Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

2–15

Spaudinių paroda „Mūsų laisvės kaina“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2–31

Grafikos darbų paroda iš Zgiežo miesto dailininkų draugijos „Mlyn“ („Malūnas“) kolekcijos

Viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingas – A. Venckus

 

6–31

Spaudinių paroda „Mieli skaitytojai mažyliai, rašau Jums nuoširdžiai ir tyliai...“ A. Karosaitei – 75

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

6, 13, 20, 27

13 val.

„Amis parlant francais“ (prancūzų kalbos kursai pradedantiesiems)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

6, 7, 8, 9, 10

9-12.30 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“

Viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, J. Vosylienė

 

7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

10-12 val.

„Žirniukų klubas“ (užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms)

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

 

 

8

 

 

 

17 val.

Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų kūrybos almanacho „Atokios stotys. 2019“ pristatymas. Renginyje dalyvaus uteniškiai poetai Regina Katinaitė-Lumpickienė, Vytautas Kaziela, Rasa Milerytė ir Petras Panavas, žurnalistas, fotografas, poetas iš Švenčionėlių Algis Jakštas ir kunigas, poetas Justas Jasėnas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

9, 16, 23, 30

17 val.

Suaugusiųjų dailės studijos užsiėmimai

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas – A. Venckus

 

10-31

Dokumentų paroda „Gydytojas iki paskutinio atodūsio“ (Prano Mažylio 135-osioms gimimo metinėms)

Viešoji biblioteka, Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

10–31

Elenos Jankauskienės rankdarbiai

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

16

 

17 val.

Susitikimas su rašytoju Vidu Morkūnu ir jo knygos „Pakeleivingų stotys“, dalyvaujančios Metų knygos rinkimuose pristatymas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

17

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Seku seku pasaką“

P. Matulionio progimnazija

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, L. Kliopkinienė

17

13 val.

„Viduržiemio dirbtuvės“ 7–12 m. vaikams

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

20, 22, 23, 24

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“

Viešosios bibliotekos Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: R. Balabonas J. Vosylienė

 

21

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis ir edukacija „Svečiuose pas smalsuolį mėgintuvėlį“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

22

13.30 val.

Literatūrinė popietė „Džinsų kišenė, kurioje gyvena vien gėris“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

23–31

Spaudinių paroda „Iš atminties ir vizijų“ N. Miliauskaitei – 70

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

29

10 val.

Metų knygos rinkimai: knygos paaugliams

P. Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

29

17 val.

Pokalbiai apie perskaitytas knygas klube „Knygius“

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

31

 

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

1–24

 

Dovanotų „Knygų Kalėdų“ akcijos knygų paroda „O gruodį sninga... knygomis“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Marytės Šližauskienės mezginių paroda „Eglutė kitaip“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

2–31

 

Aldonos Karazijienės mezginių paroda „Šerkšnu apsigobus...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

 

Knygų paroda „Metų knygos rinkimai 2019“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Onutės Žemaitienės darbų paroda „Laisvalaikio fantazijos“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Paroda „Vincė Jonuškaitė-Zaunienė fotografijose ir spaudiniuose“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–31

 

Dokumentų paroda „Geriausių lietuviškų knygų penketukai suaugusiam skaitytojui 2005–2018“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

3–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Žmoguje viskas turi būti gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir siela, ir mintys“ Antonui Čechovui -160 metų

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6–28

 

Spaudinių paroda „Rusų rašytojui Antonui Čechovui 160“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

10

15 val.

Popietė vaikams „Naujuosius pasitikus...“

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

13

15 val.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva“

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

13

 

„Atmintis gyva, nes liudija“ žvakučių uždegimas languose

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

13–31

 

Spaudinių paroda „Tik žodžiui gyvenimas atiduotas...“ Almai Karosaitei – 75

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

17

 

Literatūrinė popietė „Geriausia iš geriausių“. Knygų penketuko aptarimas ir vertinimas

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

17–31

 

Spaudinių paroda „Kas mažas neišdykęs“ A. Karosaitei – 75

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

01-17–02-16

 

Spaudinių paroda „Tikrasis pašaukimas – eilėraščiai vaikams. Poetės A. Karosaitės 75-mečiui

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

17

12 val.

Garsiniai skaitymai „Visos pasakėlės iš spalvotų knygų“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

18

15 val.

Tautodailininkės Genios Vaičikauskienės grafikos darbų parodos atidarymo šventė

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

20

9.30 val.

Valandėlė „Šilta šalta, žalia balta“ poetei A. Karosaitei 75 m.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

01-20–02-20

 

Gražinos Laucienės darbų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

24

12 val.

Muzikinė popietė „Senos dainos – geros dainos“. Vinilinių plokštelių klausymas

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, Laukminiškių KM

24–31

 

Spaudinių paroda „Akademikas iš Šilaikiškio kaimo“ P. Mažyliui – 135

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

27

11 val.

Informacinė valandėlė apie akciją „Knygų Kalėdos“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė