Renginių planas


Vasaris (karantinas)

 

 

1–15

 

„Žmogus – gyvenęs apsuptas meilės, poezijos ir patriotizmo“, poetui, dramaturgui ir prozininkui Baliui Sruogai – 125

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–28

 

Dokumentų paroda „Tarp paukščių ir žmonių“ (S. Paltanavičiui – 65)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–28

 

Fotografijų paroda „Žvilgsnis į praeitį... Kupiškis ir kupiškėnai“ (J. Kraujūno darbai)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–28

(tęsiama)

 

Dokumentų, fotografijų  paroda „Pulkininką Konstantiną Dulksnį prisimenant...“ (Konstantinui Dulksniui – 120)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–26

 

J. Aleknos fotografijų paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–28

 

G. Laucienės piešinių paroda „Minties magija“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

02-02–03-16

 

Dokumentų paroda „Trys talentai viename žmoguje“ (B. Sruogos 125-osioms gimimo metinėms)

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

2–16

 

„Akademikas iš Tatkonių kaimo“ (Antanui Purėnui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

2–15

 

Paroda „Te mirtis pati numiršta“, poetui, dramaturgui Baliui Sruogai – 125

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

2–28

 

Dokumentų paroda „Giltinės pastogė...“ (Baliui Sruogai – 125).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė 

 

5

 

15 val.

(tikslinama)

Edukacinė popietė „Ak, ruginės duonos kąsnis...“. Šv. Agotos diena

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

10–28

 

Kompozicija lange „O mes labai mylim Lietuvą“, skirta Vasario 16-ąjai (vaikų piešiniai).

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

10–28

 

Palmos Balnytės rankdarbių paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

02-09–03-06

 

Paroda „Bugailiškių kaimo dailininkui, meno istorikui, pedagogui Ignui Šlapeliui – 140 metų“.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

12

 

15 val.

Popietė „Pasaka vaiko gyvenime“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė (pagal karantino situaciją)

 

12–26

 

,,Reikia žemę padabinti, jai kasas stipriai supinti“. (Poetei Zitai Gaižauskaitei – 70).

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

12–27

 

Knygų ir spaudinių paroda

„Tarp žodžių ir širdies“ (Zitai Gaižauskaitei – 70)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

15–27

 

Knygų ir spaudinių paroda

„Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“  

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

15–28

 

Paroda „ Po saulutės delnu“, skirta poetei Zitai Gaižauskaitei.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

02-16–03-10

 

Dokumentų paroda „Esu aš paukštis, kur bedugnėm nardo...“ (Vasario 16-ąjai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

02-23–03-19

 

Dokumentų paroda „Ne visada gelbsti kojos...“ (G. Isokui – 90)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

25–26

 

Aloyzo Stakelės fotografijų paroda.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė ir

Laukminiškių kaimo muziejus

Kovas (karantinas)

 

1–10

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Esu aš paukštis, kur bedugnėm nardo...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

 

1–19

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Ne visada gelbsti kojos...“ (G. Isokui – 90) Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–31

 

,,Baltasis erelis“. Knygnešiui Jurgiui Bieliniui – 175

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Aloyzo Stakelės fotografijų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

Laukminiškių KM

 

1–31

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Akademikas iš Tatkonių kaimo“ (Antanui Purėnui – 140)

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Iš gyvenimo verpetų“ Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

1–31

 

Dokumentų paroda „Odė poetiniam žodžiui“, skirta Pasaulinei poezijos dienai

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

 

1–31

 

Skarelių paroda „Tu be skarelės lange...“ (iš B. Ažusienienės asmeninės kolekcijos)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

 

 

 

6

 

 

 

19 val.

Tarptautinei Moters dienai skirtas šventinis tradicinis vakaras-koncertas „Moteris gyvenimą ir džiaugsmą mums lemia“

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, KKC Juodpėnų LS, Juodpėnų kaimo ūkininkai

 

9

 

Virtuali viktorina „Lietuvos paukščiai“ bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

03-09–04-17

 

Paroda „Nėra man krašto nuostabesnio“ Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

10

 

Virtuali nuotraukų paroda Kovo 11-osios proga „Salamiesčio miestelis“ bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

10

 

Virtuali viktorina „Salamiesčio istorija“ bibliotekos Facebook puslapyje.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

10–31

 

Knygų paroda „Vieversėli, budink žemę“, skirta 40 paukščių dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

10–31

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Piešiu Lietuvai“, auklėtoja Irena Aleknienė

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

10–30

 

Knygų ir spaudinių paroda

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

15

 

Virtuali Ričardo Kuodžio fotografijų paroda „Nuo tamsos iki šviesos“ bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

03-15–04-05

 

Virtuali paroda „Velykų margučiai – džiaugsmas vaikams“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo –  S. Škinderytė

 

03-16–04-15

 

Dokumentų paroda „Sermegėlę apsivilkęs eis pražilęs knygnešys...“ Jurgiui Bieliniui – 175

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

16

 

15 val.

Literatūrinė-pažintinė popietė „Knygnešys... Kas tai?“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo– R. Liogienė

 

16–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Knygnešio kelias“ Jurgiui Bieliniui – 175

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

03-18–04-16

 

Dokumentų paroda „Ir tu kaitroj priglausi lūpas prie šaltinio tyro veido...“, skirta Pasaulinei vandens dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

19

 

15 val. (tikslinama)

Literatūros popietė „Žemės veidas toks žalias, toks žalias...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

23–30

 

Knygų, spaudinių ir renginių virtuali prisiminimų paroda

„Laiškai atgaline data” Angelei Marijai Jonuškienei – 70

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

24

 

15 val.

Knygų pristatymas „Naujos knygos skaitytojams“ (esant karantinui pristatymas vyks virtualioje erdvėje)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

27

 

Edukacinis užsiėmimas „Kadugys sekmadieninėje puokštėje“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

03-30–04-29

 

Dokumentų paroda „Iš gyvenimo verpetų...“ Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

Balandis (karantinas)

1–12

 

Virtuali paroda „Sužydėjo Velykų medis“.

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–12

 

Virtuali edukacija ,,Kad namai alsuotų Velykomis...“, bibliotekos Facebook

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–15

 

Knygų, nuotraukų paroda „Iš gyvenimo verpetų“, skirta rašytojos Gabrielės Petkevičaitės Bitės 160-mečiui, bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys,

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–15

 

Knygų ir spaudinių paroda „Sermėgėlę apsivilkęs eis pražilęs knygnešys...“, Jurgiui Bieliniui – 175.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–15

 

Knygų paroda „Skaitomiausios knygos“

Skapiškio padalinio Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–16

 

Knygų paroda „Ir tu kaitroj priglausi lūpas prie šaltinio tyro veido...“ (Pasaulinė vandens diena).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–26

 

Knygų paroda ,,Pro amžių bėgį“ 110 m., kai gimė prozininkas Vytautas Sirijos Gira (1911–1997).

Noriūnų padalinio Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

1–29

 

Knygų paroda „Iš gyvenimo verpetų...“

(Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–30

 

Virtuali viktorina „Pasivaikščiokime laiko labirintais“.

Skapiškio padalinio Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–30

 

Skarelių paroda „Ką pavasaris į ausį pakuždės?...“ (antroji paroda, iš asmeninės B. Ažusienienės kolekcijos).

Subačiaus padalinio Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Dokumentų paroda „Vytauto Sirijos-Giros romanų pasaulis“ Vytautui Sirijos-Girai 110 (suaugusiems).

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–30

 

Vaikų pieštų margučių paroda ant bibliotekos langų „Velykų margučiai – džiaugsmas vaikams“.

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–30

 

G. Laucienės piešinių paroda „Minties magija“.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–30

 

Dokumentų paroda „Pasakų skrynelė“.

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–30

 

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės kūrybos darbų paroda „Rid rid margi margučiai“.

Virbališkių kaimo bendruomenės patalpose.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, Laukminiškių KM

1

 

Virtuali viktorina „Velykos Kupiškio krašte“, bibliotekos Facebook.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2

 

Virtuali „Senųjų velykinių atvirukų paroda“, bibliotekos Facebook.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2

 

Virtuali paroda „Metų knygos rinkimai 2020“ nominantai ir nugalėtojai, bibliotekos Facebook.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Tarptautinė vaikiškos knygos diena“. Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

04-02–05-30

 

Knygų paroda „Svajok, ir tau užaugs sparnai...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

6–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Saugaus eismo diena“.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7

 

Viktorina „Žolės, kurios gydo“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai,

bibliotekos Facebook

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–30

 

Dokumentų paroda „Būk sveikas“.

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

9

15 val.

Virtuali edukacinė popietė „Velyke, Velykėle, ar jau buvai pas mus?“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

04-15–05-07

 

Spaudinių paroda „Iš gyvenimo į knygą“, skirta prozininko Vytauto Sirijos Giros 110-mečiui.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

04-15–05-07

 

Virtuali nuotraukų paroda „Iš gyvenimo į knygą“ (Vytautui Sirijos Girai – 110), bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G.Laucienė

16

15 val.

Virtuali edukacinė popietė/ekskursija „Ar žinai? Susipažinkite – Alizavoje esantys paminklai“, skirta Tarptautinei Paminklų apsaugos dienai.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

16–30

 

Spaudinių paroda „Žodžiai apie knygą“.

Skapiškio padalinio Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

18–30

 

Virtuali paroda „Subačiaus krašto paminklai“, skirta Tarptautinei Paminklų apsaugos dienai.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

(tikslinama)

Uždara nuotolinė pamoka „Metų knygos rinkimų vaikų kategorijos nominantai ir nugalėtojai“.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

04-20–05-29

 

Knygų paroda „Įvairiapusis talentas“, 145 metai, kai gimė Jurgis Šlapelis.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

20–30

 

Fotografijų paroda „Su daina ir knyga“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Subačiaus padalinio Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

22

 

Edukacinė pamokėlė „Pasigaminkime knygos skirtuką“,

bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23–30

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Virtuali paroda „Apie Subačiaus ambulatoriją“, skirta Medicinos darbuotojų dienai.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

23–30

 

Virtuali viktorina ,,Biblioteka – tai atviras idėjų stalas“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, bibliotekos Facebook.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

04-23–05-30

 

Knygų paroda „Aš skaitau ir žinau“.

Skapiškio padalinio Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

26

 

Virtuali viktorina „Prisiminkime užsienio šalių klasiką“, bibliotekos Facebook.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

27

14 val.

Skaitymai netradicinėje erdvėje (po liepa) „Geriausios 2020 m. knygos suaugusiems“, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

27–30

 

Knygų paroda: ,,Parodęs karo baisumus“ 100 metų, kai gimė prozininkas K. Marukas (Marijonas Krasauskas, 1921–1992).

Noriūnų padalinio Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

04-27–05-27

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Knygų paroda „O mielas daktare, padėk...“, skirta

Medicinos darbuotojų dienai.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

30

 

Virtuali paroda „Oi motinėle, oi ta skarelė...“, bibliotekos Facebook.

Skapiškio padalinio Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

Gegužė (karantinas)

01–15

(tęsiama)

 

Lionijos Šilinienės skarelių paroda „Oi, motinėle, oi, ta skarelė...“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–27

 

Paroda „O mielas daktare, padėk...“, skirta Medicinos darbuotojų dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Šeima ir jos santykių problemos lietuvių literatūroje“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

1–31

(tęsiama)

 

Skarelių paroda „Ką pavasaris man į ausį pakuždės?...“ (antroji paroda, iš asmeninės B. Ažusienienės kolekcijos)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L.Aleksiejūnienė

1–28

 

Dirbinių paroda (ant palangių) „Ko išmokė mamos rankos“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–28

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės nuotraukų ant drobės paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

2

 

Virtuali nuotraukų paroda „Gražiausios gėlės, skambiausi posmai – Motinai“, skirta Motinos dienai.

Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–17

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Iš gyvenimo į knygą“, prozininkui Vytautui Sirijos Girai – 110

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

3

 

Virtualus sveikinimas ,,Ant tavo rankų – mano stiprybė Mama“ Virbališkių SAP Facebook

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, Laukminiškių KM

3–31

 

Moterų papuošalų paroda ,,Moters paskirtis – atskleisti grožį“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

Laukminiškių KM

3–31

 

Spaudinių paroda ,,Garsių kraštiečių Sigitos Žekonytės-Pavasarienės, Kleopo Jurgelionio, Kazio Babicko, Jono Vireliūno-Svyrūnėlio jubiliejiniai metai“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–31

 

Kupiškio socialinės globos namų gyventojų darbų paroda

Šepetos bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

3–31

 

„Tau visą pasaulį nupiešiu, mamyte“ – vaikų piešinių paroda, skirta Motinos dienai.

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

3–30

 

Dokumentų paroda skirta Motinos dienai „Lenkiu galvą motulėlei...“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

05-03–06-03

 

Piešinių paroda „Glauskis po mamos sparnu...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

04

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės virtuali nuotraukų paroda Noriūnų bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

05-06–06-07

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“. Kupiškio viešosios bibliotekos projektas „Kartas sujungianti fotografija“

VB svetainė, Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

05-06–07-06

 

Spaudinių paroda „Žodis – tautos istorija“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

6–31

 

Viktorina „Ką žinai apie bibliotekas?“

Šepetos bibliotekos Facebook

Atsakingi asmuo – N. Paukštienė

7–31

 

Dokumentų paroda „Senasis nuotykių pasaulis“ prisiminkime knygų seriją „Drąsiųjų keliai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–15

 

Knygų ir spaudinių paroda „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

05-07–06-04

 

Dokumentų paroda „Tarp knygų daug ir didelių dažnai mes ieškom išminties...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

05-10–06-10

 

Paroda „Geri tėvai vaikams duoda šaknis ir sparnus...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

10

 

Virtuali Antano Tušlos fotografijų paroda „Spalvų simetrija“. Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14

15 val.

Popietė „Tad į ką mums, Viešpatie, betiesti savo rankas?“, skirta partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

14

11 val.

Diskusija „Ką man reiškia skaitymas?“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

15–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Partizanas Juozas Lukša-Daumantas“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

16–30

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

17

 

Virtuali viktorina „Lietuvių klasikai“.

VB svetainė, Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–29

(tęsiama)

 

Paroda „Įvairiapusis talentas“ 145 metai, kai gimė

Jurgis Šlapelis

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

Birželis (karantinas)

 

06 01–07 10

 

Paroda „Ešelonų broliai ir seserys“.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

06 01

 

 

Prasideda skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“.

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

01

 

12 val.

Literatūrinė edukacija „Tarptautinė vaikų gynimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

01–30

(tęsiama)

 

 

Juozo Kraujūno fotografijų paroda.

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–30

 

Jadvygos Žekonienės kūrybinių darbų paroda „Piešiu ant stiklo...“.

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

1–30

 

,,Pasiklydę, išdykę, gražūs...“ Vaikų darbelių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–30

 

Židronės Čereškevičienės kūrybinių darbų paroda „Žydėjimo šviesa“

(akvarelės Paint pouring technika, dirbiniai iš odos)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–30

 

 

 

Mamos Kristinos, Gabrielės ir Karolinos Kirklyčių kūrybinių darbų paroda

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo –L. Aleksiejūnienė

 

06 01–07 30

 

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda iš ciklo ,,Kupiškėnai“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

06 01 – 07 30

 

Pauliaus Kalamažniko fotografijų paroda ,,Pamatyk Lietuvą iš paukščio skrydžio“

Virbališkių kaimo bendruomenės patalpose

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė ir Laukminiškių KM muziejininkė

 

 

01–30

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių piešinių paroda „Šeimoje prasideda pasaulis“ (auklėtoja Irena Aleknienė)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–30

(tęsiama)

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės nuotraukų ant drobės paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

01–30

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“.  Kupiškio viešosios bibliotekos projektas Kartas sujungianti fotografija.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

06–01

 

 

(tikslinama)

Renginys, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai „Žaidimų popietė“.

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

1

 

16 val.

Popietė vaikams „Mano svajonių pasaulis“.

Prie Naivių bibliotekos pastato

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–21

 

Nuotraukų paroda „Kiekviena šeima – tai maža salelė su savo istorija...“ (Tarptautinei šeimų dienai).

Alizavos bibliotekos Facebook, Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–30

 

Virtuali knygų paroda „Lietuvių rašytojai – vaikams“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Salamiesčio bibliotekos Facebook, Salamiesčio padalinys.

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1–7

(tęsiama)

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“, Kupiškio viešosios bibliotekos projektas Kartas sujungianti fotografija.

Salamiesčio bibliotekos Facebook, Salamiesčio padalinys.

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

03

 

 

17 val.

Literatūrinis vakaras „Aš pažinau karalių tavyje“ scenarijaus autorius ir atlikėjas – aktorius Petras Venslovas.

Subačiaus miesto padalinys ir Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga (KKŽN).

Atsakingi asmenys – A. Bukienė, E. Navickienė, P. Skrebienė

 

04–30

 

Knygų ir spaudinių paroda „Į žemę piktas vakaras atėjo“ (Vytautui Mačerniui – 100).

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

04–30

 

Kūrybinių darbelių paroda „Pakalbėk su manim, tėte...“ (Tėvo dienai).

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

 

5

 

 

 

Virtuali paroda „Aš esu laimingas“, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

5

 

 

16 val.

Šventė Tėvo dienai „Pas Tave širdis atves...“

Lukonių SAP

Lukonių laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

10

 

16 val.

Edukacinė popietė „Smėlėti ramybės takeliai Alizavoje...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

07

 

Trečioji virtualios atvirukų parodos dalis „1980-ieji. Pavasaris“ iš skaitytojos Onutės Šiupienienės kolekcijos

Antašavos padalinio Facebook.

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

06 10

(tikslinama)

 

(tikslinama)

Viktorina vaikams „Skaitai – žinai!“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

14

 

16 val.

Popietė „Daug vardų jau sustingo, įrėžtų akmeny...“

Gedulo ir vilties dienai.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

 

06-15–07-10

 

Genovaitės Malakauskienės dirbinių paroda „Kai lieka laiko nuo darbų“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

06-15

(tikslinama)

 

 

(tikslinama)

Edukacinės dirbtuvės su Genovaite Malakauskiene „Nuotraukų albumo gaminimas“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

06-29

 

14 val.

G. Murnikovienės poezijos knygos pristatymas

Šimonių padalinio Juodpėnų SAP

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, G. Murnikovienė

 

17

 

Virtuali viktorina „Prisiminkime lietuvių liaudies patarles“.

Salamiesčio bibliotekos Facebook

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

21

 

Edukacija Apyrankių vėrimo dirbtuvėlės.

Antašavos padalinio Facebook

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

06-21

 

Virtuali viktorina vaikams „Susitikimas su vaikiškų knygų herojais“.

Noriūnų bibliotekos Facebook.

