Renginiai

Skaitymų valanda

2022 12 13

Nuo lapkričio mėnesio pradėta bendradarbiauti su Kupiškio socialinių paslaugų centro Subačiaus senelių globos namais. Sutarta vieną kartą per mėnesį susitikti ir organizuoti „Skaitymų valandą“. Šį kartą globotiniai pageidavo nuotaikingos, žaismingos, keliančios juoką literatūros. Todėl šiam susitikimui bibliotekos darbuotoja Audronė Bukienė parinko ir skaitė Kazio Binkio humoristinę poemą – „Tamošius Bekepuris“. Bendraujant jaukioje aplinkoje susitikimas neprailgo. Advento laikas, gražiausių žiemos švenčių laukimas, jau savaime įpareigoja linkėjimams, geriems darbams ir be abejo, dovanoms. Senelių namams padovanotos penkios knygos, kurios tuoj pat patraukė dėmesį ir surado savo skaitytoją. Atsisveikinta su abipusiais nuoširdžiais linkėjimais jau iki kitų 2023-ųjų metų.

Bibliotekininkė Audronė Bukienė
Foto Dalytės Bukavičienės

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-13