Renginiai

Pokalbių valanda „Senjorų kasdienybė šiandieniniame kaime“

2023 10 10

Gyvenimas – skaitoma knyga:
Vieni lapai šviesūs, o kiti – juodi.
Bet jų neišplėši, jie pačiam tavy.
 
Eina ir eina žingsnis po žingsnio
Dienos, mėnesiai, metai.
Sukas gyvenimo ratas,
Ir tu kartu sukies...
 
Graži gyvenimo karuselė:
Žali pavasariai,
Spalvotos vasaros,
Margaspalviai rudenys,
Baltos žiemos,
Tai mūsų gyvenimo dienos.
 
(Irena Paulina Dlutskienė)

 

Šiais ilgametės Antašavos mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Irenos Paulinos Dlutskienės žodžiais pradėjome renginį „Senjorų kasdienybė šiandieniniame kaime“. Spalio 1 dieną minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, kurią 1990 metais paskelbė Jungtinių tautų (JT) Generalinė asamblėja. JT Asamblėjos rezoliucijoje buvo išreikštas požiūris į senatvę ir šalys buvo įpareigotos laikytis rezoliucijos nuostatų. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.

Ta proga, Antašavos bibliotekoje vyko šventinė popietė, į kurią atvyko ne tik Antašavos krašto senjorai, bet ir Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto (TAU) rektorė Marytė Semaškienė su kolegomis, Kupiškio rajono kultūros centro „Bočių“ choras, vadovė Rasa Rugaitytė. Rektorė M. Semaškienė vaizdžiai pristatė senjorams TAU veiklas, esamus fakultetus ir pakvietė visus norinčius ir galinčius prisijungti prie aktyvaus gyvenimo universitete. Menų fakulteto dekanė Aldona Ramanauskienė atsivežė labai kruopščiai zentagle technika atliktų piešinių parodėlę, papasakojo apie užsiėmimus ir pažadėjo atvykti pamokyti meninių įmantrybių. Antašaviečiai galėjo pasidžiaugti, kad irgi įdomiai leidžia laiką, yra kūrybingi, išradingi ir darbštūs. Kiekvienam žmogui reikia ne vien tik materialinių gėrybių, bet ir dvasinio peno sielai. Galbūt todėl vyresnio amžiaus žmonės dažnesni svečiai bibliotekoje. Jie mažiau prisirišę prie šiuolaikinių technologijų ir vis dar su džiaugsmu ima knygą į rankas, domisi rajono įvykiais, skaitydami laikraščius, mėgsta bendrauti, patys netgi kuria eilėraščius.

Šventės metu bibliotekininkė Virginija pristatė Antašavos krašto šviesuolės Genovaitės Družienės eilėraščių knygelę „Mažiems ir dideliems“, į kurią močiutės kurtus eilėraščius sudėjo vyriausia anūkė Paulina. Eilėraštukai vaikiški, linksmi, nuotaikingi, žavintys savo nuoširdumu, paprastumu ir aiškumu. Ir pati autorė padeklamavo eilėraščių, kuriuose sudėta gyvenimo patirtis, skaudūs išgyvenimai, meilė savajam kraštui. Labai smagu, kad kiekvieną šventinį susibūrimą Genovaitė Družienė kartu su savo drauge Irena Kirdiene puošia apsirėdę tautiniais kostiumais, išaustais savomis rankomis. Todėl neatsitiktinai TAU rektorė M. Semaškienė šioms mūsų krašto šviesuolėms įteikė po knygą „Kupiškio trečiojo amžiaus universitetui – 10 metų“.

Na ir, žinoma, kokia šventė be dainų. Visiems nuotaiką kėlė „Bočių“ choro dainininkai smagiomis dainomis, kartu kviesdami dainuoti ir visus susirinkusius. Choro vadovė R. Rugaitytė nuoširdžiais žodžiais linkėjo senjorams stiprybės, sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo. Visus suvienijo gerai žinoma ir visų pamėgta daina „Giminės“.

Senjorams siurprizą paruošė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos antrų klasių mokiniai (mokytojos Dalia, Asta ir Daiva). Vaikai pagamino labai spalvingus, originalius sveikinimo atvirukus su geriausiais linkėjimais mūsų garbiems Senjorams.

Pokalbiai, diskusijos, šilti apsikabinimai, naujos pažintys tęsėsi prie bendro vaišių stalo ir arbatos puodelio. Ačiū visiems, kurie kuriate šiltus tarpusavio santykius ir saugote didžiausią vertybę gyvenime – ŽMOGAUS BENDRAVIMĄ SU ŽMOGUMI!

 

Bibliotekininkė Virginija Vanagienė
Nuotraukos V. Vanagienės

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-20