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

Liepa

 

1–10

 

Paroda „Ešelonų broliai ir seserys“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

 

 

Vyksta skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Židronės Čereškevičienės kūrybinių darbų paroda „Žydėjimo šviesa“ (akvarelės Paint pouring technika, dirbiniai iš odos)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

(tęsiama)

 

 

 

Kristinos, Gabrielės ir Karolinos Kirklyčių kūrybinių darbų paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

 

01–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“.  Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Kartas sujungianti fotografija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

01–31

 

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

06 01–07 30

tęsiama

 

 

Vidmanto Jankausko fotografijų paroda iš ciklo ,,Kupiškėnai“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

06 01–07 30

tęsiama

 

Pauliaus Kalamažniko fotografijų paroda ,,Pamatyk Lietuvą iš paukščio skrydžio“

Virbališkių KB patalpose

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė ir Laukminiškių KM muziejininkė

 

 

1–12

 

Virtuali knygų paroda „Salamiesčio biblioteka apie Kupiškio kraštą“

Bibliotekos Facebook puslapyje ir bibliotekoje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

04–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Dėkingas esu žmonėms“

Aktoriui Algimantui Masiuliui – 90

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

5

 

Virtuali viktorina „Kupiškio rajono miesteliai ir kaimai“

Bibliotekos Facebook puslapyje

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

6

 

 

21 val.

Valstybės dienos minėjimas – himno giedojimas, vakarojimas prie laužo

Aikštelė prie buvusios mokyklos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, KKC Juodpėnų LS,

Juodpėnų KB

 

06

 

20 val.

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė

Naivių bibliotekos pastato kiemelyje

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

9

 

19 val.

Tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“

Aikštelė prie buvusios mokyklos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, KKC Juodpėnų LS,

Juodpėnų KB, ūkininkai

 

 

10

 

 

13 val.

Knygos ,,Virbališkiai laiko tėkmėje. Kaimo istorija ir žmonės“ pristatymas

Virbališkių kaimo bendruomenės kiemelyje

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

J. Knizikevičienė, V. Katelienė

Rugpjūtis

 

1–31

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Židronės Čereškevičienės kūrybinių darbų paroda „Žydėjimo šviesa“ (akvarelės Paint pouring technika, dirbiniai iš odos)

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–31

(tęsiama)

 

Kristinos, Gabrielės ir Karolinos Kirklyčių kūrybinių darbų

paroda

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

 

1–31

 

Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“, viešosios bibliotekos projektas „Kartas sujungianti fotografija“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

2–31

 

 

,,Aš ir pats deja, neišmintis...“, 100 m., kai gimė poetas, vertėjas Vacys Reimeris.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

2–30

 

 

,,Minties linija“ Gražinos Laucienės darbų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

2–31

 

Antašavos laisvalaikio salės NVŠ saviraiškos studijos stovyklos „Laikas kartu“ vaikų piešinių paroda

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

 

4–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Aidai iš gyvenimo šulinio“, Antanui Kubiliui – 85

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

4–31

 

Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

08-02–09-13

 

Dokumentų paroda „...širdyje užsibrėžtąjį rašom savo eilėraštį“ V. Reimerio 100-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

 

7

 

 

13 val.

Lukonių koplytėlės renovacijos darbų pabaigtuvių šventė

13 val. – šv. Mišios Lukonių koplytėlėje

14 val. – šventė „Kelionė laiku“ lauko erdvėje

Lukonių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

8

 

16 val.

Gerdos Jankevičiūtės poezijos knygos „Nieko omžino“ pristatymas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

19

 

10–16 val.

Antašavos laisvalaikio salės NVŠ saviraiškos studijos stovyklos „Laikas kartu“ užsiėmimas

Antašavos padalinys

Atsakingi asmenys: A. Kacinauskienė, R. Radavičienė

 

20

 

10–16 val.

