Renginių planas

2024 m.


Sausis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

2–5

 

Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Pasitinkam DRAKONO metus“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, A. Užtupienė

2–10

 

Spaudinių paroda „Prūsų Lietuvos kunigas“

(Kristijonui Donelaičiui – 310 m.)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–15

 

Dokumentų paroda „Senelio pasakos“

(Pranui Mašiotui – 160 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

2–20

 

Dokumentų paroda „Skaudūs įvykiai liudija“, skirta Sausio 13-osios įvykiams

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Subačiaus gimnazijos popamokinės veiklos „Kūrybinio rašymo dirbtuvėlės“ 1 kl. mokinių darbų paroda (mokyt. J. Petrauskienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Tolminkiemio dainius Kristijonas Donelaitis“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

2–31

 

Ekaterinos Vanagienės karpinių paroda „Balti džiaugsmai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–31

 

Dokumentų paroda „Kristijonas Donelaitis – pirmasis lietuvių poetas“ (Kristijonui Donelaičiui – 310 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

2–31

 

Dokumentų paroda „Suspindus Betliejaus žvaigždei“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2–31

 

Spaudinių paroda „Laisvės gynėjų diena: žodžiai tapo ginklu“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Žiemos rūpesčiai“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

2–31

 

Vaikų piešinių paroda „Mūsų bibliotekai – 85 m.“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

2–31

 

Paroda „Diagnozė: poetas“, skirta poeto Valdemaro Kukulo 65-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2–31

 

Spaudinių paroda „Didysis būrų poetas“ (Kristijonui Donelaičiui – 310 m.)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

10

Rytmetis vaikams „Karaokė“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

3–31

 

Spaudinių paroda „Tauta troško laisvės“, skirta Laisvės gynėjų dienai

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3–31

 

Dokumentų paroda „Donelaičio Lietuva“

(Kristijonui Donelaičiui – 310 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

5

10

Edukacija vaikams „Nepamirškime, kodėl esame laisvi“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

5–31

 

Virtuali paroda „Anzelmui Matučiui – 100 m.“

Šepetos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

5–31

 

Dokumentų paroda „Menam pirmąją lietuvišką knygą“ (iš istorijos mokytojo E. Manelio asmeninės bibliotekos)

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

5–31

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos žavesys“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–31

 

Literatūros paroda vaikams „Žiemos džiaugsmai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10, 31

14

Žaidimų popietės vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

12

8

Pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“

Viešosios bibliotekos padaliniai ir skaitytojų aptarnavimo punktai (SAP)

Atsakingi asmenys: padalinių ir SAP darbuotojai

12

8.30

Viktorina moksleiviams „Skirta Sausio 13-tai dienai“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

12

tikslinama

Sausio 13-osios dienos įvykių minėjimas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

12–31

 

Spaudinių paroda „Dirbdamas, tarsi kopi aukštyn“, skirta kraštiečiui, pedagogui Lionginui Šepkai

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

13

12

Popietė „Nevysta neužmirštuolių žiedai“, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

16

10

Pokalbių rytmetis (suaugusiems)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

16–31

 

Audronės ir Vlado Užtupų fotonuotraukų paroda „Sustabdytos kelionių akimirkos“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

16–31

 

Vaikų piešinių paroda „Žiemos paveikslas“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

18

14

Valanda su Kristijonu Donelaičiu, skirta poeto 310-osioms gimimo metinėms. Knygos „Metai“ ištraukų skaitymas

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

19–31

 

Informacinis stendas „Tik humoras ir padeda“, skirtas lietuvių kino ir teatro aktoriaus Gedimino Girdvainio 80-osioms gimimo metinėms paminėti

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

22–31

 

Vaikų piešinių paroda „Gražiausios žiemos akimirkos“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

23

14

Popietė vaikams „Pasakų herojaus medžioklė“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

23, 30

14

Senjorių klubas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

24

14

Prisiminimų popietė „... yra tik klevas...“, skirta Lino Valbasio 115-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Z. Aleksandravičienė, D. Blaževičienė

25

15

Skaitymų ir pokalbių valanda „Žiemos rūpesčiai“, skirta Kristijono Donelaičio 310-osioms gimimo metinėms

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

26

 

Dailyraščio konkursas „Dainų dainelę“, skirtas Dainų šventės metams

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1

10 val.

