Skaitmeninės kolekcijos


Laikraštis „Stalino keliu"

Metai

Mėnuo

1946

Nr.

1947

Nr.

1948

Nr.

1952

Nr.

1953

Nr.

1954

Nr.

Sausis 1–4

1–4,

5–7

1–4,

5–8

1–4,

5–8,

9–10

1–5,

6–9

Vasaris 5–7

8–11,

12–15

9-10,

12,

13–15,

16

11–14, 15–18

10–13,

14–17

Kovas 8

16–19,

20–24

17–19, 20–22,

23-24

19–22, 23–26

18–22,

23–26

Balandis 9–10

25–28,

29-32,

33

25–28, 29–32 27–30, 31–35

27–30,

31–34

Gegužė 11–14

34–36,

37–39,

40–43

33–35, 36–38,

39–41

36–39, 40–43

35–39,

40–43

Birželis

15–17,

18

45–47,

48–51,

52–55

42–45, 46–49 44–47, 48–51

44–48,

49–52

Liepa

19,

20–22

56–60,

61–64,

65–67

50–53, 54–58 52–56, 57–60

53–57,

58–61

Rugpjūtis

23,

24–26

68–71,

 72–75,

76–79

59–63, 64–67 61–64, 65–69

62–65,

66–69

Rugsėjis 27, 28, 29–30

80–83,

84–88,

89–92

68–72, 71–75 70–74, 75–78

70–73,

74–78

Spalis 1 31–32, 33–34

93,

94–98

76–79, 80–83,

84–87

79–82, 83–87

79–83,

 84–87

Lapkritis 2–4

35–36, 37–39,

41–44

99–102, 103–106,

107–110

88,

89–93

88,

89–94

88–92, 93–95
Gruodis 5 45–47, 48–50

111–114, 115–118,

119–123

94–99 95–99, 100–103 96–100, 101–104

Metai

Mėnuo

1956

Nr.

1960

Nr.

1961

Nr.

Sausis

1–3,

4–7

1–7

1–3

4, 5

6, 7

8, 9

Vasaris

9–13,

14–18

10–12,

13,

14,

16

10, 11

12, 13

14, 15

16, 17

Kovas

19–23,

24–27

18,

20,

22

18, 19

20, 21

22, 23

24, 25

26

Balandis

28–31

32–34

27,

29,

30,

31,

32

27, 28

29, 30

31, 32

33, 34

Gegužė

35–38,

39–43

36–42

35, 36

37, 38

39, 40

41, 42

43

Birželis

44–48,

49–52

43,

47,

48,

50,

51

44, 45

46, 47

48, 49

50, 51

Liepa

53–56,

57–60

52–57

52, 53

54, 55

56, 57

58, 59

60

Rugpjūtis

61–64,

65–69

61–63,

65–67

61, 62

63 64

65, 66

67, 68

Rugsėjis

71–74,

75–78

69,

72–76

69, 70

71, 72

73, 74

75, 76

Spalis

79,

80–85

77,

79–81,

83–85

77, 78

79, 80

81, 82

83, 84

Lapkritis

87–90,

91–94

86,

87–90,

92

85, 86

87, 88

89, 90

Gruodis

95–99,

100–103

95–97,

99,

101,

102

91, 92

93, 94

Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (laiškai, 1933–1938 m.)
Skulptorius Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškio sodž. (Kupiškio valsč.) Angelės Balaišytės ir Justino Kėdainių šeimoje. 1924–1929 m. lankė Migonių pradžios mokyklą. 1929–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. Baigiamasis darbas bareljefas „Ganykloje“.
1944 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
1946 m. priimtas į Lietuvos Dailininkų sąjungą. 1952 m. Vilniaus valstybinio dailės instituto Piešimo katedros vyr. dėstytojas. Nuo 1970 m. – profesorius. 1958 m. apdovanotas LTSR Valstybine premija už skulptūrą „Arklininkas“. 1965 m. suteikiamas Lietuvos liaudies dailininko vardas.
Gyveno Kaune, turėjo dirbtuves Vilniuje. Mirė 1998 m. lapkričio 12 d., palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.
J. Kėdainis buvo sukaupęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kurios pagrindą sudarė meno literatūra, išleista įvairiose pasaulio šalyse. 2001 m. – sesers Bronės Kėdainytės pastangomis, vykdant skulptoriaus valią, po jo mirties buvo perduota Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, didelė dalis šios bibliotekos – 4000 egzempliorių knygų. Be knygų Kupiškio viešajai bibliotekai buvo padovanota daug rankraštinių dokumentų: eskizai, užrašų knygelės, nuotraukos ir laiškai. Visas šis neįkainuojamas palikimas yra tvarkomas ir saugomas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Bibliotekoje saugoma 222 vnt. Juozo Kėdainio rašytų laiškų namiškiams. Brolio Broniaus Kėdainio siųstų laiškų dar daugiau – 270 vnt. Pateikiame skenuotus J. Kėdainio laiškus namiškiams ir broliui B. Kėdainiui. Pradedame skelbti Juozo Kėdainio rašytus laiškus namiškiams, tėvui Justinui Kėdainiui nuo 1933–1938 m. iš viso yra 12 laiškų.
                
                                                    Kraštotyros ir edukacijos skyriaus bibliotekininkė
Nida Galvanauskienė

Metai

Mėnuo

1933

Diena

1934

Diena

1936

Diena

1937

Diena

1938

Diena

Sausis 13 9
Vasaris 20 13
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis 8
Spalis 21 15
Lapkritis 13 16
Gruodis 16, 19, 29
Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (laiškai, 1940–1954 m.)

Skelbiame skenuotus Juozo Kėdainio laiškus namiškiams ir broliui Broniui Kėdainiui, apimančius 1940–1954 m. laikotarpį.

Kraštotyros ir edukacijos skyriaus bibliotekininkė
Nida Galvanauskienė

Metai

Mėnuo

1940

Diena

1941

Diena

1945

Diena

1946

Diena

1947

Diena

1948

Diena

1951

Diena

1952

Diena

1953

Diena

1954

Diena

Sausis 15
Vasaris 17 05
Kovas 12, 21 24 26 14
Balandis 23 25 13
Gegužė 6 18 15 23
Birželis 13, 25 13 15
Liepa 18 1, 19 1, 18
Rugpjūtis 4 3 17, 25 28
Rugsėjis 6
Spalis 10 13 1, 16
Lapkritis 14 11 09 12
Gruodis 1 06, 17 15


Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (laiškai, 1955–1961 m.)


Metai

Mėnuo

1955

Diena

1956

Diena

1957

Diena

1958

Diena

1959

Diena

1960

Diena

1961

Diena

Sausis 13 17 29 4, 22 26
Vasaris 14 8 25 2 1, 14
Kovas 12 14
Balandis 27, 30 3 7 12, 27
Gegužė 8 9 19
Birželis 5 5 19 4, 27 10
Liepa 9 27
Rugpjūtis 2, 8 20 26 12, 26
Rugsėjis 27 20
Spalis 4, 19 21 17
Lapkritis 8 5 21 18 4
Gruodis 4 11 1, 22, 25 24
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-22 15:26