29
Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-12 10:31