Rytmetis vaikams „Pravėrus pasakos kraitelę“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–5

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos žavesys“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–12

 

Dokumentų paroda „Kristijonas Donelaitis – pirmasis lietuvių poetas“, skirta poeto 310-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–12

sutartu laiku

Medijų ir informacinio raštingumo pamokos moksleiviams

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–19

 

Audronės ir Vlado Užtupų fotonuotraukų paroda „Sustabdytos kelionių akimirkos“

Alizavos padalinys ir jo
Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–29

 

Subačiaus vaikų l/d priešmokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ kūrybinių darbų paroda „Kalėdų eglutės“ (mokyt. K. Batutienė)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1–29

 

Dokumentų paroda „Mes kiekvienas turim savo pasaką“ (Valdemarui Kukului – 65 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

1–29

 

Dokumentų paroda „... vaikiškų pėdučių ieškojimas“ (Bronei Jėčiūtei-Jacevičiūtei – 105 m.)

Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, H. Gineika

1–29

 

Gražinos Pelenienės kūrybos darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–29

 

Dokumentų paroda „Gyvenimo ir kūrybos paralelė, nutiesta per tėviškę“ (Bronei Jėčiūtei-Jacevičiūtei – 105 m.)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–29

 

Literatūros paroda vaikams „Žiemos džiaugsmai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–29

 

Dokumentų paroda „Šv. Agota – Duonos diena“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–29

 

Dokumentų paroda „Saugumas vienybėje ir galioje“, skirta Lietuvos įstojimo į NATO 20-mečiui

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–29

 

Dokumentų paroda „Duonutė žydi“, skirta šv. Agotos dienai

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–29

 

Dokumentų paroda „Viską suprasti toli gražu nereiškia viską atleisti“ (Erichui Kestneriui – 125 m.)

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2–29

 

Dokumentų paroda „Skaityti, kaip ir rašyti reikia laiku“ (Valdemarui Kukului – 65 m.)

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

2–29

 

Spaudinių paroda „Neturėjęs neskaudančio laiko“ (Valdemarui Kukului – 65 m.)

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3

13 val.

Šventė „Šventosios Agotos diena“

KKC Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5

15 val.

Edukacija „Užgavėnių linksmybės“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

5–16

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių lavinamųjų klasių mokinių darbelių paroda, skirta Vasario 16-ajai „Pinu Laimės juostą Lietuvai Tėvynei“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – Virginija Vanagienė

5–19

 

Spaudinių paroda „Laikas eina“ (Vytautui Misevičiui – 100 m.)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5–29

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda „Minčių tėkmė“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

6

 

Saugesnio interneto diena

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6

8–17 val.

Saugesnio interneto diena „Kurkime geresnį internetą kartu!“

Testai: „E. valdžios paslaugos – pasitikrink žinias“, „Pasitikrink savo turimas IT pradmenų žinias“, „Ar esate atsparūs sukčių pasiūlymams?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6

9 val.

Informacinė valanda vaikams „Saugesnio interneto diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

6

12 val.

Saugesnio interneto diena „Kaip elgiesi internete?“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

6

14 val.

Saugesnio interneto diena. Popietė vaikams „Ar esi saugus internete?“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

6–9

 

Saugaus interneto savaitė. Individualios konsultacijos apie saugų naršymą internete

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

7

11 val.

Rytmetis suaugusiems „Ar esi saugus internete?“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

7

14 val.

Popietė, skirta Saugesnio interneto savaitei

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

8

10 val.

Popieriaus karpinių edukacija „Balti džiaugsmai“ su Ekaterina Vanagiene

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

8

15 val.

Popietė vaikams „Kritinį mąstymą ugdykime kartu: saugus elgesys internete“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

10, 17, 27

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

12–15

 

Renginiai, skirti Lietuvių kalbos dienoms: gražiausio lietuviško žodžio rinkimai, meninių instaliacijų su gražiausiais žodžiais kūrimas

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

12–29

 

Dokumentų paroda „Ryškios pėdos“ (Vytautui Misevičiui – 100 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

13

12 val.

Užgavėnių šventė Alizavoje

Alizavos miestelis

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Petrošius, K. Pyragienė

13

14 val.

