Renginių planas


SAUSIS

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

 

1–10

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda „Nauji pamąstymai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–14

 

Dokumentų paroda „Vienas populiariausių Lietuvos vaikų rašytojų“ 70 m. Vytautui Račickui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

14–21

 

 

Dokumentų paroda „Dovanojęs mums Mikę Pūkuotuką“ 140 m., kai gimė anglų vaikų rašytojas A. A. Milnas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

1–28

 

Dokumentų paroda „Šviesioji žvaigždė nušvietė naktį...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–30

 

 

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Šlepetė – gražiems dalykams prisiminti...“

V. Račickui – 70

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–31

 

 

Vidmanto Jankausko foto darbų ant drobės paroda

„Kupiškėnai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda iš ciklo „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1–31

 

Palmos Balnytės darbų paroda „Žiemos atspindžiai“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

01-01–02-07

 

Paroda „Gimtojo krašto metraštininkė“ Ievai Simonaitytei – 125 metai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

             1

 

 

Virtuali  paroda „Biblioteka laiko tėkmėje...“ Naivių bibliotekai – 70

Naivių bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo  – M. Levickienė

 

3–21

 

Dokumentų paroda „Gerumo ugnelė – vaikams“, skirta rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

3–18

 

Knygų ir spaudinių paroda „Rašydamas žiūriu į gyvenimą“

Vytautui Račickui – 70 m.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3–31

 

Spaudinių paroda „Ne vien tik apie ŠLEPETĘ...“ V. Račicko 70-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

3

 

Virtuali Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Noriūnų bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

01-03–02-28

 

 

 

Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Subačius žiemą“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3-31

 

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis”

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

3–21

 

Literatūros paroda ,,Vieno pavasario istorija...“, skirta Vytauto Račicko 70-mečiui

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

5

 

Virtuali paroda „Gerumo ugnelė – vaikams“, skirta rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo  metinėms

Salamiesčio bibliotekos „Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

01-10–02-20

 

15

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko paveikslų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

13

 

8

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

     

13

 

10

Garsiniai skaitymai „Savo rankomis jie laikė SAVO žemę...“ (Sausio 13-ąjai paminėti)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

13

 

8

Istorinės atminties akcija „Atmintis gyva“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

13

 

8

„Atmintis gyva, nes liudija“ žvakių uždegimas languose

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

18

 

9

 

Literatūrinė popietė „Kaip sukurti pasaką?”

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

01-21–02-08

 

Dokumentų paroda „Buvo ir taip“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

01-21–02-21

 

Dokumentų paroda „Gyvenimo ratas sukasi...“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

01-21–03-01

 

Dokumentų paroda „...Aš esu Etmės Evė...“ I. Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

21–31

 

Dokumentų paroda ,,Ryškiausiai vaizdavusi lietuvininkų gyvenimo būdą“ 125 m., kai gimė rašytoja I. Simonaitytė

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

23–30

 

Spaudinių paroda „Mažos Lietuvos – didi moteris“ Ievai Simonaitytei – 125 m.

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

24

 

Virtuali paroda „Buvo ir taip“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms.

Salamiesčio bibliotekos „Facebook“ puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 24–31

 

15

Spaudinių paroda ,,Ak, buvo visko...“ 125 metai, kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, 

 

25

 

 

9

 

Literatūrinė popietė „Negirdėta neregėta, bet į pasaką sudėta“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

28

 

9

Literatūrinė viktorina „Kalbėkime ir rašykime taisyklingai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

BALANDIS

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

 

1

 

9 val.

 

Hanso Kristiano Anderseno pasakų skaitymai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

13 val.

