Dažniausiai užduodami klausimai

Eil. Nr. Klausimas Atsakymas
1.

Kaip tapti bibliotekos skaitytoju?

  1. Reikia susipažinti su naudojimosi Kupiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėmis ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą bibliotekoje.
  2. Registruojantis pateikti pasą ar kitą identifikacinį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.
  3. Užpildyti vartotojo registracijos kortelę.
  4. Nemokami skaitytojo pažymėjimai išduodami vaikams iki 11 metų.

Skaitytojo pažymėjimą galima užsisakyti ir portale www.ibiblioteka.lt.

2.

Ką daryti, jei praradau skaitytojo pažymėjimą?

Kuo skubiau apie tai informuokite bibliotekos darbuotoją, galėsite įsigyti naują skaitytojo pažymėjimą. Už leidinius, paimtus su Jūsų skaitytojo pažymėjimu, atsakote Jūs.

3.

Kokių dokumentų reikia vaikui, norinčiam tapti bibliotekos skaitytoju?

Vaikas iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.

4.

Kaip užsakyti knygas?

Knygas galima užsisakyti atėjus į biblioteką, ibiblioteka.lt portale, telefonu (8 459) 35 473 ir el. paštu vb.abonementas@gmail.com.

Jas atsiimti reikia per 3 dienas. Iš Vaikų literatūros abonemento per portalą ibiblioteka.lt, telefonu (8 459) 35 469.

5.

Kas yra leidinio užsakymas?

Portale ibiblioteka.lt radę norimą leidinį, galite užsakyti, jei jo neskaito kiti skaitytojai. Tuomet atėjus į biblioteką nereikės ieškoti lentynose ar kataloge, leidinys bus surastas ir paliktas Jums. Atsiimti leidinį turite per tris dienas.

6.

Kiek leidinių galiu pasiimti į namus?

Į namus galite pasiskolinti 10 knygų 30 dienų. Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 3 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, pateikus prašymą telefonu (8 459) 35 473, vaikams (8 459) 35 469 arba el. paštu vb.abonementas@gmail.com

Naudojimosi dokumentais terminą skaitytojas gali prasitęsti ir pats internetu per portalą ibiblioteka.lt

Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare, portale ibiblioteka.lt

7.

Kaip rezervuoti leidinį, jei leidinys užimtas?

Jei Jūsų norimas leidinys šiuo metu skaitomas kitų skaitytojų, galite užsirašyti į eilę (rezervuoti) – paprašykite bibliotekininko arba rezervuokite patys internetu per ibiblioteka.lt

8.

Kaip prasitęsti leidinį internetu?

Leidinių grąžinimo terminas gali būti 3 kartus pratęstas, jeigu nepasibaigęs išduoties terminas ir spaudinio nėra rezervavę kiti skaitytojai, gali būti pratęstas internetu per ibiblioteka.lt

9.

Kaip prasitęsti knygas?

Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas 3 kartus, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, per portalą ibiblioteka.lt, pateikus prašymą telefonu (8 459) 35 473, vaikų (8 459) 35 469 arba el. paštu vb.abonementas@gmail.com

10.

Ką daryti praradus leidinį?

Praradęs ar sugadinęs leidinį, turite jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu leidiniu. Jei negalite grąžinti tokio pat, užeikite į biblioteką ir sužinokite, kokiu bibliotekos pripažintu lygiaverčiu galėtumėte jį pakeisti.

11.

Kaip grąžinti knygas?

Knygas grąžinti galima pasinaudojant knygų grąžinimo dėže, esančia prie bibliotekos arba atėjus į biblioteką.

12.

Ar galima grąžinti pasiskolintą leidinį bibliotekos nedarbo metu?

Taip. Leidinių grąžinimo įrenginys įrengtas prie bibliotekos. Bibliotekos nedarbo metu galima savarankiškai grąžinti leidinius, paimtus iš bibliotekos.

13.

Ar gali pasiskolintą knygą grąžinti kitas asmuo?

Taip, gali. Svarbu, kad paskolinti leidiniai būtų gražinami laiku. Tik primename, kad už leidinių grąžinimą, kaip ir už paėmimą, atsakote Jūs.

14.

Kaip galima pasiimti knygas bibliotekos nedarbo metu?

Knygas galima atsiimti Knygomate, prieš tai užsakius knygas ir nurodžius atsiėmimo būdą „Knygomate“, arba pranešus bibliotekininkei, kad knygas pasiimsite knygomate. Telefone gausite SMS žinutę su PIN kodu ir per 72 val. galėsite pasiimti leidinius.

15.

Kaip prisijungti prie ibiblioteka.lt portalo?

Galite jungtis per Elektroninius valdžios vartus, el.pašto adresu arba su LIBIS skaitytojo pažymėjimu. Sugeneruoti naują slaptažodį paprašykite bibliotekos darbuotojų arba patys susikurkite slaptažodį. Iškilus klausimams, skambinkite (8 459) 35 473.

16.

Ko galima ieškoti portale ibiblioteka.lt?

Portale galima ieškoti knygų, periodinių leidinių, natų, vaizdo ir garso, elektroninių dokumentų, rankraščių, straipsnių iš knygų, tęstinių leidinių, elektroninių knygų.

17. Kur rasti informacijos apie žymius kupiškėnus?

Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainėje yra skyrelis „Žymūs kupiškėnai“ https://www.kupiskiovb.lt/zymus-kupiskenai/ , kuriame rasite trumpas žymių kupiškėnų biografijas. Informacija nuolat papildoma. Daugiau informacijos galima rasti Kraštotyros ir edukacijos skyriuje, kur saugomos ne tik kupiškėnų autorių knygos, nuotraukos, rankraščiai ir kita medžiaga.

18. Ar Kraštotyros ir edukacijos skyriuje saugomos knygos išduodamos į namus?

Skyriuje esančiomis knygomis ir kitais dokumentais galima naudotis tik vietoje.

19.

Ar galima bibliotekai perduoti (dovanoti) asmeninių bibliotekų knygas?

Biblioteka priima tik vertingas asmeninių bibliotekų knygas. Kraštotyros ir edukacijos skyriuje kelios asmeninių bibliotekų knygų kolekcijos, didžiausia ir vertingiausia – skulptoriaus Juozo Kėdainio.

20.

Kokia seniausia bibliotekoje saugoma knyga?

Bibliotekoje saugomos ir XIX a. išleistos knygos. Viena vertingiausių 1850 m. iš leista A. Dantės „Dieviškoji komedija“ su G. Dorė graviūromis. Taip pat turime nemažai lietuviškos spaudos draudimo metais išleistų maldaknygių.

21.

Kokias edukacijas gali pasiūlyti biblioteka?

Informacija apie edukacines programas galite rasti bibliotekos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“  https://www.kupiskiovb.lt/edukacijos/

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-06 13:50