Istorijos fragmentai

ĮKŪRIMAS

    1937 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ministro J. Tankūno įsakymu Kupiškyje įsteigta valstybinė viešoji antros eilės biblioteka su skaitykla. Jos paslaugos buvo mokamos.


PASTATAI


 • Biblioteka įsikūrė J. Apšegos salėje (dabar Vilniaus g.). Vėlesniais metais buvo kilnojama iš vienų patalpų į kitas.
 • 1950 m. kartu su kraštotyros muziejumi, kultūros namais ir kitomis įstaigomis ji įsikuria dabartinėse patalpose – buvusioje žydų sinagogoje (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3a).
 • 1984 m. bibliotekai atitenka visas sinagogos pastatas.
 • 2017 m. liepos 1 d. biblioteka laikinai (renovuojant senąjį pastatą) perkelta į Kupos pradinės mokyklos pastatą (Krantinės g. 24).
 • 2022 m. spalio 17 d. biblioteka perkelta į atrenovuotą senąjį pastatą (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A).
VADOVAI


 • Pirmasis vedėjas – Česlovas Skaraitis.
 • Per 70 metų biblioteka turėjo 14 vedėjų, direktorių. Ilgiausiai dirbo Ona Indrelienė ir Kostė Kleniauskienė.
 • 1986–2007 m. bibliotekai vadovavo Danguolė Tamulevičienė.
 • 2007 11 05–2016 08 26 bibliotekai vadovavo Daiva Bubulienė.
 • 2016 08 27–2017 01 02 bibliotekai laikinai vadovavo Lina Matiukaitė.
 • Nuo 2017 01 03 bibliotekos direktorius Algirdas Venckus.
PERTVARKOS


 • 1950 m. viešoji biblioteka pavadinama rajonine biblioteka, prie jos įsteigiamas vaikų literatūros skyrius.
 • 1951 m. vaikų literatūros skyrius perorganizuojamas į rajoninę vaikų biblioteką, kuri veikia iki 1962m.
 • 1964 m. atkuriama rajoninė vaikų biblioteka.
 • 1977 m. vyksta masinių bibliotekų centralizacija: rajoninė biblioteka tampa rajono centrine biblioteka su 5 skyriais ir 28 filialais, rajoninė vaikų biblioteka – centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriumi.
 • 1992 m. filialams perduodami 14 pradinių mokyklų bibliotekėlių knygų fondai.
 • 1996 m. rajono centrinė biblioteka pavadinta Kupiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka – SVB (įstaigos įregistravimo pažymėjimo Nr. KĮ 98-111 rsvb).
 • 1996–1997 m. 8 viešosios bibliotekos filialai sujungiami su pagrindinių mokyklų bibliotekomis.
 • Nuo 2009 m. kovo 6 d. vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 02 05 sprendimu Nr. TS-14, ir Kupiškio VB direktorės 2009 03 06 įsakymu Nr. ĮV-22 filialai pervardinti padaliniais.
 • 2016 m. rugpjūčio mėn. pradėta viešosios bibliotekos pastato renovacija.
 • Nuo 2017 m. liepos 4 d. viešoji biblioteka pradeda dirbti Kupiškio Kupos pradinės mokyklos pastate (Krantinės g. 24).
 • Įsteigti skaitytojų aptarnavimo punktai:
2017 m. spalio 1 d. – Palėvenėlės SAP;
2018 m. sausio 1 d. – Laičių SAP;
2019 m. sausio 1 d. – Virbališkių SAP, Juodpėnų SAP, Naivių SAP, Rudilių SAP;
2020 m. sausio 1 d. – Lukonių SAP.
 • LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis įdiegtas:
2019 m. sausio 2 d. – Subačiaus miesto padalinys, Noriūnų padalinys, Skapiškio padalinys;
2020 m. sausio 2 d. – Šepetos padalinys;
2021 m. sausio 2 d. – Šimonių padalinys;
KUPIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS RODIKLIŲ POKYČIAI

Dokumentų fondai:


1940 m. – 2 000 fiz. vnt.
1946 m. – 1 989 fiz. vnt.
1960 m. – 24 588 fiz. vnt.
1970 m. – 28 155 fiz. vnt.
1980 m. – 42 026 fiz. vnt.
1990 m. – 67 354 fiz. vnt.
2000 m. – 74 115 fiz. vnt.
2010 m. – 65 229 fiz. vnt.
2020 m. – 57 698 fiz. vnt.


Skaitytojai (vartotojai):


1940 m. – 270
1953 m. – 670
1960 m. – 1 823
1980 m. – 3 429
1990 m. – 2 612
2000 m. – 2 632
2010 m. – 2 822
2020 m. – 2 095


Dokumentų išduotis:


1939 m. – 5 407 fiz. vnt.
1949 m. – 10 153 fiz. vnt.
1960 m. – 41 105 fiz. vnt.
1970 m. – 47 214 fiz. vnt.
1980 m. – 98 667 fiz. vnt.
1990 m. – 54 783 fiz. vnt.
2000 m. – 98 463 fiz. vnt.
2010 m. – 95 697 fiz. vnt.
2020 m. – 48 430 fiz. vnt.


Lankytojai:


1970 m. – 18 369
1980 m. – 20 743
1990 m. – 10 776
2000 m. – 35 241
2010 m. – 47 740
2020 m. – 38 142

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-29 14:19