Popietė „Hanso Kristiano Anderseno pasakų herojų keliais“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

1–15

 

Dokumentų parodos „Knygnešio kelias“ ir „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės – keliautojai...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

 

1–30

 

 

Fotografijų paroda „Iš Elenos Mezginaitės namų albumo“, skirta  poetės 80-osioms gimimo metinėms

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

 

1–30

 

Fotografijų parodos: Viliaus Naujiko „Mano gentis“ ir Juozo Samulionio „Kadagių slėnis“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–30

 

Magic Dot Studio (Laura Kavoliūnienė) taškinės tapybos technika atliktų darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1–30

 

 

Virtuali naujų knygų paroda „Skaitau – vadinasi tobulėju“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Salamiesčio KP „Facebook“  paskyra

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“ (Kupiškio VB projektas „Kartas sujungianti fotografija“)

Salamiesčio KP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–30

 

 

Spaudinių paroda „Mano vaikystės knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

2–22

 

Spaudinių paroda „Balandžio  2-ji – Tarptautinė vaikų knygos diena“

Šepetos KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

4

 

11 val.

Popietė „Ant mamytės lūpų pasaka gyvena...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

4–19

 

 

Spaudinių paroda „Praeitis ir mintys“ (Antanui Vienuoliui – 140 m.) 

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

4–30

 

Spaudinių paroda „...gyvendamas vadovavausi jausmais ir įkvėpimu...“  (Antanui Vienuoliui – 140 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

5–30

 

Spaudinių paroda „Padavimai ir legendos“ (Antanui Vienuoliui – 140 m.)

Adomynės KP

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

7

 

16 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kadagys sekmadienio puokštėje“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

7–15

 

Stendinis pranešimas „Antanas Vienuolis – lietuvių dramaturgas, prozininkas“.

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

 7–17

 

 

Dokumentų paroda „Nuo Šventosios krantų iki Kaukazo kalnų“ (rašytojo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

7–30

 

 

Spaudinių  paroda „Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakais“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo  – M. Levickienė

 

7–30

 

Dokumentų paroda „Užuožerių Antanuko pasakojimai“ (prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms)

Salamiesčio KP

Atsakingas asmuo –  G. Laucienė

8

13 val.

Didžiojo Velykų margučio gamybos dirbtuvėlės

Antašavos KP

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

8

 

15 val.

Piešimo stiklo dažais ant puodelių dirbtuvėlės

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė. J. Knizikevičienė

 

10–30

 

 

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

15–30

 

Dokumentų paroda „Tarp praeities ir dabarties...“ (Alizavos krašto kultūros paminklai ir kiti objektai)

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15–30

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Beldžias Velykos“

Šepetos KP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

16, 30

 

12–16 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio KP

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

17–30

 

Paroda „Velykinių atvirukų įvairovė“

Naivių SAP ir jo „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

17–30

 

 

Dokumentų paroda „Grožis – tai mano gyvenimo Alfa ir Omega“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

19–30

 

Spaudinių paroda ,,Širdis atverta pasaulio grožiui“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms)

Virbališkių SAP

Atsakingas asmuo – L. Mačiulienė

 

20–30

 

Virtuali viktorina „Biblioteka – šviesos nešėja: seniau ir dabar“

Noriūnų KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

21

 

15 val.

Popietė „Atvelykis – vaikų Velykėlės“

Noriūnų KP

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

22

 

14 val.

Edukacinė popietė „Pabundu, o ant palangės du margi margučiai...“

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

22

 

14 val.

Knygos bičiulių popietė, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

25

 

13 val.

Edukacija „Bumbulinio daržas“, skirta šv. Morkaus arba daržų dienai

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

25

 

16 val.

Popietė „Man knyga – geriausias draugas“,  skirta pagerbti geriausius skaitytojus

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

25–30

 

 

Virtuali viktorina „Ar pažįsti pasakas ir jų herojus?“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Virbališkių SAP „Facebook“ paskyra

Atsakingi asmenys: L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

 

26

 

13 val.

Naujų knygų pristatymas vaikams, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Šepetos KP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

26–30

 

 

Fotografijų paroda „Užfiksuota akimirka“

Šimonių KP

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

27

 

15 val.

 

Popietė  „Apie sveikatą ir sveiką gyvenseną“ 

Subačiaus MP

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

27

 

15 val.

 

Kūrybinės dirbtuvės su Magic Dot Studio „Taškuota magija“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

27

 

16 val.

Poezijos, muzikos ir kulinarijos popietė „Gyvenimas – šventė“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

27

 

17 val.