Antašavos laisvalaikio salės NVŠ saviraiškos studijos stovyklos „Laikas kartu“ išvyka

Atsakingi asmenys: A. Kacinauskienė, R. Radavičienė

Rugsėjis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–30

 

Knygų paroda „Populiariausiai XX a. detektyvų rašytojai Agatai Kristi – 130 m.“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–30

 

Piešinių paroda „Rudenėlio spalvos“, piešė Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

1–30

 

Daivos Jundzilienės sukurtų papuošalų paroda „Papuošalų magija“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitiene

 

 

 

1–30

 

Naujausių kupiškėniškos tematikos leidinių pristatymas (iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekto „Vasaros knygų fiesta“)

Kupiškio viešosios bibliotekos YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=O6rR-8DzLK4&t=27s  ir https://www.pavb.lt/2021/08/vasaros-knygu-fiesta-kviecia-pazinti-kupiskio-krasto-leidinius/

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, J. Pipynienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Įkvėpimo žemė“ (Romualdui Rakauskui – 80 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „Atsidavęs mokslui ir kultūrai: Peliksui Šinkūnui – 130 m.“

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

Kiekvieną

darbo dieną

 

13–16 val.

Klubas „Po pamokų“ (pradinių klasių mokiniams)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–30

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (9): Įvairūs klausimai“

Viešosios bibliotekos Facebook ir interneto svetainė

https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/viktorina/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

1–30

 

Vieno paveikslo paroda: Algirdas Venckus ,,Kupiškis, Gedimino gatvė“

Viešosios bibliotekos langas-vitrina ir interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/kupiskio-viesoji-biblioteka-kviecia/

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

 

1–30

 

Nuotraukų paroda „Mokyklinio gyvenimo kronikos: 1961–1964 m.“ (iš Viliaus Purono asmeninio albumo)

Viešosios bibliotekos laiptinė ir YouTube kanalas https://www.youtube.com/watch?v=LjsVfKWRzJ4&t=621s

Atsakingas – A. Venckus

 

1–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Eglė Ridikaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

2, 13, 20, 23, 27

 

14–16

val.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės fotografuoti“ (projektas „Integracijos link“)

Viešoji biblioteka ir Kupiškio miesto erdvės

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

2–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Mikalina Glemžaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

 

3

 

 

10 val.

Literatūrinė valandėlė „Būk sveika, knygele!“ Dalyvauja Povilo Matulionio progimnazijos 2 B klasės mokiniai, mokytoja Alė Songailienė

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

3,

 9, 16

 

10–12

14–16

val.

Edukacija „Aukštaitijos ETNO kilimas“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

4, 10, 17, 24

 

14–16

val.

Žaidimai su x-box (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

 

5–30

 

Virtuali paroda „Obelis, kuri nebežydės“ (Zitos Lukošiūtės 70-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

7, 14, 21, 28

 

 

14–16

val.

Edukacija vaikams „Lapų atspaudai“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

8, 15, 22, 29

 

11–13

val.

„Žirniukų“ klubo užsiėmimai vaikams ir jų mamoms (projektas „Integracijos link“)

Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

 

 

8

 

 

 

10 val.

Pranešimas „Elvyros Glemžaitės-Dulaitienės Kupiškėnų senovė“ konferencijoje „Lietuvos žodis: Pirmoji knyga“, skirtoje Lietuvos istorijos tyrinėtojo, rašytojo Petro Biržio-Akiro 125-osioms gimimo metinėms

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialas

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

8–30

 

Virtuali paroda „Laiko pėdomis“ (Broniaus Žalio 100-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

 

8–30

 

Virtuali paroda „Į upes subrido mano dienos“ (Jadvygos Gabriūnaitės 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

 

8, 15, 22, 29

 

14–16

val.

Edukacija „Rašto istorija“ (projektas „Integracijos link“)

Kupolas (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A) arba Viešosios bibliotekos Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

9

 

17 val.