Užgavėnių popietė

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

13–29

 

Virtuali viktorina „Ar žinai, kas tai pasakė?“

Rudilių SAP „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

14

11 val.

ELVIS bibliotekos mokymai „Apie sveikatą ir knygas“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

14

11 val.

Rytmetis „Mano Lietuva“, skirtas Vasario 16-ajai

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

14

13 val.

ELVIS bibliotekos mokymai „Apie sveikatą ir knygas“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

14

15 val.

Šv. Valentino dienos popietė vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

15

14 val.

Pokalbių valanda „Vaikystės prisiminimų takų labirintais“, skirta Vasario 16-ajai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

15

15 val.

Popietė „Eilės Lietuvai“. Svečiuose Kupiškio literatų klubas „Lėvens balsai“

Alizavos padalinys

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, D. Petrošius, L. Matiukaitė

15

18 val.

Vasario 16-osios minėjimas „... ir visus mus Lietuva augino...“

Buvusios Juodpėnų mokyklos salė

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

15–19

 

Spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

15–29

 

Mokinių piešinių paroda „Piešiu aš Lietuvą“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15–29

 

Virtuali paroda „Vasario 16-oji mūsų prisiminimuose“

Šepetos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

15–29

 

Virtuali viktorina „Kalba, tauta ir laisvė“

Virbališkių SAP „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

19

14 val.

Popietė „Kritinį mąstymą ugdykime kartu: asmens duomenų apsauga“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

19–29

 

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Gražiausias lietuviškas žodis“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

19–29

 

Spaudinių paroda „Svajonės neturi pavadinimo“ (Erichui Kestneriui – 125 m.)

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

20

13 val.

Edukacija vaikams „Skulptūros iš popieriaus“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys: G. Laucienė, D. Petrošius

20

13 val.

Filmo „TIKTOK, BOOM“ peržiūra vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

21

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Laiškas savo praeičiai“, skirta Valdemaro Kukulo 65-osioms gimimo metinėms ir Lietuvių kalbos dienoms

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

21

14 val.

Žaidimų popietė vaikams

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

21

15 val.

Popietė „Tegul skamba ir aidi mano kalba“, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Vasario 16-ajai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

22

8 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų išvyka į Vilniaus knygų mugę

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Vilnius

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

22

10 val.

Popietė „Žodį žinosi – kelią surasi“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

22–29

 

Dokumentų paroda „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

24

 

Alizavos bibliotekos skaitytojų išvyka į Vilniaus knygų mugę

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Vilnius

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

27

15 val.

Popietė vaikams „Žinau šią knygą!“

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

Kovas

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

1

14 val.

Audronės Užtupienės fotografijų parodos „Kelionių akimirkų žavesys“ pristatymas

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–18

 

Spaudinių paroda „Jo laikas beribis“

(Juozui Paukšteliui – 125 m.)

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–20

 

Dokumentų paroda „Kūrybos tema – atsinešta iš gimtinės“  (Juozui Paukšteliui – 125 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–22

 

Redos Petkevičienės kūrybinių darbų paroda „Ypatingi sveikinimo atvirukai“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

1–29

 

Knygų ir spaudinių paroda „Mano gyvata ir darbas“ (kalbininkui Pranui Skardžiui – 125 m.), skirta  Lietuvių kalbos dienoms

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–29

 

Gražinos Pelenienės kūrybos darbų paroda „Dažais prigludusios mintys“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–29

 

Rolando Aliuko kūrybos darbų paroda, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–29

 

Vidos Palionienės rankų darbo tautinių juostų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–29

 

Dariaus Kalendros kompiuterinių piešinių paroda „Mokykliniai prisiminimai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–29

 

Audronės Užtupienės fotografijų paroda „Kelionių akimirkų žavesys“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Čia mūsų namai“

(Juozui Paukšteliui – 125 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

2, 9, 16, 23

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–30

 

Paroda „Atskridau, kaip paukštelis“ (rašytojui Juozui Paukšteliui –125 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Poezija – tai sielos kalba“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Mūsų sparnuoti broliai“, skirta 40 paukščių dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–29

 

Vaikų rašytojo ir dailininko Kęstučio Kasparavičiaus knygų paroda „Knygos, lavinančios kūrybiškumą“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

4–29

 

Virtuali paroda „Kūrybos tema – atsinešta iš gimtinės“ (Rašytojui Juozui Paukšteliui – 125 m.)