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirtas pokalbis „Iš naujo atrastos seniai skaitytos knygos“

Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė ir Juodpėnų kaimo bendruomenė

 

 

27–30

 

Dokumentų paroda „Neįkainojamas Jūsų kasdieninis darbas, daktare...“ (Medicinos darbuotojų dienai)

Alizavos KP

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

27–30

 

Virtuali viktorina „Viskas apie knygą“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tvari biblioteka“

Salamiesčio KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo G. Laucienė

 

27–30

 

 

Virtuali edukacija „Knygai reikia žymeklio“

Šimonių KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

28

 

10 val.

Popietė vaikams „Iš pasakų skrynios“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei)

Šepetos KP

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

28

13 val.

Antašavos miestelio bendruomenės popietė „Knygos mano gyvenime ir šiuolaikinės bibliotekos galimybės“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

 

28–30

 

Dokumentų paroda „Laičių bibliotekai – 65 m.“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

29–30

 

Virtuali edukacija „Mylimai mamytei“

Šimonių KP „Facebook“ paskyra

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

30

 

 

12 val.

 

Popietė „65 metai su Laičių biblioteka“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

 30

 

19 val.

Šventinis Motinos dienos minėjimas

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: Kupiškio KC Subačiaus padalinys, L. Aleksiejūnienė

GEGUŽĖ

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

1–6

 

Dokumentų paroda „Užuožerių Antanuko pasakojimai“, skirta prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio 140-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–6

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–7

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–13

 

Dokumentų paroda „Tarp praeities ir dabarties...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (Antanui Vienuoliui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–26

 

Dokumentų paroda „Neįkainojamas Jūsų kasdieninis darbas, daktare...“, skirta Medicinos darbuotojų dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Piešinių, kūrybinių darbelių paroda „Mano rankytėj tulpių žiedai...“, skirta Motinos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Juozo Samulionio foto darbų paroda „Kadagių slėnis“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Židronės Čereškevičienės akvarelės darbų paroda „Žydėsiu su meile...“, skirta Motinos dienai

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Gyvenimas prie kryžkelės“ (Jonui Avyžiui – 100)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Širdis atverta pasaulio grožiui“, skirta Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo metinėms 

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L.Čejauskienė, L.Mačiulienė

2–12

 

Dokumentų paroda ,,Žmogus ir jo legenda“. 100 m., kai gimė rašytojas Jonas Mikelinskas (1922–2015)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

2–31

 

Genovaitės Koriznienės tapybos darbų paroda „Nutolusio laiko artumas“, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–31

 

Paroda vaikams, skirta Vytauto V. Landsbergio 60-mečiui

„Pasakos ir dideliems, ir mažiems“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

5–31

 

Virtuali paroda „Naujos knygos bibliotekoje. Gegužė“

Noriūnų padalinio „Facebook“

 https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020/

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

6

14 val.

Diskusija „Ką man duoda skaitymas?“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

6–16

 

Dokumentų paroda „Žiupsnis smėlio“, skirta rašytojo Jono Mikelinsko 100-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6–31

 

Dokumentų paroda „Verčiu aš knygos šimtametės senus, pageltusius lapus...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

6–31

 

Virtuali paroda „Už horizonto – laisvė“

(Jonui Mikelinskui – 100)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“ https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

7

 

Literatūrinė valanda „Džiugi diena lietuvybei“.

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7, 14, 21, 28

12–16 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

9–31

 

Literatūrinė paroda „Temą ir jos išraišką rašytojui padiktuoja laiko dvasia“, skirta Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

13

 

13 val.

Edukacija „Mano šeima“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

13–23

 

Dokumentų paroda ,,Gyvenimo prasmės apmąstymai“. 100 m., kai gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922–1999)

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

16–27

 

Dokumentų paroda „Mano knygos – mano biografija“, skirta rašytojo Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

16–31

 

Dokumentų paroda „Sodybų tuštėjimo metas...“

(Jonui Avyžiui – 100)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

16–31

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

16–31

 

Virtuali paroda „Viskas praeina“ (Jonui Avyžiui – 100)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18–31

 

Virtuali paroda „Gyvenimo taškams sudėlioti tinka atsiminimai“ (Romualdui Karazijai – 80)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

20

 

Edukacinė išvyka vaikams į Knygnešių muziejų Garšvių k., Panevėžio r., skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

20

 

13 val.