Kornelijos Jankauskaitės knygos „Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

9–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Lilija Genytė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

10–30

 

„Senovinės kupiškėnų vestuvės Algimanto Jasaičio atsiminimuose“ (spektaklio 55-mečiui ir A. Jasaičio 85-mečiui)

Viešosios bibliotekos YouTube kanalas ir interneto svetainė

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

 

16

 

 

 

16 val.

Juozo Brazausko knygų „Gyvenimas šėlsta nevilties jūroje: Jurgis Savickas – rašytojas ir diplomatas“, „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ ir „Šveicarų ir lietuvių gyvenimo pėdsakais“ pristatymas

Viešosios bibliotekos salė

Atsakingas asmuo – A.Venckus

 

23–30

 

Virtuali viktorina iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (10): Žydai Kupiškyje“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

24–30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Pranciškus Skardžius“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: R. Vasiliauskienė, I. Žurauskienė

 

29

 

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

30

 

„Kupiškio kalendorius 2021: Žymantė Vladislava Jonuškaitė“

Viešosios bibliotekos Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, I. Žurauskienė

 

30

 

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešosios bibliotekos salė.

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                            Kaimo padaliniai

 

1–15

 

 

Juliaus Aleknos fotografijų paroda

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–15

 

 

Fotografijų paroda „Iš Naivių krašto žmonių fotografijų archyvo“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1–30

 

Paroda „Mokslo ir žinių šalyje“ (skirta prieš 100 metų įsteigtai Laičių pradinei mokyklai)

Skapiškio padalinio Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–30

 

Antašavos MDC mokinių piešinių paroda „Pasakų personažai“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

1–30

 

Dokumentų paroda „100 metų, kai Lietuva Tautų sąjungoje“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

1–30

 

Paroda „Detektyvų karalienė – Agata Kristi“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

1–30

 

,,Detektyvų karalienė. Kas? Aišku – Agata Kristi“, anglų rašytojai – 100 m.

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

1–30

 

,,Minties linija“ Gražinos Laucienės darbų paroda.

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

6

 

13

Literatūrinė valanda „Ruduo kviečia skaityti“    

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

6

10 val.

Pamokėlė apie biblioteką „Bibliotekos abėcėlė“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

6–30

 

Dokumentų paroda „Detektyvinio pasakojimo imperatorė“, skirta anglų rašytojos Agatos Kristi 130-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

 

10

 

 

15 val.

,,Atsikeli... Ir norisi pasakyti – laukai Laukminiškių lygieji...“ Literatūrinė popietė, skirta Jadvygos Gabriūnaitės 85-osioms gimimo metinėms

Virbališkių SAP, Laukminiškių KM

Atsakingi asmenys – L. Čejauskienė, L. Mačiulienė,

J. Knizikevičienė

 

14–30

 

Dokumentų paroda „Neprilygstamoji detektyvų rašytoja“ Agatos Kristi 130-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

15

 

Dokumentų parodos „Detektyvinio pasakojimo imperatorė“ virtuali versija Salamiesčio bibliotekos Facebook puslapyje.

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

15–30

 

Spaudinių paroda „Detektyvės plunksna“ Agatai Kristi – 130 m.

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

18

 

14

Popietė „Rugsėjis – pirmasis laisvės mėnuo“ 

Subačiaus miestelis

Atsakingi asmenys – A. Bukienė, I.  Dovydėnienė, D. Gudelis

 

20

 

Virtuali viktorina „Žodžių labirintas (2)“

Salamiesčio padalinio Facebook puslapyje

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

23

8–17 val.

Popietė „Naminiai rudeniniai pyragai“

Antašavos padalinys

Atsakingi asmenys: A. Kacinauskienė, R. Radavičienė

 

23–30

 

 

Knygų ir spaudinių paroda Lietuvos žydų genocido dienai atminti „Lietuvos žydų likimai“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

24

 

14 val.

Popietė „Rudens gėrybės ant mūsų stalo“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-01 13:47