Renginiai

Skaitymo piknikas „PUŠŲ PAVĖSYJE“ Antašavos bibliotekoje

2024 05 07

                      Gegužės 7 d. minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šįmet sukanka 120 metų, kai Lietuvoje panaikintas draudimas leisti lietuvišką spaudą, knygas lotyniškomis raidėmis. Visą gegužės mėnesį Lietuvos leidėjų asociacija ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija organizuoja akciją „Lietuva skaito“. Kviesdami prisijungti, visas bendruomenes ragina sukelti lietuviškų knygų skaitymo bangą visur, kur tik galima skaityti: parkuose, paplūdimiuose, kiemuose ir kt. Nenorėdama atsilikti nuo visos Lietuvos skaitytojų, Antašavos biblioteka kartu su miestelio bendruomene organizavo skaitymo pikniką „Pušų pavėsyje“. Prie šio netradicinio renginio prisijungė Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, direktoriaus pavaduotoja kultūrai Skaistė Bakanienė, Kupiškio policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Danguolė Baliuvienė su policijos rėmėjais ir savanoriais, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos lėlių teatro „Rygailio“ artistai su mokytoja Dalia Kaktiene bei Antašavos krašto bendruomenės žmonės. Renginio pradžioje Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus ir Antašavos padalinio bibliotekininkė Virginija Vanagienė apžvelgė istorinį to meto laikmetį, priminė carinės Rusijos valdžios pastangas surusinti lietuvių tautą, draudžiant lietuviškus leidinius, atkreipė dėmesį į tai, kad visais laikais lietuvių tauta gebėjo pasipriešinti prievartai ir suvienijus jėgas, sukurti unikalius dalykus. Toks nepaprastas 19 a. reiškinys buvo knygnešystė, kurią 2004 metais UNESCO organizacija įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų. Dabar džiaugiamės iškovota laisve ir lietuvišku žodžiu, galime mokyti vaikus gimtąja kalba bei didžiuotis tarmių įvairove. Lėlių teatro „Rygailio“ artistai tą puikiai įrodė, suvaidindami kupiškėnų tarme pasaką apie vilką ir septynis ožiukus. Džiaugėmės, kad šaunūs Kupiškio ožiokai antašaviečiams parodė, ką moka, o savo meninius gebėjimus demonstruos ir šių metų Dainų šventėje. Talentingasis pasakorius Gerdas Januška, kuris tapo šių metų Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ rajoninio turo laureatu, pasekė pasaką „Sopnas“. Žiūrovai vaikų pasirodymus apdovanojo audringais plojimais ir šypsenomis.

                      Didelio susidomėjimo sulaukė Kupiškio policijos komisariato bendruomenės pareigūnės pranešimas „Vagysčių iš gyvenamųjų patalpų prevencija“ bei pademonstruotos priemonės: signalizuojanti spyna, langų detektoriai, vaizdo stebėjimo kamera ir kt. Žinoma, bendruomenės žmonės domėjosi ir dalinosi policijos prevenciniais lankstinukais. Labiausiai visus užbūrė policijos talismanas šuo Amsis, kurio atsiradimo istoriją skaitė bendruomenės seniūnaitė, policijos rėmėja Žydrūnė Marcinkevičienė.

                      Antašavos miestelio pasakorė Onutė Pauliukienė žiūrovus pralinksmino papasakodama apie senelio ir bobutės ginčą dėl neplauto puodo.

                      O koks gi piknikas be maisto! Čia savo kulinarinius gebėjimus demonstravo jaunosios policijos rėmėjos ir vaišino kepsninėje iškeptais dešrainiais. Čia pat, pušų pavėsyje, renginio dalyviai, vaišindamiesi skanėstais, galėjo pavartyti senus „Varpo“, „Naujosios romuvos“, „Trimito“ ir kt. leidinius, susipažinti su naujai gautomis bibliotekos knygomis.

                      Antašavos padalinio bibliotekininkė Virginija Vanagienė dėkoja Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnei Danguolei Baliuvienei bei policijos rėmėjoms Žydrūnei Marcinkevičienei ir Dainai Lupeikytei, policijos savanorei Kamilei Petraitytei, jaunosioms policijos rėmėjoms Karolinai Kirklytei ir Evelinai Pučėtaitei, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos lėlių teatrui „Rygailio“ ir vadovei mokytojai Daliai Kaktienei bei Antašavos bendruomenei už materialinę paramą, organizuojant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga skaitymo pikniką „Pušų pavėsyje“.

 

Bibliotekininkė Virginija Vanagienė

Nuotraukos Skaistės Bakanienės


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-09