Edukacija „Atvirukas tėčiui“ (simegrafijos siuvinėjimo technika)

Laičių buvusi laisvalaikio salė

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

20

16 val.

Edukacinė popietė „Prieš šimtmečius įaugo mano šaknys šitoj žemėj...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

23–31

 

Dokumentų paroda ,,Atradimai mažiesiems ir didesniems“. 60 m. (g. 1962) rašytojui, kino ir teatro režisieriui Vytautui V. Landsbergiui

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

23–31

 

Virtuali viktorina „Ką slepia nuotraukos?“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

24–31

 

Virtuali paroda „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ (Povilui Gaidžiui – 85)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

25–31

 

Dokumentų paroda „Sunkumai – gyvenimo pipirai...“

(vaikų rašytojui Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

25–31

 

Paroda „Keliaukime Vytauto V. Landsbergio kūrybos keliais“, skirta rašytojo, kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. Landsbergio 60 metų jubiliejui

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

25–31

 

Spaudinių paroda „Arklio Dominyko meilė“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

27

 

Virtuali  popietė „Tinginių pasakos“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka 

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

27–31

 

Dokumentų paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

BIRŽELIS

1

9.30 val.

Pokalbių valanda „Šviesi ir laiminga vaikystė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1

12 val.

Edukacinė pamoka „Pasaulio vaikai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

1

14 val.

Žaidimų popietė „Vaikų džiaugsmai“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, M. Kalvelienė

1

16 val.

Popietė „Vaikystės spalvos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

1–3

 

Dokumentų paroda „Verčiu aš knygos šimtametės senus, pageltusius lapus...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–10

 

Jolantos Meilutės-Šidlauskienės kūrybinių darbų paroda „Stebuklingosios sapnų gaudyklės“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–10

 

Dokumentų paroda „Sodybų tuštėjimo metas...“

(Jonui Avyžiui – 100)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–12

 

Spaudinių  paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Sodybų tuštėjimo metas“

(Jonui Avyžiui – 100)

Šimonių padalnys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–16

 

Paroda „Pasakysiu, kaip draugui“

(Kaziui Sajai – 90 m.)

Palėvenėlės SAP ir jo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

1–25

 

Spaudinių paroda „Arklio Dominyko meilė“

(Vytautui V. Landsbergiui – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–27

 

Dokumentų paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Br. Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių skrynios“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Židronės Čereškevičienės akvarelės darbų paroda „Žydėsiu su meile...“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „O tas dulkėtas traukinys“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Andrėjos Kupčiūnaitės piešinių paroda „Piešimas – gyvenimo malonumas“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Po vaikystės žvyrkėlius“

(Prozininkui Jurgiui Usinavičiui – 90)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–30

 

Mobili paroda „Diagnozė – poetas“, skirta Valdemarui Kukului

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–30

 

Spaudinių paroda, skirta ūkininko, visuomenininko, aktyvaus „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyvio (piršlio) Antano Barzdžiuko 150-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda ,,Mano gentis“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Virtuali paroda „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ (Povilui Gaidžiui – 85)

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–30

 

Virtuali viktorina „Ką slepia nuotraukos?“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Virtuali paroda „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyviui (piršliui) Antanui Barzdžiukui – 150“

Virbališkių SAP „Facebook“ https://www.facebook.com/Virbali%C5%A1ki%C5%B3-Skaitytoj%C5%B3-aptarnavimo-punktas-100231272025180

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

15 val.

Edukacinis užsiėmimas „Dėmesio! Kuria vaikai“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

3–30

 

Piešinių ir kūrybinių darbelių paroda „Tėti, neskubėk, pakalbėkim“, skirta Tėvo dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

4

11.30–15.30 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ pristatymas

Kupiškio marių prieigos

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–30

 

Spaudinių paroda „Brangus Tėti“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

7–30

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“

Skapiškio padalinys ir jo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

7–30

 

Virtuali paroda „Naujos knygos“

Skapiškio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10

12 val.