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

4–29

 

Dokumentų paroda „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos herojai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

4–29

 

Spaudinių paroda „Pažinkime Lietuvos paukščius“, skirta 40 paukščių dienai

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

5

15 val.

Popietė „Tegul skamba ir aidi mano kalba“, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

5, 19, 26

14 val.

Senjorių klubas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5–30

 

Arvydo Indreikos dėlionių paroda „Mano laisvalaikis“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

6

11–13 val.

Gintaro Kaltenio knygos „Rainiuko Pikselio kelionės...“ edukacinis pristatymas. Dalyvaus knygos autorius.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6

14 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kupiškėnų patarmės lobiai“. Dalyvaus Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2B kl. mokiniai su koncertine programėle, skirta Lietuvių kalbos dienoms įprasminti (mokyt. D. Kaktienė)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

7

9 val.

Viktorina „Pažinkime Lietuvą“, skirta Kovo 11-ajai atminti 

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7

 

9.20 val.

12.10 val.

Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai:

Pradinių klasių mokinių šventė „LIETUVAI“

Meninio skaitymo konkursas „Apie šį bei tą...“, skirtas vaikų rašytojo ir knygų iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus 70-ečiui

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

7

15 val.

Algio Kopūsto knygos „Toks tas kelias“ sutiktuvės

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

8

 

15 val.

Kovo 11-osios minėjimas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

 

8

 

19 val.

Tradicinė šventė „Žydėkime kaip gėlės“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8–29

 

Virtuali viktorina „Kalba, tauta, laisvė“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064910436185

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

9–29

 

Virtuali viktorina „Šalis ta Lietuva...“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

15

9 val.

Literatūrinė valanda „Knygnešių keliais“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

15

11 val.

Nacionalinis diktantas „Rašyk. Klysk. Išmok“

Alizavos, Noriūnų, Salamiesčio, Subačiaus padaliniai, Juodpėnų, Palėvenėlės, Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktai

Atsakingi asmenys: D. Miknevičienė, I. Gasparonienė, G. Laucienė, A. Bukienė, R. Liogienė, S. Škinderytė, G. Papučkaitė

15–29

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2B kl. mokinių piešinių paroda, skirta Kovo 11-ąjai „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ (mokyt. D. Kaktienė)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

15–29

 

Informacinis stendas „Nepaprasti laikai įteisina nepaprastus poelgius“ (V. Hugo), skirtas Knygnešio dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

15–29

 

Dokumentų paroda „Knygos – vienos kartos priesakas kitai“, skirta Knygnešio dienai

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

15–29

 

Virtuali viktorina „Knygnešių keliais“

Šepetos padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069564481928

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

19

10 val.

Informacinė valandėlė „Skaitmeninė karta“, skirta Skaitmeninei  savaitei

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

14 val.

Poezijos popietė „Dėl Jūsų rašau, dėl Jūsų gyvenu“ (B. Zaborskytė-Jasinskienė), skirta Pasaulinei poezijos dienai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

19–28

 

Spaudinių paroda „Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

20

9 val.

Tradicinė švaros kaime akcija „Žemė mūsų visų“, skirta Pasaulinei Žemės dienai

Juodpėnų kaimo viešosios erdvės

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

20

14 val.

Pasaulinės Žemės dienos minėjimas

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

20–29

 

Dokumentų paroda „Unikali kupiškėnų tarmė“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20–29

 

Virtuali viktorina „Kalbėkim kupiškėnų tarme“

Salamiesčio padalinio „Facebook“ https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

21

10 val.

Skaitymų ir pokalbių valanda „Poezijos lobynai“, skirta Pasaulinei poezijos dienai  

Subačiaus senelių globos namai

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

21

14 val.

Popietė, skirta Pasaulinei poezijos dienai

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

22

14 val.

Žaidimų popietė vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

25

14 val.

Edukacija „Velykų zuikučio dirbtuvėlės“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, R. Bugailiškienė

25

16 val.

Literatūrinė popietė „Vytautas Didysis ir vampyrai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

25–29

 

Spaudinių paroda „Susipažinkime su Kate DiCamillo: jautri žodžio galia ir knygos sužavėjusios pasaulį“, skirta rašytojos 60-mečiui

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

26

14 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams „Spalvinu margutį“

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

27

13 val.

