Naujausia knyga

Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui

2022 11 02

Vokiečių filosofas Friedrichas Nietzsche (1844–1900) – vienas iš kelių mąstytojų, nulėmusių dabartinio filosofinio mąstymo, o iš dalies ir visos dabartinės kultūros pobūdį.
„Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui“ – antroji Nietzschės sumanyto ciklo „Nesavalaikiai apmąstymai“ studija. Jos idėjos apie švietimą ir mūsų santykį su istorija aktualios iki šiol.
Nesavalaikiai apmąstymai
(1873–1876)
1. Davidas Straussas – išpažinėjas ir rašytojas.
2. Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui.
3. Schopenhaueris kaip auklėtojas.
4. Richardas Wagneris Bairoite.
Iš vokiečių kalbos vertė, paaiškinimus ir baigiamąjį straipsnį parašė prof. Tomas Sodeika.
Pats Nietzsche veikale Ecce homo rašė: „Antrasis „Nesavalaikis“ (1874) nušviečia, kuo pavojingas, gyvenimą pagraužiantis ir apnuodijantis mūsų mokslinės veiklos būdas, — gyvenimas serga šituo nužmogintu sraigtelių mechanizmu, darbininko „beasmeniškumu“, veidmainiška „darbo pasidalijimo“ ekonomija. Nelieka tikslo, nelieka kultūros: priemonė, šiuolaikinė mokslinė veikla, stumia barbarybėn...“

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-03