S. Lipskio knygos „Unė: nuo triumfo iki tragedijos: aktorės ir režisierės Unės Babickaitės-Graičiūnienės gyvenimo drama“ pristatymas

Virbališkių kaimo bendruomenės salė

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė

11, 17

13–15 val.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

12–30

 

Spaudinių paroda „Regėjau Tėviškę sapne“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

13 val.

Edukacinė išvyka prie paminklo „Lietuva“, skirto žuvusiems kraštiečiams S. Dariaus ir S. Girėno rinktinės partizanams atminti

Stuburų kaimas Kupiškio r.

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13–30

 

Spaudinių ir knygų paroda „Grįžusiems ir negrįžusiems“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

13–30

 

Literatūrinė paroda „Kam pasaka, o kam teisybė“

(Kaziui Sajai – 90)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

14

15 val.

Edukacija „Taškavimo menas“ su Magic Dot Studio

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

14

16 val.

Popietė „Gimtinėn grįžk, kaip grįžta vyturėliai“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

14

16 val.

Tremtinių eilėraščių skaitymai „Svetimas čia kraštas“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

14–30

 

Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

16–30

 

Dokumentų paroda „Justo Jasėno 40 metų“

Palėvenėlės SAP ir jo „Facebook“ paskyra

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

18

13 val.

Edukacinis užsiėmimas „Piešiu fraktalą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–30

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

25

 

Dokumentų paroda „Turiu, ką papasakoti“

(Kaziui Sajai – 90)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

27–30

 

Informacinis stendas ir kūrinių ekspozicija, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-mečiui

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

27–30

 

Virtuali paroda „Pasakysiu kaip draugui“

(Kaziui Sajai – 90)

Alizavos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

27–30

 

Virtuali paroda „Visas gyvenimas – kopimas į kalną“

(Kaziui Sajai – 90)

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

27–30

 

Spaudinių paroda „Knygų mugė“

(Kaziui Sajai – 90)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

LIEPA

1–12

 

Spaudinių paroda „Brangus Tėti“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

1–14

 

Spaudinių paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta Gedulo ir Vilties dienai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–29

 

Viliaus Naujiko fotografijų paroda ,,Mano gentis“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narės Elenos Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė 

1–31

 

Fotografijų paroda „Pavasario spalvų žaismas“

(Kupiškio kultūros centro projektas „Už galimybę keistis“)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Bronės Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių skrynios“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Gėlių žiedai dailininkų akimis“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

4–9

 

Ekspozicija, skirta Lietuvos valstybės dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

4–29

 

Spaudinių paroda „Liepos 6-oji – diena, kai praeitis ir dabartis sueina draugėn“ (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5–31

 

Virtuali viktorina „Kelionė po Kupiškio kraštą“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6

21 val.

„Tautiškos giesmės“ giedojimas

Naivių SAP kiemas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

6

21 val.

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas

Juodpėnų SAP

Atsakingi: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė

8

20 val.

Kasmetė, tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“

Juodpėnų SAP

Atsakingi: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio KC Šimonių padalinys, Juodpėnų kaimo ūkininkai

8–31

 

Virtuali paroda „Eko“ (Valdui Papieviui – 60)

Palėvenėlės SAP „Facebook“

https://www.facebook.com/groups/358802932002066

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

11–31

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas“

Salamiesčio padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12–22

 

Tautodailininkės Zitos Kumpelienės rankdarbių paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

13–31

 

Dokumentų paroda „Liepos 15-oji – Žalgirio mūšio diena“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

14.30 val.

Edukacinė veikla vaikams „Smalsu žinoti, noriu daryti“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

15–31

 

Virtuali paroda „Dailininkui, juvelyrui Vytautui Matulioniui – 70“

Subačiaus miesto padalinio „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

15.30 val.

Popietė „Kartu su knyga“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – I. Gučienė

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-30 14:15