Etnokultūros popietė vaikams „Bala nematė“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

27

14 val.

Edukacinė paskaita „Gulagų teatras“, skirta Tarptautinei teatrų dienai. Dalyvaus Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

28

14 val.

Edukacinė popietė „Margučių ir Velykų zuikučių fiesta“ Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių lavinamųjų klasių mokiniams (auklėtoja V. Baginskienė)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

28

15 val.

Popietė, skirta Lietuvos įstojimo į NATO 20-mečiui paminėti

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

29

10 val.

Edukacija „Margučių raštai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

Balandis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Viešosios bibliotekos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų renginiai

tikslinama

tikslinama

Vaikų Velykėlės. Susitikimas su Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių grupės auklėtiniais

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – D. Tviskuvienė

2

11 val.

Edukacija „Knygos – proto vaikai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2

12 val.

Žaidimų popietė vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

2

12 val.

Edukacija vaikams „Popierinių skulptūrėlių gamyba“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

2

13 val.

Edukacija vaikams „Bitė ir aš“. Veda Irena Gasparonienė

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

2

 

Virtualus renginys „Alizavos bibliotekos GARBĖ“ (Aktyviausių skaitytojų nominacijos)

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

2–12

 

Paroda „Velykiniai sveikinimai senose atvirutėse“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – D. Tviskuvienė

2–15

 

Knygų paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai „Stebuklai kelia į žvaigždes“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

2–16

 

Arvydo Indreikos dėlionių paroda „Mano laisvalaikis“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

2–20

 

Spaudinių paroda „Atskridau, kaip paukštelis“

(Juozui Paukšteliui – 125 m.)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

2–30

 

Dokumentų ir spaudinių paroda „Apie Subačiaus ambulatoriją ir darbuotojus“, skirta Pasaulinei Sveikatos ir Medicinos darbuotojų dienoms

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2–30

 

Dokumentų paroda „Ilgi kunigiški tarnystės metai“

(Broniui Šlapeliui – 90 m.)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

2–30

 

Gražinos Pelenienės kūrybos darbų paroda „Dažais prigludusios mintys“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–30

 

Rolando Aliuko kūrybos darbų paroda, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–30

 

Dokumentų paroda „Lietuva Europoje“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Gyvenimo druskos skonis“

(Juozui Baltušiui – 115 m.)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–30

 

Audriaus Inapo fotografijų paroda „Paukščiai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–30

 

Modestos Kairytės deimantinių mozaikų paroda „Kai mozaika užvaldo mintis“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

2–30

 

Spaudinių paroda „Skaitomiausios knygos vaikams“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

2–30

 

 

Jadvygos Žekonienės tapybos ant šilko darbų paroda „Šilko spalvų magija“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas ir jo „Facebook“

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

2–30

 

Virtuali viktorina „Knygų pavadinimuose – vardas“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto „Facebook

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3

14 val.

Velykinių margučių varžybos vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

3–30

 

Virtuali paroda „Jaunas žmogus XXI amžiuje“ (Alizavietės Armandos Nakienės foto serijos)

Alizavos padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

4

tikslinama

Rudilių jaunųjų skaitytojų išvyka į Kupiškio rajono policijos komisariatą

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

4

14 val.

Susitikimas su žolininke Renata Fediakiniene „Terapija pasitelkus vaistinguosius augalus“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

4–23

 

Dokumentų paroda „Pradedu skaityti...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

4–30

 

Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Didysis margutis – 2024“

Alizavos padalinys ir jo „Facebook“

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

4–30

 

Spaudinių paroda „Jis buvo nuoširdžiai tikėjęs, bet stipriai ir klydęs žmogus“ (Juozui Baltušiui – 115 m.)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

4–30

 

Virtuali paroda „Vaikų knygų naujienos“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Salamiesčio padalinio „Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

5

13 val.

Vaikų velykėlės

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5

15 val.

Atvelykio šventė

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

6

13 val.

Alizavos bibliotekos skaitytojų dalyvavimas Vaikų knygos dienos šventėje (Geriausių knygų vaikams ir paaugliams laureatų paskelbimo ceremonija) Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

6, 13, 20, 27

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

8

8.30–13 val.

