Juozas Kėdainis

Skulptorius, profesorius Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškio kaime. Baigė
Migonių pradinę mokyklą, 1933 m. – Kupiškio progimnaziją. 1933–1936 m. mokėsi Kauno Menų
mokykloje. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute,
1951–1990 m. – Vilniaus dailės institute. Nuo 1961 m. docentas, nuo 1970 m. – profesorius. Mirė
1998 m. lapkričio 12 d., palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse. Profesoriaus asmeninė biblioteka
(per 4000 egz. knygų) ir nemažai rankraščių saugoma Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje. Didžioji dalis skulptoriaus kūrybinio palikimo perduota Kupiškio etnografijos muziejui.
2005 m. prie gimtosios Kėdainių sodybos Karaliūniškio kaime atidengta paminklinė lenta. 2009 m.
išleista knyga „Kūrybinė brolystė. Iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo“ (sudarytoja
Lina Matiukaitė).


Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (laiškai, 1933–1938 m.)
Skulptorius Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškio sodž. (Kupiškio valsč.) Angelės Balaišytės ir Justino Kėdainių šeimoje. 1924–1929 m. lankė Migonių pradžios mokyklą. 1929–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. Baigiamasis darbas bareljefas „Ganykloje“.
1944 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
1946 m. priimtas į Lietuvos Dailininkų sąjungą. 1952 m. Vilniaus valstybinio dailės instituto Piešimo katedros vyr. dėstytojas. Nuo 1970 m. – profesorius. 1958 m. apdovanotas LTSR Valstybine premija už skulptūrą „Arklininkas“. 1965 m. suteikiamas Lietuvos liaudies dailininko vardas.
Gyveno Kaune, turėjo dirbtuves Vilniuje. Mirė 1998 m. lapkričio 12 d., palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.
J. Kėdainis buvo sukaupęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kurios pagrindą sudarė meno literatūra, išleista įvairiose pasaulio šalyse. 2001 m. – sesers Bronės Kėdainytės pastangomis, vykdant skulptoriaus valią, po jo mirties buvo perduota Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, didelė dalis šios bibliotekos – 4000 egzempliorių knygų. Be knygų Kupiškio viešajai bibliotekai buvo padovanota daug rankraštinių dokumentų: eskizai, užrašų knygelės, nuotraukos ir laiškai. Visas šis neįkainuojamas palikimas yra tvarkomas ir saugomas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Bibliotekoje saugoma 222 vnt. Juozo Kėdainio rašytų laiškų namiškiams. Brolio Broniaus Kėdainio siųstų laiškų dar daugiau – 270 vnt. Pateikiame skenuotus J. Kėdainio laiškus namiškiams ir broliui B. Kėdainiui. Pradedame skelbti Juozo Kėdainio rašytus laiškus namiškiams, tėvui Justinui Kėdainiui nuo 1933–1938 m. iš viso yra 12 laiškų.
                
                                                    Kraštotyros ir edukacijos skyriaus. vyresn. bibliotekininkė
Nida Galvanauskienė

Metai

Mėnuo

1933

Diena

1934

Diena

1936

Diena

1937

Diena

1938

Diena

Sausis 13 9
Vasaris 20 13
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis 8
Spalis 21 15
Lapkritis 13 16
Gruodis 16, 19, 29
Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (laiškai, 1940–1954 m.)

Skelbiame skenuotus Juozo Kėdainio laiškus namiškiams ir broliui Broniui Kėdainiui, apimančius 1940–1954 m. laikotarpį.

Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Nida Galvanauskienė

Metai

Mėnuo

1940

Diena

1941

Diena

1945

Diena

1946

Diena

1947

Diena

1948

Diena

1951

Diena

1952

Diena

1953

Diena

1954

Diena

Sausis 15
Vasaris 17 05
Kovas 12, 21 24 26 14
Balandis 23 25 13
Gegužė 6 18 15 23
Birželis 13, 25 13 15
Liepa 18 1, 19 1, 18
Rugpjūtis 4 3 17, 25 28
Rugsėjis 6
Spalis 10 13 1, 16
Lapkritis 14 11 09 12
Gruodis 1 06,
Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (laiškai, 1955–1959 m.)


Metai

Mėnuo

1955

Diena

1956

Diena

1957

Diena

1958

Diena

1959

Diena

Sausis 13 17 29
Vasaris 14 8 25
Kovas 12 14
Balandis 27, 30 3
Gegužė 8 9 19
Birželis 5 5 19
Liepa 9
Rugpjūtis 2, 8 20
Rugsėjis 27
Spalis 4, 19 21
Lapkritis 8 5 21 18
Gruodis 4 11
Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-14 11:11