Renginiai

PRISTATYTA LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS 100-MEČIUI SKIRTA KNYGA

2022 05 09

Gegužės 6-osios pavakarę į Kupiškio viešosios bibliotekos salę rinkosi Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) nariai, kiti kupiškėnai. Laukėme svečių iš Vilniaus ir kitų miestų – nekantravome pamatyti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui skirtą naująją knygą „Tautos kuriama Lietuva“.
Lietuvai pagražinti draugija įkurta Kaune 1921 m. balandžio 27 d., jos pirmuoju pirmininku buvo išrinktas kanauninkas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas (jo paminklo fragmentą matome ir knygos viršelyje), o vicepirmininku – kupiškėnas, profesorius Povilas Matulionis. Buvo parengta jubiliejaus minėjimo programa, džiugu, kad pirmasis renginys vyko praėjusių metų gegužės 1d. Kupiškyje.
Knygą pristatė Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininkas Juozas Dingelis – jis ir leidinio sudarytojas. Renginyje taip pat kalbėjo LPD valdybos pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka, Mykolo Romerio universiteto profesorius, LPD Garbės narys Alfonsas Vaišvila, žurnalistas Vytautas Leščinskas, LPD valdybos narys Artūras Povilaitis, draugijos metraštininkas Steponas Kubeckas.
Gražiai išleistą ir gausiai nuotraukomis iliustruotą knygą vartė kupiškėnai, kai kas ją ir nusipirko. Leidinyje suradome porą trumpų tekstų bei keletą nuotraukų ir apie LPD Kupiškio skyriaus veiklą. Knygą įsigijo ir Kupiškio viešoji biblioteka – kas susidomėjote, galėsite paskaityti.
Lina Matiukaitė
Nuotraukos Vigilijos Grigienės

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-16