Renginiai

Žemiečių kūryba Skapiškyje

2021 08 18

Auštantis rugpjūčio 8 dienos rytas žadėjo gražią dieną. Ji skapiškėnams buvo turiningo jubiliejinio festivalio „Pienių medaus“, „Pienių vyno“, „Pienės pūko“ paskutinioji diena. Šią dieną pradėjo Šv. Lauryno atlaidais. Vėliau žmonės rinkosi į Kupiškio KC Skapiškio padalinio sales įvairių festivalio programos renginių žiūrėti.
Paskutinės dienos popietę festivalio dalyvius ir skapiškėnus sukvietė žemiečių kūrybos valanda.
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė susirinkusiems pristatė kraštiečio, fotomenininko Viliaus Naujiko fotografijų parodą „Mano gentis“. Labai gaila, kad pats autorius negalėjo dalyvauti. Fotografuoti pradėjo V. Naujikas 1957 m. Įsimintinas dalyvavimas parodoje „4 fotografai“ su Algimantu Kunčiumi, Romualdu Rakausku ir Antanu Sutkumi 1967 m. V. Naujikas vienas iš pirmųjų Lietuvoje ėmė kurti moterų aktus, fotografuoti Rasos šventes, dokumentavo niokojamo kultūros paveldo objektus. 1966–1968 m. sukūrė fotografijų ciklus „Kupiškėnų kraštas“, „Rokiškėnai“. Parodoje „Mano gentis“ eksponuojamos fotografijos iš ciklo „Kupiškėnų kraštas“, kurios yra autentiškos, atspausdintos prieš 50 metų. Į mūsų gyvenimus braunantis informacinėms technologijoms, V. Naujikas savo senąsias fotografijas „patobulino“ ir dabar galima išvysti kiek neįprastas, labai spalvingas fotografijas. Kaip pats autorius sako: „ ...kai geradaris progresas ir geri žmonės padovanojo kompiuterį, stebuklus darančias programas ir skaitmeninį vaizdą, vėl viskas grįžo į spalvotų kreidelių ir vaikiškų akvarelių pasaulį...“.
Žemiečių kūrybai skirtą laiką tęsė kraštietė, poetė Gerda Jankevičiūtė. Autorė pristatė septintą savo poezijos knygą „Nieko omžino“. Ši knyga mums dvigubai brangi, nes parašyta kupiškėniška tarme. Susirinkusiems G. Jankevičiūtė atskleidė, kas privertė pradėti kurti tarmišką poeziją, kad jos prašo visur, kur tik nuvyksta. Vedančioji nesiryžo pati skaityti poezijos, leido atėjusiems į renginį žiūrovams pasidžiaugti G. Jankevičiūtės, puikios skaitovės, skaitomomis eilėmis. Tai buvo dvigubas malonumas: puikūs eilėraščiai iš puikios skaitovės lūpų. Tarp skaitomų eilių, pašnekesių, įsiterpė autorės pusbroliai Povilas ir Kazimieras Puronai, bei Evelina Žiaugrytė. K. Puronas kuria muziką G. Jankevičiūtės eilėms. Popietės metu susirinkusieji išgirdo keletą tokių dainų. Renginio metu vedančioji vis dėlto ryžosi paskaityti dalį eilėraščio, po kurio armoniką išsitraukė P. Puronas, o K. Puronas išvedė autorę net šokiui.
Šiltas, nuoširdus bendravimas būtų tęsęsis dar ilgai, bet festivalio dienotvarkė skatino baigti susitikimą. Kaip pradėjo, taip ir baigė renginį nuostabiomis dainomis E. Žiaugrytė.
Visi išsiskirstėme su viltimi, kad susitiksime lyriškų eilėraščių knygos sutiktuvėse...
Roma Bugailiškienė
Skapiškio padalinio vyresn. bibliotekininkė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-18