Margučių ridenimo varžybos. Velykų papročiai pradinių klasių mokiniams

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

8–11

10 val.

Knygelių skaitymo rytmečių ciklas vaikams „Linksmų istorijų pėdsakais“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

8–30

 

Dokumentų paroda „Būti ar nebūti?“

(Viljamui Šekspyrui – 460 m.)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

9

8.30–13 val.

Margučių ridenimo varžybos. Velykų papročiai 5–9 kl. mokiniams

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

10

15 val.

Molio dirbtuvėlės

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

11, 18, 25

13.50 val.

Pažintis su žymiausio Lietuvos vaikų rašytojo ir knygų iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus kūryba 3–4 kl. mokiniams

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

16

10 val.

Poezijos skaitymų ir pokalbių valanda „Gydant sielą – lengviau gyja kūnas“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

16–30

 

Spaudinių paroda, skirta Lietuvos mokslų akademijos prezidento Juozo Matulio 125-osioms metinėms

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – D. Tviskuvienė

18

tikslinama

Respublikinis ekologinis 6–7 kl. mokinių konkursas „Žalioji odisėja“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

18

15 val.

Edukacija „Pintinės bei vytinės juostos“ su Rasa Kriščiūniene

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

19

 

13 val.

Žaidimų popietė vaikams

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

19–30

 

Spaudinių paroda, skirta anglų poeto Viljamo Šekspyro 460-osioms gimimo metinėms

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

20–30

 

Spaudinių paroda „Skaitymas, sėkmė ir džiaugsmas“

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

22–30

 

Spaudinių paroda „Būti ar nebūti: tai yra klausimas“ (Viljamui Šekspyrui – 460 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

23

13 val.

Popietė vaikams „Mes pasakų herojai“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

23

15 val.

Popietė „Europos šalys“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

23

15 val.

Viktorina „Mes europiečiai“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

23–30

 

Spaudinių paroda „Nieko nėra kaitriau už meilės ugnį“ (Viljamui Šekspyrui – 460 m.)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

23–30

 

Dokumentų paroda „Meilės tėkmė niekada nebūna rami“

(Viljamui Šekspyrui – 460 m.)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

24

10.20 val.

Edukacija „Paslaptingas genijus“ Alizavos jauniesiems skaitytojams. Veda režisierius Gedmantas Juozėnas

Kupiškio kultūros centras

Atsakingas asmuo – D. Miknevičienė

24

13 val.

Literatūrinė popietė „Knyga – tai indas, kuris mus pripildo, bet netuštėja“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

24

13.30 val.

Popietė „Biblioteka – bendražmogiškų vertybių kūrėja“. Svečiuose Kupiškio VB metodininkė Jolanta Vosylienė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

24, 25, 26

9 val.

Edukacinė valanda „Europa, biblioteka, knyga ir aš“. Dalyviai – Subačiaus gimnazijos mokiniai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

25

14 val.

Garsiniai skaitymai vaikams

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

25

14 val.

Kino filmo „Drugelio širdis“ peržiūra

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

25

14 val.

Popietė „Europa... mūsų bibliotekai...“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

25

15 val.

Popietė „Ką mes žinome apie Europos Sąjungą?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

26

10 val.

Viktorina „20 metų Europos šeimoje“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

26

10.10 val.

Edukacija „Žmogus su negalia irgi gali“. Dalyvauja Lietuvos audiosensorinės bibliotekos darbuotoja Asta Kregždė

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

26

11 val.

Popietė, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Kahoot viktorina moksleiviams

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

26

13 val.

Edukacinė paskaita „Tikrasis Šekspyras“. Dalyvauja Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

26

14 val.

Skaitymo popietė vaikams netradicinėje erdvėje

Rudilių skaitytojų aptarnavimo punkto prieigose

Atsakingas asmuo – G. Papučkaitė

26

14 val.

Popietė bibliotekos bičiuliams „Europos šeimoje“

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

26–30

 

Spaudinių paroda „Su kuo valgyta druska“

(Juozui Baltušiui – 115 m.)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

28–30

 

Dokumentų paroda „Teatras buvo mano namai“ (Lietuvos kino ir teatro aktoriui Donatui Banioniui – 100 m.)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – V. Vanagienė

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-02 13:39